Reklama
Sędziowie trybunału pracowali nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym od 2011 o czym dowiadujemy się z orzeczenia WSA w Warszawie
 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D
 
W związku z tym na mocy Art. 46 pkt. 1 ust. 4 w powiązaniu z Art.46 pkt.2 ust.2 Ustawy z dn.25.06.2015 o Trybunale Konstytucyjnym podlegają wyłączeniu z orzekania w sprawie zgodności z konstytucją jakiekolwiek ustawy o trybunale konstytucyjnym. Powinni złożyć stosowne wnioski o wyłączenie z postępowania.
 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
 
(W poprzedniej ustawie istniała taka sama regulacja Art.26 pkt.1 ust.2 w powiązaniu Art.26 pkt. 2 ustawy z dn. 01.08.1997 o Trybunale Konstytucyjnym )
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971020643&min=1
C.D.N.
 
Reklama