Reklama

Witam po raz kolejny przy budowie słownika dla młodych wykształconych z dużych miast! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest literka "U".

Witam po raz kolejny przy budowie słownika dla młodych wykształconych z dużych miast! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest literka "U". Z racji tego,że większośc statystycznych polskich zjadaczy chleba nie czyta rocznie tekstów dłuższych niż 3 strony dlatego idąc z duchem czasu będzie mniej literek a więcej obrazków.

Uzurpator-osoba, która nielegalnie zagarnęła władzę lub przywłaszczyła sobie prawa do czegoś <fr. usurpateur, z p.-łac. usurpator biorący w użytkowanie>

Reklama

Jako,że w Polsce ustawą numer 1 (co można sprawdzić nawet w Wikipedii)

Jest Konstytucja RP sprawdźmy co mówi ona na temat prezydenta Polski:

Art. 131.

 1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 
 2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

   

  1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 

  2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

  3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, 

  4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 

  5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

 3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 
 4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.

Art. 132.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

I tutaj pojawiają się schody:

"RMF FM: Ciało prezydenta zostało wstępnie zidentyfikowane dopiero po ponad ośmiu godzinach od katastrofy.

Radio dotarło do zeznań dwóch funkcjonariuszy BOR-u, z których wynika, że gdy przyjechali na miejsce katastrofy, na miejscu byli już żołnierze, lekarze i około 10 żołnierzy Specnazu. O godz. 13 zaczęto wynosić z wraku samolotu pierwsze zwłoki.

Jeden z funkcjonariuszy zeznał, że około godz. 17.30 czasu polskiego został poinformowany, że odnaleziono ciało Lecha Kaczyńskiego. Oficer ten jako pierwszy zidentyfikował ciało. Zrobił też zdjęcie. Inny funkcjonariusz, który również został poproszony o identyfikację, zeznał, że był prawie pewien, że widzi ciało prezydenta Kaczyńskiego. On również zrobił zdjęcie i przekazał Rosjanom, że to prawdopodobnie Lech Kaczyński, ale nie dał ostatecznego potwierdzenia, bo – jak mówi – chodziło o to, by mieć kontrolę nad ciałem i nie dopuścić, by Rosjanie zabrali je jako już w pełni zidentyfikowane – czytamy w serwisie internetowym rmf.24.pl. Funkcjonariusz zaznaczył również, że na ciele nie było ubrania.

Funkcjonariusz zeznał także, że zadzwonił do niego konsul i przekazał mu polecenie od ministra obrony Bogdana Klicha, by przekonał Rosjan, aby nie zaczynali badania czarnych skrzynek bez udziału polskich służb. Dowódca rosyjski odpowiedział jednak, że Rosjanie mają swoje procedury, co mogło świadczyć o odmowie, więc przesłuchiwany funkcjonariusz zasugerował konsulowi, by sprawę załatwić na wyższym szczeblu – relacjonuje radio RMF FM."

W takim razie skoro o 17:30 polskiego czasu ś.p. prezydent RP zostaje zidentyfikowany i potwierdzony jako zmarły jakim prawem Bronisław K. został mianowany p.o. prezydenta RP w godzinę po katastrofie telefonem do Budy Ruskiej ?

I kolejny wyciąg z ustawy zasadniczej:

Art. 145.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
 2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. 
 3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio.

Dlaczego opozycja parlamentarna RP nie potrafi zebrać 140 członków Zgromadzenia Narodowego dając tym samym czas na matactwa bądź ewakuację?

Reklama

30 KOMENTARZE

 1. odpowiedzią jest ten sam art. 145 pkt 2 Konstytucji RP
  i słowo klucz “PODJĘTĄ”

  “Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego PODJĘTĄ większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. ”

  nie wystarczy mieć 140 szabel i zgłosić wniosek o postawienie Bula Brzozy Komoruskiego przed TK . Należy tych szabel mieć w ilości 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

  Tylko tyle i niestety aż tyle.

  Przy obecnej arytmetyce Sejmu i Senatu sprawa postawienia Bul Brzozy jest z góry skazana na porażkę. Porażkę tym dotkliwszą , że w tym przypadku będzie chodziło nie o wotum nieufności dla jakiegoś ministra ale Postawienie urzędującego prezydenta (celowo p) przed TK. Taką batalię trzeba wygrać bo jeżeli nie to szczekaczki i mendia PIS w bardzo krótkim czasie by zgnoiły.

