Reklama

Although billions have been spent on oseltamivir in the face of pandemic influenza, the team updating the Cochrane review of neuraminidase inhibitors in healthy adults found that t

Although billions have been spent on oseltamivir in the face of pandemic influenza, the team updating the Cochrane review of neuraminidase inhibitors in healthy adults found that the public evidence base for this global public health drug was fragmented and inconsistent. Peter Doshi tells the story

Reklama

 Since August 2009, our Cochrane review team has tried to obtain the data needed to verify claims that oseltamivir (Tamiflu) lowers serious complications of influenza such as pneumonia. We failed, but in failing discovered that the public evidence base for this global public health drug is fragmented, inconsistent, and contradictory. We are no longer sure that oseltamivir offers a therapeutic and public health policy advantage over cheap, over the counter drugs such as aspirin. If the public is to trust in public health policies, the scientific basis informing knowledge of the harms and effects of those interventions must be public and open to independent analysis.

British researchers at the Cochrane Review, an international non-profit that reviews health information, looked at 20 previously published trials on the antiviral Tamiflu, or oseltamivir, for the prevention and treatment of seasonal flu. There was insufficient data to show whether the antiviral reduces complications such as pneumonia in healthy adults, they concluded. The reviewers also confirmed that Tamiflu shortens flu symptoms by about one day.

The study appears in Tuesday’s online issue of the British Medical Journal. "Oseltamivir may reduce the risk of pneumonia in otherwise healthy people who contract flu. However, the absolute benefit is small, and side-effects and safety should also be considered," Prof. Nick Freemantle and Dr. Melanie Calvert from the University of Birmingham concluded.

British Medical Journal editor-in-chief Fiona Godlee warned that the review left unresolved important questions about effectiveness of the drugs.

"Governments around the world have spent billions of pounds on a drug that the scientific community now finds itself unable to judge," she said.

Roche has estimated sales of 1.6 billion pounds this year alone from the drug, the statement said.

Reklama

10 KOMENTARZE

 1. Tak na szybko

  w jakości roboczej, za pomocą tłumacza Google, lekko przeredagowane, z rzeczami do wygładzenia w nawiasach kwadratowych:

   

  Chociaż w obliczu pandemii grypy na oseltamiwir zostały przeznaczone miliardy [funtów], zespół aktualizujący Przegląd Cochrane [?] z inhibitorami neuraminidazy u zdrowych osób dorosłych uznał, że publiczna baza faktów [dowodów] dla tego leku [globalnego zdrowia publicznego] jest rozproszona i niespójna. Peter Doshi pisze:

  – Od sierpnia 2009 r., nasz zespół Przeglądu Cochrane starał się uzyskać dane potrzebne do zweryfikowania twierdzenia, że oseltamiwir (Tamiflu) obniża ryzyko poważnych powikłań grypy, takich jak zapalenie płuc. Nie udało nam się, ale przy okazji tego niepowodzenia odkryliśmy, że publiczna baza faktów dla tego leku [globalnego zdrowia publicznego] jest fragmentaryczna, niespójna i sprzeczna. Nie jesteśmy już pewni, czy oseltamiwir oferuje terapeutyczną [i dotyczącą zdrowia publicznego] przewagę nad tanimi, dostępnymi na receptę lekarstwami, takimi jak aspiryna. Jeśli społeczeństwo ma ufać [polityce] działaniom dotyczącym zdrowia publicznego, naukowa baza wiedzy o ryzyku i efektach tych interwencji musi być publiczna i otwarta dla niezależnych analiz.

  Brytyjscy naukowcy z Przeglądu Cochrane,  międzynarodowej organizacji non-profit, która recenzuje informacje dotyczące zdrowia, przejrzeli 20 wcześniej opublikowanych badań przeciwwirusowego leku Tamiflu, (lub oseltamiwiru) [dotyczących] zapobiegania i leczenia grypy sezonowej. Naukowcy doszli do wniosku, że nie było wystarczających danych, aby wykazać, czy [rzeczywiście ten lek] przeciwwirusowy zmniejsza powikłania takie jak zapalenie płuc u zdrowych osób dorosłych. Recenzenci potwierdzili również, że Tamiflu skraca objawy grypy o około jeden dzień.

