Reklama

Cześć , wiem że powinienem poniższy tekst zalinkować. Ponieważ wydaje mi się on bardzo ważny to zamieszczam go w całości .Link na końcu. Może MK go puści.Cześć , wiem że powinienem poniższy tekst zalinkować. Ponieważ wydaje mi się on bardzo ważny to zamieszczam go w całości .Link na końcu. Może MK go puści.

Tekst ukazał zię w Rzeczpospolitej "W obronie prawdy" red 08-02-2011, ostatnia aktualizacja 08-02-2011 23:54

"Strach przed Prawdą jest ogromny. Dlatego nie było końca karykaturom, „śmiesznym zdjęciom”, uszczypliwościom wobec prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – piszą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego .

Urodzony w Warszawie prof. Solomon Asch przeprowadził w roku 1951 w USA przełomowe i klasyczne już obecnie badania psychologiczne. Podczas tych badań (z konieczności opisujemy je tylko skrótowo) zgromadzeni studenci otrzymali rysunek:

Po czym kolejno byli proszeni przez Ascha o stwierdzenie, która z trzech linii (A, B, C) jest tej samej długości co linia lewa (X). Studentami, na których naprawdę przeprowadzono test, byli tylko (nieświadomi tego faktu) ci, którzy wypowiadali się jako ostatni. Ich poprzednicy byli umówieni z Aschem i celowo odpowiadali błędnie, podając wbrew rozsądkowi, że odcinek X jest tej samej długości co odcinek A lub odcinek C.

Rezultat badań Ascha był porażający. Badani studenci (odpowiadający jako ostatni) nagminnie odpowiadali błędnie, czyli bardzo często tak jak ich namówieni z Aschem poprzednicy. W ten sposób chęć „bycia akceptowanym w grupie” zwycięża nawet elementarny zdrowy rozsądek. Można by powiedzieć, że badani często stwierdzali (pod wpływem „opinii otoczenia”) dobrowolnie, z przekonaniem i publicznie, że 2×2=7. Oto potęga sugestii, oto pole do manipulacji w ramach tzw. inżynierii społecznej, głównej pomocnicy totalitaryzmów.

Droga do nihilizmu.

A jednak Uniwersytet jest społecznością wyjątkową. Przysięga doktorska, którą składaliśmy, wspólna dla całego Uniwersytetu, w zasadzie mówi tylko o Prawdzie: „nie dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało światło Prawdy, od którego dobro rodzaju ludzkiego zależy”. Każdy więc z doktorów Uniwersytetu wyrażał przekonanie, że Prawda istnieje i jego celem będzie dążenie do niej. Możemy mieć kłopoty z jej znalezieniem, ale jest do czego dążyć i trzeba to robić, a Uniwersytet jest tutaj szczególnym miejscem.

Gdyby Uniwersytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem przebierańców w togach. Pokusa zapytania za Piłatem „cóż to jest prawda”, choć pozornie atrakcyjna, jest niezwykle niebezpieczna, prowadząc w prostej drodze do nihilizmu i podając w wątpliwość nie tylko sens prowadzenia badań naukowych, ale też wszelkiej ludzkiej aktywności.

Pierwszym prawem logiki jest to, że z Prawdy może wynikać tylko Prawda, ale z fałszu może wynikać w sposób poprawny wszystko. Tymczasem za Prawdę możemy przez nieostrożność uznać czasem coś, co jest fałszem, a robimy ten błąd przez bardzo prostą rzecz: zaniechanie samodzielnego myślenia, pochopne oparcie się na opinii innych bez sprawdzenia jej zasadności. Wtedy, wychodząc z błędnej przesłanki, możemy w sposób logicznie poprawny udowodnić dosłownie wszystko, nawet to, że 2×2=7.

Jest jeszcze gorzej, bo ta „opinia innych” może być przedstawiana celowo jako „opinia większości” czy „opinia autorytetów”, czy jako wynik „poważnych badań”, nawet gdy i to jest nieprawdą. Sprytni właściciele mediów z dnia na dzień mogą wykreować cnoty jednych lub pogrążyć innych, sprawiając wrażenie, że to, co podadzą w swoich mediach, to opinia większości, i liczą tu bardzo na efekt Ascha wynikający z braku samodzielnego myślenia.

Według naszej opinii z czymś takim mamy obecnie do czynienia w Polsce, w powszechnej skali i w wielkim natężeniu. Uniwersytet i każdy z nas powinien znaleźć w sobie siłę, aby przeciw temu pogwałceniu prawdy zaprotestować.

Ogromny strach

Zacznijmy od tego, że w zasadzie nie widać w Polsce miejsca, gdzie odbywałaby się dostępna dla społeczeństwa, spokojna, poważna dyskusja na jakikolwiek istotny społecznie temat, odpowiednio długa, aby zaprezentować racje w sposób pełny, oparty na prawdzie i na poszanowaniu każdego uczestnika. Zamiast tego jest albo przekrzykiwanie się na inwektywy w „dyskusjach” w TV czy radiu albo artykuły w gazetach czy tygodnikach, gdzie z reguły już na początku artykułu, delikatnie lub nie, ustawia się czytelnika tak, aby nie lubił tego kogoś, kogo nie lubi autor (a jest to czysta manipulacja opisana przez Ascha). Niektórzy są praktycznie eliminowani z merytorycznej dyskusji publicznej wyłącznie z powodu etykietek nadanych im wcześniej przez zawiadujących mediami.

Mechanizmem wykluczenia jest dobrze zbadane przez naukę zjawisko mobbingu, czyli znęcania się nad wybraną ofiarą w grupie (np. klasie szkolnej). Ofiarę wskazujemy jako przyczynę wszelkich naszych niepowodzeń, zaś jej argumentów czy krzywd nikt nie zamierza wysłuchiwać. Z napiętnowanego przez klasę ucznia wyśmiewają się nie tylko silne dryblasy, ale także pozostali, w tym nawet najgorsze ofermy.

Jest tak dlatego, że chęć akceptacji w grupie jest, jak pokazał Asch, ogromną siłą (w tym przypadku większą niż moralność i rozum razem wzięte), a poza tym wszyscy są zainteresowani utrzymywaniem agresji skierowanej na kogoś innego, a nie na nich. Argumentów napiętnowanych nie tylko się nie słucha, nawet nie muszą one padać (!), nawet milczenie tych ludzi jest oznaką „agresji”. Nie słucha się jakoby dlatego, że po prostu nie warto, bo przecież argumenty ofiar „oczywiście” wynikają ze znanego „wszystkim i od dawna” (znowu efekt Ascha) ich defektu umysłowego.

Przy okazji podkorowy przekaz dla obiektu manipulacji: „my natomiast cieszymy się doskonałym zdrowiem psychicznym”. Naprawdę zaś lepiej nie pozwolić słuchać, bo napiętnowani mają często argumenty, przy których nasze argumenty rażą intelektualną nędzą.

A strach przed Prawdą jest ogromny, bo a nuż ktoś się zorientuje, że 2×2=4 i ruszy lawina Ascha, ale tym razem w kierunku do Prawdy. Ostatecznym sposobem obrony przed Prawdą jest metoda publicznego ośmieszania, kąśliwych uwag na temat wyglądu, nazwiska, lapsusu językowego, miny itp., co odciąga uwagę od meritum spraw i rzeczowych argumentów w stronę prostackiej hecy i zabawy, a te można podgrzewać (według manipulatorów) w nieskończoność.

W taki sposób postępowano m.in. z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Nie było końca karykaturom, „śmiesznym zdjęciom”, uszczypliwościom z reguły na żenującym poziomie.

