Reklama

Najpiękniejszy i najbezpieczniejszy, do tego wolny od narkotyków i całkowicie trzeźwy festyn ludowy „Przystanek Woodstock” ma swoją unikalną wizytówkę. Festyn Owsiaka jest jedyną tego typu imprezą, która od 4 lat notuje zgon uczestnika wywołany upojeniem alkoholowym. Jeszcze nie tak dawno Jerzy Owsiak wysyłał pozwy i prywatne akty oskarżenia za pisanie prawdy o „Przystanku Woodstock”, gdzie wóda, piwo i nalewki babuni leją się hektolitrami, a trawkę i inne ekstazy można kupić bez najmniejszego wysiłku. Dziś to Jerzy Owsiak powinien dostać wezwanie od prokuratury za owoce swojej propagandy. W całej tej przaśnej imprezie nic nie jest uczciwe, ani finansowanie, łamiące cele statutowe fundacji WOŚP, ani kłamliwa propaganda dotyczące bezpieczeństwa i trzeźwości imprezy, ani uczestnictwo Owsiaka w reklamach Lecha Premium, które ma charakter „informacyjny”. Nie obchodzi mnie kto z kim się w krzakach maca, kto komu stawia, nie jestem przyzwoitką, natomiast interesuje mnie ogłupianie młodzieży i rodziców fałszywą wizją imprezy, na której po prostu można stracić życie. Utrata życia na „Przystanku Woodstock” nie jest przypadkiem, ponieważ przypadek dotyczy jednego, góra dwóch nieszczęść, tymczasem na „Przystanku Woodstock” mamy tragiczną regułę – co roku trup. Od 4 lat na festynie ludowym „Przystanek Woodstock” z przepicia umiera człowiek i dotąd nikt z tym nic nie zrobił. Szukałem długo jakichkolwiek danych z innych festiwali i nigdzie nie znalazłem tak tragicznych statystyk, jak na imprezie Owsiaka – nigdzie. Czas najwyższy, aby odpowiednie organa zajęły oficjalne stanowisko. Jestem ciekaw, czy usłyszę od prokuratury ten sam „argument”, który słyszę od fanatyków Owsiaka, że jeden trup na kilkaset tysięcy, to normalny koszt imprezy pod hasłem: „Miłość, przyjaźń, tolerancja”. Mam jednak nadzieję, że w końcu ktoś się poważnie zajmie Owsiakiem i od tej strony, przedstawiając mu właściwy akt oskarżenia w związku z narażeniem życia i zdrowia znacznej liczby osób. Prokuratura w Złotoryi dała prawo Owsiakowi do krzywoprzysięstwa i uwiarygodnienia aktu oskarżenia ma podstawie fałszywych zeznań. Czy prokuratura w Słubicach pójdzie dalej i zniesie odpowiedzialność z Owsiaka za organizację imprezy masowej, przynoszącej tragiczne skutki?

Reklama

Piotr Wielgucki                                                                                           Biskupin, 04.08.2014
Biskupin 85A
59-225 Chojnów
 
                                                                              
                                                                                   
 
                                                                                       PROKURATURA REJONOWA W SŁUBICACH
                                                                                       ul. Konstytucji 3-go Maja 6
                                                                                       69-100 Słubice

 
 
 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 

            Na mocy art. 304 k.p.k., w związku art. 165 kk oraz art. 5 i art. 58 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”, zawiadamiam o popełnieniu  przestępstwa przez Prezesa zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i prezesa spółki powiązanej „Złoty Melon”, Jerzego Owsiaka, organizatora imprezy masowej „Przystanek Woodstock”.

