Prześlij dalej:

Uważam się za wyjątkowego oszołoma, zwłaszcza w obszarze spisków żydowskich, ale też nie cierpię bicia piany, przez ludzi, którzy coś tam słyszeli, coś tam widzieli, tylko nie mają pojęcia co. Z grubsza tak ze 120 razy słyszałem o końcu Polski, bo jakaś tam umowa zakończy się sprzedaniem Polski. Ostatnia taka akcja miała miejsce w 2016 roku i chodziło o ratyfikację umowy CETA. Kto pamięta czego dotyczy ten skrót, którym cała Polska żyła dwa lata temu? Zgadywać nie będę, ale jeśli powiem, że 80% ówczesnych rozpalonych komentatorów dziś nie ma pojęcia do czego CETA przykleić, to się dużo nie pomylę. Przypomnę, to umowa handlowa ratyfikowana w październiku 2016 roku i od tego czasu działająca. Jak widać Polska żyje i ma się nieźle.

Od kilku tygodni karierę robi inny skrót, złowrogie s.447, i jest to sygnatura ustawy przyjętej wczoraj przed senat USA. Czego dotyczy ten mityczny dokument? Jeśli chodzi o treść to można się w całości podpisać pod histerycznymi ocenami, rzeczywiście jest to ustawa idealnie skrojona pod żydowskie roszczenia wobec Polski. Co więcej można się pokusić o ocenę, że tu w zasadzie tylko o Polskę chodzi, a pozostałe kraje robią za tło. Poniżej wklejam najważniejsze, przetłumaczone, zapisy ustawy i ta treść nie pozostawia złudzeń, chodzi o zwrot mienia, również znacjonalizowanego w okresie komunizmu, czyli wypisz wymaluj skok na Polskę:

(2) PAŃSTWA objęte. – Określenie „państwa objęte” oznacza kraje uczestniczące w Konferencji Mienie Ery Holokaustu 2009, które są wskazane przez Sekretarza Stanu lub państwa określone przez Sekretarza w porozumieniu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, jako państwa szczególnej troski w odniesieniu do kwestii wskazanych w podsekcji (b).
(3) BEZPRAWNE PRZEJĘCIE LUB PRZEKAZANIE. – Termin „bezprawnie przejęcie lub przekazanie” obejmuje konfiskatę, wywłaszczenie, nacjonalizację, sprzedaż wymuszoną lub przeniesienie oraz sprzedaż lub przekazanie pod przymusem mienia w okresie ery Holocaustu lub w okresie rządów komunistycznych w państwie objętym.
((b) Raportowanie – nie później niż w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, Sekretarz Stanu przedstawi właściwym komisjom Kongresu raport, który oceni i opisze charakter i zakres przepisów państwowych oraz egzekwowanie przez państwa polityk dotyczących identyfikacji i zwrotu lub restytucji za bezprawnie przejęte lub przekazane mienie ery Holocaustu, zgodne z założeniami i celem Konferencji Mienie Ery Holokaustu 2009, w tym:
(1) zwrotu prawowitemu właścicielowi każdej nieruchomości, w tym mienia o charakterze religijnym lub komunalnym, która została bezprawnie zajęta lub przekazana;
(2) jeżeli zwrot mienia określonego w ust. 1 nie jest już możliwy, zapewnienia prawowitemu właścicielowi porównywalnej własności zastępczej lub wypłacenia mu godziwej rekompensaty zgodnie z zasadami sprawiedliwości i szybkiego postępowania administracyjnego opartego na zasadach słuszności, przejrzystości i sprawiedliwości;
(3) w przypadku mienia bez spadkobierców, zapewnienia majątku lub rekompensat na rzecz potrzebujących pomocy ofiar Holokaustu, na cele związane ze wspieraniem edukacji o Holokauście oraz na inne cele;
(4) stopień, w jakim takie przepisy i polityki są wdrażane i egzekwowane w praktyce, w tym poprzez wszelkie mające do nich zastosowanie postępowania administracyjne lub sądowe;

