Reklama

Dookoła padają pytania i plotki, wywołane milczeniem rewolucjonisty Pawła Kukiza, który nie potrafi odpowiedzieć z kim i co konkretnie zamierza zrobić. Mnie te pytania i milczenie wcale nie dziwią, ponieważ Polskę marzeń Pawła Kukiza i jego politycznego zaplecza mam pod nosem, niecałe 30 km od mojej wsi. Polecam uważną lekturę tekstu i kilka połączonych ze sobą lokalnych funkcji, które są symbolicznym odzwierciedleniem szczebla centralnego: prezydent miasta – szef rządu, doradcy prezydenta – gabinet polityczny, rada miasta – rada ministrów. Nim zagłosujecie na „nową” Polskę, dokładnie przyjrzyjcie się, jak wygląda stary Lubin, bo to jest Polska Kukiza w pigułce. Niewielkie dolnośląskie miasto większości Polaków kojarzy się z trzema najbardziej charakterystycznymi znakami rozpoznawczymi: siedziba KGHM, sport (Zagłębie Lubin, piłka ręczna i nożna) i tragiczne wydarzenia z czasów stanu wojennego. W tym roku doszedł czwarty znak rozpoznawczy, którym jest hala miejska RCS Lubin, nieformalna siedziba niedoszłego prezydenta i lidera ciągle nieistniejącego ruchu Pawła Kukiza. W Lubinie Paweł Kukiz po wielu poszukiwaniach odnalazł swoje polityczne zaplecze i ludzi, którzy zapewnili mu pierwszy polityczny sukces, stanowisko radnego w dolnośląskim sejmiku wojewódzkim. Kukiz startował z KW Bezpartyjni Samorządowcy. Twórcą tego komitetu i szefem jest Robert Raczyński, lubiński baron powiązany z Grzegorzem Schetyną i Rafałem Dutkiewiczem, przez 20 lat sprawujący władzę w mieście. To dostateczne powody, by kolejny raz przedstawić skrajną patologię udającą antysystemowy ruch obywatelski. Ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, jaką Polskę chce budować Paweł Kukiz z lokalnymi klikami samorządowymi, niech się dokładnie przyjrzy jaki Lubin zbudował Robert Raczyński.

Zacznijmy od zaklęć propagandowych: JOW i zniszczyć system. Bez systemu, który rzekomo chce zniszczyć Kukiz, jego polityczny mentor Raczyński nie przetrwałby jednego dnia, natomiast JOW pozwolił Raczyńskiemu system zakonserwować i całkowicie zawładnąć nad wszelkimi przejawami lokalnego życia publicznego. W 2014 roku do rady Miasta Lubina dostało się 23 radnych, z tego 22 z listy KW Roberta Raczyńskiego Lubin 2006, 23 radnym jest 75-letni emerytowany górnik, który został koalicjantem Raczyńskiego. Przyjrzyjmy się tej antysystemowej ekipie i jej zapleczu.


Prezydent miasta Lubina Robert Raczyński (premier)

Reklama

Od początku lat 90 partyjny działacz w dwóch ugrupowaniach: Partia Chrześcijański Demokratów i AWS. Bliski kolega Grzegorza Schetyny i współtwórca „bezpartyjnego” komitetu Rafała Dukiewicza. „Bezpartyjnemu” prezydentowi przez wiele lat doradza niejaki Andrzej Pudełko, skazany prawomocnym wyrokiem za działania łamiące ustawę antykorupcyjną. Pudełko obsadzał te same osoby w kilku radach nadzorczych miejskich spółek. W elekcie jego działań 9 osób wyciągnęło z kieszeni podatnika ponad 594 tys. zł. Sam Pudełko zasiadał w czterech spółkach pobierając niebagatelną kasę i zapewniał wypłaty 9 innym osobom.

W tej sprawie z dziewięciu osób, które zasiadały w radach nadzorczych spółek, trzy osoby spełniały warunki, które pozwalały stosować wobec nich przepisy ustawy antykorupcyjnej. Tymi osobami są Pudełko, Dłubała i Zubko , oni byli naczelnikami w UM, mieli prawo wydawać decyzje w imieniu prezydenta z tego też powodu mogli zasiadać w dwóch radach nadzorczych. Jednak Pudełko w pewnym okresie czasu brał pieniądze za zasiadanie w trzech spółkach co jest bezprawne i sprzeczne z prawem. Pozostałe sześć osób również zostało powołane i pobierało wynagrodzenie z naruszeniem prawa. – tak ustnie uzasadnił wyrok sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Paweł Pratkowiecki ten sam, który skazał na 5,5 tys. grzywny Piotra Wielguckiego za nazwanie Jerzego Owsiaka „królem żebraków”.

Sąd skazał Andrzeja Pudełko na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, ale Robert Raczyński po kolejnych wygranych wyborach nie zwalania skorumpowanego przestępcy, z którym w Urzędzie Miasta Lubina zatrudnia i współpracuje od kilkunastu lat. Swoją decyzję tłumaczy w typowy dla konsumentów ośmiorniczek sposób. Tak wygląda gabinet polityczny kumpla Kukiza, a tak się baron Raczyński odniósł do wyroku sądowego w wywiadzie dla telewizji TVL, której jest panem i władcą, podobnie jak kilku innych mediów lokalnych.Przewodniczący Rady Miasta Lubina (szef kancelarii)

Andrzej Górzyński – niezatapialny człowiek władzy od czasów PRL. Na początku lat 90-tych z towarzysza stał się burżuazyjnym właścicielem piekarni i fabryki paluszków. Lokalny działacz i radny miasta od kilkunastu lat. Polityczny szef Pawła Kukiza, baron Robert Raczyński, ze skorumpowanego multi-prezesa zrobił doradcę, dlatego musiał iść za ciosem i z esbeka zrobić szefa rady miasta. W 2010 roku pismo z IPN potwierdzające współpracę Górzyńskiego z SB, miało być zamachem na demokrację i rzecz jasna sam esbek padł ofiarą pomyłki, ale w roku 2014 po cichu złożone oświadczenie lustracyjne nie zawierało żadnego oburzenia, tylko suche fakty.

Andrzej Edward Górzyński, lat 69, zam. Lubin, złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.

Pomimo tego i w 2010 i w 2104 roku esbek Górzyński został radnym, a nawet przewodniczącym rady z nadania Raczyńskiego. Osoby o skłonnościach masochistycznych mogą zapoznać się z formatem tego człowieka na poniższym filmie. Wywiad udzielony TVL.Wiceprzewodniczący Rady miasta Lubina i radni (wicepremierzy Raczyńskiego)

I. Dariusz Jankowski– radny kilku kadencji, startował również z listy PiS

II. Bogusława Potocka-Zdrzalik– radna kilku kadencji, ponadto pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o.o. w dziale systemów zarządzania.

