Reklama

Mając przed oczami znudzone i zgorzkniałe miny, w końcu ile można, i nie dziwiąc się tej reakcji, zwracam się z gorącą prośbą. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi listami, które są żywcem wyjęte z orzeczeń sądowych i aktu oskarżenia. Wiele razy proszono mnie o sporządzenie takiego materiału, który byłby jasny i czytelny dla wszystkich, a jednocześnie wskazywał, jakie zarzuty stawiano oskarżonemu i jakim prawomocnym wyrokiem zakończył się słynny proces Jerzy Owsiak & WOŚP & mecenas Jacek Zagajewski & establishment & media & interesowni propagandziści vs Matka Kurka. Oto jest! Przygotowałem taki artykuł, który nie jest na teraz i nie ma nic wspólnego z bieżącą przepychanką, ten zestaw prawomocnych faktów jest na zawsze, żeby każdy zainteresowany miał w jednym miejscu pełną wiedzę. Pośród tysiąca śmiesznych, żenujących, rozpaczliwych i coraz głupszych interpretacji z boku stały sobie samotne FAKTY, które nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem. Prawdę mówiąc sam się dałem wciągnąć w tę niedorzeczną zabawę w interpretację słówek i półsłówek, tymczasem cały arsenał konkretów leżał bezużytecznie w aktach. Zachęcam, by się jeszcze raz przełamać i przebrnąć przez poniższą ściągę, bo jestem przekonany, że ten tekst zastąpi 1000 powstałych i setki, które jeszcze powstaną.

30 fałszywych oskarżeń (art. 234 kk) złożonych w Sądzie Rejonowym w Złotoryi przez pełnomocnika mecenasa Jacka Zagajewskiego w imieniu Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP.

Reklama

1. ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP” pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz Jerzego Owsiaka, o kradzież.

2. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP.

3. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych.

4. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o podawanie nieprawdziwych informacji o działalności WOŚP.

5. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o podawanie nierzetelnych informacji o działalności WOŚP.

6. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o prowadzenie nielegalnej działalności.

7. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił o wykorzystywanie małoletnich do pracy na rzecz fundacji.

8. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta”.

9. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” znieważył nazywając Jerzego Owsiaka „guru sekty”.

10. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” znieważył nazywając ,,romskim macho z Rumunii”.

11. ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym wzzw.wordpress.com artykuł swojego autorstwa pt. „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” (dop. red. kłamstwo dubeltowe, nigdy niczego nie zamieszczałem na tym portalu).

12. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił Jerzego Owsiaka o kradzież.

13. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił Jerzego Owsiaka o przewłaszczenie pieniędzy w kwocie 46.000.000 zł (słownie czterdzieści sześć milionów złotych) pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP.

14. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił WOŚP o marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych.

15. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił WOŚP o podawanie nieprawdziwych informacji o działalności WOŚP.

16. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił WOŚP o podawanie nierzetelnych informacji o działalności WOŚP.

17. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił Jerzego Owsiaka o prowadzenie nielegalnej działalności.

18. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” pomówił Jerzego Owsiaka o wykorzystywanie działalności fundacji do własnych celów.

19. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta króla żebraków”.

20. W artykule „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów” znieważył Jerzego Owsiaka nazywając „guru sekty – przyp. wł.”.

21. MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna”, w którego treści pomówił WOŚP.

22. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o kradzież.

23. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP.

24. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych.

25. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił WOŚP o podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP.

26. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o prowadzenie nielegalnej działalności.

27. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o wykorzystywanie mediów do zwiększania własnych zysków kosztem WOŚP.

28. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” pomówił Jerzego Owsiaka o wykorzystywanie małoletnich do pracy.

29. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta”.

30. W artykule „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” znieważył Jerzego Owsiaka nazywając „guru sekty – przyp. wł.”.