Nie skuteczne prawo, ale gest polityczny USA wobec Żydów

Po lekturze takiego dokumentu włos się jeży, ale jest to tylko i wyłącznie wewnętrzny przepis prawny USA, który nie ma żadnej mocy prawnej w Polsce. Ba! S.447 nie ma mocy prawnej w USA, jeśli chodzi o egzekucję roszczeń. Pewnie wielu puka się teraz w czoło, bo niby po co powstało to prawo, skoro ma nie działać. Już tłumaczę, to czysto polityczna zagrywa i oczywiście można ją traktować jako element presji na Polskę, niemniej ustawa ta jest wyrazem prawnej bezsilności. W USA obowiązuje system prawny oparty na precedensach, oznacza to, że wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego jest wiążący dla wszystkich innych sądów.

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego zamyka Żydom ścieżkę prawną na terenie USA

23 Marca 2006 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok: Docket Act 02-78-44 i oddalił pozew Żydów przeciw Polsce o zwrot mienia utraconego w okresie holokaustu. Z tą chwilą w USA nie ma żadnej możliwości, aby Żydzi na drodze sądowej mogli występować przeciw Polsce o zwrot mienia i właśnie dlatego powstała ustawa. Żydzi korzystając ze swoich wpływów wymusili na senatorach USA przyjęcie przepisu, który sprawia wrażenie wiążącego dla krajów wymienionych w ustawie, co jest piramidalną bzdurą. Nowe prawo mówi tylko tyle, że USA będą wspierać i monitorować efekty postępowań toczących się na terenie państw objętych ustawą, to jest wyłącznie polityczne wsparcie, taka kuratela i dobra wola USA, ale bez żadnych skutków prawnych.

Ustawa s447 nie ma w Polsce żadnej mocy prawnej

I teraz przechodzimy do sedna sprawy. Kiedy będzie można zacząć się na poważnie bać ustawy s.447? Gdy Polska przyjmie własną ustawę reprywatyzacyjną dostosowaną do oczekiwań Żydów zawartych w s.447. Krótko mówiąc dopóki Polska nie wdroży prawa umożliwiającego realizacji założeń ustawy amerykańskiej, s.447 to bezużyteczny świstek papieru w wymiarze prawnym i polityczny gest USA wobec Żydów, bez większych konsekwencji dla Polski. Takie są fakty, natomiast co do mitów i nadinterpretacji, to wszystkie krążące po Internecie sensacje są wynikiem braku wiedzy i polowania na „lajki”. Ustawa s.447 nie jest żadnym problem, nie jest żadnym zagrożeniem dla Polski, o ile Polska albo zachowa obecny stan prawny albo wprowadzi nową ustawę reprywatyzacyjną, która zresztą jest gotowa i to bardzo dobry projekt.

Ustawa Patryka Jakiego tarczą dla Polski

Patryk Jaki ma w szufladzie „gotowca”, który zakłada, że zwrot mienia, nie tylko żydowskiego, możliwy jest w ściśle określonych warunkach:

Zwrot nieruchomości odbywać się będzie w trzech formach:
do 20 proc. w formie pieniężnej do 25 proc. w obligacjach do 20 procent w możliwości zaliczenia na poczet nabycia nieruchomości Skarbu Państwa lub przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

1. Zakaz zwrotu nieruchomości w „naturze”, czyli wyłączone są zwroty żłobków, szkół i nieruchomości użyteczności publicznej w całości.
2. Wnioski o wypłatę odszkodowania można będzie składać tylko przez okres 12 miesięcy (licząc od stycznia 2018 roku)
3. Wypłata odszkodowania będzie się odbywała tylko w ramach możliwości finansowych państwa (minister finansów stworzy listę osób, którym wypłacone będzie odszkodowanie w ustalonym trybie)
4. Indemnizacja zasada obowiązującą. Dotychczas zdarzało się, że z roszczeniami występowali obywatele państw, z którymi PRL podpisywała umowy indemnizacyjne w latach 50. i 60. Te osoby powinny być „spłacone” przez kraje, które nadały im obywatelstwa i podpisały z Polska umowy indemnizacyjne (m.in. USA, Wielka Brytania i Dania)
5. Zlikwidowana zostaje instytucja kuratora.
6. O odszkodowanie mogą ubiegać się tylko osoby spokrewnione w pierwszej linii (wstępni i zstępni) oraz małżonkowie.
7. Zakaz zwrotów na rzecz osób zmarłych.
8. Zakaz zwrotów dla reaktywowanych po wojnie spółek przedwojennych.
9. Zakaz zwrotów kamienic wraz z lokatorami.
10. Wznowienia postępowań zamkniętych, co do których istnieją podejrzenia, ze ich podstawą stało się przestępstwo.
11. Nieruchomości, wobec których nie pojawią się w ciągu roku wnioski zwrotowe, przechodzą na rzecz skarbu państwa.
12. Całkowite zniesienie „Dekretu Bieruta”
13. Sprawy nierozstrzygnięte są umarzane i mogą być rozstrzygnięte wyłącznie w myśl nowych przepisów.

