Reklama

Powyższe zdanie zostało wypowiedziane przez człowieka, który traktowany jest właśnie jak święta krowa, którego liczne nie wyjaśnione epizody w życiorysie nie są przedmiotem zainteresowania mediów i który został otoczony przez swoje środowisko oraz sprzyjające media parasolem ochronnym. Parasolem, który przez ostatnie 5 lat (ale nie tylko) pozwolił Bronisławowi Komorowskiemu uniknąć odpowiedzi na pytania dotyczące jego życiorysu. Nie dziwi brak zainteresowania w mediach prorządowych, sprzyjających obecnemu układowi. Zdumiewa już jednak niemal bierność konkurencji politycznej (zwłaszcza PiS i Andrzeja Dudy) w drążeniu biografii obecnego lokatora Belwederu, która aż roi się od niejasnych wątków. Nie bez znaczenia jest tu i fakt, że zaplecze B. Komorowskiego do perfekcji opanowało umiejętność unikania trudnych pytań przez nieorganizowanie konferencji prasowych Prezydenta. Może jednak jest tak, że moja ocena B. Komorowskiego jest niesprawiedliwa i poniższe pytania wkrótce doczekają się odpowiedzi. Może Prezydent czekał aż obywatele czy dziennikarze je zadadzą a on będzie mógł z właściwą sobie swadą udzielić odpowiedzi.
Zatem nie przedłużajmy bo pytań jest dużo, okres kampanii to jeszcze niespełna miesiąc czasu a B. Komorowski w natłoku obowiązków musi jeszcze znaleźć czas aby na nie odpowiedzieć…:)

I. KWESTIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Reklama

1. Jakie kroki poczynił Bronisław Komorowski w 2010 roku już jako urzędujący Prezydent RP w celu zapobieżenia pogłębieniu uzależnienia energetycznego od Federacji Rosyjskiej a które to uzależnienie grozi Polsce (a w zasadzie jest faktem) w związku z podpisaniem niekorzystnego dla Polski Międzyrządowego porozumienia w sprawie dostaw gazu do Polski z dnia 29 października 2010 roku (tzw. umowy gazowej) ?

2. Czy wobec powyższych danych nie powinno być rolą Prezydenta RP kontrola procesu negocjacyjnego choćby tylko w jego końcowej fazie (jak informowały media: „…rozmowy w tej sprawie prowadzono niemal do ostatniej chwili”) ?

3. Jakimi danymi posługiwał się Bronisław Komorowski, kiedy na jednym ze spotkań wyborczych w kampanii 2010 roku (czerwiec) w Londynie argumentował nt. negatywnych skutków poszukiwania i wydobywania złóż gazu łupkowego, które to argumenty były zadziwiająco zbieżne z tymi jakimi kilka dni wcześniej w swoim wystąpieniu w Cannes posłużył się prezes Gazpromu Aleksiej Miller (gdzie rosyjski koncern zorganizował konferencję menedżerów europejskich firm gazowych) roztaczając apokaliptyczne wizje skutków eksploatacji złóż: zdewastowane krajobrazy, zatrute wodopoje, wstrząsy ziemi przy tworzeniu szczelin w skałach łupkowych ?

4. Czy prawdziwe są doniesienia mediów z przełomu 2014/2015 roku o tym, iż Bronisław Komorowski prowadził rozmowy z władzami USA reprezentowanymi w Polsce przez ambasadora Victora Ash'a (świadczyć ma o tym notatka ambasadora z dnia 23 stycznia 2009 roku ujawniona przez portal Wikileaks) nt odszkodowań za mienie pożydowskie ?

5. Czy B. Komorowski obiecywał ambasadorowi rychłe załatwienie sprawy poprzez uchwalenie odpowiedniej ustawy a środki na pokrycie kosztów restytucji rząd zamierza zdobyć sprzedając „państwowe nieruchomości oraz lasy” ?

6. Czy B. Komorowski podtrzymuje swoje stanowisko z 2009 roku wyrażone na spotkaniu z ówczesnym prezydentem Izraela Szymonem Peresem w kwestii restytucji mienia pożydowskiego, zgodnie z którym (wg doniesień mediów) możliwe są rekompensaty w wysokości np. około 25 proc. wartości, wypłacane w kilku częściach ?

7. Czy B. Komorowski patronował lub zamierza patronować takiej inicjatywie ustawodawczej ? Czy będzie ona zawierała również rozwiązania korzystne dla Polaków w kraju i mieszkających za granicą, którzy w wyniku działań wojennych 1939-1945 oraz okresu PRL utracili swój majątek ?

8. Jakie jest stanowisko B. Komorowskiego w kwestii zobowiązań finansowych RP w przedmiocie zwrotu mienia (np. pożydowskiego) i reprywatyzacji w kontekście obecnej sytuacji budżetowej Polski ?

9. Czy B. Komorowski zamierza udostępnić do publicznej wiadomości ekspertyzy dotyczące zgodności z konstytucją ustawy z 2011 r. obniżającej składkę przekazywaną do OFE ?

10. Dlaczego Kancelaria Prezydenta RP z taką konsekwencją odmawia ujawnienia tej ekspertyzy, która zapewne była finansowana ze środków publicznych ?

11. Czy jej autorami byli eksperci związani z konkretnymi instytucjami finansowymi ?

12. Czy B. Komorowski kierował się podobnymi ekspertyzami przy podpisywaniu ustawy wydłużającej wiek emerytalny do 67 roku życia ?

13. Dlaczego B. Komorowski w 2012 roku zmienił zdanie w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego podpisując stosowną ustawę skoro jeszcze w czerwcu 2010 roku mówił: „Nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego, można stworzyć możliwość wyboru” ?

14. Na jakich danych B. Komorowski opierał swoją wypowiedź z listopada 2012 roku w Neapolu dotyczącą wejścia Polski do strefy Euro: "nasz kraj przygotowuje w tej chwili plan działań, który będzie ogłoszony jako kalendarz polskich przygotowań do tego, by w odpowiednim momencie wejść do strefy euro. Jestem przekonany, że uzyskamy taką zdolność polskiej gospodarki w 2015 roku"?

15. Czy plan działań, o którym Prezydent wspomniał jest rzeczywiście przygotowywany przez polski rząd ?

16. Czy B. Komorowski nadal uważa, że jednym z priorytetów jest podjęcie decyzji o wejściu Polski do strefy Euro już po wyborach 2015 roku ?

17. Czy w tym kontekście B. Komorowski bierze pod uwagę stanowisko prezesa NBP Marka Belki z maja 2014 roku, które można streścić w następujący sposób „Polska może rozważyć wejście do strefy euro wtedy, kiedy uporządkuje ona swoje problemy ale ponieważ to uporządkowanie potrwa całe lata, więc na razie nie powinniśmy o tym myśleć” ?

18. Czy B. Komorowski kierując w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych zaskarżył również nałożony nią obowiązek przekazania do ZUS przez fundusze obligacji i bonów skarbowych, obligacji drogowych emitowanych przez BGK, papierów gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa oraz środków pieniężnych w walucie polskiej ?

19. Czy obowiązek przekazania do ZUS obligacji i środków pieniężnych nie powinien być traktowany jak wywłaszczenie towarzystw emerytalnych (podmiotów gospodarczych) z ich praw majątkowych wynikających z wymienionych papierów wartościowych i środków pieniężnych a więc zasadnym było przynajmniej zadanie pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu ?

20. Dlaczego B. Komorowski mając poważne wątpliwości co do konstytucyjności ustawy o OFE nie zawetował jej skoro art. 126 Konstytucji nakazuje mu stać na straży Konstytucji ?

21. Dlaczego w 2008 roku B. Komorowski i PO zagłosowali przeciwko projektowi ustawy autorstwa prezydenta L. Kaczyńskiego obejmującej SKOK-i nadzorem KNF-u ?

22. Czy B. Komorowski po prawie 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej nadal stoi na stanowisku jakie zajmował w kwestii podatków w 2006 roku gdy mówił: „Dlatego, że PO jest przeciwna zwiększaniu obciążeń podatkowych w Polsce. (…)Konsekwencja jest prosta: jeśli się nie chce podwyższać podatków, to trzeba zmniejszać koszty funkcjonowania państwa. Idea „taniego państwa” jest rozwiązaniem tego dylematu. Jeśli zostałyby obniżone te koszty w obszarze np. administracji centralnej, to nie trzeba byłoby oszukiwać społeczeństwa. (…) ”?

23. Jak się ma powyższa wypowiedź B. Komorowskiego do faktu, iż jego urząd należy do najdroższych w utrzymaniu w Europie ? Czy w kolejnej kadencji zamierza zredukować koszty utrzymania i funkcjonowania swojej kancelarii ?

24. Czy w pierwszej kadencji występował z inicjatywą ustawodawczą mającą zrealizować wyrażone wówczas przekonanie dotyczące obniżenia obciążeń fiskalnych ?

25. Dlaczego wobec tego B. Komorowski podpisał ustawę podnoszącą wysokość podatku VAT oraz ustawę podwyższającą składkę rentową dla przedsiębiorców o 2 % ?

