Reklama

Czasami prosta zmiana perspektywy pozwala dostrzec i zrozumieć to, czego się nie potrafi dostrzec rzutem oka. Wyobraźmy sobie, że Jerzy Owsiak nie jest prezesem fundacji, ale ministrem zdrowia. Wyobraźmy sobie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ministerstwem zdrowia. Jest to o tyle proste zadanie, że wielokrotnie podobne porównania były czynione i skoro tak, to spójrzmy okiem obywatela na działania ministerstwa WOŚP i ministra Owsiaka. Na początku umieściłem zachętę w postaci esencjonalnej i dowcipnej animacji Pani Barbary Pieli, a poniżej wklejam więcej szczegółów.

1. Media donoszą, że Jerzy Owsiak zostaje ministrem zdrowia i zmienia nudny szyld ministerstwa na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a następnie zaczyna budować swój gabinet. Wiceministrem mianuje żonę, z wykształcenia ekonomistkę, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, po czym zatrudnia ją na stanowisku dyrektora medycznego. Pod umową na 9000 zł brutto, podpisuje się minister Owsiak i wiceminister Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

Reklama

zatrudlidia.jpg

Aktualna kwota to od 13 850 zł do 19 587,14 zł brutto, to jest więcej niż zasadnicza pensja Premiera RP (11 tys.) i pensja Prezydenta RP. (12,4 tys.)

zaroblid.png

Po chwili do ministerstwa trafia córka Jerzego i Lidii Owsiaków, Aleksandra Owsiak, która zajmuje się marketingiem. Wcześniej w ministerstwie był już zatrudniony życiowy partner Aleksandry Owsiak, Jacek Sztachera.

2. Nie przejmując się obywatelami i przepisami prawa, ministerstwo WOŚP powołuje do życia podmioty gospodarcze, które są rodzinnie, osobowo i formalnie z ministerstwem powiązane.

a. „Ćwierć Mrówki” – spółka ministra Jerzego Owsiaka i Waltera Chełstowskiego, zajmuje się realizacjami telewizyjnymi i radiowymi promującymi ministerstwo.

b. „Mrówka Cała” – jednoosobowa firma wiceminister Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak, realizująca te same zadania na rzecz ministerstwa i spółki powiązanej „Złoty Melon”, tylko za znacznie większe pieniądze, udowodnione w sądzie to około 1 300 000 zł.


 

c. „Złoty Melon” – spółka powołana do życia przez ministra Jerzego Owsiaka i wiceminister Lidię Niedźwiedzką-Owsiak. Ministerstwo wniosło na rzecz spółki kapitał założycielski w kwocie 1 500 000 zł., prezesem i jednym członkiem zarządu został minister Owsiak, jedynym przedstawicielem ministerstwa na Zgromadzeniu Wspólników, wiceminister Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

W „Złotym Melonie” zatrudnienie znajduje pracownik ministerstwa WOŚP Jacek Stachera, życiowy partner ministerialnej córki Aleksandry Owsiak również pracującej w WOŚP. Minister Owsiak i prezes „Złotego Melona” sam siebie zatrudnia na stanowisku dyrektora graficznego. Kompetencje dyrektora Owsiaka? Średnie wykształcenie okupione powtarzaniem jednej klasy, matura zdana za łapówki (jego słowa), trzy razy oblany egzamin na ASP. Minister nie ma kompleksów i wypłaca sobie pensję ponad 12 000 zł, obecnie około 14 tysięcy.

Prezes „Złotego Melona” sam ze sobą i z wiceminister Owsiak-Niedźwiedzką podpisuje umowy o dzieło i umowy zlecenia.

d. Firma Tabasco Jacek Stachera, jak sama nazwa wskazuje, jest to firma należąca do pracownika ministerstwa i pracownika spółki „Złoty Melon”.

stachera.png

W firmie zatrudnienie znajduje też pracownica ministerstwa Aleksandra Owsiak.

olaowsiak.png

Tabasco zajmuje się realizacjami dwóch największych przedsięwzięć ministerstwa WOŚP, to znaczy Finał WOŚP i imprezy masowej „Przystanek Woodstock”.

tabascoreal.PNG

Źródło: http://e-tabasco.pl/realizacje/#imprezy-plenerowe/final-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy-2016-pkin

e. „Jasna Sprawa” – jednoosobowa firma należąca do ministra Jerzego Owsiak, z ustanowionym pełnomocnikiem wiceministrem Lidią Niedźwiedzką-Owsiak.

