Reklama

Tekst ten jest próbą pokazania drugiej strony medalu, niż ta „zapewniona” Kowalskiemu przez masmedia „prawda”.

Tekst ten jest próbą pokazania drugiej strony medalu, niż ta „zapewniona” Kowalskiemu przez masmedia „prawda”. Dedykuję go tysiącom, które straciły literalnie wszystko przez bandyckie działania Rzeczpospolitej, majątek, rodzinę, marzenia, nadzieje i wolność. Dedykuję go tysiącom ofiar „praworządności i demokracji”, o których milczą masmedia.

Reklama

Jest ten tekst też bardzo osobisty. Kiedy już cała rodzina dawno śpi,  siedzę samotnie przed komputerem i przeglądam po raz tysięczny dokumenty sprawy brata. Walka z bezprawiem, to podróż, której nie życzę wrogowi. Przeciwnik nie przestrzega  reguł, praw, przepisów, logiki, honoru i przyzwoitości. To samotność i niekończące się pasmo upokorzeń i upodlenia. To zimny, paraliżujący strach i uczucie całkowitej niemocy i bezsilności. To jak żebrak wiszenie u klamek Posłów, Senatorów, RPO, ministrów, dziennikarzy…z nadzieją, że trafię na Człowieka…

To jest moja Polska i Twoja.

Widz tv czy czytelnik prasy codziennej i periodyków bombardowany jest codziennie nachalną propagandą i niby prawdami w każdej dziedzinie.  Mnie interesują przede wszystkim te dotyczące praworządności – stanu i funkcjonowania sądownictwa, organów ścigania i ochrony podstawowych praw i wolności człowieka.

http://www.mediawpolsce.pl/funkcje-mediow-w-polsce/

„Polskie masmedia mają bardzo wiele funkcji, a także wyróżniają się zadaniami, jakich nie spełnia, żadna inna instytucja w państwie. Obecnie traktuje się polskie media, jako centrum informacyjne, promocyjne, oraz służące upowszechnianiu się kultury…Główną funkcją mediów w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, jest kształtowanie publicznej opinii ludzi, na tematy zarówno indywidualne, jak i państwowe. Dzięki mediom jednostki budują własne wyobrażenie o rzeczywistości. Zdarza się, ze wywołują one zamierzone reakcje społeczeństwa i wydaje się, ze żadna władza w państwie nie ma tak silnego wpływu na oddziaływanie masowe wśród ludzi. Z tego względu media spełniają tez funkcję społeczną, zaś, kiedy są wolne, niezależne i rzeczywiste, żadna inna instytucja nie może równać się z ich przekazem informacji. Wielu ludzi twierdzi, ze media powinny istnieć, ponieważ zapewniają społeczeństwu możliwość poznania prawdy, a także dają możliwość swobodnego komunikowania się społeczności…Media nie zawsze mogą wyjawić każdą wiadomość, podać ją do wiadomości publicznej dla wszystkich ludzi, lecz działają w sposób obiektywny i prawdziwy.”

Po ponad 20 letnim „kształtowaniu opinii” przez masmedia na temat praworządności i działania wymiaru sprawiedliwości, większość jednostek w Polsce nie ma wyobrażenia o rzeczywistości, a a tragedią jest, że „zdarzyło się wywołanie zamierzonej reakcji”większość jednostek żyje w lukrowanym Lalalandzie. Hasła i slogany zrobiły swoje. Treść i prawda były zbyteczne.

Wieczór spędzony przed telewizorem, czy prasówka wprowadza mnie zawsze w stan osłupienia i obezwładniającej bezsilności,…”bo to tak wygląda jakby Polski nie było, Polaków nie było…i tylko trzeba wszystko pokazywać, bo wszystkiego zostało na okaz, po trochu; …pokazywać, jakby srebra stołowe w zastawie, pokazywać, jakby te kartki i karteczki zastawnicze – i kryć się, i udawać, i udawać…” S.Wyspiański – Wyzwolenie

Permanentna propaganda sukcesu, posuwająca się putynizacja polskiej polityki wewnętrznej i ostracyzm środowiskowy wokół co odważniejszych i uczciwszych dziennikarzy nie pozostawia miejsca na obiektywną i rzetelną ocenę stanu polskiej „praworządności”.

Takie programy jak "Uwaga", Superwizjer", "Interwencja" rzeczywiście pokazują jak absurdalna jest nasza wiara w praworządność państwa czy jako tako działający wymiar sprawiedliwości. Niestety są to programy – „brukowcowe”, nastawione na tanią sensację, prześlizgują się po problemach, spłycają je i trywializują. A co najważniejsze formuła tych programów podtrzymuje popularną opinię, iż są to wypadki icydentalne a nie problem systemowy.

Jeszcze skuteczniej „zapewniają społeczeństwu poznanie prawdy” gwiazdy dziennikarskie   (czytaj wazeliniarze i karierowicze) w swoich „zaangażowanych” programach publicystycznych, wywiadach czy debatach z zaproszonymi „autorytetami” i politykami. Zawsze napawa mnie zdumieniem, jak tym gościom uchodzi na sucho  raczenie odbiorców tym picem, zgrabną nowomową, katalogowaniem prawa i  banialukami, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego.

 O „autorytetach”.

Już w roku 1990 po uchwaleniu przez Sejm w dniu 29.12.1989r. nowelizacji ustawy zasadniczej i wprowadzeniu nowego terminu w języku polskim polskim – „państwo prawne” pojawiły się na ten temat prace naukowe i inne publikacje. Liczba tych publikacji zaczęła rosnąć po uchwaleniu Małej Konstytucji 17.10.1992r, a nasiliła się po wprowadzeniu obowiązującej do dzisiaj Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. w której art.2 stanowi, iż: “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Nieustające zainteresowanie teoretyków i filozofów prawa, konstytucjonalistów, prawników-praktyków,  publicystów i ciort wie kogo jeszcze, podtrzymują ten trend do dzisiaj.

Interesujące i symptomatyczne jest, że autorzy tych publikacji koncentrują swoją uwagę na państwie prawnym jako bycie i na cechach jakie powinien posiadać ów desygnat, nie konfrontując tych rozważań z faktami empirycznymi, ani tym bardziej nie prowadząc żadnych badań empirycznych, które miałyby uzasadnić te abstrakcyjne twierdzenia. Czyli innymi słowy większe i mniejsze autorytety polskich koncepcji państwa prawnego, politycy i dziennikarze od 20 lat zużywają tony papieru na rozważania, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego, bo też i nikt z nich ukazaniem rzeczywistości nie jest zainteresowany !

Halo Panie i Panowie, król jest nagi !

A  farsa o Rzeczpospolitej „demoktratycznym państwie prawa” jest grana dalej. 3 lipca 2010 na konferencji z okazji 10 lecia „Wspólnoty Demokracji” zainicjowanej przez Bronisława Geremka i Madelaine Albright ( siedziba w Warszawie sic!) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział – „ Jestem dumny, że to właśnie do Polski cały świat zjeżdża, aby mówić o demokracji”.

