Reklama

W dniu 13 stycznia 2020 roku dobiegła końca zbiórka prowadzona pod adresem https://zrzutka.pl/uczymy-jerzego-owsiaka-dobroczynosci-bez-prowizji-100-000-zl-na-leczenie-dzieci, w której ostatecznie zebraliśmy 112 455 zł, czyli 12 455 zł więcej niż kwota docelowa.Wszystkie pieniądze, co do grosza, zostały przekazane na cel zbiórki, organizator nie pobrał żadnej prowizji i nie obciążył salda kosztami zbiórki. Zgodnie z publicznie złożoną obietnicą rozliczam zbiórkę natychmiast po jej zakończeniu, przy czym około 3/4 łącznej sumy zostało rozliczne znacznie wcześniej. Poniżej udostępniam każdemu Darczyńcy i zainteresowanym wszystkie dokumenty potwierdzające przekazanie środków na rzecz konkretnych dzieci oczekujących na zabiegi ratujące życie.

Rozliczenie
Pod poniżej wskazanymi adresami można zweryfikować wpłaty dokonane z konta Piotr Wielgucki w imieniu Darczyńców zbiórki https://zrzutka.pl/uczymy-jerzego-owsiaka-dobroczynosci-bez-prowizji-100-000-zl-na-leczenie-dzieci na rzecz dzieci. Dodatkowo każda kwota uwzględniona w zestawieniu zawiera link do przelewu bankowego:

1. 25 000 zł na “Leczenie Siatkówczaka obustronnego u Mikołaja” https://zrzutka.pl/sxxcrr
Wpłata 10 000 zł

Wpłata 10 000 zł

Wpłata 5 000 zł

2. 37 455 zł na Serce Julki – Operacja w Bostonie https://zrzutka.pl/sercejulki
Wpłata 10 000 zł

Wpłata 10 000 zł

Wpłata 5 000 zł

Wpłata 10 000 zł

Wpłata 2 199,55 zł

Wpłata 35,45 zł

Wpłata 60 zł

Wpłata 160 zł

3. 25 000 zł na Sprawne serce dla Małgosi https://zrzutka.pl/sercemalgosi

Wpłata 15 000 zł

Wpłata 10 000 zł

4. 25 000 zł na Operację dla Viktora https://zrzutka.pl/ue8gga

Wpłata 15 000 zł

Wpłata 10 000 zł

Dokładne saldo zbiórki to tak naprawdę 112 454,55 zł, zrzutka.pl nie podaje wartości “po przecinku”, ale je zaokrągla, co jest widoczne tylko dla organizatora zbiórki, po zalogowaniu na konto.

saldo.JPG

Brakujące 45 gr uregulowałem z własnego konta, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Ponadto jako organizator zbiórki razem z moją Rodziną i firmą Żony braliśmy czynny udział w zbiórce i łącznie przekazaliśmy 500 zł.

moje wpłaty.JPG

Jeszcze raz podkreślę, że z konta zbiórki nie zniknął jeden grosz i jeden grosz nie został przeznaczony na koszty, wszystkie pieniądze Darczyńców trafiły do ciężko chorych dzieci, co oznacza, że najważniejszy cel, prócz transparentnego rozliczenia, został osiągnięty. Natomiast całkowitą porażką zakończyła się edukacja Jerzego Owsiaka i jego fanatycznych zwolenników, dla nich transparentność, brak prowizji od charytatywności i błyskawiczne rozliczenie pieniędzy społecznych, nie mają najmniejszego znaczenia. Oczywiście na realizację tak ambitnego celu ani organizator, ani Darczyńcy nie liczyli, najważniejsze było uczciwe pomaganie, dlatego nie wykluczam, że w przyszłym roku akcja zostanie wznowiona.

Bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom, a dzieciom wszyscy życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

* Zamazane na przelewach pole to tylko i wyłącznie dane osobowe współwłaściciela konta, którym autoryzowałem zbiórkę Uczymy Jerzego Owsiaka dobroczynności bez prowizji – 100 000 zł na leczenie dzieci

Reklama

2 KOMENTARZE