Udziały firmy w strukturze finansowej ministerstwa i spółki powiązanej „Złoty Melon” nie są znane opinii publicznej, ponieważ minister odmawia udzielenia informacji.

3. Ministerstwo musi mieć siedzibę, ale ministerstwo WOŚP to nie ZUS, żeby się gnieść w jednym pałacu i dlatego ma trzy siedziby o łącznej wartości ponad 14 milionów złotych.

budynki_0.PNG

Źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/3084?reporttypeId=21

a. Pałac główny w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 19 C.

dominika.PNG

b. Dwa pałace „Młyn Szadowo”

default.png

Większy pałac wybudowano z 1% podatków od osób fizycznych, co oznacza, że minister Owsiak i ministerstwo WOŚP oszukali darczyńców, zachęcając do wpłat, które miały ratować dzieci.

siedziba.png

c. Pomimo posiadania kilku nieruchomości ministerstwo boryka się kłopotami lokalowymi, wtedy na pomoc rusza firma „Mrówka Cała”, należąca do wiceminister Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak. „Mrówka Cała” wynajmuje lokale ministerstwu WOŚP

 

i spółce powiązanej „Złoty Melon”.

 

4. Ministerstwo WOŚP w specyficzny sposób pozyskuje środki na leczenie dzieci i dorosłych.

a. Co roku, w ciężkich warunkach atmosferycznych, na ulice wychodzą dzieci z puszkami i zbierają pieniądze od napotkanych obywateli.

dzieciwosp.jpg dzieciwosp3.jpg dzieciwosp2.jpg

b. W tym czasie minister Jerzy Owsiak oddaje się licznym rozrywkom i przyjemnościom.

owsiakf16.jpg owsiakmotor.jpeg owsiakkosmos.jpg

c. Za tę formę poboru podatków od obywateli przez lata płacił budżet centralny, telewizja publiczna i samorządy, jak samorząd gdański, który w 2014 roku wydał 111 tys. zł na fajerwerki ministerstwa WOŚP.

zbiórka3.PNG

6. W jaki sposób ministerstwo WOŚP rozlicza się z zebranych środków?

a. Przede wszystkim ministerstwo rozlicza się bardzo długo, w latach 2016-2017 zebrano od obywateli: 72 696 501,53 zł i 105 570 801,49 zł, czyli razem 178 267 303,02 zł. Do dziś na ministerialnych stronach i w dokumentach ministerstwo rozliczyło 39 684 858,05 zł za rok 2016 .

zbiórka1.PNG

Źródło: http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=24.%20Fina%C5%82%20Wielka%20Orkiestra%20%C5%9Awi%C4%85tecznej%20Pomocy%20Na%20zakup%20urz%C4%85dze%C5%84%20medycznych%20do%20oddzia%C5%82%C3%B3w%20pediatrycznych%20oraz%20zapewnienia%20godnej%20opieki%20medycznej%20senior%C3%B3w.&v=617690728196648853689163199636411410278353207312

i zero złotych za rok 2017

zbiórka2.PNG

Źródło: http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=25.%20FINA%C5%81%20FUNDACJI%20WIELKA%20ORKIESTRA%20%C5%9AWI%C4%84TECZNEJ%20POMOCY.%20DLA%20RATOWANIA%20%C5%BBYCIA%20I%20ZDROWIA%20DZIECI%20NA%20ODDZIA%C5%81ACH%20OG%C3%93LNOPEDIATRYCZNYCH%20ORAZ%20DLA%20ZAPEWNIENIA%20GODNEJ%20OPIEKI%20MEDYCZNEJ%20SENIOROM.&v=480223378261815252935076570853618732234551853072

Koszt własny ministerstwa przy ściąganiu daniny od obywateli, dochodzi 4 400 000 złotych, w tym znajdują się wypłaty dla ministerstwa.

zbiórka3.PNG

b. W bardzo dziwny sposób rozlicza się ministerstwo z dziećmi, które przekazują do WOŚP wszystko, co udało się zebrać, ale potwierdzenie dostają zupełnie inne. Prócz różnic w kwotach głównych ministerstwo w ogóle nie rozlicza walut obcych i kosztowności (obrączki itp.).

