Reklama

Jak można się było spodziewać, mariontektowy Sejm przyjął lud

Jak można się było spodziewać, mariontektowy Sejm przyjął ludobójczą, zgodną z Agendą 21 ONZ (przyjętą w 1992 roku przez 192 państw), ustawę o przesunięciu wieku emerytalnego do 67 lat, która jest tylko wstępem do eutanazji – przymusowego mordowania ludzi „nieprzydatnych” i „niewygodnych” faszystowskim reżimom, które przejmują kontrolę nad wszystkimi krajami świata.

 

Reklama

Rządy państw, podporządkowane syjonistycznemu dyktatorskiemu rządowu światowemu, tzw. NWO (New World Order), którego organem wykonawczym jest ONZ, a zbrojnym ramieniem jest NATO, po kolei będą przyjmowały uchwały depopulacyjne. Wiek emerytalny został podniesiony już w: Austrii, Belgii, Kambodży, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajacrii, Tajlandii, Wlk. Brytanii i USA.

Jak widać, nie jest to tylko wynikiem polityki polskiego rządu, ale „tendencji” światowych. Motywuje się to wzrostem długości życia oraz koniecznością spłaty długów międzynarodowych, co oczywiście jest sztucznie stworzonym problemem przez międzynarodowych gangsterów bankierskich. Faktem jest, że średnia długość życia w wielu krajach wyraźnie spada – przez zatruwanie społeczeństwa chemią i ludobójczą służbę medyczną wspmaganą toksynami zwanymi „lekarstwami”. Jest to oczywiście wszystko realizacja Agendy 21, której celem jest ograniczenie ilości ludności globu do kilkuset milionów – taką bowiem ilość da się kontrolować poprzez system implantów RFID i wszechobecne kamery.

Komentarze polskich polityków świadczą o kompletnej nieznajomości tego co się naprawdę dzieje na świecie, lub o ich służalczej postawie wobec NWO, co oczywiście jest zdradą interesów naszego narodu. Żaden z polityków opozycji nie wspomniał nawet o międzynarodowych planach depopulacji i o tym, że podnoszenie wieku emerytalnego może być z punktów tego planu.

Polski Sejm, rząd i Prezydent, o dawna nie reprezentują interesów naszego narodu – są, podobnie jak w innych krajach, instytucjami wykonującymi rozkazy międzynarodowego banksterstwa. Jest to zresztą zgodne z działanami masonerii, która skutecznie blokuje awans społeczny ludzi odważnych, a promuje tchórzy i zdrajców. Przypadki, w których odważnym patriotom udaje się dojść do władzy „naprawiane” są przez likwidację tych ludzi (jak m.in. ś.p. Lech Kaczyński).

Podobnie opozycja, łącznie ze związkami zawodowymi, nie rozumie, lub nie chce rozumieć istoty problemu. Próba blokady Sejmu może się zakończyć tylko przegraną przez protestujących konfrontacją. Sam fakt, że „miasteczko” składa się tylko z kilkuset związkowców, świadczy o tym, że organizatorzy nie chcieli zwycięstwa. Inaczej bowie wyglądało by głosowanei gdyby związkowców było 80 tysięcy, jak podczas wielkiej demonstracji rok temu (zob. wideo).

Podniesienie wieku emerytalnego jest jednym z wielu kroków w kierunku legalizacji ludobójczej eutanazji. NWO stosuje tzw. „inkrementalizm”, tj. stopniowe wprowadzanie tyranii – jest to dokładnie to samo co się dzialo w nazistowskich Niemczech, nie od razu bowiem powstały obozy koncentracyjne. Tendencje, które są dyktowane przez syjonistyczny NWO widać wyraźnie w karajach, gdzie jest on bardziej zaawansowany niż w Polsce – np. prawo w USA zezwala już na publiczne mordowanie obywateli czy też bezterminowe przetrzymywanie ich w obozach koncetracyjnych. W USA jest obecnie więcej więźniów niż w sowieckiej Rosji podczas wielkiego terroru – liczba przekroczyła 7 milionów! Pamiętajmy też o tym, że boszewicy i niemieccy nazisści pochodzą z tej samej grupy co obecni ludobójcy NWO – są to agenci międzynarodowej kliki bankierskiej.

Jedyną formą walki z NWO jest w tym momencie rzetelna informacja o ludobójczym NWO i bojkot globalistycznych biznesów, banków, instytucji i mediów. Wystarczy spojrzeć na informacje prasowe w różnych mediach komercyjnych – są to kopie tego samego tekstu, ułożonego zapewne wcześniej do dystrybucji przez zleceniodawców z NWO. W Polsce media już nie istnieją – jest to tylko i wyłacznie zbrojne ramię medialne międzynarodowej sitwy gangsterów bankowych.


Źródło: 
www.monitor-polski.pl


Ode mnie: dla wszystkich, którzy uważają, że "spisek" to tylko "teoria", a polityka to "prawdziwa władza".

Reklama