  Ale jak to mówią “co ma wisieć nie utonie” . Wg. mnie coś grubego się szykuję , coś naprawdę grubego chyba , że Petelicki zwariował.

  • Ano coś grubego szykować się musi…
   Inflacja w górę, stopy kredytowe prawdopodobnie też pójdą w górę ku wściekłości kredytobiorców, dziura w budżecie będzie na chama łatana sprzedażą ruskom Lotosu i KHGMu za grosze a co do Petelickiego to nie sądzę,żeby zwariował. Jest on wg. mnie bardziej wiarygodny niż zaprzeczająca stadnie banda osłów z Partii Oszustów z formułkami po raz kolejny wysłanymi SMSem 🙂

 2. odpowiedzią jest ten sam art. 145 pkt 2 Konstytucji RP
  i słowo klucz “PODJĘTĄ”

  “Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego PODJĘTĄ większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. ”

  nie wystarczy mieć 140 szabel i zgłosić wniosek o postawienie Bula Brzozy Komoruskiego przed TK . Należy tych szabel mieć w ilości 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

  Tylko tyle i niestety aż tyle.

  Przy obecnej arytmetyce Sejmu i Senatu sprawa postawienia Bul Brzozy jest z góry skazana na porażkę. Porażkę tym dotkliwszą , że w tym przypadku będzie chodziło nie o wotum nieufności dla jakiegoś ministra ale Postawienie urzędującego prezydenta (celowo p) przed TK. Taką batalię trzeba wygrać bo jeżeli nie to szczekaczki i mendia PIS w bardzo krótkim czasie by zgnoiły.

  Ale jak to mówią “co ma wisieć nie utonie” . Wg. mnie coś grubego się szykuję , coś naprawdę grubego chyba , że Petelicki zwariował.

  • Ano coś grubego szykować się musi…
   Inflacja w górę, stopy kredytowe prawdopodobnie też pójdą w górę ku wściekłości kredytobiorców, dziura w budżecie będzie na chama łatana sprzedażą ruskom Lotosu i KHGMu za grosze a co do Petelickiego to nie sądzę,żeby zwariował. Jest on wg. mnie bardziej wiarygodny niż zaprzeczająca stadnie banda osłów z Partii Oszustów z formułkami po raz kolejny wysłanymi SMSem 🙂

 3. odpowiedzią jest ten sam art. 145 pkt 2 Konstytucji RP
  i słowo klucz “PODJĘTĄ”

  “Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego PODJĘTĄ większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. ”

  nie wystarczy mieć 140 szabel i zgłosić wniosek o postawienie Bula Brzozy Komoruskiego przed TK . Należy tych szabel mieć w ilości 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.

  Tylko tyle i niestety aż tyle.

  Przy obecnej arytmetyce Sejmu i Senatu sprawa postawienia Bul Brzozy jest z góry skazana na porażkę. Porażkę tym dotkliwszą , że w tym przypadku będzie chodziło nie o wotum nieufności dla jakiegoś ministra ale Postawienie urzędującego prezydenta (celowo p) przed TK. Taką batalię trzeba wygrać bo jeżeli nie to szczekaczki i mendia PIS w bardzo krótkim czasie by zgnoiły.

  Ale jak to mówią “co ma wisieć nie utonie” . Wg. mnie coś grubego się szykuję , coś naprawdę grubego chyba , że Petelicki zwariował.

  • Ano coś grubego szykować się musi…
   Inflacja w górę, stopy kredytowe prawdopodobnie też pójdą w górę ku wściekłości kredytobiorców, dziura w budżecie będzie na chama łatana sprzedażą ruskom Lotosu i KHGMu za grosze a co do Petelickiego to nie sądzę,żeby zwariował. Jest on wg. mnie bardziej wiarygodny niż zaprzeczająca stadnie banda osłów z Partii Oszustów z formułkami po raz kolejny wysłanymi SMSem 🙂

 4. Z tym przesadziłeś
  Ciągłość państwa jest gwarantowana osobą Prezydenta, a w razie braku funkcjonalnego prezydenta, rolę przejmuje Marszałek Sejmu.

  Przypomnij sobie polskiego geologa, którego zgładzili w Pakistanie. Normalnie ubezpieczalnia nie wypłaca odszkowania, jeśli nie ma ciała, ale zdarzają się wyjątki.

  Marszałek Sejmu przejął obowiązki zgodnie z Konstytucją, aby zapewnić ciągłość Państwa.
  Jeśliby się okazało, że Lech Kaczyński katastrofę przeżył, to władza prezydencka by do niego wróciła.