Prawomocne zniesienie zniewagi wzajemnej:

1. Jerzy Owsiak nie znieważył Piotra Wielguckiego słowami „pierdol się”.

2. Jerzy Owsiak nie znieważył Piotra Wielguckiego słowami „będziesz miał w dupę”.

3. Jerzy Owsiak nie znieważył Piotra Wielguckiego słowami „wariat ze Złotoryi”.

4. Jerzy Owsiak nie znieważył Piotra Wielguckiego wpleceniem zachowania oskarżonego w takie, znamienne dla każdego Polaka, zdarzenia jak niemiecki obóz koncentracyjny „Auschwitz” i zbrodnia katyńska.

Prawomocna (nie podważona przez Sąd II instancji) ocena świadków zeznających pod przysięgą (art. 233 kk), wskazująca na podanie fałszywych informacji, począwszy od ewidentnych kłamstw Jerzego Owsiaka:

1. Podkreślić trzeba, że sąd dostrzegł w tych zeznaniach szereg nieścisłości. Część tych nieścisłości nie miała charakteru pierwszorzędnego, dotyczyło to takich kwestii, jak wskazywanie, iż od początku istnienia spółki ,,Złoty Melon” pełnił on w niej funkcję prezesa zarządu, a następnie wskazywanie, iż nie wie kto jest prezesem tego podmiotu, czy też wskazywanie, że czternaście godzin dziennie poświęca pracy w fundacji, a następnie, iż całą swoją siłę wkłada w pracę dyrektora graficznego w spółce ,,Złoty Melon”. Pewne nieścisłości dotyczyły jednak zagadnień istotnych z punktu przedmiotu procesu. Świadek Jerzy Owsiak z jednej strony przedstawiał, iż doskonale wie co i do kogo mówi, a następnie podawał, że nie pamięta słów wypowiadanych pod adresem Piotra Wielguckiego (przy czym w pytaniach oskarżonego treść tych słów była przytaczana) w sytuacji, gdy słowa te oskarżony w sposób bezsprzeczny wykazał. Jerzy Owsiak w jednym zdaniu zaprzeczał, aby fundacja organizowała szkolenia dla ratowników medycznych, po czym w kolejnym zdaniu to potwierdzał. Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

2. Świadek Dorota Pilarska, pełniąca funkcję głównej księgowej w fundacji WOŚP od 15 lat, potwierdziła, iż środki, uzyskane z lokat kapitału, zebranego w czasie zbiórki publicznej, były przeznaczane na zakup nieruchomości. Do zeznań tego świadka sąd podszedł jednak ostrożnie, gdyż świadek był osobą, która sporządzała wykazy operacji finansowych, o które zwracał się sąd, a które wzbudziły szereg wątpliwości. Ponadto, co jest dla sądu zadziwiające, świadek nie potrafiła wytłumaczyć wielu kwestii związanych z działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje. (…) Z zeznań samej Doroty Pilarskiej wynikał szereg wątpliwości co do możliwości „odczytania” zawartych w nadesłanej dokumentacji danych (do szeregu kwestii sama główna księgowa nie była w stanie się jednoznacznie odnieść).

3. Świadek Krzysztof Dobies wskazał w swoich zeznaniach, iż korespondencja kierowana do fundacji ze strony oskarżonego pojawiła się dopiero po rozpoczęciu procesu, co jest nieprawdą i w tym zakresie niewątpliwie zeznania tego świadka nie są wiarygodne.

Zarzuty Jerzego Owsiaka i WOŚP uznane prawomocnymi wyrokami:

1. Matka Kurka znieważył Jerzego Owsiaka nazywając „hieną cmentarną” (błędne odniesienie i do publikacji i treści aktu oskarżenia, właściwe to „hiena cmentarna na dorobku”).
2. Matka Kurka znieważył Jerzego Owsiaka nazywając „królem żebraków i łgarzy”.

kurka-006-1024x681.jpg

Reklama

52 KOMENTARZE

 1. Bravo, szacunek i pokłon!!!
  Panie Piotrze jest Pan wielki. Społeczeństwo budzi się powoli. Większości faktów nie przerabia i nie rozumie. Część nigdy się nie obudzi i nigdy nie zrozumie. Ale to już ich życie. Szkoda tylko ich Dzieci, że powielą rodziców. Kropla drąży skałe. A z dzieciństwa pamiętamy, że duży domek z kart zawali się, gdy tylko jedną kartę wyciągniemy z niego…