Uzasadnienie

            W dniach 31 lipca do 2 sierpnia 2014 roku w okolicach Kostrzyna nad Odrą odbyła się impreza masowa, współfinansowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w ramach realizacji celów statutowych, a organizowana przez spółkę powiązaną „Złoty Melon”. Prezesem zarządu obydwu podmiotów jest Jerzy Owsiak, którego należy uznać za osobę bezpośrednio odpowiedzialną za organizację i bezpieczeństwo imprezy masowej odbywającej się pod hasłem „Przystanek Woodstock”. Na wstępie trzeba zauważyć, że Jerzy Owsiak niezwykle swobodnie podchodzi do zachowania właściwych środków ostrożności w związku z prowadzaną przez niego działalnością. Według mojej wiedzy, przeciwko Jerzemu Owsiakowi toczy się sądowe postępowanie w związku z nie zachowaniem zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeden z sąsiadów ośrodka „Szadowo-Młyn”, nalężącego do fundacji WOŚP, oskarża Jerzego Owsiaka o to, że będąc właścicielem psa nie dopilnował swoich obowiązków, co naraziło osoby przebywające w pobliżu ośrodka na niebezpieczeństwo.
           Wydaje się, że to zdarzenie nie ma związku z przedmiotem zawiadomienia, ale w mojej ocenie jest to doskonała ilustracja braku odpowiedzialności człowieka, który od lat organizuje imprezy masowe. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nie jest w stanie właściwie zaopiekować się psem, że będzie odpowiedzialnym organizatorem wielotysięcznej imprezy. Inną okolicznością wskazującą na lekceważący stosunek Jerzego Owsiaka do właściwego zabezpieczenia organizowanych przez niego przedsięwzięć, jest fakt, że sponsorami „Przystanku Woodstock” od wielu lat są firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą alkoholu, co w sposób naturalny zwiększa prawdopodobieństwo wywołania niepożądanych zdarzeń, zagrażających bezpieczeństwu wielu osób . W ubiegłych latach sponsorem imprezy był producent piwa Carlsberg, w tym roku festiwal sponsorował Lech Premium. Ten stan rzeczy ewidentnie koliduje z celami statutowymi Fundacji WOŚP, zawartymi w jednym z paragrafów statutu:

 