No cóż demokracja i praworządność w naszym kraju ciągle potrzebuje zastępów złotoustych i mówienia, mówienia mówienia, i mówienia…. wiadomo kłamstwo powtarzane w nieskończoność staje się prawdą.

Na konferencji zaprezentowano podręcznik dla młodych dyplomatów, pokazujący jak zabiegać o prawa człowieka w krajach niedemokratycznych. Tę informację zapodano tak, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że Polska do „niedemokratycznych” nie należy.

Proponuję ministrowi Sikorskiemu i innym rządzicielom mniej mówić i zacząć coś robić. Prezydent nareszcie swój, więc nie będzie przeszkadzał. Można zacząć od rozszerzenia zakresu odbiorców wspomnianego podręcznika o Premiera, Prezydenta – elekta, wszystkich urzędników państwowych, Posłów, Senatorów, Sędziów sądów wszystkich instancji, prokuratorów i policji.

Nie wiem czy te wszystkie „autorytety”, politycy i dziennikarze stracili kompletnie kontakt z rzeczywistością, czy przenieśli się w inny wymiar, czy po deklem coś im szwankuje, czy są po prostu cynicznymi manipulatorami, dość, że każda z tych przypadłości jest zabójcza dla odbiorców zapodawanych rewelacji. Efekt jest taki, że w społeczeństwie en gros obraz faktycznej degrengolady naszego państwa, zastąpiły lukrowane mity.

►►►Mit pierwszy:  Polska jest państwem prawnym

 

Gdybym  mógł  sprawić  tyle,  aby  każdy  znalazł  nowe  pobudki miłowania  swoich  obowiązków, … swojej ojczyzny,… praw… uważałbym się  za  najszczęśliwszego  ze  śmiertelnych". Monteskiusz

 

Jeżeli prawdą jest, iż Polska jest państwem prawnym, jak nam codziennie wmawiają autorytety, politycy i masmedia, to aby to twierdzenie było prawdziwe muszą być spełnione następujące warunki ( za Konstytucją RP):

 

 • ·         suwerenność narodu
 • ·         zasada konstytucjonalizmu
 • ·         demokratyczne formy legitymizacji władzy
 • ·         zasada przedstawicielstwa
 • ·         zasada podziału władzy,
 • ·         samorząd terytorialny
 • ·         zasada pluralizmu politycznego,
 • ·         wolności jednostki i praw obywatelskich, jak  wolność sumienia, poglądów i wyznania, poszanowanie godności człowieka, wolność działania w granicach gwarantujących nieszkodzenie innym
 • ·         zasada legalizmu,
 • ·         niezawisłości sądów
 • ·         równości, tak w prawie, jak i wobec prawa
 • ·         prawo do rzetelnej procedury
 • ·         efektywny system organów kontroli
 • ·         funkcjonowanie instytucji RPO
 • ·         przyjęcie odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • ·         prawo do życia i osobistego bezpieczeństwa
 • ·         prawo do własności

W naszej wolnej, demokratycznej i praworządnej Rzeczpospolitej, która tak gromko i zajadle pokazuje i piętnuje bezprawie PRL-u, w gruncie rzeczy oprócz zmiany Konstytucji, haseł i sloganów, nic się nie zmieniło. Dalej gwarancje konstytucyjne, hasła i slogany są tyle warte ile papier na którym je wydrukowano.  Jedyna różnica in minus – miliony uwierzyły.

                                                       

Pewnego razu Cyprian Kamil Norwid przeglądał gazety, a obecny przy tym przyjaciel zapytał:
– Jest coś nowego?
– Owszem.
– Co?
– Data.

                                            ►

 Poniżej kilka z dziesiątków tysięcy przykładów, które udowadniają, iż powyżej wymienione – za obowiązującą Konstytucją –  warunki niezbędne, aby spełniać wymogi państwa prawnego, nie są spełniane.

Horrendum, o którym milczą masmedia – Spis powszechny w 2011 roku, który jest pretekstem do stworzenia superbazy danych obywateli RP. W projekcie ustawy o ewidencji ludności „obowiązkowo” mamy odpowiedzieć na pytania jak np. numer Pesel, numer telefonu, email, dojazdy do pracy, remonty etc. Gdzie są granice tego państwowego przymusu „obowiązkowej" odpowiedzi na pytania GUS-u? Co mają te osobiste dane ze statystyką? Pan Arabski, który jest głównym architektem ustawy twierdzi, że Pesel – po to, aby nas sprawdzić, czy aby nie kłamiemy(sic!?). Hmmm…czy to znaczy, że mają już bazę, gdzie sprawdzą, a my nic o niej nie wiemy? Zgodnie z Konstytucją, państwo nie ma prawa do wymuszania od nas tych informacji.

Samorządy mają ujawnić, kto mieszka na ich terenie, kto bierze zasiłek, płaci alimenty; urzędy pracy – kto jej nie ma i poszukuje. Nawet dostawcy energii i usług telekomunikacyjnych mają przekazać dane o swoich klientach. "Po raz pierwszy państwo w takim zakresie wykorzystuje dane z państwowych rejestrów, a nie bezpośrednio od ludności" – cieszył się rzecznik GUS Wiesław Łagodziński. ." Nic to, że wykorzystywanie danych z państwowych instytucji, które były zbierane do celów niezwiązanych ze statystyką, jest bezprawne.

Nikt przy odrobinie zdrowego rozsądku, nie powinien dać się nabrać na ten „statystyczny" pretekst! Nie powinien…. ale sprzeciwów nie słychać i nie widać! Czyż nie jest to objaw kompletnego „zbaranienia" i zatrważającej bierności jaki panuje w społeczeństwie?

W XXI wieku państwo przemocy nie musi nas pałować!. Przemoc państwa też uległa modernizacji, IBM przyszedł z pomocą. Co można zrobić z ludźmi, kiedy ma się o nich wystarczająco dużo informacji? …..

 

 • ·         Sprawa katastrofy smoleńskiej, bezprecedensowa tragedia narodowa we współczesnej historii. Napisano na ten temat tysiące notek i artykułów zarzucającymi pogwałcenie prawa, ograniczę się do, do naistotniejszych w mojej opinii.

 

W każdym demokratycznym państwie prawnym po takiej bezprecedensowej tragedii, w której zginął urzędujący Prezydent, były Prezydent Rządu na Uchodźctwie, wszyscy dowódcy wojskowi, kilku szefów centralnym instytucji państwowych, parlamentarzyści, pierwszym krokiem premiera byłoby zdymisjonowanie ministrów i wiceministrów resortów odpowiedzialnych za logistykę i organizację tego lotu.

 

Premier Tusk wyrzucił na zbity łeb całe szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości, po trzecim „samobójstwie” wśród morderców K.Olewnika.

 

 Los Pazika wziął priorytet przed 96 ofiarami tragedii smoleńskiej !