 2. Bravo, szacunek i pokłon!!!
  Panie Piotrze jest Pan wielki. Społeczeństwo budzi się powoli. Większości faktów nie przerabia i nie rozumie. Część nigdy się nie obudzi i nigdy nie zrozumie. Ale to już ich życie. Szkoda tylko ich Dzieci, że powielą rodziców. Kropla drąży skałe. A z dzieciństwa pamiętamy, że duży domek z kart zawali się, gdy tylko jedną kartę wyciągniemy z niego…

 3. Ty idioto
  Kiedy wreszcie zamkniesz ten swój niezbytineligencją grzeszący dziób? Jesteś jak g w które się wdeptuje na chodniku… nie ma jak się odpędzić od kretynizmów przez Ciebie szerzonych.
  Jest taka zasada: jak Ci jedna osoba mówi, żeś głupi, to olej; jak mówi Ci to druga osoba – to sie zastanów; a jak mówi Ci to trzecia osoba – to jesteś głupi. Sąd uzasadnieniem powiedział to raz. Ja mówię drugi. Zastanów się i zniknij ty ziejąca jadem skorupo (po jajku)… matka kurka… dno…
  a czytelnicy Twoi jak widać nie rozumieją nawet 1/10 uzasadnienia wyroku dlatego możesz sobie dalej nimi manipulować…
  http://24legnica.pl/uzasadnienie-wyroku-ktorego-nie-opublikowal-matka-kurka/

 4. Ty idioto
  Kiedy wreszcie zamkniesz ten swój niezbytineligencją grzeszący dziób? Jesteś jak g w które się wdeptuje na chodniku… nie ma jak się odpędzić od kretynizmów przez Ciebie szerzonych.
  Jest taka zasada: jak Ci jedna osoba mówi, żeś głupi, to olej; jak mówi Ci to druga osoba – to sie zastanów; a jak mówi Ci to trzecia osoba – to jesteś głupi. Sąd uzasadnieniem powiedział to raz. Ja mówię drugi. Zastanów się i zniknij ty ziejąca jadem skorupo (po jajku)… matka kurka… dno…
  a czytelnicy Twoi jak widać nie rozumieją nawet 1/10 uzasadnienia wyroku dlatego możesz sobie dalej nimi manipulować…
  http://24legnica.pl/uzasadnienie-wyroku-ktorego-nie-opublikowal-matka-kurka/

 5. Mając przed oczami znudzone i zgorzkniałe miny
  A to już nieprawda. Z tą nudą i minami.
  To raczej komentarze stają się cokolwiek, coraz bardziej sztampowe. Bo i tworzywo nie jest zbyt wyszukane – ile razy można napisać, że gówno śmierdzi? Ile synonimów tego śmierdziowiska Owsików można znaleźć?
  Trudno jest komentować fakty, kontrowersje to nie Lisweek, czy GW – dzinówka.
  Choć dzisiaj okazało się,że również, w pewnym przypadku, korsarz może być synonimem gówna.

  • MK nigdy Czuchnowskim nie bedzie..
   po prostu bedzie zadawal celne ciosy punktujac biznes Owsiakow i dociekajac prawdy.
   Wlasnie to najodpowiedniejszy target: "biznes Owsiakow" bo obejmuje calosc operacji finansowych ktore dotycza zreszta srodkow z Fundacji.

   Nie chodzi o znieslawienie Fundacji a ustalenie prawdy o wykorzystywaniu przez biznesmenow Owsiaka srodkow pochodzacych ze zbiorki publicznej.
   Czy takie porozumienia z Play na przyklad sluza tylko dobru dziecka czy obejmuja szerszy zakres korzysci nie majacych z WOSP zadnego uzasadnionego celem Fundacji zwiazku..etc.

 6. Mając przed oczami znudzone i zgorzkniałe miny
  A to już nieprawda. Z tą nudą i minami.
  To raczej komentarze stają się cokolwiek, coraz bardziej sztampowe. Bo i tworzywo nie jest zbyt wyszukane – ile razy można napisać, że gówno śmierdzi? Ile synonimów tego śmierdziowiska Owsików można znaleźć?
  Trudno jest komentować fakty, kontrowersje to nie Lisweek, czy GW – dzinówka.
  Choć dzisiaj okazało się,że również, w pewnym przypadku, korsarz może być synonimem gówna.

