Reklama

“I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu
imię Set ” Czyli kontynuacja kilkukrotnego aktu rozradzania się Adama i

“I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu
imię Set ” Czyli kontynuacja kilkukrotnego aktu rozradzania się Adama i
żony jego. Zakończona urodzeniem syna, czyli potomka danego od Boga z
nadanym mu umownie imieniem Set. ” Mówiąc: ” Bóg dał mi innego potomka
zamiast Abla, którego zabił Kain” Czyli nośnik świadomej informacji, że
to Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zamordował bratobójca
Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz ” Czyli Set też
kontynuował akt rozradzania się i rozmnażania się. Ukończony urodzeniem
syna, czyli potomka danego od Boga, którego nazwał umownym i
ograniczonym imieniem Enosz ” Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana”Czyli
bez świadomości śmierci niewinnej ofiary w zastępstwie śmierci winnego
człowieka – źródło zakłóceń. Zjedzonym owocem banana bez nasienia nie
dla was, dla zwierząt ( Rdz.1,29-30) By zakryć owoc banana bez nasienia w
swoim obrazie holograficznym i w całym uniwersum holograficznym. Źródło
zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji
we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i
o całości. Wtedy świadomi krwawej ofiary- nośnika informacji w
zastępstwie człowieka -źródło zakłóceń. Nie czynili by następnych
zakłóceń, falowymi nośnikami informacji. Czyli myślą- pożądaniem
(Rdz.3,6) słowem – gotowością uczynienia bratobójczej zbrodni z błahego
powodu (Rdz.4,23) i czynem – bratobójczą zbrodnią (Rdz.4,8) Bo za
czynienie falowych zakłóceń, na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje
każdy, kto tak czyni. Wtedy świadomie zacząć wzywać imienia Pana. Czyli
nie jak człowiek – stworzenie ograniczony umownym imieniem tylko
wszystko – mogący, czyli Wszechmogący (Rdz.4,25-26)

Analogicznie do współczesnych potomków wzywających imienia
Wszechmogącego. Czyli bez świadomości, że w swoim obrazie holograficznym;i w całym uniwersum holograficznym, mamy obraz Jezusa Zbawiciela i
przyjaciela. Najdoskonalszy wzór człowieka w nie czynieniu: myślą,
słowem i czynem falowych nośników informacji. Czyniące zakłócenia w
oddziaływaniach informacyjnych wszelkich rodzajów informacji we
wszechinformacji ze wszechinformacją. A za czynienie falowych zakłóceń,
na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni. Teraz
świadomi niewinnej śmierci Jezusa Zbawiciela i przyjaciela w zastępstwie
winnego śmierci człowieka – źródło zakłóceń.Zjedzonym owocem banana bez
nasienia nie dla was, dla zwierząt ( Rdz.1, 29-30) Świadomi obrazu
najdoskonalszego wzoru Jezusa Zbawiciela i przyjaciela w zastępstwie
człowieka- źródło zakłóceń. Nie będziemy czynić : myślą, słowem i czynem
następnych falowych nośników informacji. Czyniące zakłócenia, by nie
ponieś śmiertelnych konsekwencji, za czynienie falowych zakłóceń. Teraz
świadomie wzywamy imienia Wszechmogącego.

Reklama
Reklama