26. Jakie zdaniem B. Komorowskiego rozwiązania prawne nieistniejące już w prawie polskim proponuje ratyfikowana przez prezydenta RP Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ?

27. B. Komorowski przy okazji ratyfikacji tzw Konwencji antyprzemocowej powiedział: „Trzeba być pryncypialnie i zasadniczo po stronie ofiar, po stronie krzywdzonych, po stronie słabszych”. Jakie wobec tego B. Komorowski podjął działania (przede wszystkim legislacyjne) na rzecz ofiar przemocy domowej (w tym i kobiet) do momentu złożenia swojego podpisu pod dokumentem ratyfikacyjnym ?

II. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

28. Dlaczego w 2001 roku Bronisław Komorowski jako jeszcze minister obrony narodowej w rządzie J. Buzka podjął decyzję o rezygnacji z trybu przetargowego przy zakupie samolotów CASA mimo, że wcześniej MON ogłosiło przetarg na zakup samolotów transportowych ?

29. Czy w związku z późniejszą katastrofą samolotu CASA w styczniu 2008 roku i gdy już jako prezydent RP oskarżał nieżyjącego gen. Andrzeja Błasika nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia ? Nadmienić należy, że już w trakcie zakupu podnoszono, że samolot CASA C-295 wygląda na przerobiony na potrzeby wojska samolot cywilny i nie spełnia podstawowych warunków takich jak np. niewielka przestrzeń ładunkowa samolotu, która uniemożliwia m. in. załadunek standardowych palet NATO-wskich czy samochodu Hammer, a źle ułożony bagaż mógł powodować zagrożenie katastrofą.

30. Czy zdaniem B. Komorowskiego nie doszło do konfliktu interesów i do pomieszania interesu państwa i bezpieczeństwa państwa z relacjami zawodowymi i towarzyskimi w sytuacji gdy do pracy nad dokumentem pod nazwą „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego” (SPBN) Prezydent powołał jako szefa BBN gen Stanisława Kozieja oraz jako szefa Sztabu SPBN gen. Sikorskiego, Andrzeja Karkoszkę, Krzysztofa Janika i płk Jacka Pawłowskiego oraz Tadeusza Chabierę zaś wszyscy wyżej wymienieni to byli lub aktualni (w momencie powoływania) członkowie Fundacji Gloria Victoribus oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (nadmienić należy, że powołany 13 kwietnia 2010 roku na stanowiska szefa BBN gen. Stanisław Koziej figurował jako członek Rady Nadzorczej Fundacji do maja 2011 roku) ?

31. Czy prezydent B. Komorowski przy tych nominacjach wziął pod uwagę zagrożenia związane z nimi np. takie, iż realizacja autorskiego pomysłu szefa BBN, dokonywana jest w gronie i przy udziale zaprzyjaźnionych osób i środowisk (Fundacja oraz uczelnia WSZP) ?

32. Jaka była wartość zamówienia w zorganizowanym 31 stycznia 2011 roku przez Kancelarię Prezydenta RP postępowaniu przetargowym na elektroniczny monitoring mediów, wygranym przez Instytut Monitorowania Mediów sp. z .o. o. ?

33. Dlaczego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 31.01.2011 roku wskazująca jakie hasła podstawowe chce monitorować Kancelaria wymieniała przede wszystkim nazwiska doradców Prezydenta B. Komorowskiego (Ministrowie i Doradcy: 1. Jacek Michałowski, 2. Stanisław Koziej 3. Olgierd Dziekoński 4. Krzysztof Łaszkiewicz 5. Dariusz Młotkiewicz 6. Sławomir Nowak 7. Jaromir Sokołowski 8. Irena Wóycicka 9. Roman Józef Kuźniar 10. Jan Lityński 11. Tadeusz Mazowiecki 12. Tomasz Nałęcz 13. Jerzy Smoliński 14. Henryk Wujec 15. Tomasz Borecki 16. Michał Kulesza 17. Jarosław Neneman 18. Jerzy Osiatyński 19. Maciej Piróg 20. Jerzy Pruski 21. Jerzy Regulski 22. Aleksander Sosna 23. Paweł Swianiewicz 24. Maciej Żylicz. ) ?

34. Dlaczego w SIWZ aż trzy pozycje dotyczące monitorowanych haseł odnosiły się do małżonki Bronisława Komorowskiego (1. Prezydent RP 2. Prezydent Polski 3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 4. Bronisław Komorowski 5.Małżonka Prezydenta RP 6.Pierwsza Dama 7.Anna Komorowska 8.Kancelaria Prezydenta RP 9.Szef Kancelarii Prezydenta RP 10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) ?

35. Co było przyczyną wręcz ekspresowego trybu uchwalania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw będącej rezultatem inicjatywy ustawodawczej prezydenta B. Komorowskiego ?

36. Czy były to zagrożenia zewnętrzne bądź wewnętrzne, które powinny znaleźć się w treści uzasadnienia do projektu ustawy ? Jeżeli tak to jakie to zagrożenia ?

37. Dlaczego prezydent RP z takim zaangażowaniem potraktował ustawę, która może ingerować w istotne swobody obywatelskie i która jednocześnie operuje pojęciami ogólnikowymi, niedookreślonymi ułatwiającymi interpretację rozszerzającą ?
Nadmienić należy bowiem, że szef BBN Stanisław Koziej, wyjaśniał posłom, że celem nowelizacji ustawy o stanie wojennym jest „wprowadzenie do obrotu prawnego pojęcia cyberprzestrzeni”. Tymczasem pojęcie to w ustawie jest dość niedookreślone i nieprecyzyjne, pozwalające na interpretację rozszerzającą gdy tymczasem prof. dr hab. Andrzej Szmyt, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, stwierdził jednoznacznie: „Wyrażam istotną wątpliwość co do potrzeby i kształtu proponowanej nowelizacji wymienionych ustaw”. I dalej: „pojęcie „cyberprzestrzeni” wydaje się być pojęciem jednak niedookreślonym, w świadomości społecznej nieco „domyślnym”, o nieustalonej treści normatywnej, raczej dość potoczną „zbitką pojęciową”. Tym większe znaczenie musi mieć jego prawne dookreślenie (zdefiniowanie), jako że potencjalnie wiąże się z konsekwencjami w sferze praw i wolności człowieka i obywatela.”

38. Dlaczego Prezydent B. Komorowski (po manifestacjach i zamieszkach spowodowanych prowokacjami organizacji lewackich z 11 listopada 2011 roku) wystąpił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą prawa o zgromadzeniach, której założenia do złudzenia przypominają rozwiązania rosyjskie w tej materii a więc mogą godzić w jedno z praw obywatelskich zawarowanych w konstytucji RP tzn. prawie do zgromadzeń ?
Projekt ten przewidywał m. in.: wprowadzenie możliwości identyfikacji osób biorących udział w zgromadzeniu oraz drakońskie kary finansowe wobec organizatorów manifestacji.
Jedną z przesłanek umożliwiających wydanie zakazu manifestacji może być sytuacja, w której „zagrożenie dla życia lub zdrowia albo mienia w znacznych rozmiarach stanowi odbycie dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie.” Dla uniemożliwienia manifestacji np. opozycji wystarczyłoby zatem, by w tym samym czasie chęć demonstrowania zgłosili zwolennicy rządu lub każda inna grupa obywateli. Wobec braku precyzyjnych definicji – przepis ten stwarza wręcz nieograniczone możliwości ograniczania wolności zgromadzeń.

39. Dlaczego w projekcie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (które wyposażało Prezydenta RP nowe kompetencje tej materii) z 2013 roku zrezygnowano z przepisu nakładającego na dowódców oddziałów Sił Zbrojnych obowiązek udzielenia pomocy medycznej osobom rannym wskutek działania tych oddziałów ?

40. Dlaczego zdjęto z nich również obowiązek:
– zawiadamiania przełożonego i prokuratora o śmierci osób, uszkodzeniu ciała lub szkody w mieniu – wywołanych interwencją wojska.
– zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dbałości o ślady i dowody ?

41. Na czym miała polegać współpraca pomiędzy polskim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a rosyjską Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej kierowanej wówczas przez Nikołaja Patruszewa, byłego szefa FSB FR określona w porozumieniu pod nazwą „Plan współpracy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2012” ?

42. Dlaczego opublikowany w styczniu 2013 roku dokument pod nazwą „Główne ustalenia i rekomendacje Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego” (SPBN) sporządzony w ramach prac w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie podnosił roli Rosji i polityki Kremla, a przede wszystkim– zagrożeń wynikających z położenia geopolitycznego Polski m. in. w tym kontekście ?

43. Czy w toku prac nad dokumentem, wzięto pod uwagę zagrożenia wynikające z aktywności służb Federacji Rosyjskiej porównywalnych tylko z okresem „zimnej wojny”, o skutkach nowej doktryny wojskowej Moskwy, wzroście nakładów na zbrojenia, wrogich posunięciach militarnych w obwodzie kaliningradzkim czy o agresywnej i konfrontacyjnej polityce propagandowej FR ?