III. Marian Węgrzynowski – radny kilku kadencji, emeryt.

Radni (ministrowie)

1. Marcin Białkowski – radny kilku kadencji, były członek PiS. Członek Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, Członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. W latach 2003 – 2006 członek Komisji Oceny Projektów we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PHARE 2001, 2002,2003 i ZPORR), w latach 2006 – 2008 Dyrektor Departamentu Dywersyfikacji i Nowych Przedsięwzięć w KGHM Polska Miedź SA, w latach 2006 – 2007 członek rady nadzorczej „KGHM Zagłębie Lubin” Sportowa Spółka Akcyjna. Aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobocia działając w Radzie Wykonawczej Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Radzie Zachodniej Izby Gospodarczej. Szkolił się w Instytucie Współpracy Partnerstwa Lokalnego w Katowicach pod Patronatem Prezydenta RP i Departamentu Pracy USA.

2. Robert Cieślowski – radny kilku kadencji, nadsztygar ds. produkcji w KGHM Polska Miedź- oddział Zakłady Wzbogacania Rud.

3. Dorota Dutkanicz – radna kilku kadencji, Kierownik oddziału organizacji i kadr w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.

4. Stanisław Klimowicz – 75 lat, jedyny radny, który nie startował z KW Robert Raczyński, ale został koalicjantem Raczyńskiego.

5. Joanna Kot – radna kilku kadencji, Nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Integracyjnych.

6. Romuald Kujawa – były piłkarz KGHM Zagłębie Lubin, obecnie trener piłki nożnej. Pracuje w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie jako specjalista ds. organizacji imprez.

Ludzie Roberta Raczyńskiego obsadzeni we wszystkich spółkach miejskich finansujący Komitety Wyborcze podległe Raczyńskiemu:

Lubińska Spółka Inwestycyjna i Lubin 2006 – Artur Dubiński były prezes LSI i obecny wiceprezes Lubina 2006, prawomocnie skazany za działanie na szkodę spółki, pozbawiony odznaczenia państwowego za zasługi. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł.

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie – prezes Damian Stanikowski, za jego kadencji prawomocnie została skazana główna księgowa, która zdefraudowała kilka milionów złotych. Roczne zarobki prezesa ok. 290 tys. zł, do tego funkcja wicestarosty w Lubinie. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł.

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MUNDO – prezes Ryszard Zubko i jednocześnie wicestarosta podejrzewany o łamanie ustawy antykorupcyjnej, zarobki ponad 300 tys. zł. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł.

Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – Piotr Midziak, prezes Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, rocznie zarabia 276 tys. zł. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie – prezes Jarosław Wańtuła, zarobki roczne 310 tys. zł. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł. Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin, wcześniej Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 25 tysięcy zł.

Spółka TVL, lubińska telewizja – prezes Tomasz Ochocki, roczne zarobki 203 tys. zł. Na KW Bezpartyjni Samorządowcy, lista wyborcza Pawła Kukiza, wpłacił 18 100,00 zł.

Jak działa system Roberta Raczyńskiego, który Paweł Kukiz wziął sobie za wzór dla antysystemowej rewolucji w całej Polsce?

I. Na czele stoi baron Robert Raczyński, działacz partyjny z 25 letnim doświadczeniem, człowiek ustawiony politycznie, zaraz po dealu przy okrągłym stole.

II. Baron Raczyński dobiera zaplecze według znanego od 25 lat klucza, w ekipie pojawia się uwłaszczony esbek biznesmen i kilku prezesów z wyrokami lub podejrzeniem o korupcję. Pełne gwarancje dla barona i dla zaplecza, są związani i skazani na siebie, nikt nie może się wyłamać, bo polecą wszyscy.

III. Finansowanie odbywa się równie klasycznie, to zamach na publiczną kasę, miliony wyciągane ze spółek skarbu państwa i spółek miejskich. Wcześniej poustawiani na stołkach krewni królika spłacają długi i robią zrzutki na kampanie wyborcze, rzecz jasna z kasy, którą wypłacają podległe miastu spółki.

IV. Obstawianie wszystkich instytucji publicznych, kulturalnych, sportowych, oświatowych, administracyjnych i biznesowych przez swoich ludzi. Ciotki, szwagrowie, żony kochanki, całe klany i rodziny w radach nadzorczych, starostwie, itd., itp.

V. Zlecenia i przetargi dla lokalnych biznesmenów, zaprzyjaźnionych z ośrodkiem władzy.

VI. Pełna dyspozycyjność lokalnych mediów, których właścicielem jest miasto Lubin, a zatem prezydent Raczyński i jego ludzie dzielący kasę.

VII. Ciemny lud to kupi, czyli igrzyska i ochłapy dla mas. Po 300 tysięcy dla prezesów, a dla Kowalskich nowa kostka brukowa, park z dinozaurami i przed wyborami darmowe bilety MPK, wszystko kosztem rosnącego długu miasta.

Nie ma w Lubinie jednego obszaru życia publicznego, czy instytucjonalnego, który nie podlegałby baronowi Raczyńskiemu. Jego imperium było budowane od 20 lat, ale rozkwitło dopiero wtedy, gdy w wyborach lokalnych pojawił się JOW. Na listach Raczyńskiego natychmiast zameldowały się lokalne gwiazdy sportu, tamtejsi znani i lubiani, plus przeciągnięci z innych partii i komitetów wyborczych, w ramach modelowego handlu miejscami na listach. Dysponując potężną kasą samorządową i masą uzależnionych od układu wyborców (pracowników i pracodawców), przy pomocy podległych mediów, wódz Raczyński dzieli i rządzi. Zachęcony sukcesami zaczął myśleć o przeniesieniu mechanizmu na szersze wody. Na początek poszedł do sejmiku wojewódzkiego, gdzie wprowadził czterech radnych, w tym Pawła Kukiza, który robił za „lokomotywę”. Teraz ma ambicje ogólnopolskie i doskonale wie w jakich warunkach może z Polski zrobić Lubin.

Sam jest za mały, aby się porwać na takie cele, ale chętnie pomaga mu Schetyna chwaląc w mediach Kukiza i według najnowszych wieści wraca Dutkiewicz. Wyżej postawieni od Raczyńskiego mają większe możliwości i budują sobie trampolinę bez zbędnych korekt, bo Raczyński pokazał, że jego maszyna działa doskonale. JOW plus zniesienie subwencji partyjnych wycina wszelką konkurencję Baronowie tacy jak Raczyński, Adamowicz i im podobni doją kasę z lokalnych układów i są monopolistami. W skali ogólnopolskiej identycznie funkcjonuje PO, która również jest żywo zainteresowana wykończeniem opozycji, bo wpłaty na partyjne konta zapewnią “biznesmeni”. Łukasz Warzecha, polemizując z moją diagnozą zaplecza i motywów Pawła Kukiza, posłużył się naiwną repliką i ulokował główny problem ruchu Kukiza w pustce programowej, nie w kadrach. Pustka programowa jest jednym z głównych elementów strategii tych kadr, o czym mam nadzieję przekonał się i Warzecha i wielu innych, w czasie rozmowy w Hybrydach. A jakie są te kadry to czas najwyższy przyjąć do wiadomości i pozbyć się złudzeń. Nikt mi nie powie, że ta zbieranina, zbudowana na patologii ostatnich 25 lat, wejdzie w konstytucyjną koalicję z PiS, żeby co… przygotować dla siebie cele?