To nie jest żadna elita

W tym miejscu chcielibyśmy się odnieść do artykułu w piśmie „Uniwersytet Warszawski” historyka profesora Marcina Kuli, który napisał, że było „akurat odwrotnie”. Takie rzeczy da się sprawdzić. Mamy do pana profesora Kuli bardzo uprzejmą koleżeńską prośbę, aby po prostu udokumentował odnośnikami do źródeł, jakich to obraźliwych słów używał prezydent Rzeczypospolitej w stosunku do swoich krytyków, którzy nazywali go „chamem”. Już później jeden z wpływowych posłów do Sejmu groził „zastrzeleniem, wypatroszeniem i sprzedaniem skóry” kandydatowi na prezydenta RP publicznie i w najważniejszych mediach. Nie było takich organów władzy w naszym kraju, aby przywołać posła do porządku.

W naszej kulturze szanowany był w sposób bezwzględny majestat śmierci. Doszło do tego, że teraz z majestatu śmierci można publicznie drwić, w tym w licznych wydawnictwach. Nie słyszeliśmy zdecydowanego potępienia takiego języka przez opinię publiczną, także przez powołane do tego rady etyki itp. Wręcz przeciwnie, te wypowiedzi uzyskiwały aprobatę, a nawet aplauz wielu, w tym pracujących w środowisku uniwersyteckim (!), podczas gdy pierwszym i podstawowym obowiązkiem było protestować przeciwko takiemu stylowi wypowiedzi.

Styl języka polityki w Polsce przekroczył wszelkie wyobrażalne granice, zdziczenie może jest właściwym słowem, a może jest już ono dużo za słabe. Język jest bez znaczenia, bo od takiego języka do „kryształowej nocy” w wykonaniu używających lub słuchających takiego języka jest droga krótsza, niż się niektórym wydaje.

Co na to polskie elity? Są pełne oburzenia. Wiemy, że martwią się o Polskę. Znamy wielu wspaniałych ludzi, których bez żadnej wątpliwości zaliczylibyśmy do elity Polski. A gdzie oni są widoczni?

No, oni w zasadzie są w ogóle niewidoczni, a to dlatego, że tych elit praktycznie nie ma w mediach (nie mówimy tu o chlubnych wyjątkach). Jest nam niezmiernie przykro to powiedzieć, ale ci, których media wylansowały na elity, to nie jest żadna elita. To po prostu nie może być elita, bo elita tak się nie zachowuje. Prawdziwa elita protestowałaby, nie godziłaby się na taki styl publicznej debaty. Mamy ciągle nadzieję, że sprzeciw wobec niedopuszczalnego stylu życia publicznego nastąpi, że każdy, kto ceni prawdę, poczuje, że jest czas, by dawać temu wyraz.

Żelazna dyscyplina

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, także innych szkół wyższych, nie mogą milczeć w takiej sytuacji, bo są zobowiązani do obrony prawdy. Nie mogą milczeć profesorowie uniwersyteccy, gdy stosuje się konwencję chicagowską do sytuacji, którą ona sama na wstępie w jasnych słowach wyklucza z pola swojego działania, a w sprawie katastrofy o takim wymiarze nie widać prowadzenia żadnego poważnego śledztwa.

Nie mogą milczeć profesorowie, gdy ma się za nic metodyki badawcze, tnąc przecinakami przewody hydrauliczne i elektryczne samolotu, których bezbłędne funkcjonowanie było dla przebiegu zdarzenia na pewno bardzo ważne, a być może kluczowe. Czy przyczyną tragedii był błąd pilotów, mogą wykazać tylko rzetelne badania naukowe, dotychczasowy medialny gwar ma tu znaczenie równe zeru.

A to oznacza, jak zawsze w naszej pracy, staranne, drobiazgowe, systematyczne, żmudne, fachowe, wielodyscyplinarne badania, biorące pod uwagę nawet pozornie nieistotne szczegóły. Tragedia smoleńska była dla nas wstrząsem, ale chyba jeszcze większym wstrząsem było to, że w naszych mediach w ciągu kilku minut (!) zdołano wprowadzić i z żelazną dyscypliną wyegzekwować trwałe embargo na informację.

To ostatnie przedsięwzięcie, wydające się ponad siły kogokolwiek, zostało perfekcyjnie wykonane, co jest samo w sobie bardzo pouczającą informacją o wielkim znaczeniu. W katastrofie smoleńskiej są do zbadania tematy dotyczące fizyki, chemii, biologii, prawa, politologii, historii, socjologii, psychologii itd.

Czy wymienione aspekty i wiele innych niewymienionych z braku miejsca nie powinny stanowić pola do interdyscyplinarnych badań naukowych na polskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie Warszawskim? Powinny, i to z wielu powodów. Będziemy podejmować wszystkie wyzwania przyszłości, ale jeśli nie będzie w nas woli do znalezienia odpowiedzi na pytanie, co się stało, to przyszłości Polski po prostu nie będzie. Wygląda na to, że nie ma kto nas w tym wyręczyć, a nie wątpimy, że przyszłe pokolenia wszystkich z tego rozliczą jako bezpośrednich świadków historii.

Tylko rzetelne argumenty

Wróćmy do cytowanego artykułu pana prof. Kuli w piśmie „Uniwersytet Warszawski”, w którym autor bardzo wyraźnie dystansuje się od odczuć rzesz Polaków oddających hołd prezydentowi Rzeczypospolitej. Wiele spraw, które dziwią i zasmucają autora, ani nas nie dziwi, ani nie zasmuca. Inaczej też niż prof. Kula, bo pozytywnie, oceniamy prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prof. Kula ma prawo do prezentacji swoich domysłów i refleksji, w tym także wskazujących nam, która kreska w eksperymencie Ascha według prof. Kuli jest właściwa. Jednak my mamy prawo do wyboru takiej kreski, jaka wynika logicznie z naszej własnej niezależnej oceny twardych faktów, bez oglądania się na sugestie innych.

W numerze pisma „Uniwersytet Warszawski” z października 2010 r. wśród wielu wątków w artykule „Przyszłość historyków” tego samego autora jest wyrażona troska dotycząca niebezpieczeństwa marginalizacji historyków. Jako chemicy i fizycy, ale także miłośnicy historii chcielibyśmy wyrazić głębokie przekonanie, iż nie przypuszczamy, aby marginalizacja kiedykolwiek zagroziła jakiejkolwiek rzetelnej nauce zajmującej się istotnymi zagadnieniami, a historia jest pełna istotnych zagadnień do zbadania.

Nigdy jednak nie powinno przy tym decydować, kto coś mówi, ilu ludzi tak mówi, jakich przyjaciół czy nieprzyjaciół ma mówiący, tylko bardzo prosta rzecz: jakie rzetelne argumenty można spokojnie i rzeczowo przedstawić na poparcie danej tezy. Tylko tyle. Jedynie takie podejście może być nazwane racjonalnym, tylko takie podejście może być drogą do uzdrowienia sytuacji. To jest nie tylko istota i misja Uniwersytetu, w przeszłości i teraz, ale także podstawa przyszłości każdego państwa. "

http://www.rp.pl/artykul/9157,607247-W-obronie–prawdy.html

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji „Rzeczpospolitej”.

Pierwotnie powyższy tekst autorstwa grupy pracowników naukowych UW został opublikowany – pt. „Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy” – w periodyku „Uniwersytet Warszawski”, nr 1 (51), luty 2011 r.

Autorzy artykułu Prof. Lucjan Piela, dr Franciszek Rakowski, dr hab. Rafał Siciński, dr hab. Janusz Stępiński, dr hab. Leszek Stolarczyk, Prof. Krzysztof Woźniak, dr hab. Michał Cyrański, Prof. Zbigniew Czarnocki, Prof. Edward Darżynkiewicz, dr hab. Wojciech Grochala, Prof. Jan S. Jaworski, Prof. Marek K. Kalinowski, Prof. Tadeusz M. Krygowski, dr Piotr Leszczyński, Prof. Krzysztof A. Meissner, dr hab. Marek Pękała

Reklama

15 KOMENTARZE

   • Jest za co, bo zapewne bym
    Jest za co, bo zapewne bym przegapiła a tekst wart przeczytania i przemyślenia.
    Opisane tu badania były mi skądinąd znane, ale że często o oczywistościach zapominamy, warto je od czasu do czasu przypominać.

