Reklama

Wszelkie ruchy tego typu weryfikuje ich kapitał ludzki, zasilający władzę samorządową, która musi być efektywna,nie może być zagrożeniem dla państwa, ekonomii regionu.

Wszelkie ruchy tego typu weryfikuje ich kapitał ludzki, zasilający władzę samorządową, która musi być efektywna,nie może być zagrożeniem dla państwa, ekonomii regionu. Sprawnie działająca administracja i instytucje, oraz sprawny system nadzoru nad nimi w ramach regionu to dobro ogólne, warunkowane normami określanymi przez poziom rozwoju demokracji samorządowej i poziomu wyborcy. Czy Polska jest w tym procesie już na tyle zaawansowanym krajem, że można ją bezwzględnie decentralizować. Zależy od samego wyborcy, tak jak od systemu obiegu informacji w komunikacji społecznej pomiędzy aktywnie wybieranymi przedstawicielami regionu, a wyborcami. Społeczności bez kapitału ludzkiego są zagrożeniem dla idei samorządności i demokracji. Pojęcie Ślązak, autonomia to drugorzędna tutaj sprawa. Inicjatywy samorządowe powinny skupiać się na rozwijaniu, sprawnych instrumentów obiegu informacji i komunikacji społecznej, nie poprzestając wyłącznie na budowaniu poczucia tożsamości – narodowej, czy to ideowej.

Reklama