Reklama

84 KOMENTARZE

 1. Układ zamknięty
  krótko mówiąc. Jest nawet prezes Ochocki vel Ochódzki:-) 
  Informacje z ostatniej chwili są takie, że Kukiz odcina się od Raczyńskiego. Na mój gust za chwilę Kukiz zostanie z garstką marzycieli. TVN 24 posługując się Pańskim gotowcem już "obnaża" woJOWnika w swoich programach od wczoraj.

 2. Układ zamknięty
  krótko mówiąc. Jest nawet prezes Ochocki vel Ochódzki:-) 
  Informacje z ostatniej chwili są takie, że Kukiz odcina się od Raczyńskiego. Na mój gust za chwilę Kukiz zostanie z garstką marzycieli. TVN 24 posługując się Pańskim gotowcem już "obnaża" woJOWnika w swoich programach od wczoraj.

 3. Biędzie tak jak kiedyś z młodymi działaczami zPO.

  Pamiętam jeszcze za Jego Wyskości Donalda Tuska. Młodzi PO wysłali list żalu  że zostali wykorzystani .To oni rozdawali ulotki, pracowali przy kampani, rozmawiali z ludźmi .A w walizce przywieźli im działaczy i mówią kto do awansu na kogo w regionie głoswać .Poklepali mołodych z PO podziękowali może jakąś imprezę im zrobili .No i chłpcy dziewczęta możecie iść  bo konfitury ,awanse sa tla tłustych misiów partyjnych i ich córek i synów. Jesteście wolni.
  Tak będzie też z tym całym ruchem tłustych kotów do koryta w ramach Polsko Potrafisz.
  Szkoda ludzi ideowych z zapałem których poraz któryś grube misie zrobią w balona .
   

 4. Biędzie tak jak kiedyś z młodymi działaczami zPO.

  Pamiętam jeszcze za Jego Wyskości Donalda Tuska. Młodzi PO wysłali list żalu  że zostali wykorzystani .To oni rozdawali ulotki, pracowali przy kampani, rozmawiali z ludźmi .A w walizce przywieźli im działaczy i mówią kto do awansu na kogo w regionie głoswać .Poklepali mołodych z PO podziękowali może jakąś imprezę im zrobili .No i chłpcy dziewczęta możecie iść  bo konfitury ,awanse sa tla tłustych misiów partyjnych i ich córek i synów. Jesteście wolni.
  Tak będzie też z tym całym ruchem tłustych kotów do koryta w ramach Polsko Potrafisz.
  Szkoda ludzi ideowych z zapałem których poraz któryś grube misie zrobią w balona .
   

 5. Kukiz zającem do zniesienia subwencji partyjnych?

  Do rozważenia jest też taki scenariusz: pierwotny zamysł opiekunów z Lubina dotyczył całkiem innego celu, mianowicie zniesienia subwencji partyjnych. Możliwe że na początku nie myśleli w kategoriach zdobycia władzy w sejmie, tylko o nagłośnieniu tej sprawy na tyle mocno, żeby PO miała alibi do zniesienia subwencji? Układ pomaga Kukizowi zebrać 100tys. podpisów i ustala nośne hasło 'JOW'. Co się wydarzyło później z grubsza wiadomo: Kukiz eksploduje nie z powodu JOW-ów, tylko przypadkowo trafia na autentyczne niezadowolenie młodych. Ale przecież tego nie mogli przewidzieć zleceniodawcy z Lubina, bo tego nie przewidział nikt! Dalej Komorowskiemu pali się tyłek i rzutem na taśmę ogłasza referendum, co tłumaczone jest paniką i chęcią zjednania sobie młodych. A może Komorowski musiał to zrobić, bo w przypadku przegranej sprawa subwencji by się całkowicie rypła, a tak gra się toczy dalej?

  Rolę Kukiza w powyższym można określić tak: zając który zaskoczył formą i zamiast zejść po pierwszym okrążeniu, ma jeszcze siłę biec, więc wobec niekorzystnego klimatu dla PO trzeba teraz z Kukiza zrobić przyszłego koalicjanta. Czy Kukiz zdaje sobie sprawę ze swojej roli czy nie, jest w tym momencie pytaniem mniej istotnym, chociaż osobiście stawiałbym na brak takiej świadomości.

  • Mniej więcej tak to mogło
   Mniej więcej tak to mogło wyglądać, bo Kukiz im wyszedł przypadkiem i w ostatniej chwili, dopiero na tydzień przed złożeniem podpisów zebrali 200 tys. Natomiast JOWy i zniesienie subwencji, to jest żywotny interes tych klik i tutaj pary nie żałują. Raczyński zbudował taką potężną koterię do dojenia kasy, że szczerze wątpię, aby to zostawił dla sejmu, ale swoich ludzi z cała pewnością chce na Wiejskiej umieścić.

 6. Kukiz zającem do zniesienia subwencji partyjnych?

  Do rozważenia jest też taki scenariusz: pierwotny zamysł opiekunów z Lubina dotyczył całkiem innego celu, mianowicie zniesienia subwencji partyjnych. Możliwe że na początku nie myśleli w kategoriach zdobycia władzy w sejmie, tylko o nagłośnieniu tej sprawy na tyle mocno, żeby PO miała alibi do zniesienia subwencji? Układ pomaga Kukizowi zebrać 100tys. podpisów i ustala nośne hasło 'JOW'. Co się wydarzyło później z grubsza wiadomo: Kukiz eksploduje nie z powodu JOW-ów, tylko przypadkowo trafia na autentyczne niezadowolenie młodych. Ale przecież tego nie mogli przewidzieć zleceniodawcy z Lubina, bo tego nie przewidział nikt! Dalej Komorowskiemu pali się tyłek i rzutem na taśmę ogłasza referendum, co tłumaczone jest paniką i chęcią zjednania sobie młodych. A może Komorowski musiał to zrobić, bo w przypadku przegranej sprawa subwencji by się całkowicie rypła, a tak gra się toczy dalej?

  Rolę Kukiza w powyższym można określić tak: zając który zaskoczył formą i zamiast zejść po pierwszym okrążeniu, ma jeszcze siłę biec, więc wobec niekorzystnego klimatu dla PO trzeba teraz z Kukiza zrobić przyszłego koalicjanta. Czy Kukiz zdaje sobie sprawę ze swojej roli czy nie, jest w tym momencie pytaniem mniej istotnym, chociaż osobiście stawiałbym na brak takiej świadomości.