  • MK nigdy Czuchnowskim nie bedzie..
   po prostu bedzie zadawal celne ciosy punktujac biznes Owsiakow i dociekajac prawdy.
   Wlasnie to najodpowiedniejszy target: "biznes Owsiakow" bo obejmuje calosc operacji finansowych ktore dotycza zreszta srodkow z Fundacji.

   Nie chodzi o znieslawienie Fundacji a ustalenie prawdy o wykorzystywaniu przez biznesmenow Owsiaka srodkow pochodzacych ze zbiorki publicznej.
   Czy takie porozumienia z Play na przyklad sluza tylko dobru dziecka czy obejmuja szerszy zakres korzysci nie majacych z WOSP zadnego uzasadnionego celem Fundacji zwiazku..etc.

 7. najwazniejsze to zimno oceniac sytuacje
  zaoszczedzi rozczarowan.
  Owsiak zapowiedzial " bedziesz mial w dupe" i jak powiedzial tak sie stalo.
  Dziwie sie, ze Piotr jakby poszedl ta linia i zamiescil swoje zdjecie z twarza zaslonieta jak skazaniec a skojarzenie jest jak z jakas rubryka kryminalna, chyba prawo nie wymusza zeby na swoim blogu musial sobie ukrywac twarz jesli nie chce?, tym bardziej, ze nie czuje sie winny. 
  Natomiast sygnal poszedl w eter i ma charakter propagandowy: "Kurka zostal skazany" czyli wiecej lepiej nie tykajcie prezesa WOSP bo spotka was to samo. I chyba najwieksze przeklamanie, ze padl taki a nie winny wyrok bo Owsiak jest czysty jak lza,  niewinny jak Dziewica Orleanska co nie bylo w ogole badane bo nie tego dotyczyla sprawa zalozona przez Owsiaka . Chodzilo o znieslawienie i zniewage a nie czy w fakturach nie ma przekretow. Tego zreszta sad nie dochodzil..
  I juz obroncy filantropa wykorzystali to: http://teesa.salon24.pl/637823,pisemne-uzasadnienie-wyroku-sadu-okr-w-spr-jerzy-owsiak-i-wosp-vs-matka-kurka

  a nie ma nic bardziej irytujacego jak klamstwa snujace sie za osoba ktora dzialala w interesie publicznym  ktora chciala odkryc przed spoleczenstwem prawde o  "pewnej zbiorce" oraz sposobie wykorzystania zebranych srodkow..

  Poniewaz lubie historie,  przypominialy mi sie procesy norymberskie i sprawa H. Goeringa ktorego oskarzal amerykanski prokurator.
  Poniewaz szycha III Rzeszy miala spora inteligencje, wiec bardzo umiejetnie sie wypierala winy, wychodzilo na to, ze nie da sie jej  udowodnic winy a potem skazac i sie wykpi od odpowiedzialnosci.
  Sprawe wtedy przejal angielski prokurator i zastosowal zupelnie inna strategie. Zaczal pytac Goeringa o konkretne czyny za ktorymi stal zbrodniarz: czy tam widnieje jego podpis na tym dokumencie, czy wydal tamta decyzje o zamordowaniu, czy uczestniczyl  w naradzie etc., wystarczylo mu 3 dni by z zadufanego i zadowolonego z siebie zbrodniarza zrobic swiadomego wlasnych win ktore mu wykazano, zalamanego pod ciezarem przewinien czlowieka ktoremu zupelnie zmiekla rura na koniec..
  Zatem, malymi kroczkami ale bardzo bolesnie odslaniac nalezy prawde zadajac pytania. Pytac, publikowac fakty i naglaniac . 
  Oczywiscie to sa zupelnie inne historie, laczyc jej jednak moze strategia prowadzaca do sukcesu. Trzeba unikac zbyt mocnych slow, niedomowien a jesli juz uzywac to bardzo dobrze przemyslane sformulowania  ( w kontekscie wyroku to wazne)  i dazyc do pokazania prawdy o fundacji i jej wladzach.
  Natomiast jesli obowiazuje zasada rownosci wobec prawa to jesli jedna strona poczula sie zniewazona i uzyskala skazanie, dlaczego to nie dziala w druga strone..? I czy Owsiak rzeczywiscie zniewazyl MK i w ktorej wypowiedzi. Zniewaga dotyka sfery godnosci osobistej. Odpyskowanie i to wulgarne "pierdol sie" nie lezy raczej w tej sferze..chodz to jest ocenne.