  Studium pojawiło się w internetowym wydaniu  wtorkowego "British Medical Journal". Profesor Nick Freemantle i dr Melanie Calvert z Uniwersytetu Birmingham doszli do wniosku, że "Oseltamiwir może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zapalenia płuc u osób poza tym zdrowych, którzy zarażą się grypą. Jednakże bezwzględna korzyść jest niewielka, a należałoby również wziąć pod uwagę efekty uboczne i bezpieczeństwo".

  Redaktor naczelna "British Medical Journal" Fiona Godlee uprzedziła, że przegląd pozostawia bez odpowiedzi ważne pytania o skuteczność leków. "Rządy na całym świecie wydały miliardy funtów na lekarstwo, którego społeczność naukowa nie jest teraz w stanie ocenić", powiedziała.

  Firma Roche szacuje sprzedaż tego lekarstwa na sumę 1,6 miliardów funtów tylko w tym roku, brzmi [oficjalne] oświadczenie [firmy].

 2. Tak na szybko

  w jakości roboczej, za pomocą tłumacza Google, lekko przeredagowane, z rzeczami do wygładzenia w nawiasach kwadratowych:

   

  Chociaż w obliczu pandemii grypy na oseltamiwir zostały przeznaczone miliardy [funtów], zespół aktualizujący Przegląd Cochrane [?] z inhibitorami neuraminidazy u zdrowych osób dorosłych uznał, że publiczna baza faktów [dowodów] dla tego leku [globalnego zdrowia publicznego] jest rozproszona i niespójna. Peter Doshi pisze:

  – Od sierpnia 2009 r., nasz zespół Przeglądu Cochrane starał się uzyskać dane potrzebne do zweryfikowania twierdzenia, że oseltamiwir (Tamiflu) obniża ryzyko poważnych powikłań grypy, takich jak zapalenie płuc. Nie udało nam się, ale przy okazji tego niepowodzenia odkryliśmy, że publiczna baza faktów dla tego leku [globalnego zdrowia publicznego] jest fragmentaryczna, niespójna i sprzeczna. Nie jesteśmy już pewni, czy oseltamiwir oferuje terapeutyczną [i dotyczącą zdrowia publicznego] przewagę nad tanimi, dostępnymi na receptę lekarstwami, takimi jak aspiryna. Jeśli społeczeństwo ma ufać [polityce] działaniom dotyczącym zdrowia publicznego, naukowa baza wiedzy o ryzyku i efektach tych interwencji musi być publiczna i otwarta dla niezależnych analiz.

  Brytyjscy naukowcy z Przeglądu Cochrane,  międzynarodowej organizacji non-profit, która recenzuje informacje dotyczące zdrowia, przejrzeli 20 wcześniej opublikowanych badań przeciwwirusowego leku Tamiflu, (lub oseltamiwiru) [dotyczących] zapobiegania i leczenia grypy sezonowej. Naukowcy doszli do wniosku, że nie było wystarczających danych, aby wykazać, czy [rzeczywiście ten lek] przeciwwirusowy zmniejsza powikłania takie jak zapalenie płuc u zdrowych osób dorosłych. Recenzenci potwierdzili również, że Tamiflu skraca objawy grypy o około jeden dzień.

  Studium pojawiło się w internetowym wydaniu  wtorkowego "British Medical Journal". Profesor Nick Freemantle i dr Melanie Calvert z Uniwersytetu Birmingham doszli do wniosku, że "Oseltamiwir może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zapalenia płuc u osób poza tym zdrowych, którzy zarażą się grypą. Jednakże bezwzględna korzyść jest niewielka, a należałoby również wziąć pod uwagę efekty uboczne i bezpieczeństwo".

  Redaktor naczelna "British Medical Journal" Fiona Godlee uprzedziła, że przegląd pozostawia bez odpowiedzi ważne pytania o skuteczność leków. "Rządy na całym świecie wydały miliardy funtów na lekarstwo, którego społeczność naukowa nie jest teraz w stanie ocenić", powiedziała.