44. Czy grono ekspertów pracujących nad SPBN miało informacje o ostrzeżeniach służb czeskich, holenderskich, słowackich, łotewskich czy gruzińskich przestrzegających przed rosyjską ofensywą wywiadowczą, raporty znanych ośrodków analitycznych przestrzegających przed groźbą akcji militarnej ze strony Rosji (m. in. Stratfor) czy wreszcie wnioski zawarte w raporcie Komisji Obrony brytyjskiej Izby Gmin -„Russia: a new confrontation?”, w którym podkreśla się, że „Rosja staje się zagrożeniem dla świata i może doprowadzić do nowej zimnej wojny. Choć nadal jest słaba militarnie i gospodarczo, to potrafi zmuszać Zachód, by finansował odbudowę jej imperium” ?

45. Jeśli tak to gdzie w Przeglądzie znajduje się odniesienie do w/w informacji ?

46. Jakimi przesłankami kierowało się BBN publikując dokument „Główne ustalenia i rekomendacje Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego”, zawierający błędne i nierealistyczne wręcz prognozy, w którym eksperci BBN ogłosili „spadek znaczenia klasycznych zagrożeń militarnych” i prognozowali brak poważnych konfliktów zbrojnych w sąsiedztwie Polski ?

47. Czy Prezydent Bronisław Komorowski jako głowa państwa NATO i zwierzchnik sił zbrojnych kraju NATO akceptuje sytuację, w której te siły zbrojne nawiązują bliską współpracę z dwoma reżimami powiązanymi ze sobą sojuszem wojskowym (w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy) skierowanym bezpośrednio p-ko NATO ?
W grudniu 2011 roku na zaproszenie rosyjskie udał się z wizytą szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch. W krótkim komunikacie MON, stwierdzono, iż „6 grudnia br., szefowie sztabów Polski i Federacji Rosyjskiej odbyli dwustronne rozmowy. Podczas spotkania omówiono perspektywy aktywizacji dwustronnej współpracy wojskowej, wymieniono informacje na temat zmian wprowadzanych w siłach zbrojnych obu państw, a także dokonano przeglądu możliwości współpracy szkoleniowej w zakresie kształcenia oficerów oraz przygotowania pododdziałów do udziału w operacjach i misjach.”
2 miesiące wcześniej dowódca Wojsk Lądowych generał Zbigniew Głowienka spotkał się z ówczesnym chińskim ministrem obrony Liang Guanglie. Chińska agencja Xinhua poinformowała, że „w trakcie rozmowy obie strony zobowiązały się do zwiększenia współpracy militarnej”. Minister Liang zapewnił zaś polskiego gościa, iż „chińskie siły zbrojne są skłonne zwiększyć pragmatyczną współpracę z Wojskiem Polskim i dążyć do wyniesienia wzajemnych stosunków na wyższy poziom”.

48. Czy urzędujący Prezydent RP zapomniał o manewrach wojsk FR („Zapad”) gdzie ćwiczono uderzenie jądrowe na Warszawę ?

49. Czy te posunięcia miały może związek z przygotowywanym wówczas dokumentem pod nazwą „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego” (SPBN) i stanowiącego przygotowanie do tegoż Przeglądu Raportu zawierającego „analizy i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa narodowego RP”, w którym wprost stwierdza się, że: „Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi powinny nadal odgrywać istotną rolę w polskiej polityce bezpieczeństwa, choć należy odejść od polityki bezwarunkowego, a wręcz bezrefleksyjnego popierania wszystkich działań tego mocarstwa. Polityka Polski w tym względzie winna mieć wyraźne odniesienie do własnych interesów, a nie nosić znamiona strategii bandwagoning.” ?

50. Jeśli tak, to jakie „wyraźne odniesienie do własnych interesów” miałaby stanowić współpraca z państwami (FR, ChRL), których głównym wrogiem jest właśnie Sojusz Północnoatlantycki lub jego poszczególni członkowie ?

51. Co było przyczyną podpisania w 2011 roku umowy o współpracy pomiędzy polską Służbą Kontrwywiadu Woskowego a rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa ?

52. Na jakim polu polski kontrwywiad wojskowy miał wymieniać informacje z rosyjską FSB i czy wymienia je nadal ?

53. Czy umowa ta dawała FSB możliwość prowadzenia szerokich i nie do końca kontrolowanych działań na terenie Polski ? Czy takie działania zostały stwierdzone przez polskie służby ?

54. Czy B. Komorowskiemu wiadomo, że kody źródłowe do dronów izraelskiej firmy Elbit System, z którą wiceszef MON generał W. Skrzypczak prowadził korespondencję a która była producentem dronów dla Gruzji (zestrzelonych przez Rosjan w sierpniu 2008 roku) mogły dostać się w ręce Rosjan i że wiedza ta mogła być znana generałowi już w trakcie rozmów ?

55. Czy poza odwołaniem generała z funkcji wiceministra ON podjęto wówczas działania zabezpieczające ?

56. Czy w ramach planów MON modernizacji sił powietrznych dotyczących zakupu samolotów bezzałogowych (tzw. dronów) prowadzone są również nadal rozmowy z kontrahentami izraelskimi ?

57. Czy B. Komorowski potwierdza, że resort Obrony Narodowej zamierza odstąpić od zainicjowanej przez Prezydenta reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP wdrożonej w 2013 roku ?

58. Czy wg Prezydenta B. Komorowskiego wypowiedzi szefa BBN gen Stanisława Kozieja z marca 2014 roku – „jesteśmy zagrożeni(…) nie można wykluczyć inwazji na Polskę” (3.03.2014), "nie zagraża nam żadna militarna interwencja" (18.03 2014.) i skonkludować (2.04.2014) – „zapewniam, jesteśmy bezpieczni” oraz ostatnie wypowiedzi prezydenta RP („Polska jest krajem relatywnie bezpiecznym, tak jak można czuć się bezpiecznie w generalnie niebezpiecznym świecie. Straszenie Polaków wizją wojny jest czymś wyjątkowo złym”) oraz szefa BBN („…ona trwa już dzisiaj w postaci pewnej presji politycznej, strategicznej na potencjalnego przeciwnika, czy na inne państwo, cały czas pod tą presją jesteśmy, tej wojny informacyjnej na przykład, tego straszenia, szantażowania lotami, przemieszczaniem rakiet, to wszystko się odbywa”) nie wskazują na zagubienie i niespójność przekazu w materii bezpieczeństwa Polski w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainie ?

59. Dlaczego nowa Ustawa o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa offsetowa) podpisana przez prezydenta B. Komorowskiego w dniu 7 lipca 2014 roku daje MON prawo dokonywania transakcji według bardzo ogólnego kryterium określonego jako „podstawowy interes bezpieczeństwa państwa” ?

60. Czy prezydent nie dostrzega w tym tak wrażliwym dla bezpieczeństwa Polski oraz polskiej gospodarki obszarze pola do nadużyć i dowolności przy wyborze partnera handlowego ?

61. Jak B. Komorowski zamierza wprowadzić w życie hasło „Zgoda i bezpieczeństwo” skoro to za jego prezydentury i za rządów Platformy Obywatelskiej (zwłaszcza w latach 2008 – 2013) średni udział nakładów na obronę w PKB kształtował się na poziomie 1,81 %, co było równoznaczne z obniżeniem wskaźnika o około 10 % w stosunku do okresu 2002 – 2007 ?

III. POLITYKA ZAGRANICZNA

62. Na czym B. Komorowski oparł swoje przekonanie w momencie wypowiadania tych słów: ”…w Rosji dojrzewa przekonanie, w Polsce też, że nie ma współpracy Rosja-UE bez pojednania polsko-rosyjskiego. Mamy za sobą atrakcyjność UE jako całości.”skoro po latach i zwłaszcza w kontekście konfliktu ukraińskiego widać jak bardzo się mylił ?

63. Dlaczego on i jego formacja polityczna Platforma Obywatelska (stawiając siebie w opozycji do rzekomo awanturniczej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości i Prezydenta L. Kaczyńskiego) po prawie 8 latach rządów (PO) i po 5 latach prezydentury Bronisława Komorowskiego nie potrafiły swoją pojednawczą polityką wpłynąć na stanowisko Rosji względem Polski, które jest, najdelikatniej mówiąc, mało przyjazne ?

64. Jakie „sprawy trudne” w relacjach polsko-rosyjskich zostały podjęte i rozwiązane poprzez „dialog” o którym wspomina Kancelaria Prezydenta RP po jego telefonicznej rozmowie z marca 2012 roku z Władymirem Putinem kiedy to wydała oficjalny komunikat, z którego dowiemy się m. in., że „Prezydent podkreślił, ze Polska i Rosja w ostatnich latach potrafiły nawiązać dialog, który służy rozwiązywaniu spraw trudnych i budowaniu współpracy dwustronnej. Prezydent wyraził przekonanie, że współpraca i dialog będą trwałym elementem w tworzeniu partnerskich relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską.” ?