  • Mniej więcej tak to mogło
   Mniej więcej tak to mogło wyglądać, bo Kukiz im wyszedł przypadkiem i w ostatniej chwili, dopiero na tydzień przed złożeniem podpisów zebrali 200 tys. Natomiast JOWy i zniesienie subwencji, to jest żywotny interes tych klik i tutaj pary nie żałują. Raczyński zbudował taką potężną koterię do dojenia kasy, że szczerze wątpię, aby to zostawił dla sejmu, ale swoich ludzi z cała pewnością chce na Wiejskiej umieścić.

 7. Zoabaczymy czy Kukiz na
  Zoabaczymy czy Kukiz na najbliższym zjeżdzie publicznie potwierdzi odcięcie od sitwy, a co najważniejsze wywli ich z listy (choć to też nie gwarancja sterowania z frugiego fotela). A co najważniejsze, czy znowu mu się "klimat nie zmieni" jak to już z Kukizem i jego podizywaniem się mainstreamowi bywało.
  Na dziś balon Kukiza jest przekuwany dość skutecznie. Silne powiązanie z sitwą samorządową i UB-ecją plus brak osłony medialnej która z Komora zrobiła geniusz zaoowocuje spadkiem, i to drastycznym notowań. Z drugiej strony pytanie czy komuś na tym nie zależy i kto na tym skorzysta?

 8. Zoabaczymy czy Kukiz na
  Zoabaczymy czy Kukiz na najbliższym zjeżdzie publicznie potwierdzi odcięcie od sitwy, a co najważniejsze wywli ich z listy (choć to też nie gwarancja sterowania z frugiego fotela). A co najważniejsze, czy znowu mu się "klimat nie zmieni" jak to już z Kukizem i jego podizywaniem się mainstreamowi bywało.
  Na dziś balon Kukiza jest przekuwany dość skutecznie. Silne powiązanie z sitwą samorządową i UB-ecją plus brak osłony medialnej która z Komora zrobiła geniusz zaoowocuje spadkiem, i to drastycznym notowań. Z drugiej strony pytanie czy komuś na tym nie zależy i kto na tym skorzysta?

 9. to referendum zabiera szansę na poprawę ordynacji
  Jednak obecna ordynacja jest skandaliczna, i trzeba ją zmienić. Najlepiej na lepszą. Po pierwsze skład sejmu musi być procentowym odbiciem nastrojów i poglądów istniejących wśród ludności, po drugie….

 10. to referendum zabiera szansę na poprawę ordynacji
  Jednak obecna ordynacja jest skandaliczna, i trzeba ją zmienić. Najlepiej na lepszą. Po pierwsze skład sejmu musi być procentowym odbiciem nastrojów i poglądów istniejących wśród ludności, po drugie….

 11. Robią nas w bambuko z każdej strony.

  JOWy z układu Wrocławskiego (czytaj Schetyna, Dutkiewicz) ,Stonogi ,Pertru inne gady. Jarocin pozamiatał Owsiak z skinami z zomo. Awanturę pod krzyżem robiła bezpieka.
  http://www.wykop.pl/link/2568945/joanna-spod-krzyza/  
  Jeżeli wysadzili Bronka z fotela, zakopuja PO z Kopaczową taśmami.
  Znaczy się scenariusz już jest dla Polski napisany i nic nie poradzimy smutne ale prawdziwe.
  Dobranoc

   

  • Najlepsze scenariusze mają to do siebie
   że ulegaja zmianom …

   Generalnie rzygać mi się chce od takich tekstów, napisane, nie poradzimy, smutne, ONI, ONI, ONI.
   ale tym razem powstrzymam pawia i dodam, że połowa wymienionych wyżej wydarzeń, miała miejsce podczas prawie zupełnej nieświadomości Polaków, wynikającej z ograniczonych możliwości komunikacji.

  • Chłopie …
   jeśli oni mają napisany jakiś scenariusz to najwyżej na 2 dni do przodu a i tego nie jestem pewny.
   Wszystko rozwala się w tempie uniemożliwiającym jakąkolwiek kontrolę.
   Jeszcze przed majowymi wyborami, I i II turą pisałem tutaj, że ostatnie co im pozostało to utwierdzanie w przekonu takich jak Ty, że oni są wszechmocni. Ilu ludzi tutaj pisało, że wybory zostaną sfałszowane na wielką skalę a Bronek i tak wygra, bo ma taaaakie plecy jak stąd do Władywostoku.
   Bronek padł jak betka a padaka jaką zaliczył była jak dodanie supersilnego katalizatora do reakcji chemicznej. Reakcja wymknęła się spod kontroli, cały zakład stanał w płomieniach i pomysłu czym to ugasić kierownictwo zakładu po prostu nie ma.

   A nawet zaryzykuję twierdzenie, że to nie zakład chemiczny a skład amunicji. Pieprznęło kilka bomb i nastąpiła reakcja łańcuchowa. Nie do opanowania.

 12. Robią nas w bambuko z każdej strony.

  JOWy z układu Wrocławskiego (czytaj Schetyna, Dutkiewicz) ,Stonogi ,Pertru inne gady. Jarocin pozamiatał Owsiak z skinami z zomo. Awanturę pod krzyżem robiła bezpieka.
  http://www.wykop.pl/link/2568945/joanna-spod-krzyza/  
  Jeżeli wysadzili Bronka z fotela, zakopuja PO z Kopaczową taśmami.
  Znaczy się scenariusz już jest dla Polski napisany i nic nie poradzimy smutne ale prawdziwe.
  Dobranoc

   

  • Najlepsze scenariusze mają to do siebie
   że ulegaja zmianom …

   Generalnie rzygać mi się chce od takich tekstów, napisane, nie poradzimy, smutne, ONI, ONI, ONI.
   ale tym razem powstrzymam pawia i dodam, że połowa wymienionych wyżej wydarzeń, miała miejsce podczas prawie zupełnej nieświadomości Polaków, wynikającej z ograniczonych możliwości komunikacji.

  • Chłopie …
   jeśli oni mają napisany jakiś scenariusz to najwyżej na 2 dni do przodu a i tego nie jestem pewny.
   Wszystko rozwala się w tempie uniemożliwiającym jakąkolwiek kontrolę.
   Jeszcze przed majowymi wyborami, I i II turą pisałem tutaj, że ostatnie co im pozostało to utwierdzanie w przekonu takich jak Ty, że oni są wszechmocni. Ilu ludzi tutaj pisało, że wybory zostaną sfałszowane na wielką skalę a Bronek i tak wygra, bo ma taaaakie plecy jak stąd do Władywostoku.
   Bronek padł jak betka a padaka jaką zaliczył była jak dodanie supersilnego katalizatora do reakcji chemicznej. Reakcja wymknęła się spod kontroli, cały zakład stanał w płomieniach i pomysłu czym to ugasić kierownictwo zakładu po prostu nie ma.