 

Oczywistym jest też, iż natychmiast powinna być powołana niezależna i ponadpartyjna komisja do zbadania wszystkich aspektów tej tragedi. To jest minimalny wymóg, aby minister Sikorski i każdy Polak mogli „mówić” o demokratycznym państwie prawnym.

Z punktu widzenia polskiej racji stanu i polskich interesów, oburzająca i bezprawna jest decyzja o zastosowaniu art 13 Konwencji Chicagowskiej, a nie art 11 porozumienia z 7 lipca 1993 zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, dotyczącego katastrof polskich samolotów wojskowych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Nie wiadomo kto tę decyzję podjął i na jakiej podstawie prawnej?

Wyeliminowanie strony polskiej jako współuczestnika śledztwa i losy śledztwa w sprawie tej katastrofy zostały przesądząne tą bezprawną i bezprecedensową w historii współczesnych demokracji decyzją.

W maju w Moskwie, pełniący obowiązki prezydenta B.Komorowski odznaczył 20 Rosjan – lekarzy wojskowych, laborantów, wojskowych, pilotów, strażaków i patologów za dobrą robotę w akcji po katastrofie.

 Minister Miller poszedł za ciosem i odznaczył 24 czerwca 2010 trzech pracowników rosyjskiego MSW, medalami „Za zasługi dla policji” –  za pracę i współdziałanie z polskimi ekspertami w czasie śledztwa dotyczącego katastrofy pod Smoleńskiem.

 

Dziennikarze Faktu” już po zakończeniu tej odznaczonej dobrej roboty, znaleźli na niezabezpieczonym miejscu katastrofy panel  interkomu SPU–7. ( Dzieki Graz za wskazanie błędu)

Osobiście uważam, że jak medale, to jakiś należy się też tym dziennikarzom, może „Za zasługi dla prokuratury” rosyjskiej oczywiście.

 

 • ·         Morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Do dzisiaj czekamy na wskazanie i ukaranie wszystkich winnych tej zbrodni. Bezpośredni mordercy i ich przełożony Adamem Pietruszka zostali w 1985 r. skazani procesie toruńskim sterowanym przez MSW. Pietruszka i Piotrowski – na 25 lat, Pękala – na 15, Chmielewski – na 14 lat. Dwukrotnie objęła ich amnestia, od dawna są na wolności. Pękala – od 1990, Chmielewski – od 1993, rok po nim z więzienia wyszedł Pietruszka. Piotrowski biedaczek siedział najdłużej –  bo aż do 2001 r !

 

 • ·         W czasie poprzedniej kadencji Sejmu Ruch JOW zebrał ponad 750.000 podpisów w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. PO przyłączyła się do tego zbierania i obiecała w programie wyborczym zmianę ordynacji. Te podpisy zbierane były, aby przedstawić projekt ustawy o zmianę ordynacji wyborczej w drodze inicjatywy obywatelskiej, a projekt taki potrzebuje przynajmniej 100 tys. podpisów, aby rozpocząć prace legislacyjne w Sejmie. Po dojściu do władzy PO szybko zapomniała o obiecankach przed wyborami i o zmianach w ordynacji, ani mru mru do dzisiaj. No, ale jak obiecywali byli w opozycji…. a teraz to oni kręcą lody i JOW niepridatny, ba więcej niebezpieczny, bo stołki z pod dupsk mogą się usunąć. A te 750 tys. podpisów, a z nimi inicjatywa obywatelska zmiany ordynacji poszły na przemiał i makulaturę. O tak… won! Najciekawsze jest, że z tych 750 tys. po za jednostkami, nikt nie protestował…..? Mediom też umknęło.

 

 • ·         Sprawa FOZZ, czyli rabunek gigantycznych publicznych pieniędzy, który dał początek wielu polskim fortunom. Inspektor Najwyższej Izby Kontroli, który wykrył aferę Michał Tadeusz Falzmann zmarł na zawał serca w wieku 38 lat. Jego szef Walerian Pańko zginął w wypadku. Samochód, którym jechał przepołowiła na dwie części ciężarówka. Dwaj policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku mieli pecha podczas wędkowania i utonęli w małej gliniance. Kierowca Pańki, jakimś cudem przeżył wypadek, ale dopadł go … zawał serca. W wypadku drogowym zginął też jeden z oskarżonych w aferze Jacek Sz. Dokonano kilku napadów na jednego z autorów książki o FOZZ Mirosława Dakowskiego ( współautorem książki jest prof Jerzy Przystawa). Jak w amerykańskim action movie w jednym z zamachów poleciano po nim miotaczem ognia, ledwo uszedł z życiem. Sprawcy nieznani. Sprawa FOZZ do dzisiaj otwarta i niewyjaśniona.

 

 • ·          Sprawa zabójstwa gen. Marka Papały, śledztwo trwa od 11 lat. Ostatnio „Wprost” dotarło do analiz śledztwa, z których wynika, że „śledzili” przez 11 lat nie tam, gdzie powinni. A ciut wcześniej zszedł świadek koronny w tej sprawie Zirajewski, co to jego „koronność”, o której trąbiła prokuratura od lat, w istocie stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Czy znaleziona w pobliżu miejsca zabójstwa Marka Papały krew należała do mordercy generała? Na zlecenie łódzkiej prokuratury sprawdzi to policja… po 12 latach od śmierci byłego szefa policji !

 

 • ·         Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika i nieprawidłowości w prowadzonym kolejno przez 5 prokuratur śledztwie w tej sprawie. Nieprawidłowościami zajmuje się Sejmowa Komisja Sledcza i Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku. Ale nie ma się co podniecać, Komisja nie była w stanie wiele ustalić, ponieważ w zawodzie prokuratorskim i policyjnym choroba zawodowa to amnezja. W gdańskiej prokuraturze też cisza. W tej sprawie też pomór wyjątkowy – jeden podejrzany i dwóch skazanych powiesiło się w areszcie. Powiesił się też strażnik, który był na służbie, kiedy ta seria się rozpoczęła.

 W czasie pisania tego tekstu wypłynęły nowe fakty, jak zwykle porażające w swej wymowie.

 

Informacje o znalezieniu nowych ok. 60 tomów akt operacyjnych policji w Radomiu. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, pytany o odnalezione nowe akta ws. porwania Krzysztofa Olewnika, przyznał, że wiąże z nimi duże nadzieje. Według niego, "informacja o nich może przyczynić się do wyjawienia takich okoliczności związanych z uprowadzeniem i zamordowaniem mężczyny, których jeszcze nie znaliśmy.

A mec. Turczynowicz-Kieryłło, która broni oskarżonych w związku ze śledztwem w sprawie K.Olewnika policjantów twierdzi, że brakuje jeszcze m.in. "ponad 10 protokołów kontroli z Komendy Głównej Policji, z którymi zapoznawali się najwyżsi przełożeni policjantów, którzy prowadzili czynności operacyjne w sprawie uprowadzenia Krzysztofa Olewnika".