65. Czy obecne nasze stosunki z Federacją Rosyjską B. Komorowski uważa za rezultat tegoż dialogu ?

66. Czy prezydent B. Komorowski wobec wojny na Ukrainie widzi konieczność zrewidowania swojego stanowiska i zamknięcia (przynajmniej czasowego) granicy polsko-rosyjskiej (z obwodem kaliningradzkim) i przywrócenia na niej ruchu wizowego bowiem wspomniany wcześniej Raport stanowiący wstęp do przygotowywanego „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego” (SPBN) a zawierający „analizy i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa narodowego RP” w rekomendacji szóstej wspomina o „uzasadnionej potrzebie zintensyfikowania zabiegów Polski o złagodzenie reżimu Schengen dla wschodnich sąsiadów. Przybysze z tych krajów wydają się bardziej pożądani i skłonni do adaptacji do norm społeczeństwa polskiego niż pochodzący z innych kręgów kulturowych” ?

67. Czy prawdą jest, że w lipcu 2011 r. Bronisław Komorowski spotkał się nieoficjalnie z przebywającym w Sopocie (również nieoficjalnie) Nikołajem Patruszewem, byłym szefem rosyjskiej FSB ?

68. Jeśli tak to jaki był cel tego spotkania ?

69. Jakie umowy i obietnice miał na myśli prezydent Izraela Reuwen Riwlin kiedy w wywiadzie dla PAP w przeddzień wizyty w Polsce w październiku 2014 roku mówił: „Jeśli chodzi o zwrotu mienia żydowskiego również ten temat będzie obecny podczas naszych rozmów. Wiem rzecz jasna, jakie jest polskie stanowisko w tej sprawie, jak również znam obietnice i umowy, jakie zostały udzielone i zawarte. „

70. Co B. Komorowskiemu wiadomo na temat zobowiązań finansowych RP w kwestii zwrotu mienia pożydowskiego ?

IV. 10 KWIETNIA 2010

71. Czy B. Komorowski kiedy 2 lipca 2010 r. mówił w studio TVN24: „Dla mnie jest ważniejsze pytanie, dlaczego w ogóle jechał taki bizantyjski orszak do tego Smoleńska.” pamiętał o swojej pisemnej prośbie z 2 marca 2010 roku kierowana do Prezydenta L. Kaczyńskiego o „umożliwienie posłom skorzystania z wolnych miejsc w samolocie, którym będzie Pan Prezydent udawał się na te uroczystości” a dotyczącej udziału posłów w uroczystościach 10 kwietnia 2010 ?

72. Czy znajomość B. Komorowskiego z gen. broni w stanie spoczynku Henrykiem Tacikiem miała wpływ na zlecenie 2009 roku remontu rządowych TU-154 (w tym i tego o numerze bocznym 101) firmie MAWTelecom, w której gen. Tacik był do 2011 roku przewodniczącym rady nadzorczej ?

73. Czy B. Komorowski jeszcze jako marszałek sejmu w lutym 2010 roku angażował się w objęcie funkcji na placówce dyplomatycznej w Moskwie przez Tomasza Turowskiego, oficera wywiadu PRL i RP ?

74. Czy znał osobiście T. Turowskiego i czy utrzymywał z nim również relacje na stopie prywatnej ?

77. Czy B. Komorowski ma wiedzę jak polskie władze zareagowały na otrzymaną 9 kwietnia 2010 r. przez warszawskie Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji informację z biura SIRENE w Czechach o zagrożeniu uprowadzenia samolotu z jednego z lotnisk na obszarze Unii Europejskiej ?
Potwierdza tę informację opublikowana odpowiedź Służby Wywiadu Wojskowego dla jednego z polskich portali internetowych, w której stwierdzono, że w kwietniu 2010 r. SWW „otrzymała ogólną informację od wiodącego podmiotu współtworzącego system antyterrorystyczny w Polsce o możliwości uprowadzenia samolotu z jednego z lotnisk państw Unii Europejskiej, celem weryfikacji”.

78. Czy w związku z katastrofą polskiego rządowego TU-154 jaka miała miejsce następnego dnia zgłoszenie to było przedmiotem wnikliwej analizy odpowiednich służb w tym kontekście ?

79. Czy wiadomo Bronisławowi Komorowskiemu aby w związku ze zdarzeniem z dnia 10 kwietnia 2010 roku odpowiednie służby badały przyczyny poważnej awarii serwerów jaka 6 kwietnia 2010 roku sparaliżowała pracę MSZ i spowodowała m. in. odcięcie zasilania zewnętrznego w nowym budynku resortu (Przynajmniej mamy prąd i możemy ugotować sobie herbatę. Jestem w MSZ od wielu lat, ale czegoś takiego nie pamiętam. Po prostu nie dało się pracować – opowiada jeden z dyplomatów tygodnikowi „Polityka”.) ?

80. Co B. Komorowskiemu wiadomo o przyczynach awarii internetu i dostaw prądu w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 10 kwietnia 2010 roku co uniemożliwiło m. in. dostarczenie szefowi MSZ R. Sikorskiemu listy pasażerów TU 154 101 ?

81. Czy B. Komorowski jako p. o. Prezydenta RP a potem Prezydent RP odpowiedzialny m. in. za bezpieczeństwo otrzymał szczegółowe raporty właściwych służb z tych zdarzeń i wyjaśnienie ich koincydencji czasowej z katastrofą z dnia 10 kwietnia 2010 roku ?

82. Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej (poza telegramem prezydenta Federacji Rosysjkiej) marszałek Bronisław Komorowski przejął obowiązki Prezydenta RP w dn. 10 kwietnia 2010 roku w godzinach popołudniowych ?

83. Czy w momencie przejmowania obowiązków dysponował dokumentem stwierdzającym śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ?

84. Czy był to akt zgonu (wg przepisów rosyjskich) czy też tylko rosyjska nota dyplomatyczna ?

85. Czy nota dyplomatyczna stwierdzająca śmierć Prezydenta RP mogła opierać się przeprowadzonej identyfikacji zwłok prezydenta L. Kaczyńskiego skoro tej identyfikacji dokonano w godzinach wieczornych 10/04/2010 wobec czego do momentu identyfikacji ciała Prezydenta i stwierdzenia jego zgonu zastosowanie powinien znaleźć art. 131 pkt. 1 zd. 2 i następne Konstytucji RP zgodnie z którym: „Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej” ?

86. Czy Bronisław Komorowski wypowiadając się w 2011 roku na temat przyczyn zdarzenia z dnia 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w ten sposób: „Zaakceptowałem zasadniczą myśl raportu ministra Millera, że źródłem nieszczęścia była próba lądowania w niedopuszczalnie złych warunkach pogodowych. Reszta to już dodatki, błędy natury technicznej czy mankamenty natury technicznej na lotnisku” oraz „…bo niestety – w moim przekonaniu – sprawa jest w sposób arcybolesny prosta ” nie uważa, że skoro w sprawie śledztwo prowadzi prokuratura wojskowa, z której kolejnych komunikatów wynika, że nadal prowadzi czynności procesowe zmierzające do ustalenia CO SIĘ STAŁO pod Smoleńskiem a raport PKBWL jest tylko jednym z dowodów sprawie, który ani prokuratury nie wiąże ani nie jest dowodem najważniejszym a równoważnym wśród wszystkich innych to takie wypowiedzi mogą zostać odebrane jako próba wpływania na działania prokuratury ?

87. Czy prezydent B. Komorowski wypowiadając się z takim przekonaniem o przyczynach zdarzenia z 10 kwietnia 2010 roku (lądowanie w złych warunkach pogodowych) wziął pod uwagę fakt, iż to rosyjski Prokurator Generalny Jurij Czajka doprowadził do unieważnienia protokołów zeznań kontrolerów z lotniska Sewiernyj, które w swojej pierwotnej wersji mówiły o dyspozycjach wydawanych z Moskwy i podawaniu załodze polskiego samolotu fałszywych informacji o warunkach pogodowych oraz wspominały o obecności w budynku kontroli lotów trzeciej osoby – oficera FSB ?

88. W tzw. rekomendacjach, zawartych w ekspertyzie prof. dr hab. Ryszarda Zięby i dr Justyny Zając -„Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski” powstałej z inicjatywy BBN, można było znaleźć następujące stwierdzenie: „ (…) Jednak czołowa partia opozycyjna w Polsce – Prawo i Sprawiedliwość podjęła kilka miesięcy później działania na rzecz ponownego konfliktowania z Rosją, sugerując odpowiedzialność tego państwa za katastrofę.(…)” gdy tymczasem to prezydent FR W. Putin stwierdził, że za tragedię Boeinga 777 w lipcu 2014 roku odpowiada „Bezwarunkowo państwo, na którego terytorium to się stało (…)”
Dlaczego więc przed zakończeniem śledztwa polskiej prokuratury ośrodek prezydencki wyklucza odpowiedzialność państwa rosyjskiego za wydarzenie z dnia 10 kwietnia 2010 roku skoro nie wykluczyły tego organy procesowe, co więcej – zamierzają postawić zarzuty rosyjskim kontrolerom lotu ?