Nie zajmować się ustawa s.447, ale pilnować polskiego prawa

Zamiast bić pianę w Internecie, wszystkim zatroskanym losami Polski proponuję działanie racjonalne. Proszę głośno pytać rząd i partię rządzącą, czy zamierzają zmienić obecne prawo, a jeśli tak, to jak ma nowe prawo wyglądać. Gdyby to była ustawa Patryka Jakiego, mamy problem z głowy, a ewentualny koszt zamyka się w kilku, góra kilkunastu miliardach złotych, w tym są zwroty rzeczywiście należnych majątków i niekoniecznie żydowskich.

Źródło foto: 
http://bi.gazeta.pl/im/8d/74/15/z22497677IE,Wiceminister-sprawiedliwosci-w-rzadzie-PiS-Patryk-.jpg
24046 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

37 (liczba komentarzy)

 1. avatar

  Brawo! ale tutejszym katastrofistom ten tekst jest mocno nie w smak.

 2. Na pewno jakieś naciski będą. Czy ta ustawa będzie dla nas groźna, czy nie, będzie zależało od tego, co Amerykanie z nią zrobią. Najgłupsze z ich strony byłoby poświęcenie strategicznego sojusznika w Europie. Mogą ustawę uchwalić i nic dalej z nią nie robić, mogą nam pomóc w ściągnięciu reparacji od Niemców, w końcu mogą się bezsilnie przyglądać jak zawiązujemy sojusz z Chinami, wykopując USA ze strategicznych pozycji. Teraz piłka po ich stronie. Czekamy na ruch. Oby tylko lokalne dupy niczego nie spie...

 3. avatar

  Ustawa Patryka Jakiego jest w szufladzie. Kto się na nią zgodzi? Marzenia ...

  Będzie: - wicie, rozumicie, nie możemy, Unia, Ameryka, naciski. Niezgodne z konstytucją. Nie konsultowane z naszymi wiernymi przyjaciółmi. Jednym słowem nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.

 4. Drobna uwaga: CETA została podpisana w październiku 2016 natomiast do dziś ratyfikowało ją tylko 8 państw UE. W życie weszły zapisy o obniżeniu ceł natomiast naprawdę niebezpieczne zapisy o arbitrażu (ISDS) na szczęście nie. To są takie fajne zapisy, które pozwalają pozywać (i całkiem często wygrywać) państwa za takie zbrodnie jak podniesienie płacy minimalnej.

 5. Niestety jesteśmy w czarnej dupie, bo zaraz na początku afery z IPN władze obiecały że nie popełnią drugiego błędu i ustawę reprywatyzacyjną napiszą już wspólnie z Izraelem.
  Czyli cieszymy się tak długo jak długo żadnej ustawy repr. nie ma.

 6. Bardzo Pan się myli .Ta ustawa służy do nacików różnego rodzaju .A takie naciski będą .Ustawa Jakiego już jest w koszu lub została z nazwy .Jest Pan naiwny jak Gowin i Czarnecki lub oni głupa palą albo są ograniczeni co bardzo możliwe.

  PS Ustawę z Reprywatyzacyjną będą pisać zydzi .Nazywa się jak to Gowin mówi szerokie konsultacje.