 • ·         Jak już jestem przy Komisjach Sledczych, to dokumentacja filmowa i stenogramy z prac i tej „naciskowej” i tej „hazardowej” jest dowodem, iż w Sejmie reguły gry też nie prawo wyznacza, a raczej Szanowni Posłowie grają w co wygrywają (ukrywają?)

 

 • ·         Żadna z wielkich afer ostatniego dwudziestolecia  nie została wyjaśniona.

 • ·       Po niemal czterech latach postępowania warszawska prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie nielegalnego przekazania stronie niemieckiej przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dowodów hitlerowskich zbrodni na Polakach. Powód? Przedawnienie karalności czynu ! Postępowanie w sprawie wysyłki akt do Ludwigsburga zostało umorzone 12 października 2009 roku. Informacja ta nie dotarła do szerszej opinii publicznej, umknęła masmediom?! Kopię pisma prokuratury okręgowej z informacją o umorzeniu śledztwa zamieściło na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Blogmedia24.
 •  
 •  
 • ·       Prokuratorzy IPN wnioskują do sądów o uchylenie immunitetu sędziom, którzy skazywali w czasach stanu wojennego opozycjonistów. Sądy seryjnie odrzucają wnioski.
 • ·       16 grudnia 1981 roku, podczas pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek" w Katowicach, zginęło dziewięciu górników, a dwudziestu jeden zostało rannych. Śmiertelny postrzał w głowę otrzymał Janek Stawisiński z Koszalina. Zmarł 25 stycznia, nie odzyskawszy przytomności. Miał 22 lata.
 • W grudniu 2003 roku mijało 22 lat od tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek i 14 lat od narodzin wolnej Polski. Tymczasem w Koszalinie niewiele zmieniło się od czasów, kiedy Tadeusz Wołyniec organizował przy grobie Janka Stawisińskiego konspiracyjne, a później półkonspiracyjne uroczystości, związane z kolejnymi rocznicami tragicznej śmierci. Władze konsekwentnie unikały w nich udziału, nie przysyłając nawet delegacji. Janek nadal był nieznany większości koszalinian, a w dzień zaduszny mieszkańcy miasta zapalali tysiące zniczy przed pomnikiem Żołnierza Radzieckiego – Wyzwoliciela, stojącym tuż przy wejściu na cmentarz, podczas gdy położony w głębi nekropolii grób Janka, pozostawał samotny. Pan Wołyniec postanowił to zmienić – "Mamy wolną Polskę, demokratycznie wybrane władze, dlaczego miasto, które powinno szczycić się swoim synem poległym za wolność i niepodległość, nadal nic w tej sprawie nie robi". Postanowił wystąpić z wnioskiem obwatelskim do Rady Miejskiej o nadanie Jankowi tytułu Honorowego Obywatela Koszalina. Zebrał wymagane podpisy i przedstawił swoją propozycję ojcom miasta Koszalina. Na posiedzeniu Rady powiedział "Bo cóż tak na prawdę wzbraniało i wzbrania wam radni Koszalina aby spłacić szczególny dług honorowy swojemu mieszkańcowi, z którego Koszalin powinien być dumny po wsze czasy? Cóż stoi na przeszkodzie, żeby dać dowód uznania za przelaną krew i ofiarę młodego życia, dzięki której po 1989 r. mogliśmy przystąpić do budowania państwa demokratycznego, rządzonego wedle woli jego obywateli?.” Przed każdym radnym położył zdjęcie górniczego kasku przestrzelonego pociskiem.
Na tej samej sesji Rady Miejskiej pospiesznie zmieniono regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Różnica polegała na zaakcentowaniu pojęcia "osoba fizyczna", niezbyt ostro wyartykułowanego w regulaminie dotąd obowiązującym. W myśl tej interpretacji, osoba fizyczna, to osoba żyjąca. A Janek od wielu lat już nie żył, więc tytuł mu się nie należał. Pod projektem, który faktycznie uniemożliwiał nadanie tytułu, podpisał się prezydent Mirosław Mikietyński.
Nie żyje, więc co najwyżej można mu nadać tytuł honorowego nieboszczyka Koszalina – kpił radny SLD Henryk Sobolewski, prezydent Koszalina poprzedniej kadencji.

Obecna na sali matka Janina Stawisińska, rozpłakała się. – Cóż takiego wam zrobiliśmy, że tak nas upokarzacie? – rzuciła w kierunku koszalińskich władz, po czym wyszła z sali.

 

Zainteresowanym dalszym ciągiem polecam, ( powyżej urywki z tekstu z linku)

 

Po dwóch latach narzekań na Centralne Biuro Antykorupcyjne i bezkarność agentów rząd Donalda Tuska robi z CBA supersłużbę. O takich uprawnieniach Mariusz Kamiński za czasów PiS mógł pomarzyć. Wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego PO robi zamach na wolności obywatelskie.CBA ma teraz zbierać bez kontroli dane o chorobach, przekonaniach politycznych i religijnych oraz preferencjach seksualnych obywateli. Nie będzie się ograniczać do korupcji urzędników. Teraz ma ścigać wszystkich i wszystkie rodzaje przestępstw. Czy może zostać wolne od nacisków polityków? „DGP” dotarł do projektu zmian ustawy o CBA. Nowela jest sprzeczna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego oraz europejskimi standardami wolności obywatelskiej. Zmiany przyjął właśnie Komitet Stały Rady Ministrów. Nowa ustawa pomija wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2009 r., który domagał się doprecyzowania definicji korupcji. Stwierdzał też, że gromadzenie wrażliwych danych zbędnych do prowadzenia śledztwa jest sprzeczne z konstytucją. TK nakazał korektę tych rozwiązań w nowej ustawie. Ta jednak nie tylko nie usuwa błędów, ale jeszcze bardziej zwiększa pole do nadużyć.”

Pozostała zawartość tego tekstu dotyczy również tego punktu.

►►► Mit drugi: mamy Konstytucję i Kodeksy i w nich są zawarte gwarancje uczciwego i rzetelnego procesu.

 

 Surrealizm Trzeciej Władzy w Polsce, w skrócie STW – definicja:

 

innaczej nadrealizm, doktryna prawna mająca swoje źródło w modelu działania i orzecznictwie sądownictwa wojskowego z późnych lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku i szkole Duracza. Stosowany do dnia dzisiejszego prokuraturach i w sądownictwie wszystkich instancji w Polsce. Doktryna ta uniezależnia wyobraźnię od wszelkich form logicznego myślenia, poszanowania i przestrzegania prawa, dopuszcza też porzucenie wszelkich norm etycznych, a zwolennicy tej doktryny opierają wszelkie decyzje, orzeczenia i postanowienia, uchwały i wyroki na skojarzeniach płynących z podświadomości i marzeń sennych, wyrażających się w nienaruralnym zestawieniach i kombinacjach. Sztandarowe osiągnięcia STW to uzasadnienia wyroków, fascynujące zestawienia sofistyki, kazuistyki, niedopowiedzeń, gry słów i nieposzanowania prawa. Wybitni przedstawiciele używają też fantastycznie spreparowanych fałszywych dowodów.
 ( za Słownikiem wyrazów obcych )

 

Ciekawostka: W Polsce mamy około sześciu tysięcy prokuratorów i ponad dziesięć tysięcy sędziów –Stany Zjednoczone mają ciut mniej !