 

7. Na co ministerstwo przeznacza zebrane kwoty? Oczywiście na cel statutowy, którym jest ratowanie życia i ochrona zdrowia, w szczególności dzieci.

a. Ministerstwo zasłynęło z zakupów sprzętu medycznego i nie odbywa się to w ramach przetargów, ale „konkursu ofert”, który wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości, również sądów rozpatrujących skargi na ministerstwo. Ministerstwo WOŚP udzielając odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oświadczyło, że nie spisuje protokołu, a materiały filmowe się ministerstwu zniszczyły. Tym wyjaśnieniom nie dał wiary Wojewódzki Sąd Administracyjny, a NSA stanowisko WSA podtrzymał:

Fundacja w piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. zawiadomiła skarżącego, że nie posiada informacji określonych w pkt 4 i 6 jego wniosku i podała, co jest przyczyną braku możliwości udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem. Jednakże w ocenie Sądu jest to niewystarczające aby przyjąć, że Fundacja nie pozostaje w bezczynności. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że z przeprowadzonego przez Fundację przedmiotowego konkurs ofert nie został sporządzony protokół. Nawet jeżeli taka sytuacja zaistniała, to Fundacja powinno to uprawdopodobnić np. poprzez oświadczenie Zarządu Fundacji. Podobnie ma się sprawa związana z nagraniem filmowym, które, jako tymczasowe, zostało usunięte. To również powinno zostać uprawdopodobnione np. w formie protokołu anulowania czy też zniszczenia.

Źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sab-wa-987-15/dostep_do_informacji_publicznej/8cb399.html

b. W ramach celu statutowego ministerstwo wypłaca spółce „Złoty Melon” pieniądze na organizację imprezy masowej „Przystanek Woodstock”. Jednocześnie ministerstwo publicznie kłamie, że tego nie robi, chociaż wcześniej podpisywało uchwały, na przykład na 3 016 250 zł.

koszt woodstock.png

i znów ministerstwo przeznaczyło 1% podatku od obywateli na cel inny, niż deklarowało publicznie.

wodstoc1prc.png

„Przystanek Woodstock” jest imprezą podwyższonego ryzyka, rokrocznie dochodzi do kilkuset przestępstw i wykroczeń, w tym wypadków śmiertelnych, gwałtów zbiorowych i ciężkich pobić. W tej chwili toczy się śledztwo prokuratorskie w związku z permanentnym zaniżaniem liczby uczestników imprezy i tym samym zaniżaniem liczby ochroniarzy potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Sponsorem imprezy od lat są browary.

7. Transparentność ministerstwa WOŚP i ministrów Owsiaków najlepiej obrazuje lista wyroków sądowych.

a. 10 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, stwierdzających łamanie przez ministerstwo WOŚP ustawy o dostępie do informacji publicznej :

II SAB/Wa 987/15 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0FD81D8826
II SO/Wa 43/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/356FA62393
II SAB/Wa 212/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE26802218
II SAB/Wa 557/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA74F9BF80
II SAB/Wa 722/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8919A76809
II SO/Wa 1/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B70117E343
II SAB/Wa 76/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3A5E24A14
II SA/Wa 558/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C65B8A917B
II SA/Wa 410/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1D083EECBB
II SA/Wa 456/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2EE79A99C

b. 3 prawomocne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym dwa nakładające karę na ministerstwo, za łamanie prawa.

I OZ 853/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9A50BBCFC2
I OZ 1647/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6124E9CD67 kara
I OZ 1097/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A56D1526A kara

c. Ministerstwo WOŚP do dziś nie wykonało prawomocnych wyroków WSA, nakazujących udzielenie informacji publicznej obywatelom:

II SAB/Wa 987/15 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0FD81D8826
II SA/Wa 558/17 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C65B8A917B

d. Ministerstwo odmówiło też dostarczenia dokumentacji finansowej na żądanie Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

Pełne uzasadnienie wyroku, format PDF!