 7. Wszystko fajnie. Ja bym jednak oddzielił treść ustawy i to co z niej prawnie wynika, od polityki, zwłaszcza polskich polityków. Podpisanie tej ustawy sprawi, że bedzie narzędzie nacisku i czy teraz czy za 10 lat, gdy PiS będzie już historią, w końcu może stać się skuteczna tylko z tego powodu, że premierem Polski zostanie jakiś inny Lejba Fogelman. np. Gościsław Hermaszyński, którego ojciec miał na nazwisko Liberman, a na imię Mosze. 

 8. avatar

  Niestety. PiS rządzi juz kilka lat, a ustawa reprywatyzacyjna jest, ale w szufladzie. Owszem, wywędruje z niej, ale do kosza. A nową napiszą nam starsi bracia w wierze.

  Absolutnie nie podzielam optymzmu autora :-(

 9. To, co stanie się się z ustawą Jakiego jest oczywiste. Pewnie trwają już "konsultacje", a może wszystko już dawno zostało ustalone?  (taka wersja wydaje mi się wielce prawdopodobna).

  Optymizm?

  Mam wrażenie, że autor ostro skręca na ścieżkę wytyczoną przez Sakiewicza i Karnowskich pt "Jest świetnie, nic się nie stało Polacy, nic się nie stało". Szkoda tylko naszych dzieci i wnuków.

  P.s. Myślę, że cudowi gospodarczemu Morawieckiego jest bliżej do końca niż dalej. Unia też nie zasypia gruszek w popiele (vide uzależnienie funduszy unijnych od

  praworządności). Polska utonie.

  No proszę, oni już się biorą ostro do roboty

  https://wiadomo...

  A nas powoli (na zasadzie gotowania żaby) przygotowuje się na nieuniknione

  https://wpolity...

   

  https://wpolity...

  Ależ to wszystko grubymi nićmi szyte. Czy ktoś jeszcze tego nie widzi? Kogo myśmy wybrali?!

   

   

 10. Dokładnie tak, czasami mam wrażenie, że Matka Kurka odlatuje z tym swoim idealnym obrazem genialnego stratego JK. Gdyby było tak jak pisze, to ustawa Jakiego w tej chwili byłaby dopinana na ostatni guzik ale z tego co wszyscy wiedzą wylądowała w koszu. I to by było na tyle. Żydzi poprzez "amerykańskie" agencje ratingowe mogą w jednej chwili położyć ten biedny Polin na łopatki. I się skończy rumakowanie. Jeżeli nie możemy jako suwerenny kraj wprowadzić normalnie ustawy o IPN to już to widzę, jak taka ustawa zostanie wprowadzona.

 11. W punkt z tymi agencjami. Znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, że jesteśmy całkowicie zależni od kapitału zachodniego. Dług rośnie już od 30 lat i jeśli ktoś zaatakuje polską złotówkę to mamy potężny kryzys. 

 12. Obywatele to małe piwo, pojęcia nie ma też chyba sam rząd bo zamiast redukować dług, zwłaszcza zagraniczny, bez sensu sypie kasą na wszystkie strony.

   

 13. Orkiestra na Titanicu grała do końca. Mamy do czynienia albo z kompletnymi ignorantami albo ze zdrajcami, którzy swoją uległością na wszystkich polach  kupują sobie miejsca w szalupach.

 14. Na to wygląda.

  A w międzyczasie w pierwszym kwartale nasze zadłużenie wzrosło o kolejne 30 miliardów - w przeliczeniu wychodzi ponad 300 milionów dziennie (!)

   

 15. Istotą CETY są sądy korporacyjne, czyli rządzenie światem z pominięciem rządów państw. 447 to taki myk uzależniający polityków amerykańskich od roszczeniowości narodu wybranego. Oba tematy mogą skończyć się dla nas koszmarem.

 16. Oddamy Żydom zaraz po tym, jak oddadzą nam Niemcy

 17. To by było dla nas najlepsze rozwiązanie. Oddamy połowę z tego co z pomocą Żydów wywalczymy.

 18. avatar

  Przy procentowej (jak u Pana 50%) formule podziału, to nawet rokuje nadzieję na spektakularny sukces ;-). 

