Reklama

“To jest księga potomków Adama”. Od Adama do Noego.” Kiedy Bóg stworzył
człowieka”, czyli wtedy kiedy Bóg stworzył myślą wirową formę energii, w

“To jest księga potomków Adama”. Od Adama do Noego.” Kiedy Bóg stworzył
człowieka”, czyli wtedy kiedy Bóg stworzył myślą wirową formę energii, w
której zamieścił :słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji z
ukształtowanymi funkcjonalnie, wewnętrznie i zewnętrznie rodzajami
informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. “na podobieństwo
Boże uczynił go” , czyli na analogie podobieństwa Boga słowa- nośnika
rodzaju informacji. Człowieka słowa- nośnika informacji. ” Jako
mężczyznę i niewiastę stworzył ich “, czyli ukształtowany funkcjonalnie
rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ” oraz
błogosławił im “,czyli wyraził swoją wolę im, by rozradzali się i
rozmnażali się, napełniali ziemię, i czynili ją sobie poddaną; panując
nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! ( Rdz1, 28) ” i
nazwał ich ludźmi,gdy zostali stworzeni ” , czyli ukształtowanym
funkcjonalnie rodzajem informacji w formie energetycznej we
wszechinformacji. Słowem – nośnikiem rodzaju informacji w formie
energetycznej ” Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna”. Czyli
zrodził ukształtowany funkcjonalnie rodzaj informacji w formie
energetycznej ” na podobieństwo swoje” , czyli na podobieństwo swojego
słowa – nośnika informacji, ” na obraz swój ” , czyli ukształtowany
funkcjonalnie rodzaj informacji w formie energetycznej, i ” nazwał go
Set” , czyli ograniczonym i umownym imieniem. (Rdz. 5, 1-3)

Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył
930 lat i umarł, gdy Jered miał 408 lat. Set żył 105 lat i zrodził
Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set
przeżył 912 lat i umarł, gdy Jered miał 390 lat. Enosz żył 90 lat i
zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 815 lat i zrodził synów i
córki. Enosz przeżył 905 lat i umarł, gdy Jered miał 383 lata. Kenan żył
70 lat i zrodził Mahalaela. Po zrodzeniu Mahalaela żył Kenan 840 lat i
zrodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat i umarł, gdy Jered miał 388
lat. Mahalael żył 65 lat i zrodził Jereda. Po rodzeniu Jereda żył
Mahalael 830 lat i zrodził synów i córki. Mahalael przeżył 895 lat i
umarł, gdy Jered miał 373 lata.Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po
zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered
przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po
zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem, czyli nie negował i nie
manipulował rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego
Boga, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Czyli sześciu potomków
Adama, którzy nie chodzili z Bogiem, czyli negowało i manipulowało
rzeczywistymi faktami i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga.
Symbolicznie jak sześć dni stwarzania, a siódmy szabat odpoczynku,
czyli Henoch, który chodził z Bogiem. Metuszelach żył 187lat i zrodził
Lamecha. Po rodzeniu Lamecha żył Metuszelach 782 lata i zrodził synów i
córki. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł w 600 roku życia Noego
(Rdz.7,11). Czyli Metuszelach nie wszedł do arki, bo z dziesięciu
potomków Adama tylko Henoch i Noe chodził z Bogiem. Lamech żył 182 lata i
zrodził syna (Rdz.5, 29) Lamech żył po zrodzeniu Noego 595 lat i
zrodził synów i córki. Lamech przeżył 777 lat i umarł, 5 lat przed
potopem. Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta. Adam i
potomkowie Adama w linii Seta do Noego żyli do potopu 1656 lat.
Potomkowie Adama w linii Seta zakończyli dzieje ludzkości przed potopem.
Noe i jego potomkowie rozpoczęli dzieje ludzkości po potopie ( Rdz3,
4-32 )

Reklama
Reklama