Reklama

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&86&5
.


http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&86&5
.

GŁOSOWANIE Nr 5 – POSIEDZENIE 86.
Dnia 04-03-2011 Godz. 09:16
 
Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
 
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, wraz z przyjętymi poprawkami
 
Głosowało – 420  Za – 419  Przeciw – 0  Wstrzymało się – 1  Nie głosowało – 40 
Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 204 192 192 12
PiS 147 137 136 1 10
SLD 44 41 41 3
PSL 31 24 24 7
PJN 18 15 15 3
niez. 9 6 6 3
SDPL 4 3 3 1
DKP_SD 3 2 2 1
Reklama

27 KOMENTARZE