Reklama

Trudno powiedzieć jakie reakcje chemiczne zachodzą w człowieku kiedy z człowieka wła

Trudno powiedzieć jakie reakcje chemiczne zachodzą w człowieku kiedy z człowieka właśnie, staje się politykiem. Coś jednak musi się w człowieku zwarzyć w takich razach, bo nijak polityk do człowieka niepodobny.

Reklama

I to nie o to idzie, że niebieskie koszule i żółte krawaty, że końcówki zmieniają się z „ą” na „om”, ale idzie o to, że polityk w ogóle do człowieka niepodobny. Zatraca się w polityku człowieczeństwo i wszystkie ludzkie talenty idą na zmarnowanie. Takie wnioski można wyciągnąć gdy się posłucha parodii spowiedzi młodzieżowca SLD, w ramach kampanijnego spotu. Kiedy się człowiek sili na dowcip, to ta siłaczka owocuje śmiechem, albo brakiem reakcji. Kiedy się polityk bierze za żartowanie, to tylko siąść i płakać. Tak też należy zrobić gdy się usłyszy, bo nawet nie zobaczy spowiedź SLD.

Trzeba przysiąść i zapłakać nad śmiesznością polityków, pozbawionych wszelkich talentów, w tym poczucia humoru. Trudno zgadnąć co SLD chciało uzyskać tą produkcją poza wsparciem PO? Biedny polski wyborca na politycznym bezrybiu znów będzie musiał przeżuwać jakiegoś raka mniejszego zła. Redakcja kontrowersje.net zastanawiała się nad dźwiękowym przytoczeniem spotu SLD, ale z szacunku dla użytkowników postanowiła zaniechać. Proszę wierzyć redakcji na słowo, że parodia spowiedzi w wykonaniu SLD śmieszna jest tylko w tym wymiarze, że śmieszni ludzie sparodiowali samych siebie.

Reklama