  George W. Bush miał kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym i na czas znieczulenia przekazał obowiązki prezydenta Cheney’owi.

  Gdyby Komorowski, marszałek Sejmu, nie zrobił tego, co w Konstytucji napisane, to by dopiero było!
  Kraj bez głowy! Komorowski ma w dupie! Prezydenta nie ma! Zginął. Dowódców wojskowych nie ma, zginęli! Marszałek czeka na identyfikację, potwierdzenia, raporty z sekcji zwłok, Państwo Polskie zostało osierocone przez Komorowskiego!

  Przesadziłeś.

  • Toeretycznie masz rację Solano, z tym że zapomniałaś że masz
   do czynienia z Polską, krajem żartobliwie zwanym państwem prawa, a nie z USA. Komorowski i jego przydupasy mieli gdzieś ciągłość władzy jako taką bo bardziej interesowało ich przejęcie papierów, laptopów, przewertowanie archiwów oraz zbieranie haków.

   • Iztamna: nie wiem, jakie państwo prawa masz na myśli?
    Pamiętasz, o co chodziło w aferze Watergate? O podsłuchy.
    To było w czasach, gdy demokraci i republikanie stanowili realną przeciwność.
    Teraz już jest wszystko jedno. Wszystko jedno, kto “rządzi”; nie ma rządzenia, jest wykonywanie poleceń lobbystów.
    Taka ładna nazwa łapownictwa.

 5. Z tym przesadziłeś
  Ciągłość państwa jest gwarantowana osobą Prezydenta, a w razie braku funkcjonalnego prezydenta, rolę przejmuje Marszałek Sejmu.

  Przypomnij sobie polskiego geologa, którego zgładzili w Pakistanie. Normalnie ubezpieczalnia nie wypłaca odszkowania, jeśli nie ma ciała, ale zdarzają się wyjątki.

  Marszałek Sejmu przejął obowiązki zgodnie z Konstytucją, aby zapewnić ciągłość Państwa.
  Jeśliby się okazało, że Lech Kaczyński katastrofę przeżył, to władza prezydencka by do niego wróciła.

  George W. Bush miał kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym i na czas znieczulenia przekazał obowiązki prezydenta Cheney’owi.

  Gdyby Komorowski, marszałek Sejmu, nie zrobił tego, co w Konstytucji napisane, to by dopiero było!
  Kraj bez głowy! Komorowski ma w dupie! Prezydenta nie ma! Zginął. Dowódców wojskowych nie ma, zginęli! Marszałek czeka na identyfikację, potwierdzenia, raporty z sekcji zwłok, Państwo Polskie zostało osierocone przez Komorowskiego!

  Przesadziłeś.

  • Toeretycznie masz rację Solano, z tym że zapomniałaś że masz
   do czynienia z Polską, krajem żartobliwie zwanym państwem prawa, a nie z USA. Komorowski i jego przydupasy mieli gdzieś ciągłość władzy jako taką bo bardziej interesowało ich przejęcie papierów, laptopów, przewertowanie archiwów oraz zbieranie haków.

   • Iztamna: nie wiem, jakie państwo prawa masz na myśli?
    Pamiętasz, o co chodziło w aferze Watergate? O podsłuchy.
    To było w czasach, gdy demokraci i republikanie stanowili realną przeciwność.
    Teraz już jest wszystko jedno. Wszystko jedno, kto “rządzi”; nie ma rządzenia, jest wykonywanie poleceń lobbystów.
    Taka ładna nazwa łapownictwa.

 6. Z tym przesadziłeś
  Ciągłość państwa jest gwarantowana osobą Prezydenta, a w razie braku funkcjonalnego prezydenta, rolę przejmuje Marszałek Sejmu.

  Przypomnij sobie polskiego geologa, którego zgładzili w Pakistanie. Normalnie ubezpieczalnia nie wypłaca odszkowania, jeśli nie ma ciała, ale zdarzają się wyjątki.

  Marszałek Sejmu przejął obowiązki zgodnie z Konstytucją, aby zapewnić ciągłość Państwa.
  Jeśliby się okazało, że Lech Kaczyński katastrofę przeżył, to władza prezydencka by do niego wróciła.

  George W. Bush miał kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym i na czas znieczulenia przekazał obowiązki prezydenta Cheney’owi.