    Apropos bez s przypominania. Przypomniała mi się relacja bardzo spokojnego pana, takiego co to by nawet muchy. Przypadkowo dołączył do pokojowej z założenia demonstracji. Ocknął się z kamieniem w dłoni. Nie tak dosłownie, ale chyba każdy z nas ma takie doświadczenia. Nie jest grzechem ulec wszechobecnej propagandzie, zwłaszcza jeśli nie ma się dostępu do innych informacji, albo zalew tych jedynie słusznych zagłusza głos “oszołomów”. Grzechem jest trwanie w uporze mimo ewidentnych dowodów.

    A tak na marginesie. Skąd mam mieć pewność, że TYM RAZEM to PRAWDA? Może znowu wciskają mi kit, tylko w drugą stronę?

    Wzajemnie.:)

   • Jest za co, bo zapewne bym
    Jest za co, bo zapewne bym przegapiła a tekst wart przeczytania i przemyślenia.
    Opisane tu badania były mi skądinąd znane, ale że często o oczywistościach zapominamy, warto je od czasu do czasu przypominać.

    Apropos bez s przypominania. Przypomniała mi się relacja bardzo spokojnego pana, takiego co to by nawet muchy. Przypadkowo dołączył do pokojowej z założenia demonstracji. Ocknął się z kamieniem w dłoni. Nie tak dosłownie, ale chyba każdy z nas ma takie doświadczenia. Nie jest grzechem ulec wszechobecnej propagandzie, zwłaszcza jeśli nie ma się dostępu do innych informacji, albo zalew tych jedynie słusznych zagłusza głos “oszołomów”. Grzechem jest trwanie w uporze mimo ewidentnych dowodów.

    A tak na marginesie. Skąd mam mieć pewność, że TYM RAZEM to PRAWDA? Może znowu wciskają mi kit, tylko w drugą stronę?

    Wzajemnie.:)

   • Jest za co, bo zapewne bym
    Jest za co, bo zapewne bym przegapiła a tekst wart przeczytania i przemyślenia.
    Opisane tu badania były mi skądinąd znane, ale że często o oczywistościach zapominamy, warto je od czasu do czasu przypominać.

    Apropos bez s przypominania. Przypomniała mi się relacja bardzo spokojnego pana, takiego co to by nawet muchy. Przypadkowo dołączył do pokojowej z założenia demonstracji. Ocknął się z kamieniem w dłoni. Nie tak dosłownie, ale chyba każdy z nas ma takie doświadczenia. Nie jest grzechem ulec wszechobecnej propagandzie, zwłaszcza jeśli nie ma się dostępu do innych informacji, albo zalew tych jedynie słusznych zagłusza głos “oszołomów”. Grzechem jest trwanie w uporze mimo ewidentnych dowodów.

    A tak na marginesie. Skąd mam mieć pewność, że TYM RAZEM to PRAWDA? Może znowu wciskają mi kit, tylko w drugą stronę?

    Wzajemnie.:)

 1. no no !!!
  Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele działający w tej partii,

  jak może wiecie, albo nie, w 2007 roku, byłem w holu Focusa, gdzie czekaliście na wyniki wyborów. Cieszyłem się tak jak Wy z odsunięcia PiS-u od władzy.

  Niestety muszę Was poinformować, że moja cierpliwość się wyczerpała i w najbliższych wyborach na Was nie zagłosuję. Nawet straszak w postaci powrotu PiS-u do władzy już na mnie nie działa.

  Nie zrobiliście nic z aferą hazardową, a co więcej, słyszę, że “Miro” jak gdyby nigdy nic kandyduje z Waszych list do sejmu. No to dajcie jeszcze “Rycha”, “Zbycha” czy jak się ci panowie nazywają.

  Za katastrofalne błędy w swojej pracy zostanę z niej wyrzucony. Wasz minister Grabarczyk za totalny bajzel na kolei dostaje w nagrodę kwiaty. Minister Klich nie ponosi odpowiedzialności za Casę (co jeszcze można zrozumieć), ale i za Smoleńsk, czego już naprawdę pojąć nie mogę. Teraz, opowiadając o zielonej wyspie, wchodzicie na moją emeryturę.

  Wasze służby specjalne inwigilują dziennikarzy jak żadna władza dotąd. Gdyby Lech Kaczyński rzucił jeden z wielu “dowcipów” Bronisława Komorowskiego, zostałby rojechany na miazgę, ale w przypadku tego Prezydenta Wam to nie przeszkadza. O Wałbrzychu nawet nie chcę mówić.

  Mógłbym tak długo –
  Wasz były wyborca – Marcin Meller

  http://niezalezna.pl/5616-marcin-meller-wyrzeka-sie-po

 2. no no !!!
  Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele działający w tej partii,

  jak może wiecie, albo nie, w 2007 roku, byłem w holu Focusa, gdzie czekaliście na wyniki wyborów. Cieszyłem się tak jak Wy z odsunięcia PiS-u od władzy.

  Niestety muszę Was poinformować, że moja cierpliwość się wyczerpała i w najbliższych wyborach na Was nie zagłosuję. Nawet straszak w postaci powrotu PiS-u do władzy już na mnie nie działa.

  Nie zrobiliście nic z aferą hazardową, a co więcej, słyszę, że “Miro” jak gdyby nigdy nic kandyduje z Waszych list do sejmu. No to dajcie jeszcze “Rycha”, “Zbycha” czy jak się ci panowie nazywają.

  Za katastrofalne błędy w swojej pracy zostanę z niej wyrzucony. Wasz minister Grabarczyk za totalny bajzel na kolei dostaje w nagrodę kwiaty. Minister Klich nie ponosi odpowiedzialności za Casę (co jeszcze można zrozumieć), ale i za Smoleńsk, czego już naprawdę pojąć nie mogę. Teraz, opowiadając o zielonej wyspie, wchodzicie na moją emeryturę.

  Wasze służby specjalne inwigilują dziennikarzy jak żadna władza dotąd. Gdyby Lech Kaczyński rzucił jeden z wielu “dowcipów” Bronisława Komorowskiego, zostałby rojechany na miazgę, ale w przypadku tego Prezydenta Wam to nie przeszkadza. O Wałbrzychu nawet nie chcę mówić.

  Mógłbym tak długo –
  Wasz były wyborca – Marcin Meller

  http://niezalezna.pl/5616-marcin-meller-wyrzeka-sie-po

 3. no no !!!
  Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele działający w tej partii,

  jak może wiecie, albo nie, w 2007 roku, byłem w holu Focusa, gdzie czekaliście na wyniki wyborów. Cieszyłem się tak jak Wy z odsunięcia PiS-u od władzy.

  Niestety muszę Was poinformować, że moja cierpliwość się wyczerpała i w najbliższych wyborach na Was nie zagłosuję. Nawet straszak w postaci powrotu PiS-u do władzy już na mnie nie działa.

  Nie zrobiliście nic z aferą hazardową, a co więcej, słyszę, że “Miro” jak gdyby nigdy nic kandyduje z Waszych list do sejmu. No to dajcie jeszcze “Rycha”, “Zbycha” czy jak się ci panowie nazywają.

  Za katastrofalne błędy w swojej pracy zostanę z niej wyrzucony. Wasz minister Grabarczyk za totalny bajzel na kolei dostaje w nagrodę kwiaty. Minister Klich nie ponosi odpowiedzialności za Casę (co jeszcze można zrozumieć), ale i za Smoleńsk, czego już naprawdę pojąć nie mogę. Teraz, opowiadając o zielonej wyspie, wchodzicie na moją emeryturę.

  Wasze służby specjalne inwigilują dziennikarzy jak żadna władza dotąd. Gdyby Lech Kaczyński rzucił jeden z wielu “dowcipów” Bronisława Komorowskiego, zostałby rojechany na miazgę, ale w przypadku tego Prezydenta Wam to nie przeszkadza. O Wałbrzychu nawet nie chcę mówić.