 

Najważniejsze gwarancje rzetelnego proceu sądowego, prawo i praktyka

                             prawo dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu, który na mocy ustawy jest właściwy do rozpoznania sprawy,

 

Nie pytam, jakie są prawa, lecz jacy są sędziowie. Monteskiusz

 
 

Z Forum prawników – bezpłatne porady prawne

 

Pytanie: „Witam. Dziś miałem drugą sprawę w sądzie o podział majątku i jestem pewien że sędzia trzyma stronę drugiej strony choć powinien być obojętny i obiektywny. Mojej stronie nie daje się wypowiedzieć i grozi co chwilę grzywną a drugiej stronie doradza i słucha z uwagą. Druga strona ma prokuratora w rodzinie więc pewnie dlatego bo możliwe że coś tam komuś szepnął. Czy mogę złożyć wniosek o zmianę sędziego lub o stronniczość sądu? Czy można przenieść sprawę do innego sądu? Czy wniosek o zmianę sędziego czy o stronniczość sądu coś da jeśli sędzia prowadzący jest tym głównym sędzią w całym sądzie. Co robić i jak walczyć o swoje przy takim sędzi jak druga strona kłamie, a sędzia jest za nią?? dziekuje za odpowiedzi”

 

Odpowiedź/porada prawnika: Artykuł 45 Konstytucji RP zapewnia każdemu z nas „prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Jeśli uważasz że sąd jest stronniczy możesz złożyć wniosek o wyłączenie sędziego
Strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Wniosek składa się do sądu rozpoznającego sprawę (art. 50 kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek powinien zawierać:

 

1.wskazanie sędziego (ale nie całego sądu)

2.podanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie (okoliczności faktyczne)


3.uprawdopodobnienie (nie należy tego mylić z udowodnieniem – tu wystarczy mniejszy stopień prawdopodobieństwa) przyczyny


Wniosek o wyłączenie sędziego może być zgłoszony przed przystąpieniem do rozprawy. Późniejsze zgłoszenie wniosku dopuszczalne jest jedynie w wypadkach:
– gdy przyczyna wyłączenia powstała później


– gdy strona później powzięła wiadomość o istniejącej już wcześniej przyczynie wyłączenia.”

 

W praktyce wniosek o wyłączenie sędziego rozwściecza tylko Wysoki Sąd, a argumentacja z reguły jest dla sądu nieprzekonywująca i wniosek odrzucony. Suma sumarum sprawę osądza ten sam sędzia, teraz już  na pewno bezstronny.
 •  
 • CDN
Reklama

24 KOMENTARZE

   • Głos z pierwszej strony medalu, siłą rzeczy fragmentaryczny
    faxe>W myśl tej interpretacji, osoba fizyczna, to osoba żyjąca.

    Interpretacja ta jest prawidłowa. Osoba fizyczna to jeden z podmiotów prawa. Osobą fizyczną może być tylko osoba żyjąca. Osoba nie żyjąca nie może być podmiotem żadnych praw z tej prostej przyczyny, że na tym świecie, w tej rzeczywistości, nie ma już podmiotowości, nie istnieje. Prosty przykład – X ma samochód. Czy jeżeli X umrze to nadal będzie miał samochód ? Inna rzecz czy w ogóle taki zapis powinien się znaleźć w regulaminie.

    faxe>W praktyce wniosek o wyłączenie sędziego rozwściecza tylko Wysoki Sąd, a argumentacja z reguły jest dla sądu nieprzekonywująca i wniosek odrzucony.

    Nie zawsze. Po prostu trzeba umieć wykazać brak bezstronności, tym bardziej że taki wniosek rozpatruje inny skład sędziowski. Poza tym przekonanie jednej ze stron o tym, że druga jest faworyzowana też nie zawsze musi być zgodne z rzeczywistością. Co więcej jest to widoczne w Twoim przykładzie. Strona zakłada złą wolę sędziego, bo jej przeciwnik procesowy ma prokuratora w rodzinie. A skoro ma prokuratora to może on coś szepnął… i się rodzi spisek i dlatego sędzia mi przerwał gdy całą prawdę najprawdziwszą mówiłam itd. itp. Czasami bywa tak, że przekonana o swojej racji strona tokuje na całego a gdy jej sędzia przerywa to święte oburzenie jak tak można przeca ona całą prawdę i tylko prawdę sądowi mówi a ten z sąsiedniego stolika to kłamca i kombinator. I stąd groźby grzywien itd. Emocje po prostu. Nie możesz ufać jednostronnemu przedstawieniu sprawy bo ono zawsze będzie obarczone błędem.

    • vertok
     Pierwsza część – nie moje myślenie. Przytoczone z zalinkowanego artykulu – zaznaczyłam pod.
     Ale w gruncie rzeczy interpretacja Rady nie ma znaczenia, przecież jak nie to to coś innego znalezionoby, żeby niemożliwe było przyjęcie tej uchwały. Moją intencją było pokazanie mechanizmu i mentalności ojców miasta Koszalin no i ewidentne nieprawidłowości w manipulowaniu regulaminem – na tej samej sesji- na której mieli rozpatrywać i głosować wniosek, właśnie po to aby uwalić tę inicjatywę.
     Nadto, co być może jest najistotniejsze, stosunek do najnowszej historii Polski radnych.

     Z odpowiedzią na drugą część poczekam, może spotkamy się z komentarzami po opublikowaniu całego textu.
     Pozdrawiam

   • Głos z pierwszej strony medalu, siłą rzeczy fragmentaryczny
    faxe>W myśl tej interpretacji, osoba fizyczna, to osoba żyjąca.

    Interpretacja ta jest prawidłowa. Osoba fizyczna to jeden z podmiotów prawa. Osobą fizyczną może być tylko osoba żyjąca. Osoba nie żyjąca nie może być podmiotem żadnych praw z tej prostej przyczyny, że na tym świecie, w tej rzeczywistości, nie ma już podmiotowości, nie istnieje. Prosty przykład – X ma samochód. Czy jeżeli X umrze to nadal będzie miał samochód ? Inna rzecz czy w ogóle taki zapis powinien się znaleźć w regulaminie.

    faxe>W praktyce wniosek o wyłączenie sędziego rozwściecza tylko Wysoki Sąd, a argumentacja z reguły jest dla sądu nieprzekonywująca i wniosek odrzucony.