   A nawet zaryzykuję twierdzenie, że to nie zakład chemiczny a skład amunicji. Pieprznęło kilka bomb i nastąpiła reakcja łańcuchowa. Nie do opanowania.

 13. JEŻELI TAK JEST…
  Cena   towaru ,którym handluje poszła drastycznie w górę a na moje oburzenie kolega z rozbrajającą szczerością mówi JEŻELI TAK JEST ZNACZY, ŻE TAK MOŻE BYĆ!!!To co dzieje się w ruchu KUKIZA pokazuje .że PAWEŁ  popełnił    podstawowy błąd wyszedł z założenia iż każdy z jakiej by nie był partji to nieuczciwy głupol .PAWEŁ!!!! ludzie po prostu dzielą się na mądrych i głupich uczciwych i nie uczciwych . Teraz widać  ,że ludzie z otoczenia Kukiza to gorsze od mafii .CI pierwsi okradają państwo  w majestacie prawa ,ci z mafi  muszą się wysilić i walczyć  z konkurencją .Teraz od PAWŁA zależy  czyJEŻELI TAK JEST ZNACZY ŻE TAK MOŻE BYĆ !! ALE CZY MUSI?

  w wojsku było powiedzenie MASZ GŁOWĘ I CH..J TO KOMBINUJ !!!
  a dla mnie BEZPARTYJNY   polityk znacz to samo co BEZ JAJ ,BEZ MÓZGU ,BEZ KRĘGOSŁUPA ,

 14. JEŻELI TAK JEST…
  Cena   towaru ,którym handluje poszła drastycznie w górę a na moje oburzenie kolega z rozbrajającą szczerością mówi JEŻELI TAK JEST ZNACZY, ŻE TAK MOŻE BYĆ!!!To co dzieje się w ruchu KUKIZA pokazuje .że PAWEŁ  popełnił    podstawowy błąd wyszedł z założenia iż każdy z jakiej by nie był partji to nieuczciwy głupol .PAWEŁ!!!! ludzie po prostu dzielą się na mądrych i głupich uczciwych i nie uczciwych . Teraz widać  ,że ludzie z otoczenia Kukiza to gorsze od mafii .CI pierwsi okradają państwo  w majestacie prawa ,ci z mafi  muszą się wysilić i walczyć  z konkurencją .Teraz od PAWŁA zależy  czyJEŻELI TAK JEST ZNACZY ŻE TAK MOŻE BYĆ !! ALE CZY MUSI?

  w wojsku było powiedzenie MASZ GŁOWĘ I CH..J TO KOMBINUJ !!!
  a dla mnie BEZPARTYJNY   polityk znacz to samo co BEZ JAJ ,BEZ MÓZGU ,BEZ KRĘGOSŁUPA ,

 15. “zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń”
  Chuja tam. Złom zbiorą i opylą złomiarze a parchate*  nawet na śmiech w przyszłości nie będą zasługiwać.

  *parch: choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywołana przez mikroskopijne, pasożytnicze grzyby chorobotwórcze

  Trochę linków gdzie o JOWach wypowiadam się

  Zawiść motorem postępu 😉

  Jestem Gabryś, bloger. Pozdrawiam PANA Kukiza

  Nie chce mi się pisać

  Jak  Churchill stwierdził był: "Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych." Kismet.

  Tak z ciekawości, naprawdę sądzicie że ewentualna pani premier będzie

  Churchill na dobranoc: "Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz."

 16. “zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń”
  Chuja tam. Złom zbiorą i opylą złomiarze a parchate*  nawet na śmiech w przyszłości nie będą zasługiwać.

  *parch: choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywołana przez mikroskopijne, pasożytnicze grzyby chorobotwórcze

  Trochę linków gdzie o JOWach wypowiadam się

  Zawiść motorem postępu 😉

  Jestem Gabryś, bloger. Pozdrawiam PANA Kukiza

  Nie chce mi się pisać

  Jak  Churchill stwierdził był: "Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych." Kismet.

  Tak z ciekawości, naprawdę sądzicie że ewentualna pani premier będzie

  Churchill na dobranoc: "Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz."

 17. Szanowni Państwo zostaje przy swoim zdaniu.
  Nic nikomu nie nie wyrwało się z pod kontroli .Taśmy zaczeły fruwać rok temu . Czyli szachiści mieli
  czas przygotować sie na wszystkie scenariusze .Obecnie jak w  kinie dawkują emocje widzom nowymi tasmami .Tylko Donald zrozumiał że szachistami nie wygra i uciekł do Brukseli. Kopaczowa jest jak dziecko w mgle i nie wie ze jest na straty lub chce się  jeszcze pobawić z psiapsiułkami w celebryctwo. Smoleńsk też jest dawkowany i rozgrywany z przeciekami .Krasnoludki tego nie robią.
  Trzeba być naiwnym i nie znać starych tow szachistów by wierzyć że sprawy idą własną drogą lub wymknęły sie z pod kontroli . Na każdą reakcje ludzi mają zaplanowaną kontr akcję nawet jak ludzie wyjda na ulicę maja w szafie swojego Bolka 2 który stanie na czele zamieszek ulicznych.Pamietamy
  słynnych obrońców krzyża ( robota generałów) Mamy słynna Joannę  od krzyża i Andrzejka Chadacza , którzy robili ten teatr . Potem  Joanna od krzyża okazała sie znajoma Kacik ( suflerka Komorowskiego) fotkę dałem w porzednim wpisie. To występ tej prowokatorki
  https://www.youtube.com/watch?v=xObSoST5KBQ
  To Chadacz  na paradzie równości z przyjaciółmi z lewicy i LGBT.
  https://www.youtube.com/watch?v=FxF8C-vdusA

  Dla mnie to ważne bo pokazuje do czego oni są zdolni.
  Oczywiscie to moje zdanie  szanuję inne.
  Pozdrawiam

  ps Suflerka Jowita, niewiarygodne skąd się wzięła https://www.youtube.com/watch?v=jclvBIjSsE0

 18. Szanowni Państwo zostaje przy swoim zdaniu.
  Nic nikomu nie nie wyrwało się z pod kontroli .Taśmy zaczeły fruwać rok temu . Czyli szachiści mieli
  czas przygotować sie na wszystkie scenariusze .Obecnie jak w  kinie dawkują emocje widzom nowymi tasmami .Tylko Donald zrozumiał że szachistami nie wygra i uciekł do Brukseli. Kopaczowa jest jak dziecko w mgle i nie wie ze jest na straty lub chce się  jeszcze pobawić z psiapsiułkami w celebryctwo. Smoleńsk też jest dawkowany i rozgrywany z przeciekami .Krasnoludki tego nie robią.
  Trzeba być naiwnym i nie znać starych tow szachistów by wierzyć że sprawy idą własną drogą lub wymknęły sie z pod kontroli . Na każdą reakcje ludzi mają zaplanowaną kontr akcję nawet jak ludzie wyjda na ulicę maja w szafie swojego Bolka 2 który stanie na czele zamieszek ulicznych.Pamietamy
  słynnych obrońców krzyża ( robota generałów) Mamy słynna Joannę  od krzyża i Andrzejka Chadacza , którzy robili ten teatr . Potem  Joanna od krzyża okazała sie znajoma Kacik ( suflerka Komorowskiego) fotkę dałem w porzednim wpisie. To występ tej prowokatorki
  https://www.youtube.com/watch?v=xObSoST5KBQ
  To Chadacz  na paradzie równości z przyjaciółmi z lewicy i LGBT.
  https://www.youtube.com/watch?v=FxF8C-vdusA