8. Wiarygodność i wizerunek ministra Jerzego Owsiaka obrazują doskonale dwa prawomocne wyroki i rozpisana wokanda.

a. Zniesławienie i znieważenie Piotra Wielguckiego, któremu minister Owsiak, między innymi, zarzucał ukrywanie dochodów. Piotr Wielgucki w przeciwieństwie do ministra dostarczył pełną dokumentację finansową i proces wygrał, ale Sąd Odwoławczy wspaniałomyślnie zmienił wyrok skazujący, na warunkowe umorzenie na okres próby jednego roku (do 7 marca 2018 roku, plus 6 miesięcy zgodnie z kodeksem karnym).

legnica.jpg

b. W okresie próby minister Owsiak został uznany winnym i ukarany za używanie słów wulgarnych na imprezie masowej „Przystanek Woodstock” 2017.

legnica.jpg

c. Minister nie zraził się wyrokiem i nadal kolekcjonuje procesy w okresie próby za wyrok karny. Obecnie przeciw ministrowi Jerzemu Owsiakowi toczą się trzy procesy cywilne o naruszenie dóbr osobistych i proces karny o znieważenie. Przedmiotem postępowań są oszczerstwa, seksizm i promowanie przez ministra Owsiaka hejterskich stron, na czym minister zarabiał produkując koszulki nawołujące do nienawiści. Ponadto prokuratora i policja prowadzi trzy śledztwa w sprawie używania wulgaryzmów przez ministra (recydywa), prowadzenia nielegalnej zbiórki i łamania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Szanowni obywatele, Polacy kochani, pokażcie mi drugiego takiego ministra i drugie takie ministerstwo w całej historii RP III, bo sam czegoś podobnego nigdy nie widziałem, chociaż piszę o polityce od 15 lat. Jest czymś nieprawdopodobnym, że ten minister byłby pośmiewiskiem i stałym klientem placówek penitencjarnych, a w roli filantropa nadal uchodzi za Matkę Teresę, tylko dlatego, że zbudował tarczę i maczugę z serduszek dzieci.

               owsiaksad.png pierdolsie.png serce_wosp_krysia.png

Reklama

30 KOMENTARZE

 1. A mnie dziwi ta cała medialna

  A mnie dziwi ta cała medialna atencja wobec człowieka, który okrzyknął się zbawcą polskiej służby zdrowia, a dostarcza jej mniej więcej jeden promil środków.

  Też chciałbym Panu podziękować za tą walkę, wierząc że prawda zwycięży i zostaną przywrócone właściwe proporcje.

  PS. Sam pomysł Orkiestry nie jest zły – może go kiedyś przejmie Caritas lub jakś inna prawdziwa organizacja charytatywna.

 2. A mnie dziwi ta cała medialna

  A mnie dziwi ta cała medialna atencja wobec człowieka, który okrzyknął się zbawcą polskiej służby zdrowia, a dostarcza jej mniej więcej jeden promil środków.

  Też chciałbym Panu podziękować za tą walkę, wierząc że prawda zwycięży i zostaną przywrócone właściwe proporcje.

  PS. Sam pomysł Orkiestry nie jest zły – może go kiedyś przejmie Caritas lub jakś inna prawdziwa organizacja charytatywna.

 3. Owsiak działa zgodnie z

  Owsiak działa zgodnie z wartościami określonymi w oficjalnych podstawach programowych UE, opartych na tzw Planie Spinellego i komunistycznym Manifeście z Ventotene, gdzie władzę mają tworzyć osoby, dla  których socjalistyczne zmiany są najwyższym celem życiowym, gotowe podjąć działania sprzeczne z prawem – wszystko jest OK. Prawdopodobnie wzoruje się także na sygnatariuszach Traķtatu Rzymskiego (początek Unii), którzy uroczyście podpisali puste kartki, bez treści… ta pojawiła się później.

 4. Owsiak działa zgodnie z

  Owsiak działa zgodnie z wartościami określonymi w oficjalnych podstawach programowych UE, opartych na tzw Planie Spinellego i komunistycznym Manifeście z Ventotene, gdzie władzę mają tworzyć osoby, dla  których socjalistyczne zmiany są najwyższym celem życiowym, gotowe podjąć działania sprzeczne z prawem – wszystko jest OK. Prawdopodobnie wzoruje się także na sygnatariuszach Traķtatu Rzymskiego (początek Unii), którzy uroczyście podpisali puste kartki, bez treści… ta pojawiła się później.