    Nie zawsze. Po prostu trzeba umieć wykazać brak bezstronności, tym bardziej że taki wniosek rozpatruje inny skład sędziowski. Poza tym przekonanie jednej ze stron o tym, że druga jest faworyzowana też nie zawsze musi być zgodne z rzeczywistością. Co więcej jest to widoczne w Twoim przykładzie. Strona zakłada złą wolę sędziego, bo jej przeciwnik procesowy ma prokuratora w rodzinie. A skoro ma prokuratora to może on coś szepnął… i się rodzi spisek i dlatego sędzia mi przerwał gdy całą prawdę najprawdziwszą mówiłam itd. itp. Czasami bywa tak, że przekonana o swojej racji strona tokuje na całego a gdy jej sędzia przerywa to święte oburzenie jak tak można przeca ona całą prawdę i tylko prawdę sądowi mówi a ten z sąsiedniego stolika to kłamca i kombinator. I stąd groźby grzywien itd. Emocje po prostu. Nie możesz ufać jednostronnemu przedstawieniu sprawy bo ono zawsze będzie obarczone błędem.

    • vertok
     Pierwsza część – nie moje myślenie. Przytoczone z zalinkowanego artykulu – zaznaczyłam pod.
     Ale w gruncie rzeczy interpretacja Rady nie ma znaczenia, przecież jak nie to to coś innego znalezionoby, żeby niemożliwe było przyjęcie tej uchwały. Moją intencją było pokazanie mechanizmu i mentalności ojców miasta Koszalin no i ewidentne nieprawidłowości w manipulowaniu regulaminem – na tej samej sesji- na której mieli rozpatrywać i głosować wniosek, właśnie po to aby uwalić tę inicjatywę.
     Nadto, co być może jest najistotniejsze, stosunek do najnowszej historii Polski radnych.

     Z odpowiedzią na drugą część poczekam, może spotkamy się z komentarzami po opublikowaniu całego textu.
     Pozdrawiam

 1. Jak to mówią, prawda leży po
  Jak to mówią, prawda leży po środku. Często w takich sprawach kierujemy się emocjami, szczególnie, jeśli temat dotyczy nas. Inną sprawą jest to, że Polacy mają bardzo miękki kręgosłup moralny, nie ma jednoznacznych zasad zachowań społecznych, jak w wielu społeczeństwach o ugruntowanej państwowości. Te braki widać na codzień, gołym okiem. Wystarczy przejechać się polskimi drogami, gdzie kto szybszy, mocniejszy, cwańszy. To obraz polskich lasów, zaśmieconych, zafajdanych, to język na ulicy, ubogi i schamiony,gdzie zamiast przecinka…Poprawne zachowania kształtują się w społeczeństwach przez wieki, muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak to było u nas, pewnie wiesz. Mimo to jestem przekonany, że jak nie przeputamy Polski ponownie, to te zasady wrócą.

 2. Jak to mówią, prawda leży po
  Jak to mówią, prawda leży po środku. Często w takich sprawach kierujemy się emocjami, szczególnie, jeśli temat dotyczy nas. Inną sprawą jest to, że Polacy mają bardzo miękki kręgosłup moralny, nie ma jednoznacznych zasad zachowań społecznych, jak w wielu społeczeństwach o ugruntowanej państwowości. Te braki widać na codzień, gołym okiem. Wystarczy przejechać się polskimi drogami, gdzie kto szybszy, mocniejszy, cwańszy. To obraz polskich lasów, zaśmieconych, zafajdanych, to język na ulicy, ubogi i schamiony,gdzie zamiast przecinka…Poprawne zachowania kształtują się w społeczeństwach przez wieki, muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak to było u nas, pewnie wiesz. Mimo to jestem przekonany, że jak nie przeputamy Polski ponownie, to te zasady wrócą.

 3. faxe
  Szanowny Autorze, to wszystko, co zebrałeś i przepisałeś, to prawda.
  Tylko co dalej?
  Nikt nie chce zginąć pierwszy dla ‘świętej’ sprawy.
  Nikogo to już nie wzrusza, mało kto myśli tymi kategoriami – rzecz jasna oprócz tych, których osobiście sprawy dotyczą, a tych jest całkiem spora rzesza skrzętnie ukrywana za parawanem milczenia.
  Państwo wzmacnia się wtedy, kiedy ma na sumieniu ciężkie grzechy przeciw własnemu narodowi; zbroi się z obawy, strachu utracenia władzy i poniesienia odpowiedzialności. Zatem w obronie swoich praw posunie się do kolejnej zbrodni przeciw niezdyscyplinowanej części społeczeństwa – zacznie od zastraszania a potem … Demokracja jest inną formą totalitaryzmu

  Ukłony

 4. faxe
  Szanowny Autorze, to wszystko, co zebrałeś i przepisałeś, to prawda.
  Tylko co dalej?
  Nikt nie chce zginąć pierwszy dla ‘świętej’ sprawy.
  Nikogo to już nie wzrusza, mało kto myśli tymi kategoriami – rzecz jasna oprócz tych, których osobiście sprawy dotyczą, a tych jest całkiem spora rzesza skrzętnie ukrywana za parawanem milczenia.
  Państwo wzmacnia się wtedy, kiedy ma na sumieniu ciężkie grzechy przeciw własnemu narodowi; zbroi się z obawy, strachu utracenia władzy i poniesienia odpowiedzialności. Zatem w obronie swoich praw posunie się do kolejnej zbrodni przeciw niezdyscyplinowanej części społeczeństwa – zacznie od zastraszania a potem … Demokracja jest inną formą totalitaryzmu

  Ukłony

 5. 4 za pracowitość. Może lepiej
  4 za pracowitość. Może lepiej by było na jednym okruszku się skupić i go pomemłać?
  Hmm. komentarze skupiły się ostatnich akapitach, ciekawe dlaczego.
  Mnie się rzuciło na oczy:
  “pierwszym krokiem premiera byłoby zdymisjonowanie ministrów i wiceministrów resortów odpowiedzialnych za logistykę i organizację tego lotu.”
  czyli co, męczenników chcesz rozliczać?

  “Premier Tusk wyrzucił na zbity łeb całe szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości, po trzecim „samobójstwie” wśród morderców K.Olewnika.”
  nie całe i było to pod publiczkę. Z pewnością żałował potem.
  Osobiście zmęczony jestem tą ‘aferą’. Rodzina raz po raz w mediach i pomijane wciąż, że ofiara taka czysta i bez winy nie była. Trzeba się było z bandziorami nie zadawać. Ja wiem z kim piję i z kim interesy robię.

  “Oczywistym jest też, iż natychmiast powinna być powołana niezależna i ponadpartyjna komisja do zbadania wszystkich aspektów tej tragedi. To jest minimalny wymóg, aby minister Sikorski i każdy Polak mogli „mówić” o demokratycznym państwie prawnym.”
  to nie jest oczywiste, są stosowne organa. Choć w państwie ‘piany’ może rzeczywiście.

  “Z punktu widzenia polskiej racji stanu i polskich interesów, oburzająca i bezprawna jest decyzja o zastosowaniu art 13 Konwencji Chicagowskiej, a nie art 11 porozumienia z 7 lipca 1993 zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, dotyczącego katastrof polskich samolotów wojskowych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Nie wiadomo kto tę decyzję podjął i na jakiej podstawie prawnej?”
  Punkt widzenia zależy od bieżących interesów partyjnych.