§ 8

Celem  Fundacji  jest  działalność  w  zakresie  ochrony  zdrowia,  polegająca  na  ratowaniu
życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
            Złamanie celów statutowych fundacji nie jest naruszeniem prawa podlegającym prokuraturze, jednak dalsze konsekwencje wynikające z tego faktu, ściśle wiążą się z art. 165 kk oraz art. 5 i art. 58 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. Według doniesień medialnych i przede wszystkim potwierdzonych danych policji http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/galeria/przystanek-woodstock-policja-odnotowala-148-zdarzen-zdjecia,2376050,t,id.html, w czasie trwania tegorocznego „Przystanku Woodstock” doszło do wypadku śmiertelnego, 41 letni uczestnik imprezy zmarł z powodu upojenia alkoholowego. Ponad to odnotowano 148 przestępstw, w tym 45 kradzieży mienia i dokumentów, 86 przypadków posiadania, bądź sprzedaży, narkotyków, 5 włamań, 2 rozboje i 2 uszkodzenia ciała. Policja poinformowała również, że na polu namiotowym doszło do zdarzenia, które zakwalifikowano jako kolizję drogową, chociaż według świadka zdarzenia (http://wyborcza.pl/1,75478,16407080,Woodstockowiczka___Rozjezdzal_jak_na_sopockim_molo__.html) kierowca z premedytacją kilkakrotnie wjechał w tłum i doprowadził do uszkodzenia ciała wielu uczestników wypadku. Na „Przystanku Woodstock” ponad 1500 razy interweniowały służby medyczne, a straż pożarna odnotowała 412 zdarzeń, w tym trzy pożary, reszta dotyczyła likwidacji zagrożenia pożarowego w okolicznych lasach http://www.straz.gorzow.pl/index.php?view=news&news=824.
          Niestety nie można mówić o incydentach, czy przypadku, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia ze smutną regułą, od lat na „Przystanku Woodstock” z powodu upojenia alkoholowego umiera człowiek. Nie pierwszy raz dochodzi również do drastycznych i tragicznych w skutkach wypadków, które konsekwentnie są przez organizatora imprezy wyciszane i bagatelizowane. W przeszłości, jak podaje Komenda Głowna Policji, z powodu upojenia alkoholowego zmarło trzech uczestników imprezy, jeden w stanie nietrzeźwym zginął na torach. Dane te dotyczą okresu od 2010 do 2013 roku i są zawarte, między innymi, w odpowiedzi ministerstwa spraw wewnętrznych na zapytanie poselskie, posła Jarosława Zielińskiego http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z06198o0/$File/z06198o0.pdf.
Jerzy Owsiak korzystając ze swojej wyjątkowo wysokiej pozycji społecznej, medialnej rozpoznawalności i popularności, skutecznie oddala od siebie odpowiedzialność za tragedie, które własnym działaniem, wypowiedziami („róbta, co chceta”) i uczestnictwem w reklamie zachęcającej do spożywania napojów alkoholowych prowokuje. Tym samym Jerzy Owsiak sprowadza zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, co stanowi przestępstwo z art. 165 kk, jednocześnie łamie zapisy art. 5 i art. 58 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. Trudno przypuszczać, aby jakikolwiek inny organizator imprezy masowej, skierowanej głównie do młodzieży, mógł sobie pozwolić na taką beztroskę i przysłowiowe kuszenie losu. Jerzemu Owsiakowi brak odpowiedzialności i działania prowokujące nieszczęście, od lat uchodzą płazem.
          Jerzy Owsiak będąc Prezesem WOŚP łamie statut fundacji samym faktem organizowania imprezy, której sponsorem jest producent alkoholu, ponieważ taka okoliczność w żadnym razie nie może być uznana za promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Przedstawiając „Przystanek Woodstock”, jako festiwal muzyczny w pełni bezpieczny, pozbawiony narkotyków i nadmiernego spożywania alkoholu, organizator wprowadza w błąd nie tylko uczestników imprezy, ale rodziców i opiekunów prawnych osób nieletnich biorących udział w tym przedsięwzięciu. W ciągu ostatnich 4 lat w sumie doszło do 5 wypadków śmiertelnych, wszystkie były wynikiem upojenia alkoholowego uczestników festiwalu „Przystanek Woodstock” i nigdy organizator nie poniósł żadnych konsekwencji, ani też nie wyciągnął żadnych wniosków z tragedii.
         Liczne interwencje służb medycznych, straży pożarnej i policji, świadczą niezbicie, że impreza wymyka się organizatorowi spod kontroli, co skutkuje corocznymi śmiertelnymi wypadkami i przestępstwami. Dalsze tolerowanie takiego stanu rzeczy może doprowadzić do znacznie większych dramatów, niż to miało miejsce w przeszłości. W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie postępowania przeciw Jerzemu Owsiakowi i doprowadzenie do ukarania organizatora imprezy masowej „Przystanek Woodstock” za rażące naruszenie kodeksu karnego (art. 165 kk) i „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” (art. 5 i art. 58), skutkujące śmiercią oraz sprowadzeniem zagrożenia na życie i zdrowie uczestników imprezy masowej.
 
 
 

Piotr Wielgucki


Załączniki.
 

 1. Wydruk ze strony http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/galeria/przystanek-woodstock-policja-odnotowala-148-zdarzen-zdjecia,2376050,t,id.html zawierający dane policji dotyczące przebiegu imprezy masowej „Przystanek Woodstock”.
 2. Wydruk ze strony http://wyborcza.pl/1,75478,16407080,Woodstockowiczka___Rozjezdzal_jak_na_sopockim_molo__.html) informujący o przebiegu zdarzenia, zakwalifikowanego jako kolizja drogowa, w czasie imprezy masowej „Przystanek Woodstock”.
 3. Wydruk ze strony http://www.straz.gorzow.pl/index.php?view=news&news=824 odnoszący się do danych straży pożarnej dotyczący zagrożeń pożarowych i pożarów w czasie imprezy masowej „Przystanek Woodstock”.
 4. Wydruk ze strony http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z06198o0/$File/z06198o0.pdf zawierający dane policji dotyczące przebiegu imprezy masowej „Przystanek Woodstock” w latach 2010 do 2013.
Reklama

28 KOMENTARZE

 1. @Matka Kurka
  @Matka Kurka

  Jerzy Owsiak: ""Przystanek Woodstock" wymyśliła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jako organizatorzy wzięliśmy na siebie ogromne ryzyko, nawet więzienia, jeśli dojdzie do jakiejś tragedii. Wzięliśmy na siebie duże koszty, żeby ludziom stworzyć całe zaplecze."