 5. Kompendium! Podane na tacy.

  Kompendium! Podane na tacy.

  Gospodarzu! Tylko podziękować, za taki kawał roboty – i czapki z głów!

   

  Już wrzuciłam jako komentarz do genialnej animacji Pani Basi, ale i tu nie zaszkodzi:

   

  Była raz sobie mrówka cała.

  Złotym melonem się odżywiała.

  A że pikantne smaki lubiła,

  ostrym tabasco przyprawiła.

  I…

  jasna sprawa,

  wnet się struła…

  Lecz już jest lepiej:

  miętę poczuła…

   

  Teraz ćwierć mrówki

  dzielnie pości

  aż się wyleczy

  z niestrawności…

  • Kiedy Owsiakiemi rodzinką

   Kiedy Owsiakiemi rodzinką zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa? To zadziwiające że organy skarbowe nie kontrolują podmiotu działającego w takich oczywistych powiązaniach rodzinnych i ukrywającego informacje publiczne. Po co ta "dobra zmiana". Raport WSI tajny. Owsiak kombinuje, jak kombinował.

 6. Kompendium! Podane na tacy.

  Kompendium! Podane na tacy.

  Gospodarzu! Tylko podziękować, za taki kawał roboty – i czapki z głów!

   

  Już wrzuciłam jako komentarz do genialnej animacji Pani Basi, ale i tu nie zaszkodzi:

   

  Była raz sobie mrówka cała.

  Złotym melonem się odżywiała.

  A że pikantne smaki lubiła,

  ostrym tabasco przyprawiła.

  I…

  jasna sprawa,

  wnet się struła…

  Lecz już jest lepiej:

  miętę poczuła…

   

  Teraz ćwierć mrówki

  dzielnie pości

  aż się wyleczy

  z niestrawności…

  • Kiedy Owsiakiemi rodzinką

   Kiedy Owsiakiemi rodzinką zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa? To zadziwiające że organy skarbowe nie kontrolują podmiotu działającego w takich oczywistych powiązaniach rodzinnych i ukrywającego informacje publiczne. Po co ta "dobra zmiana". Raport WSI tajny. Owsiak kombinuje, jak kombinował.

 7. Owsiak, za wieloletnią

  Owsiak, za wieloletnią defraudaję pieniędzy, pochodzących ze zbiórek na rzecz pożytku publicznego /wg statutu/, które sobie przywłaszczał w złodziejski sposób, zabezpieczając w ten sposób sobie i małżonce wystawne życie /nieruchochomości, ruchomości, sute pensje, ect./, musi odpowiedzieć prawnie i materialnie.

  "Dobra zmiana" jest na tyle zesrana, że jeszcze żadnego poważnego złodzieja czeciej rp nie postwiła przed sądem i z ordynarnym oszustem Owsiakiem jest tak samo.

  A to ordynarny oszust i złodziej, którego ostatnio próbował naśladować debil Kijowski.

 8. Owsiak, za wieloletnią

  Owsiak, za wieloletnią defraudaję pieniędzy, pochodzących ze zbiórek na rzecz pożytku publicznego /wg statutu/, które sobie przywłaszczał w złodziejski sposób, zabezpieczając w ten sposób sobie i małżonce wystawne życie /nieruchochomości, ruchomości, sute pensje, ect./, musi odpowiedzieć prawnie i materialnie.

  "Dobra zmiana" jest na tyle zesrana, że jeszcze żadnego poważnego złodzieja czeciej rp nie postwiła przed sądem i z ordynarnym oszustem Owsiakiem jest tak samo.

  A to ordynarny oszust i złodziej, którego ostatnio próbował naśladować debil Kijowski.

 9. Nie dziwię się Owsiakowi. Nie

  Nie dziwię się Owsiakowi. Nie można mu tego mieć za złe, że wykorzystuje głupotę ludzi.

  Winny jest bezmyślny naród.

  Gdyby naród potrafił trzeźwo myśleć, dużo by Owsiakowi dały układy.

  Nie zebrałby nic. A to, co by wyciągnął od instytucji byłoby za mało na wykarmienie tej całej machiny.

  Nie opłacałoby się i by wszystko się skończyło. Nie grałoby do końca świata i jeszcze jeden dzień.