  Mógłbym tak długo –
  Wasz były wyborca – Marcin Meller

  http://niezalezna.pl/5616-marcin-meller-wyrzeka-sie-po

 4. tochyba już prze przebudzenie
  http://oranje.salon24.pl/

  Pełne oświadczenie AKO w Poznaniu (bez skrótów)

  Poznań, 09. 02. 2011r.

  Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

  Głos wsparcia w obronie prawdy

  My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w pełni podzielamy poglądy naszych Kolegów, wyrażone w artykule Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy, opublikowanym przez czasopismo „Uniwersytet Warszawski”, a udostępnionym szerszej publiczności przez „Rzeczypospolitą” 9 lutego pod znamiennym tytułem W obronie prawdy.

  Artykuł ten jest stonowaną, a zarazem druzgocącą polemiką z poglądami reprezentowanymi przez znaczną, wpływową część środowiska akademickiego, dla którego doraźne racje stały się istotniejsze niż wielowiekowa tradycja poszukiwania prawdy, solidnej argumentacji oraz otwartej dyskusji. Jednocześnie nasi warszawscy Koledzy nadzwyczaj trafnie ukazali, jak wiele jest manipulacji w debacie społeczno-politycznej w Polsce, jak mało w niej rzetelności i powagi, a jak wiele relatywizacji prawdy, jak bardzo naruszona została zasada reprezentatywności poglądów, a jak silnie daje o sobie znać mechanizm wykluczania niepożądanych stanowisk i osób.

  Podobnie jak nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego doświadczamy uciążliwości tej sytuacji i tak jak oni obserwujemy, że zarówno w życiu wewnątrz uczelni, jak i w debacie publicznej coraz mniej niezależnego myślenia i wymiany należycie uargumentowanych poglądów, a coraz więcej piętnowania adwersarzy, etykietowania czy – co dodajemy od siebie – wyszydzania, naruszającego godność osoby ludzkiej.

  Zgadzamy się także z opinią o zdziczeniu języka debaty, o nieusprawiedliwionej nigdzie, a zwłaszcza w takich miejscach, jak uczelnie, agresji werbalnej wobec inaczej myślących, najczęściej zresztą wobec zwolenników Prawa i Sprawiedliwościoraz tych wszystkich, którzy bezkompromisowo szukają prawdy o katastrofie smoleńskiej. Zgadzamy się z diagnozą, że to niechęć do prawdy bądź też strach przed nią eliminuje zarówno to centralne, jak i wiele innych ważnych zagadnień z przestrzeni otwartej dyskusji.

  Wyrażamy najwyższe uznanie dla autorów głosu W obronie prawdyza jasne, spokojne i dobitne wyrażenie swojego sprzeciwu wobec tolerowania, a niekiedy wręcz wspierania takich praktyk przez członków wspólnoty akademickiej. Przyłączamy się do apelu o ich całkowite zaprzestanie. Podpisujemy się pod życzeniem, by więcej już o racjach w debacie publicznej nie decydowało:

  „kto coś mówi, ilu ludzi tak mówi, jakich przyjaciół czy nieprzyjaciół ma mówiący, tylko bardzo prosta rzecz: jakie rzetelne argumenty można spokojnie i rzeczowo przedstawić na poparcie danej tezy. Tylko tyle. Jedynie takie podejście może być nazwane racjonalnym, tylko takie podejście może być drogą do uzdrowienia sytuacji. To jest nie tylko istota i misja Uniwersytetu, w przeszłości i teraz, ale także podstawa przyszłości każdego państwa.”

  1.

  prof. dr hab.StanisławMikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
  2.

  ks. dr AdamAdamski Cor – UAM
  3.

  mgr PrzemysławAlexandrowicz – KIK
  4.

  mgr KrystynaAndrzejewska UAM
  5.

  prof. dr hab.MarekAndrzejewski – U Szczeciński
  6.

  dr RóżaAntkowiak – UAM
  7.

  prof. dr hab. WiesławAntkowiak – UAM
  8.

  dr AdamBabula – UAM
  9.

  dr LidiaBanowska – UAM
  10.

  prof. dr hab. CzesławBłaszak – UAM
  11.

  prof. dr hab. JacekBłażewicz – P Poznań
  12.

  dr KrzysztofBorowczyk – UAM
  13.

  ks. prof. dr hab. PawełBortkiewicz- UAM
  14.

  dr hab. MariuszBryl – UAM
  15.

  dr ElżbietaCzarniewska – UAM
  16.

  prof. dr hab. JanuszCzebreszuk- UAM
  17.

  prof. dr hab. JacekDabert- UAM
  18.

  dr MirosławaDabert- UAM
  19.

  dr MariaDąbrowska-Bąk- UAM
  20.

  prof. dr hab. LeonDrobnik – U Medyczny Poznań
  21.

  prof. dr hab.EdwardDutkiewicz – UAM
  22.

  prof. dr hab. MariaDutkiewicz – UAM
  23.

  dr TadeuszDziuba – radny Miasta Poznania
  24.

  dr n. med. JerzyFischbach
  25.

  prof. dr hab. AntoniFlorkiewicz
  26.

  dr hab. JerzyGalina – PAN Poznań
  27.

  mgr WitoldGedymin
  28.

  dr GrzegorzGertig
  29.

  prof. dr hab. HenrykGertig – UMedyczny Poznań
  30.

  prof. dr hab.BożenaGórczyńska-Przybyłowicz – UAM
  31.

  prof. dr hab. WitoldGrzebisz
  32.

  dr JolantaHajdasz – naucz. ak.
  33.

  prof. dr hab. HenrykHudzik – UAM
  34.

  prof. dr hab. ZbigniewJacyna-Onyszkiewicz – UAM
  35.

  prof.dr hab. DobrochnaJankowska – UAM
  36.

  prof. dr hab. ArturJarmołowski – UAM
  37.

  prof. dr hab. JarosławJarzewicz – UAM
  38.

  mgr JolantaJasińska – – nauczyciel
  39.

  prof. dr hab. TomaszJasiński- UAM
  40.

  mgr AndrzejJudek
  41.

  prof. dr hab.StefanJurga – UAM
  42.

  prof. dr hab.JanuszKapuściński
  43.

  dr AnnaKasprzyk – UAM
  44.

  prof. dr hab. AndrzejKaźmierski – UAM
  45.

  prof. dr hab. ZdzisławKołaczkowski – AWF Gorzów Wkp.
  46.

  prof. dr hab. AleksanderKośko- UAM
  47.

  prof. dr hab. MaciejKozak – UAM
  48.

  prof. dr hab. EdmundKozal – U Przyrodniczy Poznań
  49.

  prof. dr hab. StanisławKozłowski
  50.

  prof. dr hab. HenrykaKramarz – U Pedagogiczny Kraków
  51.

  prof. dr hab.MarekKraska – UAM
  52.

  dr DariuszKucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
  53.

  prof. dr hab.MieczysławKujawski
  54.

  dr MałgorzataKulesza-Kiczka – lekarz
  55.

  dr KatarzynaKulińska UPrzyrodniczy Poznań
  56.

  prof. dr hab.TadeuszKuliński – UPrzyrodniczy Poznań
  57.

  dr KrystynaLaskowicz – naucz. ak.
  58.

  dr PrzemysławLehmann
  59.

  mgr ElżbietaLeszczyńska – UAM
  60.

  dr MariaLeśniewicz
  61.

  prof. dr hab. IgnacyLewandowski- UAM
  62.

  dr JarosławLiberek – UAM
  63.

  mgr AgataŁawniczak – dziennikarz
  64.

  dr ErykŁon – U Ekonomiczny Poznań
  65.

  mgr MałgorzataŁośko – UAM
  66.

  dr PiotrŁukasiak – P Poznań
  67.

