Reklama

Polityka bez ideologii. Dla europejskich polityków – patrzących przez pryzmat wyborczego sukcesu to herezja.

Polityka bez ideologii. Dla europejskich polityków – patrzących przez pryzmat wyborczego sukcesu to herezja. Na gruncie europejskim ideologie w polityce nie są wyłączną domeną socjologów i przedmiotem badań uniwersytetów. Są głównym elementem zaabsorbowania partii politycznych, pozbawiających się, dla “politycznej wygody”, politycznego pragmatyzmu. To na rzecz stereotypów typu: chadecja, socjalizm, neoliberalizm. Po części skutek słabej tożsamości partyjnej, wyjałowionej z programów, skutek miernych osiągnięć znoszących próbę czasu w zmiennej rzeczywistości. Partyjna propaganda ideologiczna połączona ze słabym pragmatyzmem programowym napotyka na ścianę ignorancji społecznej, wzmaga skalę bezodpowiedzialności za partyjne deklaracje, niszczy zaufanie do skuteczności realizacji celów, których skuteczność i siła oddziaływania na wyborcę spotyka się z powszechną obojętnością i nikłym entuzjazmem – owocując takim a nie innym niskim wynikiem frekwencji w wyborach do instytucji krajowych, europejskich.

Reklama

3 KOMENTARZE