  LINK

 2. @Matka Kurka
  @Matka Kurka

  Jerzy Owsiak: ""Przystanek Woodstock" wymyśliła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jako organizatorzy wzięliśmy na siebie ogromne ryzyko, nawet więzienia, jeśli dojdzie do jakiejś tragedii. Wzięliśmy na siebie duże koszty, żeby ludziom stworzyć całe zaplecze."

  LINK

 3. Jednak wodstock ma swoją
  Jednak wodstock ma swoją unikalną specyfikę. To jedyna impreza na którą jedzie ze sto tysięcy osób w świadomym celu zalania się w trupa.
  Gdyby Owsiak wprowadził abstynencję od wszelkich chemikaliów doustnych czy wziewnych, to nikt by tam nie jechał, bo po co?

 4. Jednak wodstock ma swoją
  Jednak wodstock ma swoją unikalną specyfikę. To jedyna impreza na którą jedzie ze sto tysięcy osób w świadomym celu zalania się w trupa.
  Gdyby Owsiak wprowadził abstynencję od wszelkich chemikaliów doustnych czy wziewnych, to nikt by tam nie jechał, bo po co?

 5. Czasy, kiedy Jerzy Owsiak będzie już tylko Jerzym O.są coraz
  bliższe. Ale naszła mnie myśl chyba ważniejsza. To nie tylko o upadek Jerzego O. chodzi, lecz o koniec pewnego modelu – tego róbta co chceta za młodu, i po młodości. Róbta co chceta nie jest żadną ideą społeczną, nie zawiera żadnych trwałych społecznych wartości, nie buduje społeczeństwa, lecz je anarchizuje i obraca emocje młodych ludzi przeciw wartościom, które budują społeczeństwo obywatelskie. To nie za PO narodził się Jerzy O., chociaż wyśmienicie za tego czasu funkcjonował. Oczywiście Jerzy O. to tylko jeden z trybików machiny, i to wcale nie najważniejszy.

 6. Czasy, kiedy Jerzy Owsiak będzie już tylko Jerzym O.są coraz
  bliższe. Ale naszła mnie myśl chyba ważniejsza. To nie tylko o upadek Jerzego O. chodzi, lecz o koniec pewnego modelu – tego róbta co chceta za młodu, i po młodości. Róbta co chceta nie jest żadną ideą społeczną, nie zawiera żadnych trwałych społecznych wartości, nie buduje społeczeństwa, lecz je anarchizuje i obraca emocje młodych ludzi przeciw wartościom, które budują społeczeństwo obywatelskie. To nie za PO narodził się Jerzy O., chociaż wyśmienicie za tego czasu funkcjonował. Oczywiście Jerzy O. to tylko jeden z trybików machiny, i to wcale nie najważniejszy.

 7. Żeby było śmiesznie
  w połowie artykułu pojawiło mi się okienko http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/kolejny-bezpieczny-przystanek-woodstock/6ssc7?utm_source=onetlink&utm_medium=cpc&utm_campaign=exclusive_wiadomosci.onet.pl_ret&utm_term=kontrowersje.net
  chyba mi Adblock nie działa 🙂
  !!!
  MK, moc pozdrowień od całej rodziny zafascynowanej występem w Klubie Ronina. Porozdawałam nawet płyty z tym "thrillerem", komu mogłam ponagrywałam aby lud oświecić.
  Świetnie wypadłeś, świetna robota.
  Tradycyjnie, daj Ci Boże zdrowie 🙂

  • To niezwykle ciężka sprawa z oświecaniem tego ludu
   Trochę z boku tematu, ale niedzielę pół rodziny pogoniłem od stołu, jak mi zaczęli pierd..ć, że ten kaszubski kundel nie jest w sumie taki zły i jak przyjdzie Jaro, to nic się nie zmieni, będzie taka sama sitwa. Do tych ich pustych łbów nie może trafić, że kolejne pięć lat panowania (bo przecież nie rządów) tych bandytów, to kolejny bilion zł długu, a Polsce grozi ponowne zniknięcie z map i to na bardzo długo!