  prof. dr hab.AndrzejMaciejewski – UAM
  68.

  prof. dr hab. AndrzejMalinowski – UAM
  69.

  prof. dr hab. JerzyMarcinek – U Przyrodniczy Poznań
  70.

  prof. dr hab. ArkadiuszMarciniak – UAM
  71.

  prof. dr hab. WojciechMarkiewicz – PAN Poznań
  72.

  mgr JanMartini – artysta-muzyk
  73.

  mgr BarbaraMaterny – nauczyciel
  74.

  mgr RyszardMaterny
  75.

  dr BożenaMikołajczak – UAM
  76.

  prof. dr hab. KrzysztofMoliński – A Muzyczna
  77.

  mgr CelinaMonikowska-Martini – artysta-muzyk
  78.

  prof. dr hab. GrzegorzMusiał- UAM
  79.

  prof. dr hab.CzesławMuśnicki UPrzyrodniczy Poznań
  80.

  prof. dr hab. ElżbietaNowicka – UAM
  81.

  prof. dr hab. RadosławOkulicz-Kozaryn – UAM
  82.

  inż. RyszardPaprzycki
  83.

  prof. dr hab. JanParadysz – U Ekonomiczny Poznań
  84.

  prof. dr hab. StanisławPaszkowski – U Przyrodniczy Poznań
  85.

  dr RyszardPiasek – reżyser
  86.

  mgr MikołajPietraszak-Dmowski – Fundacja Rogalin
  87.

  prof. dr hab. BarbaraPiłacińska- UAM
  88.

  dr RyszardPiotrowicz – UAM
  89.

  dr hab. JanProstko-Prostyński – UAM
  90.

  mgr MariaPrzybylska – UAM
  91.

  prof. dr hab.AndrzejPrzyłębski – UAM
  92.

  prof. dr hab. ZdzisławPuślecki – UAM
  93.

  dr JacekRadomski – UAM
  94.

  dr WiesławRatajczak – UAM
  95.

  prof. dr hab. LucynaRempulska
  96.

  prof. dr hab.TadeuszRorat – PAN Poznań
  97.

  prof. dr hab. GrzegorzRosiński – UAM
  98.

  dr LechRóżański
  99.

  WandaRóżycka-Zborowska – reżyser
  100.

  prof. dr hab. WojciechRypniewski – PAN Poznań
  101.

  prof. dr hab.JanSadowski – UAM
  102.

  prof. dr hab. JerzySamson-Zakrzewski – U Medyczny Poznań
  103.

  mgr Halina AureliaSiwa – dziennikarz
  104.

  prof. dr hab. JanSkuratowicz- UAM
  105.

  mgr JanuszSmólski
  106.

  mgr MariaSobańska-Liberek – UAM
  107.

  prof. dr hab. MarekSozański – P Poznań
  108.

  prof. dr hab. AnnaStankowska – UAM
  109.

  prof. dr hab. WojciechStankowski- UAM
  110.

  mgr PiotrStawicki – radca prawny
  111.

  mgr GabrielaStępczak
  112.

  prof. dr hab.KazimierzStępczak – UAM
  113.

  prof. dr hab. WojciechSuchocki – UAM
  114.

  prof. dr hab.EugeniuszSzcześniak – UAM
  115.

  prof. dr hab. ZofiaSzczotka – U Przyrodniczy Poznań
  116.

  prof. dr hab. JacekSztaudynger – Łódź
  117.

  mgr MaciejSzulc – przedsiębiorca
  118.

  prof. dr hab. RomanSzulc – U Medyczny Poznań
  119.

  lek HalinaSzwarc-Hetmaniak – lekarz
  120.

  dr HannaSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  121.

  prof. dr hab. MichałSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  122.

  prof. dr hab.ZofiaSzweykowska-Kulińska – UAM
  123.

  prof. dr hab.HenrykSzydłowski – UAM
  124.

  mgr StanisławSzymański – przedsiębiorca
  125.

  prof. dr hab. WojciechŚwięcicki – PAN Poznań
  126.

  prof. dr hab.JerzyTarajkowski – U Ekonomiczny Poznań
  127.

  prof. dr hab.KazimierzTobolski – UAM
  128.

  mgr GrzegorzTomczak – reżyser
  129.

  prof. dr hab.LechTorliński – U Medyczny Poznań
  130.

  prof. dr hab.RyszardVorbrich- UAM
  131.

  prof. dr hab.Jerzy BożydarWarchoł
  132.

  dr MarekWedemann- UAM
  133.

  dr MariaWejchan-Judek – P Poznań
  134.

  prof. dr hab. JózefWieczorek – Niezależne Forum Akademickie
  135.

  dr JerzyWierzchowiecki –Szpital Miejski Grodzisk Wkp.
  136.

  prof. dr hab.MichałWierzchowiecki – U Medyczny Poznań
  137.

  prof. dr hab. BarbaraWysocka – PAN Poznań
  138.

  prof. dr hab.ZygmuntZagórski – UAM
  139.

  mgr MariaZawadzka – nauczyciel
  140.

  prof. dr hab. StefanZawadzki- UAM
  141.

  mgr TomaszZdziebkowski – przedsiębiorca
  142.

  dr FranciszekZerbe – lekarz
  143.

  mgr MałgorzataZielonacka – adwokat
  144.

  dr AndrzejZielonacki – adwokat
  145.

  dr TadeuszZysk – przedsiębiorca
  146.

  JerzyŻarnowski
  147.

  prof. dr hab. TadeuszŻuchowski – UAM

 5. tochyba już prze przebudzenie
  http://oranje.salon24.pl/

  Pełne oświadczenie AKO w Poznaniu (bez skrótów)

  Poznań, 09. 02. 2011r.

  Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

  Głos wsparcia w obronie prawdy

  My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w pełni podzielamy poglądy naszych Kolegów, wyrażone w artykule Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy, opublikowanym przez czasopismo „Uniwersytet Warszawski”, a udostępnionym szerszej publiczności przez „Rzeczypospolitą” 9 lutego pod znamiennym tytułem W obronie prawdy.

  Artykuł ten jest stonowaną, a zarazem druzgocącą polemiką z poglądami reprezentowanymi przez znaczną, wpływową część środowiska akademickiego, dla którego doraźne racje stały się istotniejsze niż wielowiekowa tradycja poszukiwania prawdy, solidnej argumentacji oraz otwartej dyskusji. Jednocześnie nasi warszawscy Koledzy nadzwyczaj trafnie ukazali, jak wiele jest manipulacji w debacie społeczno-politycznej w Polsce, jak mało w niej rzetelności i powagi, a jak wiele relatywizacji prawdy, jak bardzo naruszona została zasada reprezentatywności poglądów, a jak silnie daje o sobie znać mechanizm wykluczania niepożądanych stanowisk i osób.

  Podobnie jak nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego doświadczamy uciążliwości tej sytuacji i tak jak oni obserwujemy, że zarówno w życiu wewnątrz uczelni, jak i w debacie publicznej coraz mniej niezależnego myślenia i wymiany należycie uargumentowanych poglądów, a coraz więcej piętnowania adwersarzy, etykietowania czy – co dodajemy od siebie – wyszydzania, naruszającego godność osoby ludzkiej.

  Zgadzamy się także z opinią o zdziczeniu języka debaty, o nieusprawiedliwionej nigdzie, a zwłaszcza w takich miejscach, jak uczelnie, agresji werbalnej wobec inaczej myślących, najczęściej zresztą wobec zwolenników Prawa i Sprawiedliwościoraz tych wszystkich, którzy bezkompromisowo szukają prawdy o katastrofie smoleńskiej. Zgadzamy się z diagnozą, że to niechęć do prawdy bądź też strach przed nią eliminuje zarówno to centralne, jak i wiele innych ważnych zagadnień z przestrzeni otwartej dyskusji.

