Cyprshare

Narodziny cypryjskiego euro.
Ponieważ część komentarzy pod moimi poprzednimi wpisami na temat „eksperymentu cypryjskiego” rozmijała się z sednem problemu, to ponownie wracam do tematu Cypru i tego, co stało się z walutą tego kraju. Dlaczego Cypr faktycznie już nie należy do strefy euro?
 
Jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, zapisaną w traktacie, jest zakaz regulacji przepływu kapitału i płatności pomiędzy krajami członkowskimi.
Oczywiście właściwe przepisy dopuszczają także wystąpienie sytuacji szczególnych, gdy w celu zachowania porządku publicznego oraz bezpieczeństwa kraju można wprowadzić kontrolę kapitału. Dlatego ograniczenia transferu pieniędzy wprowadzone na Cyprze tym razem nie naruszają Konwencji Europejskiej, gdyż wprowadzone były w trosce o zachowanie porządku publicznego.
 share

Wielka Trójka (EBC, MFW, Komisja Europejska) przeprowadza na Cyprze eksperyment bez precedensu. Jest to pierwsza próba regulacji transferu środków (pieniędzy) w ramach jednolitego obszaru walutowego. W przeszłości takie ograniczenia wprowadzały i inne kraje, np. Argentyna i Islandia, w celu zapobieżenia spadkowi wartości i ilości posiadanej waluty. Ale Cypr to przypadek zupełnie wyjątkowy, gdyż jest on członkiem obejmującej ponad pól Europy strefy euro. Łatwo można przewidzieć, że wprowadzeniu w życie tego rozporządzenia na pewno towarzyszą ogromne trudności. 26 marca Minister Finansów Cypru zapewniał, że postara się znieść te ograniczenia w ciągu „kilku tygodni”. Jednak sądzę, że realizacja tej obietnicy może być niezwykle trudna, gdyż w latach 80 i 90 ubiegłego wieku, analogiczne restrykcje w Ameryce Łacińskiej oraz Azji trwały przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.share

Istotą „eksperymentu cypryjskiego” jest próba wycofania pierwszego kraju ze wspólnej strefy euro. Czy Cypr jest jeszcze faktycznym członkiem unii walutowej?
Celem powstania wspólnego pieniądza – euro, było zapewnienie swobodnego ruchu kapitału pomiędzy krajami, dlatego moment, w którym na walutę cypryjską nałożono ograniczenia transferowe, faktycznie oznacza wyjście tego kraju z unii monetarnej.

Strony