  “Wyeliminowanie strony polskiej jako współuczestnika śledztwa i losy śledztwa w sprawie tej katastrofy zostały przesądząne tą bezprawną i bezprecedensową w historii współczesnych demokracji decyzją.”
  bujda, nikt nikogo nie wyeliminował

  “W maju w Moskwie, pełniący obowiązki prezydenta B.Komorowski odznaczył 20 Rosjan – lekarzy wojskowych, laborantów, wojskowych, pilotów, strażaków i patologów za dobrą robotę w akcji po katastrofie.”
  i bardzo dobrze. Tak prowadzi się politykę międzynarodową.
  Nie blokując, przyznane obce ordery.

  • “Osobiście zmęczony jestem tą
   “Osobiście zmęczony jestem tą ‘aferą’. Rodzina raz po raz w mediach i pomijane wciąż, że ofiara taka czysta i bez winy nie była.”
   Tu nie chodzi o Twoje czy moje sympatie i antypatie polityczne. I nic nie ma wspólnego z osobą i osobowością Kaczyńskiego. Ja nic nie piszę o tym czy był biedaczkiem czy nie, czy był czysty i bez winy.Nie ma dla tego argumentu znaczenia, fakt że był w opozycji do PO i połowa populacji miała go za oszołoma. Tutaj chodzi o pryncypia. Ktoś nawalił gdzieś. Najpierw lecą głowy na górze. Oczywiście pod publiczkę jak to nazwałeś. Jak cię widzą tak cię piszą.

   Nie wiem o jakich stosownych organach do przeprowadzenia śledztwa piszesz, bo ja widzę uwiąd stosownych organów i bezczynność, stąd komisja.

   Nie widzę też żadnego argumentu poza szerokim cytowaniem mojego artykułu i Twojego skwitowania BUJDA. Na czym niby ta bujda polega?

   Widzę też dysonas między Twoimi argumentami. Jak Komorowski odznaczał to tak się robi politykę międzynarodową. Jak Tusk nie dymisjował to jesteś zmęczony aferą. Jak myślisz postrzegają nasz kraj na forum międzynarodowym, po tym jak zginął w katastrofie prezydent i iluś tam polityków, cała wierchuszka wojska, a rząd nie robił żadnej polityki ani wewnętrznej ani międzynarodowej. Zadnego gestu( dymisje)? Kto bierze poważnie taką demokrację? Jesteśmy pośmiewiskiem Europy i Ameryki. Nie rozumiem więc Twoich sentymentów. Tu chodzi o to jak traktujemy swoich polityków, bez względu na opcję polityczną tychże! Tak się robi politykę!
   Pozdrawiam

   • “Jajka należy wyparzyć we
    “Jajka należy wyparzyć we wrzątku, następnie żółtka oddzielić od białek. Żółtka należy przelać do szklanki, dodać do nich biały cukier i dokładnie wszystko wymieszać, następnie dodać łyżeczkę kakao i po raz drugi wszystko wymieszać do rozpuszczenia się cukru( zamiast mieszania łyżką można miksować blenderem lub mikserem).”
    Mimo wszystko spróbuję, może dam radę.
    Przy sprawie Olewników nic nie mówiłem o polityce wyłącznie wyraziłem swój subiektywny pogląd na to co się stało i co się dzieje.
    Pod publiczkę działaja wszystkie opcje polit.
    Stosowne organa to prokuratury, ruska i nasza. Komisje, to po tej pierwszej, tylko po to by czas antenowy wyczerpywać. W USA w komisjach zasiadają prokuratorzy nie dęci politycy, oczywiście szefem zwykle senator.
    BUJDA bo poza emocjonalnym wyskokiem 1 urzędnika, który z nadmiaru obowiązków zdaje się popieprzyło mu się, że jest politykiem a nie tym czym jest nie było żadnych sygnałów o utrudnianiu dostępu czy czyms podobnym. Newsy GP wyssane z brudnego palucha chyba nie należy traktować poważnie.
    Nagradzać medalami trzeba bo to poprawia wizerunek, zaś trzymanie w szufladzie dwa lata zgodę na odebranie Legii Honorowej (bo sie z tym panem zerwało znajomość) tylko psuje. Co ma sobie Prezydent Francji pomyśleć, o tym że jego decyzja jest nieakceptowana przez innego prezydenta. Żeby jeszcze o dopłaty chodziło a tu tylko o medale.

    Nie chodzi o moje sentymenty, w polityce zagranicznej ich nie ma, tam czysta kalkulacja. Jeśli ktoś próbuje patrzec na nią przez pryzmat sentymentów czy resentymentów ten nie ma co tam szukać. Nie jest tam traktowany poważnie.

    Co do samego wypadku i reakcji świata. Nie widziałem by się śmiali czy kpili. Trafiło ich to także jak grom z jasnego nieba, bo robili dotąd podobnie.
    Zdaje się też zaczęli ‘pisać procedury’. Chyba tylko w USA jest to dostatecznie obwarowane przepisami i przestrzegane.

    ps.
    co do tych odznaczeń, to ci ruscy przy zwłokach naszych zapierdalali na cały zegar, a chyba nie musieli. Choć tak można się odwdzięczyć.

    • kriss
     Co do Ps, no chyba musieli, bo wg konwencji chicagowskiej to ich robota. Jak zapierdalali to właściwie ani ty ani ja nie wiemy, boć to z tą przejrzystością u Putina nie tak różowo.

     Wygląda na to, że każdy widzi co chce widzieć. Moi koledzy w pracy nie mogą się nadziwić egzotyce polskich polityków, a i kpią i śmieją się do rozpuku. Może medialna ściema wPolsce zadziałała znowu i dlatego nie widzisz.

     Ten wizerunek warto by poprawiać na wszystkich frontach, nie tylko u ruskich!

     Jakie masz dowody, że to bujda i wyssane z brudnego palucha? Bo to dalej “urban legend” a nie argumenty.

     Jakoś masz problemy oddzielenia polityki i polskiej racji stanu od swoich emocji i sentymentów.

     Pozdrawiam

 6. 4 za pracowitość. Może lepiej
  4 za pracowitość. Może lepiej by było na jednym okruszku się skupić i go pomemłać?
  Hmm. komentarze skupiły się ostatnich akapitach, ciekawe dlaczego.
  Mnie się rzuciło na oczy:
  “pierwszym krokiem premiera byłoby zdymisjonowanie ministrów i wiceministrów resortów odpowiedzialnych za logistykę i organizację tego lotu.”
  czyli co, męczenników chcesz rozliczać?

  “Premier Tusk wyrzucił na zbity łeb całe szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości, po trzecim „samobójstwie” wśród morderców K.Olewnika.”
  nie całe i było to pod publiczkę. Z pewnością żałował potem.
  Osobiście zmęczony jestem tą ‘aferą’. Rodzina raz po raz w mediach i pomijane wciąż, że ofiara taka czysta i bez winy nie była. Trzeba się było z bandziorami nie zadawać. Ja wiem z kim piję i z kim interesy robię.

