ReklamaPociąg relacji Moskwa Berlin z powodu awarii lokomotywy stoi na stacji w Koninie. Skład ma już 2,5 godziny opóźnienia i nie wiadomo kiedy ruszy w dalszą drogę
Informacja PKP PLK nie potrafiła udzielić informacji kiedy podstawiona zostanie nowa lokomotywa

Wskutek takich właśnie, kolejowych perturbacji, może wpaść komuś do głowy pomysł przedłużenia linii szerokotorowej, kończącej się w Sławkowie jako dawna LHS(Linia Hutniczo-Siarkowa) – choćby tylko do granic Polski, albo i trochę dalej.
Bo nasza normalna, tylko na pozór, PKP jeździ po szynach o rozstawie 1435 mm. Natomiast koleje rosyjskie – po szynach o rozstawie 1520 mm. Ciekawostką tylko, na razie, niech pozostanie szerokość torów drezdeńskich i lipskich tramwajów – 1450 i 1458 mm. Ale najciekawsze były stare plany modernizacji kolei Trzeciej Rzeszy – tzw. Breitspur o przewidywanej, minimalnej szerokości torów – 3000 mm. Więc tendencja, jakby – w górę.
A do tego jeszcze – ta zawalidroga.
Polska zawalidroga.
Albo zawalidroga – Polska.

Reklama
Reklama