  Wyrażamy najwyższe uznanie dla autorów głosu W obronie prawdyza jasne, spokojne i dobitne wyrażenie swojego sprzeciwu wobec tolerowania, a niekiedy wręcz wspierania takich praktyk przez członków wspólnoty akademickiej. Przyłączamy się do apelu o ich całkowite zaprzestanie. Podpisujemy się pod życzeniem, by więcej już o racjach w debacie publicznej nie decydowało:

  „kto coś mówi, ilu ludzi tak mówi, jakich przyjaciół czy nieprzyjaciół ma mówiący, tylko bardzo prosta rzecz: jakie rzetelne argumenty można spokojnie i rzeczowo przedstawić na poparcie danej tezy. Tylko tyle. Jedynie takie podejście może być nazwane racjonalnym, tylko takie podejście może być drogą do uzdrowienia sytuacji. To jest nie tylko istota i misja Uniwersytetu, w przeszłości i teraz, ale także podstawa przyszłości każdego państwa.”

  1.

  prof. dr hab.StanisławMikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
  2.

  ks. dr AdamAdamski Cor – UAM
  3.

  mgr PrzemysławAlexandrowicz – KIK
  4.

  mgr KrystynaAndrzejewska UAM
  5.

  prof. dr hab.MarekAndrzejewski – U Szczeciński
  6.

  dr RóżaAntkowiak – UAM
  7.

  prof. dr hab. WiesławAntkowiak – UAM
  8.

  dr AdamBabula – UAM
  9.

  dr LidiaBanowska – UAM
  10.

  prof. dr hab. CzesławBłaszak – UAM
  11.

  prof. dr hab. JacekBłażewicz – P Poznań
  12.

  dr KrzysztofBorowczyk – UAM
  13.

  ks. prof. dr hab. PawełBortkiewicz- UAM
  14.

  dr hab. MariuszBryl – UAM
  15.

  dr ElżbietaCzarniewska – UAM
  16.

  prof. dr hab. JanuszCzebreszuk- UAM
  17.

  prof. dr hab. JacekDabert- UAM
  18.

  dr MirosławaDabert- UAM
  19.

  dr MariaDąbrowska-Bąk- UAM
  20.

  prof. dr hab. LeonDrobnik – U Medyczny Poznań
  21.

  prof. dr hab.EdwardDutkiewicz – UAM
  22.

  prof. dr hab. MariaDutkiewicz – UAM
  23.

  dr TadeuszDziuba – radny Miasta Poznania
  24.

  dr n. med. JerzyFischbach
  25.

  prof. dr hab. AntoniFlorkiewicz
  26.

  dr hab. JerzyGalina – PAN Poznań
  27.

  mgr WitoldGedymin
  28.

  dr GrzegorzGertig
  29.

  prof. dr hab. HenrykGertig – UMedyczny Poznań
  30.

  prof. dr hab.BożenaGórczyńska-Przybyłowicz – UAM
  31.

  prof. dr hab. WitoldGrzebisz
  32.

  dr JolantaHajdasz – naucz. ak.
  33.

  prof. dr hab. HenrykHudzik – UAM
  34.

  prof. dr hab. ZbigniewJacyna-Onyszkiewicz – UAM
  35.

  prof.dr hab. DobrochnaJankowska – UAM
  36.

  prof. dr hab. ArturJarmołowski – UAM
  37.

  prof. dr hab. JarosławJarzewicz – UAM
  38.

  mgr JolantaJasińska – – nauczyciel
  39.

  prof. dr hab. TomaszJasiński- UAM
  40.

  mgr AndrzejJudek
  41.

  prof. dr hab.StefanJurga – UAM
  42.

  prof. dr hab.JanuszKapuściński
  43.

  dr AnnaKasprzyk – UAM
  44.

  prof. dr hab. AndrzejKaźmierski – UAM
  45.

  prof. dr hab. ZdzisławKołaczkowski – AWF Gorzów Wkp.
  46.

  prof. dr hab. AleksanderKośko- UAM
  47.

  prof. dr hab. MaciejKozak – UAM
  48.

  prof. dr hab. EdmundKozal – U Przyrodniczy Poznań
  49.

  prof. dr hab. StanisławKozłowski
  50.

  prof. dr hab. HenrykaKramarz – U Pedagogiczny Kraków
  51.

  prof. dr hab.MarekKraska – UAM
  52.

  dr DariuszKucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
  53.

  prof. dr hab.MieczysławKujawski
  54.

  dr MałgorzataKulesza-Kiczka – lekarz
  55.

  dr KatarzynaKulińska UPrzyrodniczy Poznań
  56.

  prof. dr hab.TadeuszKuliński – UPrzyrodniczy Poznań
  57.

  dr KrystynaLaskowicz – naucz. ak.
  58.

  dr PrzemysławLehmann
  59.

  mgr ElżbietaLeszczyńska – UAM
  60.

  dr MariaLeśniewicz
  61.

  prof. dr hab. IgnacyLewandowski- UAM
  62.

  dr JarosławLiberek – UAM
  63.

  mgr AgataŁawniczak – dziennikarz
  64.

  dr ErykŁon – U Ekonomiczny Poznań
  65.

  mgr MałgorzataŁośko – UAM
  66.

  dr PiotrŁukasiak – P Poznań
  67.

  prof. dr hab.AndrzejMaciejewski – UAM
  68.

  prof. dr hab. AndrzejMalinowski – UAM
  69.

  prof. dr hab. JerzyMarcinek – U Przyrodniczy Poznań
  70.

  prof. dr hab. ArkadiuszMarciniak – UAM
  71.

  prof. dr hab. WojciechMarkiewicz – PAN Poznań
  72.

  mgr JanMartini – artysta-muzyk
  73.

  mgr BarbaraMaterny – nauczyciel
  74.

  mgr RyszardMaterny
  75.

  dr BożenaMikołajczak – UAM
  76.

  prof. dr hab. KrzysztofMoliński – A Muzyczna
  77.

  mgr CelinaMonikowska-Martini – artysta-muzyk
  78.

  prof. dr hab. GrzegorzMusiał- UAM
  79.

  prof. dr hab.CzesławMuśnicki UPrzyrodniczy Poznań
  80.

  prof. dr hab. ElżbietaNowicka – UAM
  81.

  prof. dr hab. RadosławOkulicz-Kozaryn – UAM
  82.

  inż. RyszardPaprzycki
  83.

  prof. dr hab. JanParadysz – U Ekonomiczny Poznań
  84.

  prof. dr hab. StanisławPaszkowski – U Przyrodniczy Poznań
  85.

  dr RyszardPiasek – reżyser
  86.

  mgr MikołajPietraszak-Dmowski – Fundacja Rogalin
  87.

  prof. dr hab. BarbaraPiłacińska- UAM
  88.

  dr RyszardPiotrowicz – UAM
  89.

  dr hab. JanProstko-Prostyński – UAM
  90.

  mgr MariaPrzybylska – UAM
  91.

  prof. dr hab.AndrzejPrzyłębski – UAM
  92.

  prof. dr hab. ZdzisławPuślecki – UAM
  93.

  dr JacekRadomski – UAM
  94.

  dr WiesławRatajczak – UAM
  95.

  prof. dr hab. LucynaRempulska
  96.

  prof. dr hab.TadeuszRorat – PAN Poznań
  97.

  prof. dr hab. GrzegorzRosiński – UAM
  98.

  dr LechRóżański
  99.