V. STOSUNEK BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO DO WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

89. Prezydent B. Komorowski pytany w roku 1992 (wówczas jako wiceszef MON): „Na czym polegają patologiczne układy w służbach specjalnych MON?- odpowiadał: – „Nie wiem. Nie podzielam spiskowej teorii dziejów. Przez dwa lata pracy w MON nie zetknąłem się z sytuacjami, które mogłyby potwierdzić istnienie takich układów”.
Jak to możliwe, że Bronisław Komorowski jako ówczesny wiceminister obrony narodowej „nie zetknął się” z treścią sporządzonego kilka miesięcy wcześniej poufnego raportu tzw. komisji Okrzesika, w której opisano m. in. nieprawidłowości i nadużycia finansowe w kręgach kierowniczych jeszcze WSW; przedstawiono działania tej służby przeciwko opozycji politycznej, przypadki niszczenia akt, a przede wszystkim, potwierdzono fakt ścisłej współpracy oficerów WSW ze służbami ZSRR ?

90. W 2005 roku Bronisław Komorowski tak wypowiadał się na temat Wojskowych Służb Informacyjnych: „nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że niezweryfikowanie WSI to jeden z grzechów pierworodnych III RP. A to, że tyle się ostatnio mówi o wszelkich patologiach w WSI…, cóż, jestem przekonany, że są to działania z inspiracji służb cywilnych. To efekt walki między tymi dwiema instytucjami – może z zewnątrz wcale tak niewyglądającej, ale w gruncie rzeczy zdrowej rywalizacji.”
Inna wypowiedź już na temat zlikwidowanych WSI: "zlikwidowanie wojskowego wywiadu nie zasługuje na miano reformy, tylko szaleństwa".
Skąd wobec tego niepośledni udział wojskowych służb specjalnych PRL (a potem ich następczyni WSI) w aferze FOZZ polegającej na potajemnym skupywaniu polskiego długu na rynkach wtórnych (działalność nielegalna w świetle prawa międzynarodowego) ale przede wszystkim na operacjach mających na celu wyprowadzenie spod kontroli państwa sporej części majątku publicznego?

91. Co było zatem podstawą wyroku sądu ze stycznia 2015 roku skazującego kilku oficerów WSI a dotyczącego nielegalnego handlu bronią ?

92. Czy B. Komorowskiemu wiadomo o wpływie jaki wywierali ludzie ze środowiska WSI na wymiar sprawiedliwości i organa ścigania? Wiedza ta pochodzi od samego gen. Tadeusza Rusaka (byłego szefa krakowskiej delegatury UOP z rekomendacji B. Komorowskiego, byłego szefa WSI), który w wywiadzie dla Dziennika Polskiego z 12 września 2003 roku („Kryminaliści służbowo” autorstwa Ewy Łosińskiej) wyraził następujący pogląd: „Problem w tym, że grupa, która w tej chwili kreuje politykę WSI (w 2003 roku – przypis mój), ma duży wpływ na działalność prokuratury. Ta sama z siebie pewnych rzeczy nie robi. WSI szukają możliwości wpływania na decyzje prokuratury i innych organów poprzez lokowanie tam swoich ludzi, poprzez łapanie osób pracujących w tych organach na czynach nie całkiem zgodnych z prawem, szukanie haków. Zwłaszcza ludzie dawnej WSW byli mistrzami takich działań. I nadal tak postępują.”

93. Zdaniem B. Komorowskiego: „Hańbą było zlikwidowanie wojskowych oczu i uszu, jakimi są wywiad i kontrwywiad wojskowy i tego się nie wyrzeknę jako były minister obrony narodowej. To była decyzja szkodliwa z punktu widzenia państwa polskiego. Nie były to służby dawnego PRL-u tylko demokratycznego państwa”.
Czy Prezydentowi zatem nie przeszkadza, że kursy organizowane przez Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR pod nadzorem sowieckiego wywiadu wojskowego czyli GRU przeszło około 300 oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych ?

94. Czy Bronisław Komorowski nadal uważa, iż likwidacja WSI i procedura weryfikacyjna obejmująca oficerów tej służby była szkodliwa dla państwa i „była zbrodnią i hańbą” skoro nawet kilku żołnierzy WSI zostało zidentyfikowanych przez UOP jako rosyjscy szpiedzy ?

95. Skąd zatem zdaniem B. Komorowskiego wzięła się opinia Radosława Sikorskiego nt WSI a zamieszczona w 1992 roku na łamach brytyjskiego ”Spectatora” gdzie niedawny kolega partyjny BK pisał: "WSI były ostatnią funkcjonującą organizacją komunistyczną, która mogła przejąć kontrolę nad krajem, gdyby ze Wschodu znów zaczęły wiać chłodniejsze wiatry. (…) Obecni i byli oficerowie WSI mieli mieszkania i zagraniczne konta bankowe, prowadzili operacje przemytu broni, mieli własne źródła dochodu i własne kontakty na Wschodzie i na Zachodzie" ?

96. Dlaczego entuzjastycznego stosunku do służby jaką były WSI i jej kompetencji nie podzielał np. kolega partyjny B. Komorowskiego Konstanty Miodowicz, który tak scharakteryzował WSI: „Służby te są spenetrowane przez różnej maści obce wywiady. Profesjonalizm znacznej części kadry jest wątpliwy. Wysocy oficerowie mają nawyki i mentalność z poprzedniej epoki, gdy wojskowe służby były kontyngentem pomocniczym dla radzieckiego GRU i III Zarządu KGB. Ludzie tacy jak gen. Dukaczewski powinni straszyć w rezerwatach postkomunizmu!” ?

97. Dlaczego w 2000 roku Bronisław Komorowski jako ówczesny szef MON, wbrew opinii szefa WSI (w liście do szefa MON B. Komorowskiego, ówczesny szef WSI gen. Tadeusz Rusak pisał, że „analiza całego materiału […] skłania nas do stwierdzenia, iż gen. dyw. Izydorczyk celowo może ukrywać fakty związane z okresem pobytu w Moskwie” i odmówił wydania certyfikatu) zgodził się na wydanie poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Bolesławowi Izydorczykowi, który w efekcie objął funkcję Dyrektora Partnership Coordination Cell (PCC) w Mons i przebywał tam do 2003 r. mając dostęp do informacji stanowiących najwyższe tajemnice NATO. ?

98. Skąd u niego takie zaufanie do ludzi nie tylko związanych z aparatem bezpieczeństwa PRL ale także podejrzewanych o współpracę z obcymi służbami specjalnymi takich jak płk Aleksander Lichocki (wieloletni znajomy BK) czy płk Leszek Tobiasz ?

99. Co wiadomo B. Komorowskiemu nt. szantażowania płk. Aleksandra Lichockiego w związku z zabójstwem gen. Marka Papały (płk. Lichocki był znajomym Edwarda Mazura) ?

100. Co wiadomo Bronisławowi Komorowskiemu na temat podsłuchiwania przez grupę oficerów WSI stosującą techniki operacyjne (w okresie sprawowania przez niego szefostwa MON) rozmów posłów z sejmowej Komisji Obrony, którzy decydowali o losach trzech ważnych dla Wojska przetargów: na zakup samolotu wielozadaniowego, transportera opancerzonego i przeciwpancernego pocisku kierowanego ?

101. Czy prawdą jest, że Kancelaria Prezydenta RP na jesieni 2012 roku rozsyłała zapytania urzędów i służb podległych prezesowi RM pytając je o lokalizację materiałów badanych przez Komisję Weryfikacyjną WSI ?
Jaka była podstawa prawna i faktyczna tego rodzaju działań ?

102. Co prezydentowi B. Komorowskiemu wiadomo o nagraniach rozmów prowadzonych przez niego w jego biurze poselskim w roku 2007 z podkarpackim biznesmenem i swoim znajomym Krzysztofem Winiarskim (byłym oficerem WSI) ?

103. Czy Bronisławowi Komorowskiemu wiadomym było, iż Krzysztof Winiarski był współpracownikiem polskich (i nie tylko polskich) służb ścigających zorganizowaną przestępczość?

104. Czy Bronisław Komorowski był przez tego człowieka szantażowany ujawnieniem tych nagrań jeżeli ówczesny poseł PO nie zapewni mu pracy w jednej z placówek dyplomatycznych ?

105. Czy prawdą jest, że rozmowy z Krzysztofem Winiarskim dotyczyły m. in. nielegalnych działań wobec opozycji politycznej ?

106. Czy Bronisławowi Komorowskiemu znane jest nazwisko Siergiej Kopyrow (Kopylow, Kapylow) – osoba posługująca się tym nazwiskiem miała występować w imieniu i z upoważnienia resortu obrony narodowej kiedy BK pełnił funkcję szefa MON wobec Wojskowej Akademii Technicznej, ingerować w jej prace badawcze czy też miała dostęp do tajemnic służbowych ?

107. Czy Bronisławowi Komorowskiemu znane są wyniki śledztwa Centralnego Biura Śledczego w sprawie przestępczych działań Fundacji Pro Civili ?

108. Czy wiadomo mu dlaczego (podstawa prawna) śledztwo to przejęły Wojskowe Służby Informacyjne ?

109. Czy Bronisław Komorowski zna byłego oficera WSI Piotra Polaszczyka, zasiadającego we władzach Fundacji Pro Civili a potem w Radzie Nadzorczej SKOK Wołomin, z którego osobą prokuratura (wg doniesień mediów) wiąże ogromne nadużycia finansowe dokonywane przez te instytucje w czasie sprawowania przez niego w nich tych funkcji ?