 8. Żeby było śmiesznie
  w połowie artykułu pojawiło mi się okienko http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/kolejny-bezpieczny-przystanek-woodstock/6ssc7?utm_source=onetlink&utm_medium=cpc&utm_campaign=exclusive_wiadomosci.onet.pl_ret&utm_term=kontrowersje.net
  chyba mi Adblock nie działa 🙂
  !!!
  MK, moc pozdrowień od całej rodziny zafascynowanej występem w Klubie Ronina. Porozdawałam nawet płyty z tym "thrillerem", komu mogłam ponagrywałam aby lud oświecić.
  Świetnie wypadłeś, świetna robota.
  Tradycyjnie, daj Ci Boże zdrowie 🙂

  • To niezwykle ciężka sprawa z oświecaniem tego ludu
   Trochę z boku tematu, ale niedzielę pół rodziny pogoniłem od stołu, jak mi zaczęli pierd..ć, że ten kaszubski kundel nie jest w sumie taki zły i jak przyjdzie Jaro, to nic się nie zmieni, będzie taka sama sitwa. Do tych ich pustych łbów nie może trafić, że kolejne pięć lat panowania (bo przecież nie rządów) tych bandytów, to kolejny bilion zł długu, a Polsce grozi ponowne zniknięcie z map i to na bardzo długo!

 9. Hahah, na Wódstok nie ma narkotyków wedle guru?
  I za to pozywa?
  To on chyba jest na jakimś innym jest festiwalu!
  Moja córka w drodze do Berlina wstąpiła na festyn. Morze piwska po 4 zł, do tego kwasu, trawy i innego "dobra" skolko ugodno!
  Chociaż… pod sam koniec towaru zaczęło brakować! Musiał być naprawdę potężny deficyt, skoro gram zielska chodził już po stówce 🙂
  Więc może to właśnie za ten okres są te pozwy?

 10. Hahah, na Wódstok nie ma narkotyków wedle guru?
  I za to pozywa?
  To on chyba jest na jakimś innym jest festiwalu!
  Moja córka w drodze do Berlina wstąpiła na festyn. Morze piwska po 4 zł, do tego kwasu, trawy i innego "dobra" skolko ugodno!
  Chociaż… pod sam koniec towaru zaczęło brakować! Musiał być naprawdę potężny deficyt, skoro gram zielska chodził już po stówce 🙂
  Więc może to właśnie za ten okres są te pozwy?

 11. Nie rozumiem
  Czegoś tutaj nie rozumiem. Oglądałem na YT, jak przy rozpoczęciu imprezy Owsiak dawał jasno do zrozumienia tym za ladą, żeby nie sprzedawać alkoholu osobom nietrzeźwym albo niepełnoletnim. Przecież każdy kto jest dorosły ma chyba świadomość tego ile może wypić, wiem że są tacy co nie mają umiaru ale to już inna sprawa. Mam rozumieć że na Woodstock się promuje chlanie do upadłego? Czy to jest oficjalnie w mediach promowane i jest na to przyzwolenie? Jakoś nie spotkałem się z czymś takim. Ale pytanie jest takie. Czy z punktu widzenia organizatora może być mowa o odpowiedzialności karnej czy jedynie moralnej?

 12. Nie rozumiem
  Czegoś tutaj nie rozumiem. Oglądałem na YT, jak przy rozpoczęciu imprezy Owsiak dawał jasno do zrozumienia tym za ladą, żeby nie sprzedawać alkoholu osobom nietrzeźwym albo niepełnoletnim. Przecież każdy kto jest dorosły ma chyba świadomość tego ile może wypić, wiem że są tacy co nie mają umiaru ale to już inna sprawa. Mam rozumieć że na Woodstock się promuje chlanie do upadłego? Czy to jest oficjalnie w mediach promowane i jest na to przyzwolenie? Jakoś nie spotkałem się z czymś takim. Ale pytanie jest takie. Czy z punktu widzenia organizatora może być mowa o odpowiedzialności karnej czy jedynie moralnej?