Reklama

Dzisiaj gościnnie materiały otrzymane od mojego kolegi z łowickiej celi Jerzego Scheura, prezesa Fundacji ,,Polska się Upomni’’. Polecam gorąco. Jacek K.M.


Dzisiaj gościnnie materiały otrzymane od mojego kolegi z łowickiej celi Jerzego Scheura, prezesa Fundacji ,,Polska się Upomni’’. Polecam gorąco. Jacek K.M.

Reklama

UROCZYSTE OBCHODY DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

organizowane w ROKU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

27 września 2011 roku o godz. 17:00 w Katedrze Łódzkiej, ul. ks. Ignacego Skorupki

• Msza św. za Ojczyznę, celebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Adama Lepy.

• Apel Poległych i Zamordowanych przez komunistów, żołnierzy i członków cywilnych służb Polskiego Państwa Podziemnego (przy Grobie Nieznanego Żołnierza).

• Złożenie kwiatów i chwila zadumy (po Apelu).

ORGANIZATORZY: Porozumienie na rzecz obchodów Dnia i Roku Żołnierzy Wyklętych Organizacje Regionu Łódzkiego:

Fundacja ,,Polska się Upomni’’, ŚZŻ AK Okręg Łódź, Oddział Łódzki Żołnierzy KWP Stowarzyszenie Polskich Kombatantów ,,Antyk”, Stowarzyszenie Polskie, Federacji Kombatantów Alianckich Europy, S.S.K- Klub Myśli Społecznej im. A.Frycza Modrzewskiego, Klub Gazety Polskiej w Łodzi.

Pod patronatem: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi.

W PRZEDEDNIU DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.

Tegoroczny „Dzień Polskiego Państwa Podziemnego” jest dniem szczególnym, jest obchodzony w Roku Żołnierzy Wyklętych. Kierując przed trzema tygodniami w przestrzeń internetową ,,APEL W SPRAWIE DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO”, byliśmy tego świadomi. Realne możliwości organizacyjne udziału „Fundacji Polska się upomni” lokowane są w Łodzi, w której powstała i w której ma siedzibę. Dlatego prezentujemy program uroczystości łódzkich, który może być inspiracją do obchodów w innych miastach.

Opracowaliśmy „Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy i Służb Cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego”, którzy w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na poszczególne terytoria Polski stawali się Żołnierzami Wyklętymi. Byli nimi już przed formalnym rozwiązaniem struktur Polskiego Państwa Podziemnego i po rozwiązaniu tych struktur.

Nie była to bowiem żadna cezura w toczącej się ,,Walce o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. Komunistyczny aparat represji ścigał, bowiem członków struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego, niezależnie od tego, czy chwytali oni za broń, czy uczestniczyli w II konspiracji czy nie.

Z drugiej strony idea Wolnej i Niezawisłej Polski, idea Polskiego Państwa Podziemnego była aktualna i przybywali nowi Żołnierze tej sprawy. Załączony Apel nie jest tekstem skończonym. Stanowi on punkt wyjścia dla tych, którzy zechcą go wykorzystać. Może być, bowiem modyfikowany na miarę regionalnych i historycznych okoliczności.

Trudno, bowiem objąć Apelem około 20 000 zamordowanych, nie zapominając jednocześnie o 200 000 więzionych i zesłanych, z których część przeżyła i niosła przez dziesięciolecia piętno Żołnierzy Wyklętych. Ze względu na brak czasu i ułomność autora, który nie jest profesjonalistą w tym przedmiocie, musi on być doskonalony. Proszę o przesyłanie uwag i propozycji w tym zakresie.

Trzeba też przypomnieć, że sprawa Żołnierzy Wyklętych przebijała się w III Rzeczypospolitej z trudem. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm w 22 roku istnienia III RP, ciągle bowiem postkomunistyczni spadkobiercy tych, co mordowali funkcjonowali i funkcjonują jako zorganizowane siły polityczne. Silny był też w politycznej opozycji nurt zbuntowanych komunistów, których korzenie były bliskie „utrwalaczom władzy ludowej”.

Według koncepcji liberalnej nie ma miejsca na patriotyzm w państwie dlatego ruguje się historię i harcerstwo ze szkoły. Nie wykluczone, że po wyborach dopuszczeni zostaną do rządów postkomuniści. Dlatego, patrząc w przyszłość, musimy być świadomi istniejących zagrożeń.

Musimy budować struktury społeczne dla upamiętnienia trzech dat:

– 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

– 25 maja Międzynarodowy dzień Pamięci Bohatera Walki z Totalitaryzmem rtm. Pileckiego,

– 27 września Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Wymaga to stałego doskonalenia. Dobrym przykładem jest tu Pan Tyrpa i inicjowane przez niego Marsze ,,Przypomnijmy o Rotmistrzu.’’ To byli nasi Wielcy Poprzednicy w walce o wolną i niezawisłą Polskę, tą drogą poszliśmy w 1956 r. tworząc pierwszą opartą na legalizmie antykomunistyczna organizację Związek Młodych Demokratów. Generalnie ,,na szańce nam trzeba żołnierzy i orłów potrzeba na lot’’.

W imieniu ,, POROZUMIENIA NA RZECZ OBCHODÓW DNIA I ROKU ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” Prezes Fundacji „Polska się Upomni”

Jerzy Scheur, fundacja@honor.pl www.honor.pl

Reklama