110. Czy oficer ten bywał gościem w Pałacu Prezydenckim w latach 2010-2015 ?

111. Czy B. Komorowski ma wiedzę na temat tego, dlaczego jego syn Tadeusz Komorowski został prokurentem w Maddy Investments sp. z o. o. należącej do Grupy kapitałowej Celtic Property Developments (CPD) czyli konsorcjum ok. 30 firm działających w "segmencie biurowym i mieszkaniowym" zaangażowanej w niezbyt przejrzysty proceder przejmowania nieruchomości po ZPC Ursus i z udziałem podmiotów w których zaangażowany był Piotr Polaszczyk a które to spółki zaciągały kredyty w SKOK Wołomin ?

112. Czy do konsultacji projektu nowelizacji ustawy z dnia 16 października 2012 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego zaproszono również byłych żołnierzy WSI, zrzeszonych w stowarzyszeniu SOWA kierowanym przez gen. Marka Dukaczewskiego ?

113. Dlaczego B. Komorowski zmieniał zeznania jako świadek w procesie w sprawie tzw. „afery marszałkowej” ?

114. Co jest przyczyną rozbieżności zeznań złożonych przez B. Komorowskiego z zeznaniami innych świadków w procesie: Pawła Grasia, Krzysztofa Bondaryka, Jadwigi Zakrzewskiej (wiceszefowej MON a obecnie posłanki PO) czy nieżyjącego już płk. Leszka Tobiasza ?

115. Czy B. Komorowski zamierza opublikować treść Uzupełnienia nr 1 do Raportu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, tj. tzw. Aneksu do raportu o likwidacji WSI ?

116. Czy B. Komorowskiemu wiadomo, iż była dziennikarka Anna Marszałek-Rochowicz (autorka artykułu o rzekomych nieprawidłowościach w Komisji Weryfikacyjnej) w procesie w sprawie tzw. afery marszałkowej zeznała, iż tzw. Aneks do Raportu z Likwidacji WSI kończy się wnioskami o postawienie kilku osób przed Trybunałem Stanu a jedną z tych osób jest właśnie Bronisław Komorowski ?

VI. POLITYKA HISTORYCZNA

117. Dlaczego Bronisław Komorowski jako poseł AWS i przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej nie wyszedł z inicjatywą (w odpowiedzi na apel. m. in. płk Ryszarda Kuklińskiego) odtajnienia dokumentów z lat 60-tych i 70-tych dotyczących jednostronnych zobowiązań wojennych PRL na rzecz Związku Sowieckiego ( między innymi, znanych Sztabowi Generalnemu LWP wojskowych planów operacyjnych, dotyczących ofensywy sowieckich sił zbrojnych na Zachodnią Europę.) mogących potwierdzać pełne uzależnienie Ludowego Wojska Polskiego od ZSRR i służalczość części jego generałów wobec Sowietów ?

118. Dlaczego B. Komorowski sprzeciwił się w 2005 roku inicjatywie Jarosława Kaczyńskiego aby pozbawić Wojciecha Jaruzelskiego przywilejów oraz stopnia generalskiego argumentując to w ten sposób, iż „Trzeba umieć oddzielić regulacje ustawowe dotyczące wszystkich byłych prezydentów od oceny ich działalności, nie można karać kogoś za błędne decyzje lub niewłaściwe zachowanie, odbierając uprawnienia” ?

119. Co oznacza sformułowanie „błędne decyzje” czy „niewłaściwe zachowanie” w stosunku do człowieka, który obok B. Bieruta był najgorliwszym spośród I sekretarzy KC PZPR wykonawcą poleceń Moskwy ?

120. Co miał na myśli Bronisław Komorowski mówiąc iż „…zabranie Jaruzelskiemu stopnia generalskiego oznaczałoby, że przekreślamy całą drogę żołnierską generała, a ta nie cała przecież była zła” w odniesieniu do człowieka, którego droga żołnierska od początku powstania Polski Ludowej to była droga służby Związkowi Sowieckiemu począwszy od współpracy ze zbrodniczą formacją wojskową jaką była Informacja Wojskowa (TW „Wolski”) aż po lata 80-te, zwłaszcza okres stanu wojennego gdzie generał wręcz zabiegał o interwencję sowiecką w Polsce w celu stłumienia Solidarności ?

121. Czy swej „drodze żołnierskiej” generał Jaruzelski zawdzięcza zaproszenie przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ?

122. Czemu służyło zaproszenie przez B. Komorowskiego do Belwederu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego skupiającego generałów komunistycznego wojska PRL takich jak Franciszek Puchała, Roman Misztal czy Mieczysław Dachowski. ?

123. W 2011 roku szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen Stanisław Koziej tak ocenił współpracę płk. Kuklińskiego z CIA: „współpraca z obcym wywiadem jest czymś nie do zaakceptowania. Sprawa płk Kuklińskiego przez następne pokolenia nie będzie możliwa do jednoznacznej oceny. Będzie ciągle rozpięta między bohaterstwem i zdradą.”
Jak w takim razie prezydent Bronisław Komorowski ocenia fakt, iż tenże generał Koziej był w latach 80-tych uczestnikiem kursu organizowanego Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR pod nadzorem sowieckiego wywiadu wojskowego czyli GRU.

124. Jakie intencje przyświecały B. Komorowskiemu kiedy w 2010 roku poparł inicjatywę budowy pomnika nagrobnego żołnierzy bolszewickich w Ossowie ?

125. Bronisław Komorowski przemawiając podczas odsłonięcia pomnika poświęconego Ofiarom Zbrodni Wołyńskiej powiedział: „…Uważamy bowiem, że ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być metodą rozwiązywania konfliktów między sąsiadującymi ludami czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną, czy religijną”.
Dlaczego B. Komorowski uważa (jak można sądzić z tej wypowiedzi), że zbrodnia wołyńska nie była ludobójstwem a tylko „czystka etniczną” ?

126. Czy Prezydent RP uważa, że zafałszowywanie prawdy historycznej tego typu wypowiedziami służy pojednaniu w tym wypadku polsko-ukraińskiemu ?

VII. POZOSTAŁE PYTANIA

127. W 2007 roku oburzenie Bronisława Komorowskiego wywoływała perspektywa przetrzymywania przez marszałka Sejmu ustaw zgłaszanych przez opozycję, przez okres pół roku:
Pół roku, jest cały szereg, niestety, inicjatyw opozycji, które już zresztą w tej lodówce tkwią dużo dłużej, niż pół roku, no bo zawsze się znajdzie jakiś wzgląd natury formalnej, półformalnej, żeby opozycji życie utrudnić w parlamencie, szczególnie wtedy, kiedy większość dysponuje właśnie funkcją marszałka.”

128. Ile zdaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego znalazło się w „lodówce” u jeszcze marszałka Komorowskiego projektów ustaw zgłoszonych przez opozycję ?

129. Jak się to ma do jego słów, iż:„Polsce potrzebna jest polityka oparta na rozwadze w działaniu, szacunku dla ludzi inaczej myślących i dostrzeganiu w politycznym przeciwniku partnera”?

130. W swojej „Wizji Polski” Bronisław Komorowski zapowiadał, że jako Prezydent RP chce „…budować przestrzeń do obywatelskiej debaty nad najważniejszymi dla kraju sprawami, mobilizować środowiska polityczne, naukowe, eksperckie do wspólnej dyskusji nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań dla polskiej rzeczywistości prawnej, gospodarczej, dla dobrobytu obywateli”
Ile takich obywatelskich debat z udziałem naukowców, ekspertów, polityków zorganizował Bronisław Komorowski w okresie 5 lat urzędowania ?

131. Czy zgodnie z wypowiedzią szefa BBN gen. Stanisława Kozieja „Z konstytucji wynika, że są dwa ośrodki władzy wykonawczej – rządowy i prezydencki. Bierzemy jednak pod uwagę, że w przyszłości może się pojawić wola zmiany konstytucji i na przykład przejście na system prezydencki albo gabinetowy” taka „wola zmiany konstytucji” i „przejścia na system prezydencki” pojawiła się w pałacu prezydenckim i prezydent B. Komorowski planuje inicjatywę w tej materii ?

132. „Jaka wizyta, taki zamach, bo z trzydziestu metrów nie trafić w samochód, to trzeba ślepego snajpera” – to komentarz wówczas jeszcze marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego do strzałów oddanych w kierunku kolumny pojazdów prezydenta L. Kaczyńskiego w Gruzji.
Czy w takim samym kontekście postrzega swoją wizytę na Ukrainie w lipcu 2013 roku gdzie został zaatakowany jajkiem przez młodego Ukraińca ?

133. Czy Bronisław Komorowski potwierdza fakt, że w latach 90-tych wraz z Januszem Palikotem uczestniczył w polowaniach na terenie Rosji, i że, cytując za J. Palikotem: „Dawne KGB podesłało nam na wieczór jakiegoś niby-sąsiada , który raczył nas wódką i próbował wyciągać na debaty polityczne.” ?

134. Czy B. Komorowski uważa za właściwe tego typu eskapady byłego wiceszefa MON, na teren obcego mocarstwa ze świadomością, że takie wizyty będą zawsze „obstawiane” przez służby specjalne tegoż mocarstwa ?

