Reklama

Sformułowanie „zasady moralne” odnosi się do kryteriów określających, co jest dobre, a co złe w postępowaniu człowieka.
 
Chodzi o takie pojęcia, jak uczciwość, prawdomówność oraz przestrzeganie szlachetnych norm etycznych w kontaktach seksualnych i innych dziedzinach życia.
Jak mówi pewna legenda grecki filozof Diogenes chodził w dzień po Atenach trzymając w ręku zapaloną świecę i bezskutecznie wypatrywał człowieka sprawiedliwego.
Ale zostawmy legendy, Biblia opisując dzieło stwórcze donosi nam, że wszystko co uczynił Bóg było bardzo dobre.
 
Możemy zatem wysnuć wniosek, że Bóg również ustalił zasady moralne.
A jako jedną z pierwszych Bóg podał  zasadę dotyczacą małżeństwa, które regulowało stosunki w rodzinie i przewidywało monogamie.
 
 „Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem” Rodzaju 2-24.
 
W póżniejszym okresie Bóg dał swojemu ludowi dziesięć podstawowych przepisów przymierza Prawa.
Dziesięć Słów.
Znajdujemy je w biblijnej Księdze Wyjscia.
Te ‘Dziesięć Słów’,  nadane Izraelitom pod górą Synaj znamy do obecnej pory jako Dekalog, Dziesięć Przykazań.
Podawały wiele aktualnych po dzień dzisiejszy zasad moralnych, których powinien przestrzegać każdy kto chce się nazywać chrzescijaninem. Te 'Dziesięć Słów' stanowiło doskonały kodeks prawny i mimo że on już nie obowiązuje chrześcijan wszyscy powinni dokładnie analizować ten przekaz ponieważ zawarte są w nim nieprzemijające zasady moralne takie jak:
– Szacunek dla Boga oraz Jego wymagań.
– Potępienie bałwochwalstwa.
– Pożądliwości.
– Cudzołóstwa
– Kradzieży.
– Morderstwa.
Czy praktykując swe wyznanie zastanawiasz się czasem jak Twoja religia zapatruje się na te ponadczasowe zasady moralne?
 
A jak ty sam stosujesz sie do pewnych podanych powyżej zasad?
Czy jestes gotowy usprawiedliwić pozamałżeńskie stosunki seksualne?
Czy przymykasz oko na kradzież?
Czy w imię obrony ojczyzny jestes gotowy chwycić za broń i odpierać ataki najeźdźców?
Czy nie widzisz nic złego w segregacji rasowej a może jestes separatystą?
Czy łamanie zasad moralnych nie przeszkadz Ci praktykować twojej religi?
Jaki jest twoj stosunek do hazardu, pijaństwa, pornografi, kłamstwa, oszustwa ?
 
Filozof Diogenes nie znalazł ponoć żadnego sprawiedliwego. Czy w dwadzieścia pięć stuleci po tym wydarzeniu w dobie wysoko rozwiniętej techniki i  błyskawicznym przepływie informacji oraz przy użyciu najnowszych technologi jest możliwe znaleźć człowieka, który przestrzega zasad moralnych?

Reklama

2 KOMENTARZE