 8. najwazniejsze to zimno oceniac sytuacje
  zaoszczedzi rozczarowan.
  Owsiak zapowiedzial " bedziesz mial w dupe" i jak powiedzial tak sie stalo.
  Dziwie sie, ze Piotr jakby poszedl ta linia i zamiescil swoje zdjecie z twarza zaslonieta jak skazaniec a skojarzenie jest jak z jakas rubryka kryminalna, chyba prawo nie wymusza zeby na swoim blogu musial sobie ukrywac twarz jesli nie chce?, tym bardziej, ze nie czuje sie winny. 
  Natomiast sygnal poszedl w eter i ma charakter propagandowy: "Kurka zostal skazany" czyli wiecej lepiej nie tykajcie prezesa WOSP bo spotka was to samo. I chyba najwieksze przeklamanie, ze padl taki a nie winny wyrok bo Owsiak jest czysty jak lza,  niewinny jak Dziewica Orleanska co nie bylo w ogole badane bo nie tego dotyczyla sprawa zalozona przez Owsiaka . Chodzilo o znieslawienie i zniewage a nie czy w fakturach nie ma przekretow. Tego zreszta sad nie dochodzil..
  I juz obroncy filantropa wykorzystali to: http://teesa.salon24.pl/637823,pisemne-uzasadnienie-wyroku-sadu-okr-w-spr-jerzy-owsiak-i-wosp-vs-matka-kurka

  a nie ma nic bardziej irytujacego jak klamstwa snujace sie za osoba ktora dzialala w interesie publicznym  ktora chciala odkryc przed spoleczenstwem prawde o  "pewnej zbiorce" oraz sposobie wykorzystania zebranych srodkow..

  Poniewaz lubie historie,  przypominialy mi sie procesy norymberskie i sprawa H. Goeringa ktorego oskarzal amerykanski prokurator.
  Poniewaz szycha III Rzeszy miala spora inteligencje, wiec bardzo umiejetnie sie wypierala winy, wychodzilo na to, ze nie da sie jej  udowodnic winy a potem skazac i sie wykpi od odpowiedzialnosci.
  Sprawe wtedy przejal angielski prokurator i zastosowal zupelnie inna strategie. Zaczal pytac Goeringa o konkretne czyny za ktorymi stal zbrodniarz: czy tam widnieje jego podpis na tym dokumencie, czy wydal tamta decyzje o zamordowaniu, czy uczestniczyl  w naradzie etc., wystarczylo mu 3 dni by z zadufanego i zadowolonego z siebie zbrodniarza zrobic swiadomego wlasnych win ktore mu wykazano, zalamanego pod ciezarem przewinien czlowieka ktoremu zupelnie zmiekla rura na koniec..
  Zatem, malymi kroczkami ale bardzo bolesnie odslaniac nalezy prawde zadajac pytania. Pytac, publikowac fakty i naglaniac . 
  Oczywiscie to sa zupelnie inne historie, laczyc jej jednak moze strategia prowadzaca do sukcesu. Trzeba unikac zbyt mocnych slow, niedomowien a jesli juz uzywac to bardzo dobrze przemyslane sformulowania  ( w kontekscie wyroku to wazne)  i dazyc do pokazania prawdy o fundacji i jej wladzach.
  Natomiast jesli obowiazuje zasada rownosci wobec prawa to jesli jedna strona poczula sie zniewazona i uzyskala skazanie, dlaczego to nie dziala w druga strone..? I czy Owsiak rzeczywiscie zniewazyl MK i w ktorej wypowiedzi. Zniewaga dotyka sfery godnosci osobistej. Odpyskowanie i to wulgarne "pierdol sie" nie lezy raczej w tej sferze..chodz to jest ocenne.