  Dla mnie to ważne bo pokazuje do czego oni są zdolni.
  Oczywiscie to moje zdanie  szanuję inne.
  Pozdrawiam

  ps Suflerka Jowita, niewiarygodne skąd się wzięła https://www.youtube.com/watch?v=jclvBIjSsE0

 19. Sam Kukiz może i jest autentyczny ale
  też naiwny i rozgrywany przez macherów. Ci zrobią go w bambuko zanim sie obejrzy. Tylko że z tego nie wyłania się obraz optymistyczny jesienią. Prawdopodobnie PiS wygra i utworzy nawet samodzielny rząd – będzie mógł zrobić co nieco dobrego. Ale nie będzie miał, prawie na pewno, większości konstytucyjnej – bez tego nie przeprowadzi niezbęnych dla wzmocnienia kraju zmian systemowych; uzurpatorska "inteligencja" polska – neobolszewia wraz z wnuczętami i prawnuczętami pasażerów nkwd-owskich tankietek, co to ni w ząb po polsku nie umieli, ulokowana przede wszystkim w sądownictwie na nic poważnego nie pozwoli – już przez 25 lat zhardzieli nieźle.

 20. Sam Kukiz może i jest autentyczny ale
  też naiwny i rozgrywany przez macherów. Ci zrobią go w bambuko zanim sie obejrzy. Tylko że z tego nie wyłania się obraz optymistyczny jesienią. Prawdopodobnie PiS wygra i utworzy nawet samodzielny rząd – będzie mógł zrobić co nieco dobrego. Ale nie będzie miał, prawie na pewno, większości konstytucyjnej – bez tego nie przeprowadzi niezbęnych dla wzmocnienia kraju zmian systemowych; uzurpatorska "inteligencja" polska – neobolszewia wraz z wnuczętami i prawnuczętami pasażerów nkwd-owskich tankietek, co to ni w ząb po polsku nie umieli, ulokowana przede wszystkim w sądownictwie na nic poważnego nie pozwoli – już przez 25 lat zhardzieli nieźle.

 21. Ciastek – moja prognoza upadku:)

  Ciastek nie zdobędzie w realnym głosowaniu przy urnie więcej niż 10%, a i to byłoby dobrze.

  Po pierwsze prawdopodobnie cała sprawa się rypnie już przy osławionym JOWrendum.
  Policzmy żeby było ważne potrzebne jest 50% frekwencji. Więc trzeba liczyć realne poparcie Ciastka w skali całego kraju, a nie tych co głosowali w prezydenckich. Czyli nie 21% a 10.5%.
  Teraz ile z tych co głosowali, głosowało tak naprawdę przeciw PO, dla jaj, żeby "odsunąć świnie od koryta" itd., a ile naprawdę wierzy w ideę JOW (jaka by nie była:)) Załóżmy że optymistycznie 2/3 czyli około 6.5%, no niech będzie 3/4 czyli około 8%:) Potężna siłą nieprawdaż?
  Ile z nich pójdzie do urn? Ile w ogóle Polaków pójdzie do urn, ktoś zdrowy na umyśle wierzy że więcej niż np. w I turze wyborów prezydenckich? To dla większości ludzi mało istotny temat. PIS i większość partii będzie grać przeciwko pójściu na nie. PO wcale nie musi grać jednym głosem w tej sprawie.

  No więc całe referendum pójdzie się JOW-ać:) To będzie silny cios w krocze Ciastka. Ale jeszcze nie upadnie. Dalej będzie liczył że chociaż nie zdobył 50% w JOWrendum to możne 20% w parlamentarnych (choć tak nielubianej przez niego ordynacji:))

  I tu lipa. Już teraz widzimy jak jest ze strukturami terenowymi Ciastka. Już się zaczynają żreć i to z tymi którzy teoretycznie mieli kasę i jako takie zaplecze czyli sitwą z Lubina:) Zaczną się przepychanki, zaczną wychodzić na jaw kolejne fakty o kolejnych "antysystemowcach", którzy mieli startować w posły. Tak więc w większej, niż można się spodziewać licznie okręgów  w kraju, wcale nie zarejestrują list. Ale mimo wszystko, choć osłabieni do wyborów staną.

  Potem zaczyna się kampania. Media i internauci, tacy jak autor tego bloga, dalej będą deptać Ciastkowi po piętach. Co biedak nie wrzuci na listę nowego "Antysystemowca" to mu wyciągną że wcale nim nie był, nie jest i nie będzie. Będzie wesoło:)

  Fanatycy Ciastka (studento-gimby poniżej 25 lat i co poniektóre starsze popłuczyny po jakiś Lepperach i Tymińskich) będą mu dalej ślepo ufać ale to tylko część jego elektoratu z prezydenckich. Poza tym wielu z nich po klapie referendum sę odwróci. Ludzie idą za wygranym. Po sukcesie w I turze mogli liczyć na więcej. Klapa referendum (będzie góra 25% frekwencji) spowoduje że Ciastek nie będzie już chodził w glorii fightera a loosera:) Jego główny argument nie trafi do Polaków. Co mu pozostało? No właśnie, podobno programu nie zamierza ogłaszać:)

  Więc przychodzi dzień wyborów. Potencjalni wyborcy Ciastka widzą na liście JOWnietych zbieraninę przypadkowych nazwisk. Co poniektóre mogą kojarzyć z niedawnych doniesień w mediach o jakiś aferzystach i popłuczynach po Samoobronie czy narodowcach którzy próbowali się załapać do sejmu.
  Ale to wszystko, Ciastka, co poniektórych tępych gimbusów strasznie dziwi, na listach nie ma, chyba że akurat znajdują się w okręgu w którym startuje, pytanie jaki to będzie, Opole. Lubin, Wrocław czy może stolyca:)

  No i ile dostaje lista Ciastka? Stawiam że tyle ile napisałem na początku, 10% nie więcej. Czyli tyle ile Palikot i tak samo skończy. Choć rozpad nastąpi znacznie szybciej. W ciągu góra pół roku.

