Reklama

Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, czyli w od niesieniu Boga do stworzeń przebywających z Bogiem na obraz analogii naszego słowa-dźwięku wibracji- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej, podobnego do nas człowieka, którego słowo jest nośnikiem informacji i niech panuje- sprawuje władzę nad rybami morskimi- rodzajami zamieszczonej informacji i nad ptactwem niebios- rodzajami zamieszczonej informacji w czasoprzestrzeni, i nad bydłem- rodzajami zamieszczonej informacji, i nad całą ziemią- nad całością rodzajów zamieszczonej informacji, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi- wszystkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu pełzającym po ziemi- rodzaj zamieszczonej informacji. I stworzył Bóg człowieka słowem- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej na obraz swój, czyli na analogie obrazu swojego słowa-nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Człowieka słowa- nośnika informacji. Na obraz Boga stworzył go- na obraz analogii Boga słowa- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, czyli rodzaje zamieszczonej informacji stworzył ich słowem-nośnik rodzaju zamieszczonej informacji w formie energetycznej ( Rdz.1,26- 27).

I błogosławił im Bóg, czyli i wyraził swoją wole im Bóg,i rzekł do nich Bóg:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji do rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej rozradzajcie się i rozmnażajcie się,i napełniajcie rodzajami informacji ziemię-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, i czyńcie ją sobie poddaną- służąca człowiekowi; panujcie- sprawujcie władzę nad rybami morskimi- rodzaje informacji zamieszczone w w formie energetycznej i nad ptactwem niebios- rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, i nad wszystkimi zwierzętami- rodzajami informacji zamieszczonymi w formie energetycznej, które poruszają się po ziemi- forma ruchu poruszania się po ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Potem rzekł Bóg: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Oto daję wam-rodzajowi informacji wszelką roślinę-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej wydającą nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej na całej ziemi i wszelkie drzewa-wszelkie rodzaje informacji, których owoc-produkt rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej ma w sobie nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej: niech będzie dla was pokarmem!, czyli rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji i nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej i wszelkiemu ptactwu niebios-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej w czasoprzestrzeni i wszelkim płazom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, w których jest tchnienie życia-rodzaj informacji z formą ruchu zamieszczony w formie energetycznej daję na pokarm wszystkie rośliny-wszystkie rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej, czyli z nasieniem- informacja o całości zamieszczonej informacji i bez nasienia ( Rdz.1,28- 30).

Reklama

I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił: twórczą myślą- wirową formę energii dla słowa,dźwięku, wibracji o stałej częstotliwości- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja- dzień i noc-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. Uczynienie powierzchni-rodzaj zamieszczonej informacji oddzielającej wody od wód o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji zamieszczonych w formie energetycznej. Zebranie wody na jedno miejsce dla ukazania się ziemi, zazielenienie ziemi zieloną trawą- jedna częstotliwość wibracji- nośnika informacji dla wszystkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej wydających nasienie- informacja o całości rodzaju informacji i drzewem owocowym- rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji zamieszczone w formie energetycznej. Uczynienie dwóch świateł oraz gwiazd o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji dla dnia i nocy zamieszczonych w czasoprzestrzeni. Stworzenie słowem wszelkich częstotliwości wibracji- nośników wszelkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej z formą ruch w czasoprzestrzeni wodzie i na ziemi, z nośnikiem informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się oraz zwierząt istot żywych z formą ruchu według rodzaju informacji jego na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Stworzenie człowieka na analogię obrazu Boga słowa- nośnika rodzaju informacji w formie energetycznej.Człowieka słowa- nośnika informacji w formie energetycznej i nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się oraz pokarm dla człowieka, którym na być wszelka roślina z nasieniem i owoc z nasieniem, i pokarm dla zwierząt- wszystkie rośliny, a było to bardzo dobre- jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z wszelką formą ruchu w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, wodzie i na ziemi. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości-wszechinformacja, w której bez żadnych zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, nośników wszelkich rodzajów informacji z formą ruchu w formie energetycznej o wszelkiej częstotliwości wibracji, że stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień- szósty ( Rdz. 1,31).

Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, czyli niebo- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemia- rodzaj informacji w formie energetycznej, że wszystkimi rodzajami w formie energetycznej, zamieszczone we wszechinformacji-czasoprzestrzeń.”I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił”. Czyli dzień siódmy wzorem dla człowieka w ukończeniu dzieła swojego i odpoczynek od wszelkiego dzieła swojego dla zdrowia swojego.”I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swojego, którego Bóg dokonał w stworzeniu”. Czyli i wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy-szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swojego, które dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania, czyli taka była kolejność stwarzania nieba- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemi rodzaj informacji we wszechinformacji. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, czyli w dniu kiedy Pan- Wszechmogący Bóg uczynił ziemię- rodzaj informacji w formie energetycznej zamieszczony we wszechinformacji i niebo-wszechinformacja w czasoprzestrzeni ( Rdz.2,1-4).

A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka , który by uprawiał rolę. Czyli nie było żadnego krzewu polnego- rodzaj informacji w formie energetycznej ani nie wyrosło żadne ziele polne-rodzaj informacji, bo Wszechmogący Bóg nie rozpoczął w systemie duchowo- informacyjnym wzajemnych oddziaływań informacyjnych wód- rodzaj informacji nad powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń z rodzajami informacji pod powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń, nie było człowieka- rodzaj informacji, by rozpoczął wzajemne oddziaływania informacyjne uprawa roli- rodzaj informacji w systemie duchowo- informacyjnym. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, czyli mgła- rodzaj informacji z ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej dla całej powierzchni gleby- rodzaj informacji w formie energetycznej ( Rdz.2, 5-6 )

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą Czyli Wszechmogący Bóg nadał funkcjonalne kształty zewnętrzne i wewnętrzne wirowej formie energii zamieszczonym rodzajem informacji i do ukształtowanego funkcjonalne rodzaju informacji jego dostarczył informację ze wszechinformacji do wewnętrznie ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych we wszechinformacji- informacja dla całości i o całości (Teoria Ruperta Sheldrake’a ). Wtedy stał się człowiek istotą żywą ( Rdz.2,7)

Reklama

12 KOMENTARZE

 1. Nie, nie zapomniałem
  Może się nie domyślasz, ale wklejanie tego samego zdania w kilku różnych odmianach pomiędzy wersety dzieła literackiego (tu: mitologii) nie stanowi dowodu na nic. Poza sprawnym używaniem kombinacji CTRL-C + CTRL-V. Tak to może mniej rozwinięty goryl.

    • Dowody na zbeżność…
     @Musashi
     Dowody i fakty zbieżności Biblii z wiedzą świecką są w równaniach fizyczno – matematycznych. Fizyki teoretycznej, która zza równań zobaczyła twórczy umysł Boga Wszechmogącego. Eksperymentalne odkrycia nauki, że myśl jest twórcza i wpływa na materię etc…Czyli na początku stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii, w której zamieszczony został rodzaj informacji, umownie zwanej materią.

 2. Nie, nie zapomniałem
  Może się nie domyślasz, ale wklejanie tego samego zdania w kilku różnych odmianach pomiędzy wersety dzieła literackiego (tu: mitologii) nie stanowi dowodu na nic. Poza sprawnym używaniem kombinacji CTRL-C + CTRL-V. Tak to może mniej rozwinięty goryl.

    • Dowody na zbeżność…
     @Musashi
     Dowody i fakty zbieżności Biblii z wiedzą świecką są w równaniach fizyczno – matematycznych. Fizyki teoretycznej, która zza równań zobaczyła twórczy umysł Boga Wszechmogącego. Eksperymentalne odkrycia nauki, że myśl jest twórcza i wpływa na materię etc…Czyli na początku stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii, w której zamieszczony został rodzaj informacji, umownie zwanej materią.

 3. Nie, nie zapomniałem
  Może się nie domyślasz, ale wklejanie tego samego zdania w kilku różnych odmianach pomiędzy wersety dzieła literackiego (tu: mitologii) nie stanowi dowodu na nic. Poza sprawnym używaniem kombinacji CTRL-C + CTRL-V. Tak to może mniej rozwinięty goryl.

    • Dowody na zbeżność…
     @Musashi
     Dowody i fakty zbieżności Biblii z wiedzą świecką są w równaniach fizyczno – matematycznych. Fizyki teoretycznej, która zza równań zobaczyła twórczy umysł Boga Wszechmogącego. Eksperymentalne odkrycia nauki, że myśl jest twórcza i wpływa na materię etc…Czyli na początku stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii, w której zamieszczony został rodzaj informacji, umownie zwanej materią.