Reklama

Nowy Sącz będzie miał nowe logo, które już podzieliło mieszkańców miasta.

Nowy Sącz będzie miał nowe logo, które już podzieliło mieszkańców miasta. Zarzucono mu związki z satanizmem i chiromancją. Obrazek mający promować miasto, to kolorowa dłoń z czarną kropką w środku i napisem: "Nowy Sącz dobrze wróży".

Reklama

Można powiedzieć, że na przygotowanie do pełnienia posługi egzorcysty składa się przede wszystkim udział w specjalnych spotkaniach, organizowanych w Rzymie i w innych miejscach świata.

Młodym ludziom z duszpasterstwa hasło "dobrze wróży" kojarzy się z wróżeniem z ręki, czego Kościół nie akceptuje. A czarna kropka w środku dłoni dla satanistów ma oznaczać oddanie się we władanie szatana, zaś wielobarwność – symbolikę środowisk gejowskich.

To prawda, duchowni nie wierzą w nadzwyczajne działanie szatana. Kiedy głoszą, że on nie istnieje, wtedy stają się jego największymi sprzymierzeńcami. Także wielu biskupów nie traktuje tego zagrożenia poważnie i dlatego nie wyznacza księży do walki z demonami; a przecież egzorcyzm jest działaniem podejmowanym za pozwoleniem Kościoła, za zezwoleniem biskupów, którzy są zobligowani utrzymać egzorcystów w swoich diecezjach.

Młodym ludziom z duszpasterstwa hasło "dobrze wróży" kojarzy się z wróżeniem z ręki, czego Kościół nie akceptuje. A czarna kropka w środku dłoni dla satanistów ma oznaczać oddanie się we władanie szatana, zaś wielobarwność – symbolikę środowisk gejowskich.

Nie wszędzie jednak wygląda to najlepiej. Na całe Stany Zjednoczone jest 40 egzorcystów. Ostatnio byłem proszony do Francji i Walii z posługą uwolnienia od złego wpływu demona i zła spowodowanego przez niego. Na ogół ludzie nie orientują się dokładnie w kwestii, o której rozmawiamy., choć myślę, że pod wpływem filmów i telewizji interesują się mocami zła i egzorcyzmami.

Jak jednak pisze w "Tygodniku Powszechnym" ksiądz Jacek Prusak, jeden z duchownych protestujących przeciwko logo "nie tylko źle odczytał znaczenie designu, ale ośmieszył katolików i zakon".

Dobrze, że w ostatnim czasie została wydana książka poświęcona rozumieniu egzorcyzmu ("Exorcism: Understanding Exorcism in Scripture and Practice"), To bestseller otwierający oczy na ważne kwestie wiary i życia człowieka. Każdy katolik powinien mieć minimum rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń szatana dla życia człowieka oraz skutecznej pomocy w uwolnieniu od demona.

Duszpasterstwo Akademickie Strych zażądało zmiany symbolu. "Tygodnik Powszechny" przytacza słowa ks. Roberta Więcka, który stwierdził, że "nie można się zgodzić, by Nowy Sącz poprzez taką symbolikę został poddany pod działanie złego ducha. Tak to czytamy w świetle wiary. Musimy na to reagować".

Rozpoznanie nie jest łatwe i można się pomylić. Na podstawie doświadczeń z innymi egzorcystami mogę powiedzieć, że w Anglii posługa egzorcysty wygląda tak samo jak na całym świecie. Przy rozpoznawaniu korzysta się z nauki, jaką Kościół ma na ten temat. Wymieniane są następujące symptomy opętania: posługiwanie się nieznanym wcześniej językiem lub rozumienie go, posługiwanie się siłą fizyczną przekraczającą naturalne możliwości i wreszcie znajomość rzeczy ukrytych.

"(…) W sensie chronologicznym jak i teologicznym tęcza (a więc i »jej« kolory) jest symbolem przymierza zawartego przez Boga z Noem. Po drugie, z twórców logo jak i władz miasta, które go zaakceptowały uczyniono satanistów dążących do ściągnięcia na miasto fatum w postaci działania złego ducha" – uważa ks. Jacek Prusak.