135. Dlaczego B. Komorowski po uniewinnieniu R. Szeremietiewa nie zrealizował swojej wcześniejszej deklaracji, że odejdzie z życia politycznego, jeśli Szeremietiew okaże się niewinny, bo to dla niego (BK) sprawa honorowa („Jeśli Romuald Szeremietiew okaże się niewinny – odejdę z polityki. Jako człowiek honoru nie mógłbym się zachować inaczej)” ?

136. Co B. Komorowski miał na myśli mówiąc w grudniu 2009 roku: „Chciałbym skrócić zły okres prezydentury Lecha Kaczyńskiego.” ?

137. Czy to „skrócenie” miało się odbyć w zamyśle B. Komorowskiego drogą konstytucyjną a jeśli tak to jakie były ku temu podstawy ?

138. Co B. Komorowski miał na myśli, mówiąc w wywiadzie, jakiego 29-ego kwietnia 2009 roku udzielił radiu RMF FM (prowadzący Konrad Piasecki): "Przyjdą wybory prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś leciał, i to się wszystko zmieni" ?

139. Czy B. Komorowski może potwierdzić informację, że znajdował się na tzw. „liście Vogla” czyli liście kontaktów Petera Vogla, „kasjera lewicy” ? P. Vogel powiedział o tym w wywiadzie dla „Gazety Bankowej”z czerwca 2014 roku.

140. Dlaczego B. Komorowski i 120 innych posłów PO głosowało w 2006 roku przeciwko powołaniu organu nadzoru jakim jest KNF ?

141. Dlaczego B. Komorowski mając wątpliwości co do konstytucyjności przedkładanych mu do podpisu ustaw nie stosuje prawa weta ?

142. Swego czasu prezydent B. Komorowski (wówczas jeszcze jako poseł PO) był łaskaw tak się wypowiedzieć nt ówcześnie rządzących Polską (PiS): „Polska w rękach drobnych cwaniaczków, drobnych pijaczków, którzy sięgają po najwyższe funkcje”
Czy odnosi się ona również do incydentu z kwietnia 2010 roku z pogrzebu Anny Walentynowicz gdzie ok 2,5 godziny po uroczystości zjawili się przedstawiciele wówczas jeszcze marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego, jego asystent Waldemar Strzałkowski i pełniący funkcję rzecznika marszałka, Jerzy Smoliński, którzy wg reporterów "Dziennika Pomorza" znajdowali się pod wpływem alkoholu ?

143. Dlaczego w takim razie B. Komorowski wyraził zgodę na członkostwo w swoim komitecie wyborczym skarbnika PO Łukasza Pawełka, którego październiku 2014 roku znaleziono pod wpływem alkoholu leżącego pod ogrodzeniem ambasady USA ?

144. Czy Bronisław Komorowski w trakcie kadencji 2010-2015 bywał w restauracjach „Sowa i Przyjaciele” oraz „Amber Room” ?

145. Czy występuje w postępowaniu prokuratorskim jako pokrzywdzony czyli jedna z kilkudziesięciu osób nagranych w restauracji „Sowa i Przyjaciele” ?

146. Czy Bronisław Komorowski nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące uczciwości wyborów samorządowych: „Nie ma zgody na kwestionowanie uczciwości wyborów na przykład poprzez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności ponownego rozpisania wyborów… To odmęty szaleństwa” w kontekście niedawnej wypowiedzi przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego dla dziennika „Rzeczpospolita”, który na pytanie dziennikarza czy ma pewność, że wadliwe działanie systemu informatycznego nie wypaczyło wyników wyborów samorządowych odpowiedział, że: „Dopóki nie będzie opinii zespołu informatyków, nie ma takiej pewności. Jest też problem przyczyny głosów nieważnych. Ustawa nie pozwala ich zbadać.” ?

147. Czy podtrzymuje swoje stanowisko również wobec skali kwestionowania przez polskie sądy „uczciwości wyborów na przykład poprzez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności ponownego rozpisania wyborów” skoro sądy te właśnie nakazują ponowne głosowania ?

148. Jakie były wobec tego podstawy do opublikowania wspólnego apelu do polityków i mediów, którego sygnatariuszami byli prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa gdzie napisano m. in.: „Nie ma groźby dla uczciwości przebiegu tych wyborów, w tym rzetelnego policzenia każdego oddanego głosu” ?

149. Czy apel ten był przygotowany z inicjatywy Bronisława Komorowskiego ?

150. Czy zdaniem B. Komorowskiego sytuacja w której mija 5 miesięcy od wyborów a Państwowa Komisja Wyborcza nie publikuje oficjalnych szczegółowych wyników wyborów samorządowych jest sytuacją normalną ?

151. Dlaczego B. Komorowski odniósł się negatywnie do propozycji klubu parlamentarnego PiS zmian legislacyjnych w kodeksie wyborczym mających na celu zabezpieczenie procedur wyborczych i w piśmie z czerwca 2013 roku uzasadnił to m. in. w ten sposób: “Nie ma konieczności nowelizacji ustawy” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wyborów, ponieważ ”w polskim prawie wyborczym system informatyczny pełni wyłącznie funkcję wspomagającą” ?

152. Na ile propozycji legislacyjnych opozycji parlamentarnej i środowisk społecznych B. Komorowski odpowiedział pozytywnie w ramach hasła poprzedniej kampanii: „Wybierzmy zgodę” ?

153. Dlaczego B. Komorowski podpisywał ustawy, które okazywały się potem (w myśl orzeczeń TK) niezgodne z konstytucją skoro z art. 126 Konstytucji RP wynika, iż Prezydent nie może podpisać ustawy niezgodnej z konstytucją wobec czego powinien ją zawetować lub przed jej podpisaniem skierować do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z konstytucją.

154. Czy B. Komorowski zamierza pójść śladem swojego poprzednika L. Kaczyńskiego i (dla zachowania/wprowadzenia dobrego obyczaju) opublikować swoje oświadczenie majątkowe mimo, iż żaden przepis go do tego nie obliguje ?

155. Jakie działania podjął B. Komorowski jako szef MON po prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S. A. (a więc i systemów łączności w tym strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa) – aby dane np. tajnego obiektu o numerze 09210 (miejsca, z którego w razie konfliktu zbrojnego rząd i dowództwo sił zbrojnych kieruje działaniami państwa) oraz systemy łączności dla wojska i wywiadu nie stały się dostępne dla francuskiego inwestora, który z kolei poprzez dalszą odsprzedaż akcji TP S. A. dowolnemu kontrahentowi mógł ułatwić dostęp do nich każdemu innemu państwu ?

156. Czy prawdą jest, że na naradzie u premiera J. Buzka B. Komorowski oświadczył, że nie miał pojęcia jak zabezpieczyć interes państwa w tym zakresie ?

157. Czy dziennikarka Gazety Wyborczej Anna Bikont wynajęła swoje mieszkanie przy ul. Wiejskiej 14/5 na sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego w kampanii 2010 roku ?

Reklama

60 KOMENTARZE

 1. …..
  ale mnie pan zaskoczyl..przez przypadek kliknalem ponownie..zaczalem czytac i zglupialem..kazdy z rozdzialow polityka wewn-smolensk-stosunek do wsi..kazdy z punkcikow nadaje sie na osobny felieton..dziesiatki pytan..  np pyt nr 83-84..?????..juz mam taki metlik w glowie ze szkoda gadac..wpuszcza watahe wilkow??nie wpuszcza??skoro nie maja wiz to nie maga wjechac??mogą??ani schetyna ani pani tereska nie zwolali dotad konferencji prasowej..ktos powie..ja wiem..ze polska jest krajem "tranzytowym"..i ze maj aprawo przejchac..

  a ja mam osobiscie jedno..moze dwa pytania do urzedujacego prezydenta..

  Panie Prezydencie; czy celem wizyty na ukrainie bylo upokorzenie calego narodu;przez pryzmat dnia w ktorym wierchowna rada uchwalila taka to a nie inna ustawe o OUN UPA??
  Czy musial pan miec ta wizyte akurat w ten dzien??Innego dnia nie bylo??
  Czy tez to byl pretekst do jakowychs spotkan zwiazanych z tezami zawartymi w ksiazce Jurgena Rotha o smolenskim zamachu..Czy podejmowal pan jakies proby  negocjacyjne z osobami dpowiedzialnymi badz posredniczacymi w organizacji zamachu?

  • Pewnie znalazłoby się sporo
   Pewnie znalazłoby się sporo innych pytań… niemniej mam nadzieję, że się przydadzą, że otworzą ludziom oczy na to z kim mamy do czynienia…
   Celowo miesiąc wczesniej opublikowałem 50 pytań Ściosa sprzed 5 lat – dobrze korespondują z nimi i je uzupełniają…

   • a’propos
    nie mialem pojecia..myslalem ze to wlasciciel bloga klepal po nocach klawiature..tylko widzisz..ja ciagle sie zastanawiam..bo ze cała po to..tu nie bede konczyl..ale z godne z clou felietonu..dlaczego przez te 8 lat czasami pis byl taki miekki??nie rozumiem..ja wiem ze aby dojsc do momentu wyjscia ksiazki Rotha trzeba bylo 5 lat i tej calej gehenny…ze polityka jest obliczona na lata i cele dlugoterminowe..ale juz mam powoli dosc..schodzi ze mnie powietrze..choc tak naprawde teraz sie zacznie jazda..