  Gdyby Komorowski, marszałek Sejmu, nie zrobił tego, co w Konstytucji napisane, to by dopiero było!
  Kraj bez głowy! Komorowski ma w dupie! Prezydenta nie ma! Zginął. Dowódców wojskowych nie ma, zginęli! Marszałek czeka na identyfikację, potwierdzenia, raporty z sekcji zwłok, Państwo Polskie zostało osierocone przez Komorowskiego!

  Przesadziłeś.

  • Toeretycznie masz rację Solano, z tym że zapomniałaś że masz
   do czynienia z Polską, krajem żartobliwie zwanym państwem prawa, a nie z USA. Komorowski i jego przydupasy mieli gdzieś ciągłość władzy jako taką bo bardziej interesowało ich przejęcie papierów, laptopów, przewertowanie archiwów oraz zbieranie haków.

   • Iztamna: nie wiem, jakie państwo prawa masz na myśli?
    Pamiętasz, o co chodziło w aferze Watergate? O podsłuchy.
    To było w czasach, gdy demokraci i republikanie stanowili realną przeciwność.
    Teraz już jest wszystko jedno. Wszystko jedno, kto “rządzi”; nie ma rządzenia, jest wykonywanie poleceń lobbystów.
    Taka ładna nazwa łapownictwa.

 7. W filmie ,,Mgła” jest szczegółowo pokazany mechanizm
  przejmowania władzy w tym chorym i nieszczęsnym kraju.
  Urzędnicy państwowi opowiadają z najdrobniejszymi detalami – jak było.
  Z tych swoistych zeznań, wynika niezbicie, że przejęcie władzy przez Komorowskiego odbyło się przy WSPÓŁUDZIALE ROSJAN. Zablokowali wylot Sasina do Warszawy.
  Podobnie jak wcześniej ambasada rosyjska w Polsce była jednym,jeśli nie najważniejszym, organizatorem katyńskich uroczystosci.
  Jeszcze inny wniosek wypływa z analizy tych zdarzeń. Widać wyraźnie brak POSZANOWANIA PRAWA na najwyższych szczeblach władzy. Telefony rządzą i ustne polecenia od ,,kogotrzeba”.
  Wystarczy mieć wsparcie kilku luf karabinowych, jednego generała w MON-ie, kilku starych SB-ków w MSWIA oraz ABW-ehrze, i już można robić przewrót.Pałacowy,choć pałaców ci u nas – na lekarstwo.

 8. W filmie ,,Mgła” jest szczegółowo pokazany mechanizm
  przejmowania władzy w tym chorym i nieszczęsnym kraju.
  Urzędnicy państwowi opowiadają z najdrobniejszymi detalami – jak było.
  Z tych swoistych zeznań, wynika niezbicie, że przejęcie władzy przez Komorowskiego odbyło się przy WSPÓŁUDZIALE ROSJAN. Zablokowali wylot Sasina do Warszawy.
  Podobnie jak wcześniej ambasada rosyjska w Polsce była jednym,jeśli nie najważniejszym, organizatorem katyńskich uroczystosci.
  Jeszcze inny wniosek wypływa z analizy tych zdarzeń. Widać wyraźnie brak POSZANOWANIA PRAWA na najwyższych szczeblach władzy. Telefony rządzą i ustne polecenia od ,,kogotrzeba”.
  Wystarczy mieć wsparcie kilku luf karabinowych, jednego generała w MON-ie, kilku starych SB-ków w MSWIA oraz ABW-ehrze, i już można robić przewrót.Pałacowy,choć pałaców ci u nas – na lekarstwo.

 9. W filmie ,,Mgła” jest szczegółowo pokazany mechanizm
  przejmowania władzy w tym chorym i nieszczęsnym kraju.
  Urzędnicy państwowi opowiadają z najdrobniejszymi detalami – jak było.
  Z tych swoistych zeznań, wynika niezbicie, że przejęcie władzy przez Komorowskiego odbyło się przy WSPÓŁUDZIALE ROSJAN. Zablokowali wylot Sasina do Warszawy.
  Podobnie jak wcześniej ambasada rosyjska w Polsce była jednym,jeśli nie najważniejszym, organizatorem katyńskich uroczystosci.
  Jeszcze inny wniosek wypływa z analizy tych zdarzeń. Widać wyraźnie brak POSZANOWANIA PRAWA na najwyższych szczeblach władzy. Telefony rządzą i ustne polecenia od ,,kogotrzeba”.
  Wystarczy mieć wsparcie kilku luf karabinowych, jednego generała w MON-ie, kilku starych SB-ków w MSWIA oraz ABW-ehrze, i już można robić przewrót.Pałacowy,choć pałaców ci u nas – na lekarstwo.