  Najbardziej nie mogę się doczekać tępej miny Ciastka wtedy, jego rozdziawione ślepia rozdziawią się jeszcze bardziej, krzywy ryj wykrzywi tak że sam się w lustrze nie pozna. Ludzie będą na nim wieszać psy bardziej niż na Komorze dzisiaj. A w Internetach będzie miał pozamiatane:) Skończy tak jak zaczął, czyli z flachą…

  Obrazek poniższy można wykorzystać dowolnie (choć piszę tu pierwszy raz i nie wiem czy się wyświetli)…

  edit: literówki

 22. Ciastek – moja prognoza upadku:)

  Ciastek nie zdobędzie w realnym głosowaniu przy urnie więcej niż 10%, a i to byłoby dobrze.

  Po pierwsze prawdopodobnie cała sprawa się rypnie już przy osławionym JOWrendum.
  Policzmy żeby było ważne potrzebne jest 50% frekwencji. Więc trzeba liczyć realne poparcie Ciastka w skali całego kraju, a nie tych co głosowali w prezydenckich. Czyli nie 21% a 10.5%.
  Teraz ile z tych co głosowali, głosowało tak naprawdę przeciw PO, dla jaj, żeby "odsunąć świnie od koryta" itd., a ile naprawdę wierzy w ideę JOW (jaka by nie była:)) Załóżmy że optymistycznie 2/3 czyli około 6.5%, no niech będzie 3/4 czyli około 8%:) Potężna siłą nieprawdaż?
  Ile z nich pójdzie do urn? Ile w ogóle Polaków pójdzie do urn, ktoś zdrowy na umyśle wierzy że więcej niż np. w I turze wyborów prezydenckich? To dla większości ludzi mało istotny temat. PIS i większość partii będzie grać przeciwko pójściu na nie. PO wcale nie musi grać jednym głosem w tej sprawie.

  No więc całe referendum pójdzie się JOW-ać:) To będzie silny cios w krocze Ciastka. Ale jeszcze nie upadnie. Dalej będzie liczył że chociaż nie zdobył 50% w JOWrendum to możne 20% w parlamentarnych (choć tak nielubianej przez niego ordynacji:))

  I tu lipa. Już teraz widzimy jak jest ze strukturami terenowymi Ciastka. Już się zaczynają żreć i to z tymi którzy teoretycznie mieli kasę i jako takie zaplecze czyli sitwą z Lubina:) Zaczną się przepychanki, zaczną wychodzić na jaw kolejne fakty o kolejnych "antysystemowcach", którzy mieli startować w posły. Tak więc w większej, niż można się spodziewać licznie okręgów  w kraju, wcale nie zarejestrują list. Ale mimo wszystko, choć osłabieni do wyborów staną.

  Potem zaczyna się kampania. Media i internauci, tacy jak autor tego bloga, dalej będą deptać Ciastkowi po piętach. Co biedak nie wrzuci na listę nowego "Antysystemowca" to mu wyciągną że wcale nim nie był, nie jest i nie będzie. Będzie wesoło:)

  Fanatycy Ciastka (studento-gimby poniżej 25 lat i co poniektóre starsze popłuczyny po jakiś Lepperach i Tymińskich) będą mu dalej ślepo ufać ale to tylko część jego elektoratu z prezydenckich. Poza tym wielu z nich po klapie referendum sę odwróci. Ludzie idą za wygranym. Po sukcesie w I turze mogli liczyć na więcej. Klapa referendum (będzie góra 25% frekwencji) spowoduje że Ciastek nie będzie już chodził w glorii fightera a loosera:) Jego główny argument nie trafi do Polaków. Co mu pozostało? No właśnie, podobno programu nie zamierza ogłaszać:)

  Więc przychodzi dzień wyborów. Potencjalni wyborcy Ciastka widzą na liście JOWnietych zbieraninę przypadkowych nazwisk. Co poniektóre mogą kojarzyć z niedawnych doniesień w mediach o jakiś aferzystach i popłuczynach po Samoobronie czy narodowcach którzy próbowali się załapać do sejmu.
  Ale to wszystko, Ciastka, co poniektórych tępych gimbusów strasznie dziwi, na listach nie ma, chyba że akurat znajdują się w okręgu w którym startuje, pytanie jaki to będzie, Opole. Lubin, Wrocław czy może stolyca:)

  No i ile dostaje lista Ciastka? Stawiam że tyle ile napisałem na początku, 10% nie więcej. Czyli tyle ile Palikot i tak samo skończy. Choć rozpad nastąpi znacznie szybciej. W ciągu góra pół roku.

  Najbardziej nie mogę się doczekać tępej miny Ciastka wtedy, jego rozdziawione ślepia rozdziawią się jeszcze bardziej, krzywy ryj wykrzywi tak że sam się w lustrze nie pozna. Ludzie będą na nim wieszać psy bardziej niż na Komorze dzisiaj. A w Internetach będzie miał pozamiatane:) Skończy tak jak zaczął, czyli z flachą…

  Obrazek poniższy można wykorzystać dowolnie (choć piszę tu pierwszy raz i nie wiem czy się wyświetli)…

  edit: literówki

 23. Pan Pawełek chce do polityki
  Ja pana Pawłka pamiętam ze spotkania herbatkowego hołdysiakowych celebrytów z ‘’Donaldem Cudo’’ Wtedy był za tryndem dryfującej platformy i przeciw moherom. Facet jak wielu podobnych ma kabotyński temperament i przeświadczenie o swojej misji dziejowej. Dość powiedzieć strzeżmy się naprawiaczy świata, bo jak oni zaczynają naprawić truchleje rzeczywistość. Tę regułę potwierdza historia. Pomijam dywagacje na temat JOW-ów. Ich wprowadzenie byłoby najlepszym prezentem dla macherów chcących władać księstwami i przy okazji rozmontować spójność państwa.

 24. Pan Pawełek chce do polityki
  Ja pana Pawłka pamiętam ze spotkania herbatkowego hołdysiakowych celebrytów z ‘’Donaldem Cudo’’ Wtedy był za tryndem dryfującej platformy i przeciw moherom. Facet jak wielu podobnych ma kabotyński temperament i przeświadczenie o swojej misji dziejowej. Dość powiedzieć strzeżmy się naprawiaczy świata, bo jak oni zaczynają naprawić truchleje rzeczywistość. Tę regułę potwierdza historia. Pomijam dywagacje na temat JOW-ów. Ich wprowadzenie byłoby najlepszym prezentem dla macherów chcących władać księstwami i przy okazji rozmontować spójność państwa.