  WandaRóżycka-Zborowska – reżyser
  100.

  prof. dr hab. WojciechRypniewski – PAN Poznań
  101.

  prof. dr hab.JanSadowski – UAM
  102.

  prof. dr hab. JerzySamson-Zakrzewski – U Medyczny Poznań
  103.

  mgr Halina AureliaSiwa – dziennikarz
  104.

  prof. dr hab. JanSkuratowicz- UAM
  105.

  mgr JanuszSmólski
  106.

  mgr MariaSobańska-Liberek – UAM
  107.

  prof. dr hab. MarekSozański – P Poznań
  108.

  prof. dr hab. AnnaStankowska – UAM
  109.

  prof. dr hab. WojciechStankowski- UAM
  110.

  mgr PiotrStawicki – radca prawny
  111.

  mgr GabrielaStępczak
  112.

  prof. dr hab.KazimierzStępczak – UAM
  113.

  prof. dr hab. WojciechSuchocki – UAM
  114.

  prof. dr hab.EugeniuszSzcześniak – UAM
  115.

  prof. dr hab. ZofiaSzczotka – U Przyrodniczy Poznań
  116.

  prof. dr hab. JacekSztaudynger – Łódź
  117.

  mgr MaciejSzulc – przedsiębiorca
  118.

  prof. dr hab. RomanSzulc – U Medyczny Poznań
  119.

  lek HalinaSzwarc-Hetmaniak – lekarz
  120.

  dr HannaSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  121.

  prof. dr hab. MichałSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  122.

  prof. dr hab.ZofiaSzweykowska-Kulińska – UAM
  123.

  prof. dr hab.HenrykSzydłowski – UAM
  124.

  mgr StanisławSzymański – przedsiębiorca
  125.

  prof. dr hab. WojciechŚwięcicki – PAN Poznań
  126.

  prof. dr hab.JerzyTarajkowski – U Ekonomiczny Poznań
  127.

  prof. dr hab.KazimierzTobolski – UAM
  128.

  mgr GrzegorzTomczak – reżyser
  129.

  prof. dr hab.LechTorliński – U Medyczny Poznań
  130.

  prof. dr hab.RyszardVorbrich- UAM
  131.

  prof. dr hab.Jerzy BożydarWarchoł
  132.

  dr MarekWedemann- UAM
  133.

  dr MariaWejchan-Judek – P Poznań
  134.

  prof. dr hab. JózefWieczorek – Niezależne Forum Akademickie
  135.

  dr JerzyWierzchowiecki –Szpital Miejski Grodzisk Wkp.
  136.

  prof. dr hab.MichałWierzchowiecki – U Medyczny Poznań
  137.

  prof. dr hab. BarbaraWysocka – PAN Poznań
  138.

  prof. dr hab.ZygmuntZagórski – UAM
  139.

  mgr MariaZawadzka – nauczyciel
  140.

  prof. dr hab. StefanZawadzki- UAM
  141.

  mgr TomaszZdziebkowski – przedsiębiorca
  142.

  dr FranciszekZerbe – lekarz
  143.

  mgr MałgorzataZielonacka – adwokat
  144.

  dr AndrzejZielonacki – adwokat
  145.

  dr TadeuszZysk – przedsiębiorca
  146.

  JerzyŻarnowski
  147.

  prof. dr hab. TadeuszŻuchowski – UAM

 6. tochyba już prze przebudzenie
  http://oranje.salon24.pl/

  Pełne oświadczenie AKO w Poznaniu (bez skrótów)

  Poznań, 09. 02. 2011r.

  Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

  Głos wsparcia w obronie prawdy

  My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w pełni podzielamy poglądy naszych Kolegów, wyrażone w artykule Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy, opublikowanym przez czasopismo „Uniwersytet Warszawski”, a udostępnionym szerszej publiczności przez „Rzeczypospolitą” 9 lutego pod znamiennym tytułem W obronie prawdy.

  Artykuł ten jest stonowaną, a zarazem druzgocącą polemiką z poglądami reprezentowanymi przez znaczną, wpływową część środowiska akademickiego, dla którego doraźne racje stały się istotniejsze niż wielowiekowa tradycja poszukiwania prawdy, solidnej argumentacji oraz otwartej dyskusji. Jednocześnie nasi warszawscy Koledzy nadzwyczaj trafnie ukazali, jak wiele jest manipulacji w debacie społeczno-politycznej w Polsce, jak mało w niej rzetelności i powagi, a jak wiele relatywizacji prawdy, jak bardzo naruszona została zasada reprezentatywności poglądów, a jak silnie daje o sobie znać mechanizm wykluczania niepożądanych stanowisk i osób.

  Podobnie jak nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego doświadczamy uciążliwości tej sytuacji i tak jak oni obserwujemy, że zarówno w życiu wewnątrz uczelni, jak i w debacie publicznej coraz mniej niezależnego myślenia i wymiany należycie uargumentowanych poglądów, a coraz więcej piętnowania adwersarzy, etykietowania czy – co dodajemy od siebie – wyszydzania, naruszającego godność osoby ludzkiej.

  Zgadzamy się także z opinią o zdziczeniu języka debaty, o nieusprawiedliwionej nigdzie, a zwłaszcza w takich miejscach, jak uczelnie, agresji werbalnej wobec inaczej myślących, najczęściej zresztą wobec zwolenników Prawa i Sprawiedliwościoraz tych wszystkich, którzy bezkompromisowo szukają prawdy o katastrofie smoleńskiej. Zgadzamy się z diagnozą, że to niechęć do prawdy bądź też strach przed nią eliminuje zarówno to centralne, jak i wiele innych ważnych zagadnień z przestrzeni otwartej dyskusji.

  Wyrażamy najwyższe uznanie dla autorów głosu W obronie prawdyza jasne, spokojne i dobitne wyrażenie swojego sprzeciwu wobec tolerowania, a niekiedy wręcz wspierania takich praktyk przez członków wspólnoty akademickiej. Przyłączamy się do apelu o ich całkowite zaprzestanie. Podpisujemy się pod życzeniem, by więcej już o racjach w debacie publicznej nie decydowało:

  „kto coś mówi, ilu ludzi tak mówi, jakich przyjaciół czy nieprzyjaciół ma mówiący, tylko bardzo prosta rzecz: jakie rzetelne argumenty można spokojnie i rzeczowo przedstawić na poparcie danej tezy. Tylko tyle. Jedynie takie podejście może być nazwane racjonalnym, tylko takie podejście może być drogą do uzdrowienia sytuacji. To jest nie tylko istota i misja Uniwersytetu, w przeszłości i teraz, ale także podstawa przyszłości każdego państwa.”

  1.

  prof. dr hab.StanisławMikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
  2.

  ks. dr AdamAdamski Cor – UAM
  3.

  mgr PrzemysławAlexandrowicz – KIK
  4.

  mgr KrystynaAndrzejewska UAM
  5.

  prof. dr hab.MarekAndrzejewski – U Szczeciński
  6.

  dr RóżaAntkowiak – UAM
  7.

  prof. dr hab. WiesławAntkowiak – UAM
  8.

  dr AdamBabula – UAM
  9.

  dr LidiaBanowska – UAM
  10.

  prof. dr hab. CzesławBłaszak – UAM
  11.

  prof. dr hab. JacekBłażewicz – P Poznań
  12.

  dr KrzysztofBorowczyk – UAM
  13.

  ks. prof. dr hab. PawełBortkiewicz- UAM
  14.

  dr hab. MariuszBryl – UAM
  15.

  dr ElżbietaCzarniewska – UAM
  16.

  prof. dr hab. JanuszCzebreszuk- UAM
  17.

  prof. dr hab. JacekDabert- UAM
  18.

  dr MirosławaDabert- UAM
  19.

  dr MariaDąbrowska-Bąk- UAM
  20.

  prof. dr hab. LeonDrobnik – U Medyczny Poznań
  21.

  prof. dr hab.EdwardDutkiewicz – UAM
  22.

  prof. dr hab. MariaDutkiewicz – UAM
  23.

  dr TadeuszDziuba – radny Miasta Poznania
  24.

  dr n. med. JerzyFischbach
  25.

  prof. dr hab. AntoniFlorkiewicz
  26.

  dr hab. JerzyGalina – PAN Poznań
  27.

  mgr WitoldGedymin
  28.

  dr GrzegorzGertig
  29.

  prof. dr hab. HenrykGertig – UMedyczny Poznań
  30.

  prof. dr hab.BożenaGórczyńska-Przybyłowicz – UAM
  31.