  Firma Roche szacuje sprzedaż tego lekarstwa na sumę 1,6 miliardów funtów tylko w tym roku, brzmi [oficjalne] oświadczenie [firmy].

 3. ~ekstrakt treści
  Wątpią, czy lepsze od aspiryny.
  Możliwe, że Tamiflu skraca objawy grypy o 1 dzień.
  Możliwe, że Oseltamivir (czyli Tamiflu) redukuje grożbę pneumoni (zapalenie płuc?) u zdrowych ludzi którzy złapią grypę (jeżeli ją złapią oczywiście 🙂 ) ale efekt jest słaby i skutki uboczne występują.

  Wydano 1.6 miliardów funtów na lekarstwo, co do skuteczności którego społeczeństwo naukowe ma wątpliwości.

  [edit] finds itself unable to judge
  Mea culpa.

 4. ~ekstrakt treści
  Wątpią, czy lepsze od aspiryny.
  Możliwe, że Tamiflu skraca objawy grypy o 1 dzień.
  Możliwe, że Oseltamivir (czyli Tamiflu) redukuje grożbę pneumoni (zapalenie płuc?) u zdrowych ludzi którzy złapią grypę (jeżeli ją złapią oczywiście 🙂 ) ale efekt jest słaby i skutki uboczne występują.

  Wydano 1.6 miliardów funtów na lekarstwo, co do skuteczności którego społeczeństwo naukowe ma wątpliwości.

  [edit] finds itself unable to judge
  Mea culpa.

 5. streszczenie

  Jest to artykuł o opinii organizacji Cochrane Collaboration. Jest to niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest ułatwianie podejmowanie świadomych i trafnych decyzji, dotyczących postępowania medycznego, poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o zasady medycyny opartej na faktach (EBM), które następnie w postaci tak zwanych przeglądów systematycznych są publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library). (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration).

   

  Tezy artykułu, oparte na wynikach dostępnych badań:

   

  1. Tamiflu (oseltamiwir) może (lecz nie musi) zmniejszyć możliwość wystąpienia powikłania zapaleniem płuc u osób chorych na grypę, jeżeli są to osobnicy zdrowi (tj. bez np. cukrzycy, chorób krążenia, nerek itp.). Ma jednak skutki uboczne i nie jest całkowicie bezpieczny.

   

  2. Skuteczność działania tamiflu jest porównywalna z aspiryną i innymi dostępnymi bez recepty środkami.

   

  3. Rządy wielu krajów wydały mnóstwo kasy na lek, którego skuteczność nie jest naukowo udowodniona.

   

  4. Zysk firmy Roche ze sprzedaży leków wyniósł w tym roku 1.6 mld funtów.

 6. streszczenie

  Jest to artykuł o opinii organizacji Cochrane Collaboration. Jest to niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest ułatwianie podejmowanie świadomych i trafnych decyzji, dotyczących postępowania medycznego, poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o zasady medycyny opartej na faktach (EBM), które następnie w postaci tak zwanych przeglądów systematycznych są publikowane w bazach Biblioteki Cochrane (Cochrane Library). (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration).

   

  Tezy artykułu, oparte na wynikach dostępnych badań:

   

  1. Tamiflu (oseltamiwir) może (lecz nie musi) zmniejszyć możliwość wystąpienia powikłania zapaleniem płuc u osób chorych na grypę, jeżeli są to osobnicy zdrowi (tj. bez np. cukrzycy, chorób krążenia, nerek itp.). Ma jednak skutki uboczne i nie jest całkowicie bezpieczny.

   

  2. Skuteczność działania tamiflu jest porównywalna z aspiryną i innymi dostępnymi bez recepty środkami.

   

  3. Rządy wielu krajów wydały mnóstwo kasy na lek, którego skuteczność nie jest naukowo udowodniona.

   

  4. Zysk firmy Roche ze sprzedaży leków wyniósł w tym roku 1.6 mld funtów.