 25. Błyskające osobowości
  Dlaczego my naród lubimy ‘’błyskające osobowości’’ typu lepperowego, trybunów ludowych z tzw. gadanym i prowizoryczną umysłowością. Drugą preferencją jest egzotyka bliska fanaberii cesarza Kaliguli z jego końskim senatorem. Daję sobie łapę uciąć, że gdybym wystawił do parlamentu rżącego kandydata zyskałby jakieś 20 %
  Trudno sobie wyobrazić poparcie dla kogoś kto zamiast antysystemowca Pawła, byłby miał tytuł naukowy, dorobek ciężkiej pracy, osiągnięcia gospodarcze typu własny dobrze i uczciwie prosperujący biznes, cieszył się nie wymuszonym szacunkiem społeczności, w której mieszka, ot taki współczesny Hipolit  Cegielski czy  mniejszy odpowiednik  Pan Roman Kluska lub inny gość o podobnym życiorysie i przyzwoitej powszechnej opinii. Dlaczego łapiemy się na ‘’błyskające osobowości’’ często z podejrzaną konduitą. Dlaczego serwowani nam kandydaci do przeróżnych funkcji przy kasie państwowej tak mało nam mówią o sobie i tak niechętnie są prześwietlani dziennikarsko ? Jeszcze mniej wiadomo o ich dokonaniach pozaaferalnych. Jak ja bym chciał wiedzieć, znać opinie co sądzą o człowieku ludzie ze środowisk, z których rzeczony kandydat aspiruje do wysokiego stołka.Tak trochę z tajemnic poliszynela.  Na ogół wiem tylko tyle, że się urodził i działał, bardzo mocno działał. Kiedy u nas zaistnieje warunkująca potrzeba bezwzględnej uczciwości jako kryterium do funkcji publicznych ?

 26. Błyskające osobowości
  Dlaczego my naród lubimy ‘’błyskające osobowości’’ typu lepperowego, trybunów ludowych z tzw. gadanym i prowizoryczną umysłowością. Drugą preferencją jest egzotyka bliska fanaberii cesarza Kaliguli z jego końskim senatorem. Daję sobie łapę uciąć, że gdybym wystawił do parlamentu rżącego kandydata zyskałby jakieś 20 %
  Trudno sobie wyobrazić poparcie dla kogoś kto zamiast antysystemowca Pawła, byłby miał tytuł naukowy, dorobek ciężkiej pracy, osiągnięcia gospodarcze typu własny dobrze i uczciwie prosperujący biznes, cieszył się nie wymuszonym szacunkiem społeczności, w której mieszka, ot taki współczesny Hipolit  Cegielski czy  mniejszy odpowiednik  Pan Roman Kluska lub inny gość o podobnym życiorysie i przyzwoitej powszechnej opinii. Dlaczego łapiemy się na ‘’błyskające osobowości’’ często z podejrzaną konduitą. Dlaczego serwowani nam kandydaci do przeróżnych funkcji przy kasie państwowej tak mało nam mówią o sobie i tak niechętnie są prześwietlani dziennikarsko ? Jeszcze mniej wiadomo o ich dokonaniach pozaaferalnych. Jak ja bym chciał wiedzieć, znać opinie co sądzą o człowieku ludzie ze środowisk, z których rzeczony kandydat aspiruje do wysokiego stołka.Tak trochę z tajemnic poliszynela.  Na ogół wiem tylko tyle, że się urodził i działał, bardzo mocno działał. Kiedy u nas zaistnieje warunkująca potrzeba bezwzględnej uczciwości jako kryterium do funkcji publicznych ?

 27. A Ruch Kontroli Wyborów jako Stowarzyszenie
  już chyba przejęty i zagospodarowany przez Kukizowców.
  Co ciekawe pan JacBiel mocno agitujący na Naszych Blogach za Kukizem twierdzi, że kilka osób , które nie weszły do stowarzyszenia zdecydowały sie na to w wyniku (uwaga skrót myślowy) odchylenia PiSowskiego. Inny obraz wydarzeń przedstawiają Józef Orzeł- Przewodniczący Klubu Ronina oraz Ewa Stankiewicz- Prezes Stowarzyszenia Solidarni2010.
  http://naszeblogi.pl/55683-oswiadczenie-stowarzyszenia-solidarni2010-i-klubu-ronina

  Ciekawe są komentarze pod oświadczeniem gdzie p. Targalski zarzuca Orłowi/Orłu, że kiedyś poparł Suchocką. Mój komentarz, że kiedyś sam Targalski był w PZPR już nie przeszedł. Za to blogerka eska ujawnia, iz pan Targalski (Wallenrod)* odnośnie Orła rozminął sie z prawdą.

  P.S.: Mój wpis nie jest kryptoreklamą innego bloga. Trochę podyktowany jest wycięciem z dyskusji na 'nb' bez żadnego zdania racji (typu np. naruszenie zasad forum) Zwracam natomiast uwagę, że czasem można dostać piaskiem po oczach z najmniej spodziewanej strony. Przez brak wyrobienia procesowego nie bedę formułował żadnych śmiałych tez. Niemniej, martwi mnie, że społeczna energia i zaangażowanie tysięcy aktywnych ludzi ma znów posłużyć za paliwo dla czyichś nieprzejrzystych (za słowo nieprzejrzysty chyba jeszcze nie wsadzają, co?) planów.

  *
  http://www.fakt.pl/jerzy-targalski-twierdzi-ze-jego-czlonkostwo-w-pzpr-to-przykrywka,artykuly,439786,1.html

 28. A Ruch Kontroli Wyborów jako Stowarzyszenie
  już chyba przejęty i zagospodarowany przez Kukizowców.
  Co ciekawe pan JacBiel mocno agitujący na Naszych Blogach za Kukizem twierdzi, że kilka osób , które nie weszły do stowarzyszenia zdecydowały sie na to w wyniku (uwaga skrót myślowy) odchylenia PiSowskiego. Inny obraz wydarzeń przedstawiają Józef Orzeł- Przewodniczący Klubu Ronina oraz Ewa Stankiewicz- Prezes Stowarzyszenia Solidarni2010.
  http://naszeblogi.pl/55683-oswiadczenie-stowarzyszenia-solidarni2010-i-klubu-ronina

  Ciekawe są komentarze pod oświadczeniem gdzie p. Targalski zarzuca Orłowi/Orłu, że kiedyś poparł Suchocką. Mój komentarz, że kiedyś sam Targalski był w PZPR już nie przeszedł. Za to blogerka eska ujawnia, iz pan Targalski (Wallenrod)* odnośnie Orła rozminął sie z prawdą.

  P.S.: Mój wpis nie jest kryptoreklamą innego bloga. Trochę podyktowany jest wycięciem z dyskusji na 'nb' bez żadnego zdania racji (typu np. naruszenie zasad forum) Zwracam natomiast uwagę, że czasem można dostać piaskiem po oczach z najmniej spodziewanej strony. Przez brak wyrobienia procesowego nie bedę formułował żadnych śmiałych tez. Niemniej, martwi mnie, że społeczna energia i zaangażowanie tysięcy aktywnych ludzi ma znów posłużyć za paliwo dla czyichś nieprzejrzystych (za słowo nieprzejrzysty chyba jeszcze nie wsadzają, co?) planów.

  *
  http://www.fakt.pl/jerzy-targalski-twierdzi-ze-jego-czlonkostwo-w-pzpr-to-przykrywka,artykuly,439786,1.html