  prof. dr hab. WitoldGrzebisz
  32.

  dr JolantaHajdasz – naucz. ak.
  33.

  prof. dr hab. HenrykHudzik – UAM
  34.

  prof. dr hab. ZbigniewJacyna-Onyszkiewicz – UAM
  35.

  prof.dr hab. DobrochnaJankowska – UAM
  36.

  prof. dr hab. ArturJarmołowski – UAM
  37.

  prof. dr hab. JarosławJarzewicz – UAM
  38.

  mgr JolantaJasińska – – nauczyciel
  39.

  prof. dr hab. TomaszJasiński- UAM
  40.

  mgr AndrzejJudek
  41.

  prof. dr hab.StefanJurga – UAM
  42.

  prof. dr hab.JanuszKapuściński
  43.

  dr AnnaKasprzyk – UAM
  44.

  prof. dr hab. AndrzejKaźmierski – UAM
  45.

  prof. dr hab. ZdzisławKołaczkowski – AWF Gorzów Wkp.
  46.

  prof. dr hab. AleksanderKośko- UAM
  47.

  prof. dr hab. MaciejKozak – UAM
  48.

  prof. dr hab. EdmundKozal – U Przyrodniczy Poznań
  49.

  prof. dr hab. StanisławKozłowski
  50.

  prof. dr hab. HenrykaKramarz – U Pedagogiczny Kraków
  51.

  prof. dr hab.MarekKraska – UAM
  52.

  dr DariuszKucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
  53.

  prof. dr hab.MieczysławKujawski
  54.

  dr MałgorzataKulesza-Kiczka – lekarz
  55.

  dr KatarzynaKulińska UPrzyrodniczy Poznań
  56.

  prof. dr hab.TadeuszKuliński – UPrzyrodniczy Poznań
  57.

  dr KrystynaLaskowicz – naucz. ak.
  58.

  dr PrzemysławLehmann
  59.

  mgr ElżbietaLeszczyńska – UAM
  60.

  dr MariaLeśniewicz
  61.

  prof. dr hab. IgnacyLewandowski- UAM
  62.

  dr JarosławLiberek – UAM
  63.

  mgr AgataŁawniczak – dziennikarz
  64.

  dr ErykŁon – U Ekonomiczny Poznań
  65.

  mgr MałgorzataŁośko – UAM
  66.

  dr PiotrŁukasiak – P Poznań
  67.

  prof. dr hab.AndrzejMaciejewski – UAM
  68.

  prof. dr hab. AndrzejMalinowski – UAM
  69.

  prof. dr hab. JerzyMarcinek – U Przyrodniczy Poznań
  70.

  prof. dr hab. ArkadiuszMarciniak – UAM
  71.

  prof. dr hab. WojciechMarkiewicz – PAN Poznań
  72.

  mgr JanMartini – artysta-muzyk
  73.

  mgr BarbaraMaterny – nauczyciel
  74.

  mgr RyszardMaterny
  75.

  dr BożenaMikołajczak – UAM
  76.

  prof. dr hab. KrzysztofMoliński – A Muzyczna
  77.

  mgr CelinaMonikowska-Martini – artysta-muzyk
  78.

  prof. dr hab. GrzegorzMusiał- UAM
  79.

  prof. dr hab.CzesławMuśnicki UPrzyrodniczy Poznań
  80.

  prof. dr hab. ElżbietaNowicka – UAM
  81.

  prof. dr hab. RadosławOkulicz-Kozaryn – UAM
  82.

  inż. RyszardPaprzycki
  83.

  prof. dr hab. JanParadysz – U Ekonomiczny Poznań
  84.

  prof. dr hab. StanisławPaszkowski – U Przyrodniczy Poznań
  85.

  dr RyszardPiasek – reżyser
  86.

  mgr MikołajPietraszak-Dmowski – Fundacja Rogalin
  87.

  prof. dr hab. BarbaraPiłacińska- UAM
  88.

  dr RyszardPiotrowicz – UAM
  89.

  dr hab. JanProstko-Prostyński – UAM
  90.

  mgr MariaPrzybylska – UAM
  91.

  prof. dr hab.AndrzejPrzyłębski – UAM
  92.

  prof. dr hab. ZdzisławPuślecki – UAM
  93.

  dr JacekRadomski – UAM
  94.

  dr WiesławRatajczak – UAM
  95.

  prof. dr hab. LucynaRempulska
  96.

  prof. dr hab.TadeuszRorat – PAN Poznań
  97.

  prof. dr hab. GrzegorzRosiński – UAM
  98.

  dr LechRóżański
  99.

  WandaRóżycka-Zborowska – reżyser
  100.

  prof. dr hab. WojciechRypniewski – PAN Poznań
  101.

  prof. dr hab.JanSadowski – UAM
  102.

  prof. dr hab. JerzySamson-Zakrzewski – U Medyczny Poznań
  103.

  mgr Halina AureliaSiwa – dziennikarz
  104.

  prof. dr hab. JanSkuratowicz- UAM
  105.

  mgr JanuszSmólski
  106.

  mgr MariaSobańska-Liberek – UAM
  107.

  prof. dr hab. MarekSozański – P Poznań
  108.

  prof. dr hab. AnnaStankowska – UAM
  109.

  prof. dr hab. WojciechStankowski- UAM
  110.

  mgr PiotrStawicki – radca prawny
  111.

  mgr GabrielaStępczak
  112.

  prof. dr hab.KazimierzStępczak – UAM
  113.

  prof. dr hab. WojciechSuchocki – UAM
  114.

  prof. dr hab.EugeniuszSzcześniak – UAM
  115.

  prof. dr hab. ZofiaSzczotka – U Przyrodniczy Poznań
  116.

  prof. dr hab. JacekSztaudynger – Łódź
  117.

  mgr MaciejSzulc – przedsiębiorca
  118.

  prof. dr hab. RomanSzulc – U Medyczny Poznań
  119.

  lek HalinaSzwarc-Hetmaniak – lekarz
  120.

  dr HannaSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  121.

  prof. dr hab. MichałSzweycer – U Przyrodniczy Poznań
  122.

  prof. dr hab.ZofiaSzweykowska-Kulińska – UAM
  123.

  prof. dr hab.HenrykSzydłowski – UAM
  124.

  mgr StanisławSzymański – przedsiębiorca
  125.

  prof. dr hab. WojciechŚwięcicki – PAN Poznań
  126.

  prof. dr hab.JerzyTarajkowski – U Ekonomiczny Poznań
  127.

  prof. dr hab.KazimierzTobolski – UAM
  128.

  mgr GrzegorzTomczak – reżyser
  129.

  prof. dr hab.LechTorliński – U Medyczny Poznań
  130.

  prof. dr hab.RyszardVorbrich- UAM
  131.

  prof. dr hab.Jerzy BożydarWarchoł
  132.

  dr MarekWedemann- UAM
  133.

  dr MariaWejchan-Judek – P Poznań
  134.

  prof. dr hab. JózefWieczorek – Niezależne Forum Akademickie
  135.

  dr JerzyWierzchowiecki –Szpital Miejski Grodzisk Wkp.
  136.

  prof. dr hab.MichałWierzchowiecki – U Medyczny Poznań
  137.

  prof. dr hab. BarbaraWysocka – PAN Poznań
  138.

  prof. dr hab.ZygmuntZagórski – UAM
  139.

  mgr MariaZawadzka – nauczyciel
  140.

  prof. dr hab. StefanZawadzki- UAM
  141.

  mgr TomaszZdziebkowski – przedsiębiorca
  142.

  dr FranciszekZerbe – lekarz
  143.

  mgr MałgorzataZielonacka – adwokat
  144.

  dr AndrzejZielonacki – adwokat
  145.

  dr TadeuszZysk – przedsiębiorca
  146.

  JerzyŻarnowski
  147.

  prof. dr hab. TadeuszŻuchowski – UAM