Reklama

10/09/2010 Oświadczenie Posła Jacka Protasiewicza (Polska, EPL), Przewodniczącego delegacji UE ds.

10/09/2010 Oświadczenie Posła Jacka Protasiewicza (Polska, EPL), Przewodniczącego delegacji UE ds. relacji z Białorusią, w związku ze śmiercią Aleha Byabenina i sprawami zaginieć osób publicznych na Bialorusi w końcu lat 90tych ShareThis Jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią składam najszczersze kondolencje członkom rodziny i najbliższego otoczenia Pana Aleha BYABENINA w związku z jego nagłą śmiercią. 36-letni Aleh BYABENIN, założyciel niezależnego, opozycyjnego serwisu informacyjnego Charter97.org był znanym aktywistą, którego działania na rzecz promowania zasad demokracji i państwa prawa na Białorusi były bardzo cenione i pozostaną w naszej pamięci. W kontekście obecnie trwającego śledztwa wyjaśniającego przyczynę i okoliczności śmierci Pana BYABENINA i jednocześnie nawiązując do konferencji prasowej Rzecznika białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 9 września 2010 r. wyrażam zadowolenie w związku z planami włączenia do śledztwa ekspertów OBWE. Taki bezprecedensowy ruch ze strony rządu białoruskiego dowodzi jego gotowości do przeprowadzenia dochodzenia opartego o zasadę przejrzystości, co jest powszechną praktyką w krajach rozwiniętych. W związku z powyższym mam nadzieję i oczekuję, że wyżej wymienione praktyki zostaną również zastosowane w śledztwach dotyczących niewyjaśnionych zaginięć osób publicznych wysokiego szczebla, na Białorusi pod koniec lat 90.,m.in. Jurija Zacharenki, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Białorusi – maj 1999 r., Wiktora Gonczara, byłego wicepremiera, byłego Przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej i kandydata opozycji na prezydenta – wrzesień 1999, Anatolija Krasovskiego, przedsiębiorcy zaangażowanego w media i działalność charytatywną – wrzesień 1999, Dmitrija Zawadzkiego, byłego osobistego operatora Prezydenta Aleksandra Łukaszenki – lipiec 2000 r. W wyniku czego we współpracy z agencjami międzynarodowymi zostanie przeprowadzone bezstronne i wiarygodne śledztwo krajowe, w celu odkrycia prawdy na temat losu wyżej wymienionych osób. Dalszych informacji udziela: Joanna Bekker, Biuro Prasowe EPL, Tel: +32-476-943388

 Szkoda tylko,że POLSKI EURODEPUTOWANY nie jest równie,albo nawet bardziej zatroskany losem innego śledztwa , w którym zginęło 96 jego Rodaków.
 Potwierdza jednocześnie nasze najgorsze obawy. Że Polska nie należy do grupy krajów rozwiniętych.

Reklama
Reklama