  “Oczywistym jest też, iż natychmiast powinna być powołana niezależna i ponadpartyjna komisja do zbadania wszystkich aspektów tej tragedi. To jest minimalny wymóg, aby minister Sikorski i każdy Polak mogli „mówić” o demokratycznym państwie prawnym.”
  to nie jest oczywiste, są stosowne organa. Choć w państwie ‘piany’ może rzeczywiście.

  “Z punktu widzenia polskiej racji stanu i polskich interesów, oburzająca i bezprawna jest decyzja o zastosowaniu art 13 Konwencji Chicagowskiej, a nie art 11 porozumienia z 7 lipca 1993 zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, dotyczącego katastrof polskich samolotów wojskowych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Nie wiadomo kto tę decyzję podjął i na jakiej podstawie prawnej?”
  Punkt widzenia zależy od bieżących interesów partyjnych.

  “Wyeliminowanie strony polskiej jako współuczestnika śledztwa i losy śledztwa w sprawie tej katastrofy zostały przesądząne tą bezprawną i bezprecedensową w historii współczesnych demokracji decyzją.”
  bujda, nikt nikogo nie wyeliminował

  “W maju w Moskwie, pełniący obowiązki prezydenta B.Komorowski odznaczył 20 Rosjan – lekarzy wojskowych, laborantów, wojskowych, pilotów, strażaków i patologów za dobrą robotę w akcji po katastrofie.”
  i bardzo dobrze. Tak prowadzi się politykę międzynarodową.
  Nie blokując, przyznane obce ordery.

  • “Osobiście zmęczony jestem tą
   “Osobiście zmęczony jestem tą ‘aferą’. Rodzina raz po raz w mediach i pomijane wciąż, że ofiara taka czysta i bez winy nie była.”
   Tu nie chodzi o Twoje czy moje sympatie i antypatie polityczne. I nic nie ma wspólnego z osobą i osobowością Kaczyńskiego. Ja nic nie piszę o tym czy był biedaczkiem czy nie, czy był czysty i bez winy.Nie ma dla tego argumentu znaczenia, fakt że był w opozycji do PO i połowa populacji miała go za oszołoma. Tutaj chodzi o pryncypia. Ktoś nawalił gdzieś. Najpierw lecą głowy na górze. Oczywiście pod publiczkę jak to nazwałeś. Jak cię widzą tak cię piszą.

   Nie wiem o jakich stosownych organach do przeprowadzenia śledztwa piszesz, bo ja widzę uwiąd stosownych organów i bezczynność, stąd komisja.

   Nie widzę też żadnego argumentu poza szerokim cytowaniem mojego artykułu i Twojego skwitowania BUJDA. Na czym niby ta bujda polega?

   Widzę też dysonas między Twoimi argumentami. Jak Komorowski odznaczał to tak się robi politykę międzynarodową. Jak Tusk nie dymisjował to jesteś zmęczony aferą. Jak myślisz postrzegają nasz kraj na forum międzynarodowym, po tym jak zginął w katastrofie prezydent i iluś tam polityków, cała wierchuszka wojska, a rząd nie robił żadnej polityki ani wewnętrznej ani międzynarodowej. Zadnego gestu( dymisje)? Kto bierze poważnie taką demokrację? Jesteśmy pośmiewiskiem Europy i Ameryki. Nie rozumiem więc Twoich sentymentów. Tu chodzi o to jak traktujemy swoich polityków, bez względu na opcję polityczną tychże! Tak się robi politykę!
   Pozdrawiam

   • “Jajka należy wyparzyć we
    “Jajka należy wyparzyć we wrzątku, następnie żółtka oddzielić od białek. Żółtka należy przelać do szklanki, dodać do nich biały cukier i dokładnie wszystko wymieszać, następnie dodać łyżeczkę kakao i po raz drugi wszystko wymieszać do rozpuszczenia się cukru( zamiast mieszania łyżką można miksować blenderem lub mikserem).”
    Mimo wszystko spróbuję, może dam radę.
    Przy sprawie Olewników nic nie mówiłem o polityce wyłącznie wyraziłem swój subiektywny pogląd na to co się stało i co się dzieje.
    Pod publiczkę działaja wszystkie opcje polit.
    Stosowne organa to prokuratury, ruska i nasza. Komisje, to po tej pierwszej, tylko po to by czas antenowy wyczerpywać. W USA w komisjach zasiadają prokuratorzy nie dęci politycy, oczywiście szefem zwykle senator.
    BUJDA bo poza emocjonalnym wyskokiem 1 urzędnika, który z nadmiaru obowiązków zdaje się popieprzyło mu się, że jest politykiem a nie tym czym jest nie było żadnych sygnałów o utrudnianiu dostępu czy czyms podobnym. Newsy GP wyssane z brudnego palucha chyba nie należy traktować poważnie.
    Nagradzać medalami trzeba bo to poprawia wizerunek, zaś trzymanie w szufladzie dwa lata zgodę na odebranie Legii Honorowej (bo sie z tym panem zerwało znajomość) tylko psuje. Co ma sobie Prezydent Francji pomyśleć, o tym że jego decyzja jest nieakceptowana przez innego prezydenta. Żeby jeszcze o dopłaty chodziło a tu tylko o medale.

    Nie chodzi o moje sentymenty, w polityce zagranicznej ich nie ma, tam czysta kalkulacja. Jeśli ktoś próbuje patrzec na nią przez pryzmat sentymentów czy resentymentów ten nie ma co tam szukać. Nie jest tam traktowany poważnie.

    Co do samego wypadku i reakcji świata. Nie widziałem by się śmiali czy kpili. Trafiło ich to także jak grom z jasnego nieba, bo robili dotąd podobnie.
    Zdaje się też zaczęli ‘pisać procedury’. Chyba tylko w USA jest to dostatecznie obwarowane przepisami i przestrzegane.

    ps.
    co do tych odznaczeń, to ci ruscy przy zwłokach naszych zapierdalali na cały zegar, a chyba nie musieli. Choć tak można się odwdzięczyć.

    • kriss
     Co do Ps, no chyba musieli, bo wg konwencji chicagowskiej to ich robota. Jak zapierdalali to właściwie ani ty ani ja nie wiemy, boć to z tą przejrzystością u Putina nie tak różowo.

     Wygląda na to, że każdy widzi co chce widzieć. Moi koledzy w pracy nie mogą się nadziwić egzotyce polskich polityków, a i kpią i śmieją się do rozpuku. Może medialna ściema wPolsce zadziałała znowu i dlatego nie widzisz.

     Ten wizerunek warto by poprawiać na wszystkich frontach, nie tylko u ruskich!

     Jakie masz dowody, że to bujda i wyssane z brudnego palucha? Bo to dalej “urban legend” a nie argumenty.

     Jakoś masz problemy oddzielenia polityki i polskiej racji stanu od swoich emocji i sentymentów.

     Pozdrawiam