Reklama

Ponoć musiała.
W Umowie ACTA w Art.39 „Podpisanie” zapisano: „Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisu dla uczestników jej negocjacji²º oraz…”

Ponoć musiała.
W Umowie ACTA w Art.39 „Podpisanie” zapisano: „Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisu dla uczestników jej negocjacji²º oraz…”
W przypisie „20” wymieniono te kraje uczestniczące i oprócz krajów poza europejskich wymieniono ich 28 /wśród nich Niemcy!/ oraz Unię Europejską!
Razem jest 28+1=29
Wg informacji podanej przez źródło niemieckie
http://taz.de/Strittges-Handelsabkommen-unterzeichnet/!86450
w Tokio ACTA podpisało 22 kraje z 27 krajów /chodziło o europejskie/, ale które to kraje tego już nie podano, a ze źródła
Ministry of Foreign Affairs of Japan
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html
wynika, że faktycznie podpisało ją 22 kraje oraz EU!
Razem jest 22+1=23
Po porównaniu europejskich krajów wymienionych w przypisie „20” i krajów podanych na stronie japońskiej wynika, że brak tam krajów: Cypru, Estonii, Słowacji, Szwajcarii, Holandii oraz – Niemiec!
Rozumie, że one nie podpisały ACTA.
Nie musiały? Czy się nie śpieszyły, bo jest czas do 31.03.2013 r.
Czy może EU to już Niemcy lub inaczej – czy Niemcy to już EU?
To jak to jest z tą matematyką?
I pytanie dodatkowe: czy nasza Pani Ambasador reprezentowała tylko nasz kraj czy całą Unię? bo w okresie „sprawowania” przewodnictwa w Unii był to jeden z naszych priorytetów wskazujących na prężność naszego działania…

Reklama