Reklama

W tym miejscu będą publikowane wszystkie dokumenty związane z kosztami procesowymi i czynnościami prawnymi podejmowanymi wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP przez Matkę Kurkę i osoby wspierające. Każde działanie prawne sfinansowane w ramach Zbiórka na procesy z Owsiakiem oraz pozyskiwanie informacji publicznej od WOŚP będzie udokumentowane i opisane.

Cel zbiórki i zasady rozliczenia są dokładnie określone: Zbiórka na koszty procesowe i zatrudnienie kancelarii, która kompleksowo zajmie się Jerzym Owsiakiem i Fundacją WOŚP od strony prawnej.

Reklama

Dokładnie chodzi o:

1. Prawne egzekwowanie dostępu do informacji publicznej w zakresie finansowania i powiązań finansowych Fundacji WOŚP z firmami należącymi do rodziny Owsiaka.

2. Koszty sądowe w procesach Owsiaka i Fundacji WOŚP z Matką Kurką i osobami wspierającymi.

3. Prawną egzekucję orzeczeń sądowych, obecnych i przyszłych. Czas najwyższy, aby Owsiakiem i Fundacją WOŚP zająć się profesjonalnie od strony prawnej, a na to niestety potrzebne są środki, poza moim zasięgiem.

Zbiórka w 100% transparentna! Każdy wydatek na ten zbożny cel będzie udokumentowany i opublikowany. Pełne rozliczenie, co do grosza! Po wykorzystaniu zebranej kwoty na cele prawne, ewentualna nadwyżka zostanie w CAŁOŚCI przeznaczona dla osób zbierających fundusze na leczenie, na co również przedstawię pełną dokumentację.


Ostatecznie zebrano 57 152 zł i przy takiej kwocie zbiórka została zamknięta

ROZLICZENIE

 

1. 19 kwietnia 2019 roku, kwota 1840 zł:

a. Treść umowy z kancelarią adwokacką (anonimizacja danych, na życzenie kancelarii).

b. Potwierdzenie elektronicznego przelewu bankowego.

c. Faktura za prowadzenie spraw (bez zaliczki, która będzie rozliczana na bieżąco przy kosztach i opłatach sądowych).

d. Częściowe rozliczenie zaliczki.

2. Darowizny na rzecz:

a. 24 000 zł Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych “Stacyjka”

b. 30 000 zł DPS dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach

W sumie rozliczono 55 840 zł, do rozliczenia pozostaje 1 312 zł, kwota ta jest zarezerwowana na pokrycie kosztów pełnomocnictwa w związku toczącymi się przed przed WSA i NSA postępowaniami. Po zakończeniu postępowań prawomocnym wyrokiem, całość zostanie rozliczona, a ewentualna różnica przekazana na cele charytatywne.

Reklama

2 KOMENTARZE

  1. jestem za; za działaniami

    jestem za; za działaniami odbrązowiającymi PO-mniki "szlachetnych" TW beneficjentów michnikowszczyzny PRLu-  kiszczaka/milicjanta/UBeka/Michnika/Walenzy/Owzika itp podobnych oszustów. trwa wojna, wypowiedziana w Katyniu i Smoleńsku. albo tych ss-synów zagrzebiemy, albo to bydło komusze zagrzebie nas na zawsze. do broni! do broni Polsko!

  2. jestem za; za działaniami

    jestem za; za działaniami odbrązowiającymi PO-mniki "szlachetnych" TW beneficjentów michnikowszczyzny PRLu-  kiszczaka/milicjanta/UBeka/Michnika/Walenzy/Owzika itp podobnych oszustów. trwa wojna, wypowiedziana w Katyniu i Smoleńsku. albo tych ss-synów zagrzebiemy, albo to bydło komusze zagrzebie nas na zawsze. do broni! do broni Polsko!