Spotkałem np. taką osobę, która nie znając mnie, mówiła o mnie i moim życiu. Osoba opętana, mimo podejmowanych wysiłków, nie może żyć normalnym życiem chrześcijańskim z powodu dużej liczby przeszkód. Częścią naszego rozpoznania jest także wykluczenie choroby psychicznej. Jednak niektóre symptomy zaburzeń psychicznych mogą towarzyszyć opętaniu.

Jak podkreśla duchowny, "jezuicki duszpasterz zapomniał, iż istnieją ignacjańskie kryteria »rozeznawania duchów«, które trzeba jeszcze umieć właściwie zinterpretować, po to, żeby takim »nawykom myślowym« nie ulegać. Nie tylko źle odczytał znaczenie designu, ale ośmieszył katolików i zakon. Czy nie tego właśnie chciał »zły duch«?" – pyta retorycznie duchowny.

Egzorcysta zatem musi dysponować podstawową wiedzą z zakresu psychologii i psychiatrii. Moim zdaniem, wielu z nas pod tym względem nie ma wystarczającego przygotowania. W instrukcji obrzędu egzorcyzmu zaznaczono, że nie powinno się go stosować, jeśli nie ma pewności opętania. W Anglii najczęstszą formą opętania jest tzw. opętanie tymczasowe.

Prezydent miasta Ryszard Nowak, na którego ręce skierowany został protest, odpowiedział młodym z duszpasterstwa, że "otwarta prawa dłoń to międzynarodowy symbol dobrych intencji i zgody. A wielobarwność oddaje wielokulturowość miasta".

Zwolennicy logo domniemują, że protestującym zaszkodził upał.

Reklama

14 KOMENTARZE

 1. Zły czai sie wzędzie
  Przeciętny krajowy ksiądz nie odróżni nawet inkuba od sukkuba więc co tu mówić o skutecznej walce ze strzygami, utopcami, południcami (zwanymi mylnie dusiołkami), strzygoniami, wampierzami, płanetnikami i resztą tej niebezpiecznej dla polaków menażerii.

  Nie mniej samo logo jak i hasło Nowego Sącza są pod każdym względem koszmarne.

 2. Zły czai sie wzędzie
  Przeciętny krajowy ksiądz nie odróżni nawet inkuba od sukkuba więc co tu mówić o skutecznej walce ze strzygami, utopcami, południcami (zwanymi mylnie dusiołkami), strzygoniami, wampierzami, płanetnikami i resztą tej niebezpiecznej dla polaków menażerii.

  Nie mniej samo logo jak i hasło Nowego Sącza są pod każdym względem koszmarne.

 3. Sprzeciw co najmniej
  Sprzeciw co najmniej zadziwiający, albowiem, ponieważ, że…
  W Biblii tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jest obietnicą złożoną przez Boga Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź.

  Biblia Gdańska, Stary Testament, Księga Rodzaju, Rozdział 9:

  […]
  12 Tedy rzekł Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dawam między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne.
  13 Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną, i między ziemią.
  14 I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku:
  15 Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą w każdem ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku wytraceniu wszelkiego ciała.
  […]

  Przeciwnicy chyba nie znają Pisma, albo wszystko z jednym im się kojarzy, jak Jasiowi z dowcipu. Samo tłumaczenie prezydenta miasta, gdy się to wie, jest już zbędne. Wystarczy powyższy cytat i po sprawie.

 4. Sprzeciw co najmniej
  Sprzeciw co najmniej zadziwiający, albowiem, ponieważ, że…
  W Biblii tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jest obietnicą złożoną przez Boga Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź.

  Biblia Gdańska, Stary Testament, Księga Rodzaju, Rozdział 9:

  […]
  12 Tedy rzekł Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dawam między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą, która jest z wami, w rodzaje wieczne.
  13 Łuk mój położyłem na obłoku, który będzie na znak przymierza między mną, i między ziemią.
  14 I stanie się, gdy wzbudzę ciemny obłok nad ziemią, a ukaże się łuk na obłoku:
  15 Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między każdą duszą żywiącą w każdem ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku wytraceniu wszelkiego ciała.
  […]

  Przeciwnicy chyba nie znają Pisma, albo wszystko z jednym im się kojarzy, jak Jasiowi z dowcipu. Samo tłumaczenie prezydenta miasta, gdy się to wie, jest już zbędne. Wystarczy powyższy cytat i po sprawie.