 19. No tak przy okazji to w Polsce akurat niestety działa wstecz, zwłaszcza podatkowe w odniesieniu do polskich podatników. Ostatni najświeższy przykład to afera ze zmianą "interpretacji" dla informatyków i domiar za 5 lat wstecz. Całkiem jak za pierwszych lat wprowadzania komunizmu po wojnie...

   

 20. avatar

  Może Pan rozwinąć temat, bo to jest akurat interesujące? Czy chodzi o 50% koszty uzyskania przychodu?

 21. Tak, w rzeczy samej. Tutaj jest więcej i szerzej:

  https://www.mon...

  Sama tradycja sięga jeszcze czasów zniszczenia Optimusa i JTT, potem był niesławnej pamięci Bauc i żniwa na licencjach.

  Jak Drzewiecki swego czasu powiedział, że Polska to dziki kraj to było straszne oburzenie, a tymczasem to czysta prawda. Tak samo jak to, że dalej jest "ch...d... i kamieni kupa" i nic się nie zmieniło (oprócz ostentacyjnie patriotycznej retoryki oczywiście).

   

 22. Gdyby Polacy potrafili wybrać odpowiednich ludzi do władz. Ale tak nie jest. Dlaczego? ... I dlatego jesteśmy w czarnej dudzie

 23. avatar

  Witam.

  S.Michalkiewicz raczej nie zalicza się do "bijących pianę". Tematem zajmuje się od momentu gdy o w/w ustawie wypłynęły informacje w USA i zanim ktokolwiek o tym wiedział i pisał. Jest prawnikiem z wykształcenia. Nie wydaje mi się, by ostrzegał o konsekwencjach ustawy szukając "lajka". Od "rekon-ob-strukcji rządu" nie jestem pewien czy nie ma powodu do niepokoju. W "ten kraj", mówiąc "klasyczką" tylko jedna grupa społeczna zapłaci za w/w "prawdopodobne naciski" - My. Znając zaś "anglosasów" i ich sposób robienia polit-biznesu, oraz nasz rodzimy paraliż dyplomatyczny od IIWŚ, może się to skończyć fatalnie. Im mnie obecna "dobra podmiana dobrej zmiany" mocniej uspokaja, tym coraz niespokojniej zasypiam (patrz szereg genialnych posunięć podczas "kryzysu" z Izraelem). W kraju w tym temacie generalnie podejrzana cisza. Jakby ustawa Jakiego weszła w życie, nie byłoby o czym gadać. Może powołanie 447 ma właśnie zablokować działalność Jakiego poprzez natychmiastowe "naciski" jak tylko rząd podejmie próbę powołania ustawy co już na nas przetestowano ostatnim razem, tak metodę jak i skutek i reakcję. Stąd taki właśnie pośpiech w tej sprawie. Pozdrawiam. FeliX.

 24. u mnie Pan Kurka stracił jakikolwiek szacunek, łacha drze z p. Michalkiewicza a jak p. Michalkiewicz pisał/mówił to samo co teraz to Pan Kurka śmiał się z Kaczora i wychwalał Tuska, teraz śmieje się z Tuska i wychwala Kaczora, chyba coś nie do końca działa w glowie szanownego Pana, ja stąd znikam, żenujący poziom a jestem tutaj kilka lat, nawet książkę o Berku przeczytałem, żal...

 25. avatar

  Baba z woza koniom lżej ...

 26. Polaku czy Ci nie żal ?; https://www.you...

  Jest o co się bić, zasoby naturalne Polski, o których "autorytety" i władza nie mówi. Jest geszeft do zrobienia.

  Efekt gotowanej żaby...

 27. absolutnie blędne wnioski, osaczają Polskę i to jeden z elementów, jednak jak widać są tacy co wierzą w Jakiego, Kaczyńskiego, smutne...

 28. avatar

  Ogłosiłeś pan już wypad stąd więc niech wraca tam skąd przyszyszło!

 29. Alter ego Matki Kurka?

 30. Strony