 2. …..
  ale mnie pan zaskoczyl..przez przypadek kliknalem ponownie..zaczalem czytac i zglupialem..kazdy z rozdzialow polityka wewn-smolensk-stosunek do wsi..kazdy z punkcikow nadaje sie na osobny felieton..dziesiatki pytan..  np pyt nr 83-84..?????..juz mam taki metlik w glowie ze szkoda gadac..wpuszcza watahe wilkow??nie wpuszcza??skoro nie maja wiz to nie maga wjechac??mogą??ani schetyna ani pani tereska nie zwolali dotad konferencji prasowej..ktos powie..ja wiem..ze polska jest krajem "tranzytowym"..i ze maj aprawo przejchac..

  a ja mam osobiscie jedno..moze dwa pytania do urzedujacego prezydenta..

  Panie Prezydencie; czy celem wizyty na ukrainie bylo upokorzenie calego narodu;przez pryzmat dnia w ktorym wierchowna rada uchwalila taka to a nie inna ustawe o OUN UPA??
  Czy musial pan miec ta wizyte akurat w ten dzien??Innego dnia nie bylo??
  Czy tez to byl pretekst do jakowychs spotkan zwiazanych z tezami zawartymi w ksiazce Jurgena Rotha o smolenskim zamachu..Czy podejmowal pan jakies proby  negocjacyjne z osobami dpowiedzialnymi badz posredniczacymi w organizacji zamachu?

  • Pewnie znalazłoby się sporo
   Pewnie znalazłoby się sporo innych pytań… niemniej mam nadzieję, że się przydadzą, że otworzą ludziom oczy na to z kim mamy do czynienia…
   Celowo miesiąc wczesniej opublikowałem 50 pytań Ściosa sprzed 5 lat – dobrze korespondują z nimi i je uzupełniają…

   • a’propos
    nie mialem pojecia..myslalem ze to wlasciciel bloga klepal po nocach klawiature..tylko widzisz..ja ciagle sie zastanawiam..bo ze cała po to..tu nie bede konczyl..ale z godne z clou felietonu..dlaczego przez te 8 lat czasami pis byl taki miekki??nie rozumiem..ja wiem ze aby dojsc do momentu wyjscia ksiazki Rotha trzeba bylo 5 lat i tej calej gehenny…ze polityka jest obliczona na lata i cele dlugoterminowe..ale juz mam powoli dosc..schodzi ze mnie powietrze..choc tak naprawde teraz sie zacznie jazda..

  • O 260 tys DM pytałem w
   O 260 tys DM pytałem w poprzednim felietonie miesiąc temu… a w zasadzie to Ścios pytał już 5 lat temu…;)
   Stąd tu tego nie ma tak jak i szczegółów afery marszałkowej… Ale na poprzedni wpis można zajrzeć – komponuje się z tym…;)

  • O 260 tys DM pytałem w
   O 260 tys DM pytałem w poprzednim felietonie miesiąc temu… a w zasadzie to Ścios pytał już 5 lat temu…;)
   Stąd tu tego nie ma tak jak i szczegółów afery marszałkowej… Ale na poprzedni wpis można zajrzeć – komponuje się z tym…;)

 3. Ja “tylko” w kwestii pieniędzy
  A własciwie złota
  http://pulldragontail.blogspot.com/2009/12/prawie-139-ton-zota.html

  139 ton złota konkretnie.
  1 uncja warta jest obecnie około 1'200 USD
  1 oz to 31 gram,
  139 ton to około 4 milionów uncji (trochę więcej)
  139 ton złota to trochę ponad 5 miliardów USD.

  Doliczył bym do tego jeszcze to co we wrześniu 1939 roku wywiózł z Polski półkownik Matuszewski, a tego było "tylko" 70 ton złota.

  Bo razem wychodzi 209 ton, co daje 8 mld USD.

 4. Ja “tylko” w kwestii pieniędzy
  A własciwie złota
  http://pulldragontail.blogspot.com/2009/12/prawie-139-ton-zota.html

  139 ton złota konkretnie.
  1 uncja warta jest obecnie około 1'200 USD
  1 oz to 31 gram,
  139 ton to około 4 milionów uncji (trochę więcej)
  139 ton złota to trochę ponad 5 miliardów USD.

  Doliczył bym do tego jeszcze to co we wrześniu 1939 roku wywiózł z Polski półkownik Matuszewski, a tego było "tylko" 70 ton złota.

  Bo razem wychodzi 209 ton, co daje 8 mld USD.

 5. skomantuje żartobliwie
  Kampania to czas wzmożonej i intensywnej pracy Komorowskiego, a tu tyle i takie pytania i ciągle te same, wracające jak bumerang. Jak przecież wszystkim wiadomo, że pytań nawet telewizja nie może zadawać. Pan prezydent robi tylko odczyty. Na pytania znajduje czas nałęcz i tylko te w skrócie.
  Autor chociaż jest bardzo tolerancyjny dla słabszych uczniów, gdyż pytania są na kartce i odpowiadać można pisemnie, reszta odpowiada w programie co prawda zmanipulowanym.
  Ale nie szkoda, nie , pytań zadawać w końcu może powie że na nie nie odpowie. Szkoda to taka, że jeśli kiedykolwiek odpowie to nijak sie to bedzie miało do prawdy. Tymczasem każdy dzień kolejnych, nowych rozpowszechniań tematu i budzenia swiadomości w kolejnych ludziach powoduje że zmanipulowany sondaż spadł obecnie do około 40%. Więc to nie tylko zasługa kontrkandydatów a takich ludzi jak MK. Tzw praca u podstaw..

 6. skomantuje żartobliwie
  Kampania to czas wzmożonej i intensywnej pracy Komorowskiego, a tu tyle i takie pytania i ciągle te same, wracające jak bumerang. Jak przecież wszystkim wiadomo, że pytań nawet telewizja nie może zadawać. Pan prezydent robi tylko odczyty. Na pytania znajduje czas nałęcz i tylko te w skrócie.
  Autor chociaż jest bardzo tolerancyjny dla słabszych uczniów, gdyż pytania są na kartce i odpowiadać można pisemnie, reszta odpowiada w programie co prawda zmanipulowanym.
  Ale nie szkoda, nie , pytań zadawać w końcu może powie że na nie nie odpowie. Szkoda to taka, że jeśli kiedykolwiek odpowie to nijak sie to bedzie miało do prawdy. Tymczasem każdy dzień kolejnych, nowych rozpowszechniań tematu i budzenia swiadomości w kolejnych ludziach powoduje że zmanipulowany sondaż spadł obecnie do około 40%. Więc to nie tylko zasługa kontrkandydatów a takich ludzi jak MK. Tzw praca u podstaw..

 7. Odpowiedzi udzielił
  właśnie sam Pą Prezydą w dzisiejszym przemówieniu. Boże, jak jest dobrze a będzie jeszcze lepiej, Czy ilość ludzi, którzy w to uwierzą wystarczy do reelekcji ?

  Tymczasem krótki przegląd dzisiejszej Gazety Prawnej :

  1. Bramki na autostradach zostaja, bo renegocjacje z GDDKiA byłyby zbyt kosztowne, jak mówi Wasiak. Czy te umowy były tal zawarte, ze GDDKiA ma zysk do smierci?
  2. Szpitale tracą na raku czyli Pakiet Onkologiczny do korekty.

  Po co nam to było?
  Po co nam to było?
  Jeszcze nic się nie zaczęło
  A już się skończyło

  jak śpiewała przed laty Rawik.

  1. Mało chętnych na kredyty hipoteczne – ma;o jest klientów dysponujących gotówką na pokrycie wkładów własnych. (ING Bank podobno jest jednym z wyjątków)

  Tyle na razie.
  Pytania rozsyłam.

 8. Odpowiedzi udzielił
  właśnie sam Pą Prezydą w dzisiejszym przemówieniu. Boże, jak jest dobrze a będzie jeszcze lepiej, Czy ilość ludzi, którzy w to uwierzą wystarczy do reelekcji ?

  Tymczasem krótki przegląd dzisiejszej Gazety Prawnej :

  1. Bramki na autostradach zostaja, bo renegocjacje z GDDKiA byłyby zbyt kosztowne, jak mówi Wasiak. Czy te umowy były tal zawarte, ze GDDKiA ma zysk do smierci?
  2. Szpitale tracą na raku czyli Pakiet Onkologiczny do korekty.

  Po co nam to było?
  Po co nam to było?
  Jeszcze nic się nie zaczęło
  A już się skończyło

  jak śpiewała przed laty Rawik.

  1. Mało chętnych na kredyty hipoteczne – ma;o jest klientów dysponujących gotówką na pokrycie wkładów własnych. (ING Bank podobno jest jednym z wyjątków)

  Tyle na razie.
  Pytania rozsyłam.