2 miliardy w błocie, czyli zapora Świnna Poręba.

Prześlij dalej:

Budowa zbiornika Świnna Poręba stanowi bardzo ważną inwestycję nie tylko dla społeczności lokalnej. Świetnie zagospodarowany akwen, stanowiłby wielką korzyść dla całego regionu. Uzupełniłby on o sporty wodne i rekreację ofertę turystyczną Wadowic, Suchej Beskidzkiej, a także Zawoi, czyniąc z Beskidów niezwykle atrakcyjny kierunek dla turystów krajowych i zagranicznych. Niestety nie będzie to możliwe bez odpowiedniego wdrożenia strategii rozwoju turystyki. Do tego celu niezbędna jest nowelizacja ustawy ws. zbiornika Świnna Poręba. Nowelizacja, która nie tylko zapewni środki na odpowiednie zagospodarowanie terenu, ale także rozwiąże kwestię struktury własnościowej gruntów, przekazując bezwarunkowo gminom wszystkie okoliczne grunty znajdujące się we własności Skarbu Państwa, a także część Lasów Państwowych, jak wspomniany powyżej Las Mucharski. Tylko wtedy możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w całej inwestycji. Tym samym zwracam się do czytelników o nagłaśnianie tego tematu. Niestety potencjał demograficzny gmin bezpośrednio zainteresowanych tematem uniemożliwia zebranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Co więcej, gdyby nawet udało się zebrać wystarczającą ilość podpisów, sejm nie jest w żadnym stopniu zobowiązany do jej przyjęcia, o czym niejednokrotnie się już przekonaliśmy. Zwracam się także do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To sprawa żywotna dla interesu publicznego. Nie ma tu miejsca na waśnie międzypartyjne. Od Waszej reakcji zależy, czy dwa miliardy złotych zostaną wyrzucone w błoto, czy też staną się okazją dla poprawy bytu tysięcy obywateli. Ustawa taka ma również sens ekonomiczny. Wystarczy spojrzeć na strukturę dochodów gmin, które czerpią korzyści z właściwego przygotowania pod obsługę ruchu turystycznego. W przypadku jeziora Czorsztyńskiego państwo nasze nie zdało egzaminu. Nie podjęto właściwie żadnych działań mających na celu odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w okół zbiornika. W efekcie dochody własne na mieszkańca gminy Czorsztyn są przeszło 4-krotnie mniejsze niż gminy Solina. Nie wolno dopuścić, by taka sama sytuacja miała miejsce przypadku zbiornika Świnna Poręba. Odpowiednio wydane pieniądze teraz pozwolą w niedalekiej przyszłości zaoszczędzić w budżecie państwa nawet kilkanaście milionów złotych rocznie. Byłoby skrajną głupotą wydać przeszło dwa miliardy złotych na budowę zbiornika, a z powodu źle pojmowanej oszczędności nie zagospodarować przestrzeni w okół niego marnując tym samym szanse na stworzenie prawdziwie wartościowej atrakcji turystycznej. Atrakcji, która może odmienić charakter całego regionu.

Autor: Grzegorz Talar

Strony

21325 liczba odsłon

Autor artykułu: Andarian