  Przestanie orkiestra grać, kiedy ludzie zmądrzeją. A na to się nie zanosi.

   • Ogólnie patrząc – oczywiście

    Ogólnie patrząc – oczywiście tak. Ale w tym przypadku – całą machinę zbudowano na konkretnych założeniach ideologicznych. Że ludziska będą na tak. – I są.

    Obecnie jeszcze istnieje w narodzie entuzjazm, jeśli chodzi o WOŚP. I dlatego to w takim kształcie działa i będzie działać.

    My, Polacy bardziej cenimy pomoc drugiemu człowiekowi, niż ganimy złodziejstwa i przekręty. Stąd się to bierze.

    To takie podejście Janosikowe. Zbójować, OK, ale ze szlachetnych pobudek.

    "Może i coś w WOŚP jest nie w porządku, ale przecież coś tam kupuje. I to mu się chwali. Trza mu pomóc."

  • Bravo!,swietny komentarz.

   Bravo!,swietny komentarz.

    Najgorsze,ze malo kto zauwaza ta prosta prawde. Oglupialy narod!  Przyklad?

   Cyfra 48 318 co oznacza? To  suma glosow na 3 poslow PO Jacy oni? Oto Kierwinski,Grabiec,Arlukowicz

   Czyli spore miasteczko ludzi glosujacych na tylko tych 3 durni

 10. Nie dziwię się Owsiakowi. Nie

  Nie dziwię się Owsiakowi. Nie można mu tego mieć za złe, że wykorzystuje głupotę ludzi.

  Winny jest bezmyślny naród.

  Gdyby naród potrafił trzeźwo myśleć, dużo by Owsiakowi dały układy.

  Nie zebrałby nic. A to, co by wyciągnął od instytucji byłoby za mało na wykarmienie tej całej machiny.

  Nie opłacałoby się i by wszystko się skończyło. Nie grałoby do końca świata i jeszcze jeden dzień.

  Przestanie orkiestra grać, kiedy ludzie zmądrzeją. A na to się nie zanosi.

   • Ogólnie patrząc – oczywiście

    Ogólnie patrząc – oczywiście tak. Ale w tym przypadku – całą machinę zbudowano na konkretnych założeniach ideologicznych. Że ludziska będą na tak. – I są.

    Obecnie jeszcze istnieje w narodzie entuzjazm, jeśli chodzi o WOŚP. I dlatego to w takim kształcie działa i będzie działać.

    My, Polacy bardziej cenimy pomoc drugiemu człowiekowi, niż ganimy złodziejstwa i przekręty. Stąd się to bierze.

    To takie podejście Janosikowe. Zbójować, OK, ale ze szlachetnych pobudek.

    "Może i coś w WOŚP jest nie w porządku, ale przecież coś tam kupuje. I to mu się chwali. Trza mu pomóc."

  • Bravo!,swietny komentarz.

   Bravo!,swietny komentarz.

    Najgorsze,ze malo kto zauwaza ta prosta prawde. Oglupialy narod!  Przyklad?

   Cyfra 48 318 co oznacza? To  suma glosow na 3 poslow PO Jacy oni? Oto Kierwinski,Grabiec,Arlukowicz

   Czyli spore miasteczko ludzi glosujacych na tylko tych 3 durni

 11. Cinkciarze kiedyś też byli

  Cinkciarze kiedyś też byli biznesmenami,dzisiaj filantropem jest ten pajac w czerwonych gaciach,który ogłupił gawiedź,podłączył się do lewackich mediów i schronił się pod lewackie Sądy.Ma się świetnie,majątek rośnie i jest on własnością Owsiaków co nie orzą i nie sieją tylko koszą.

  Jemu i jego rodzinie w sumie już nic nie grozi,są ustawieni i moga powiedzieć: Sorry ale jesteśmy już zmęczeni nagonkami na WOSP i ten rok będzie ostatnim grania.Wszystkim dziękujemy,pa i buźka!

 12. Cinkciarze kiedyś też byli

  Cinkciarze kiedyś też byli biznesmenami,dzisiaj filantropem jest ten pajac w czerwonych gaciach,który ogłupił gawiedź,podłączył się do lewackich mediów i schronił się pod lewackie Sądy.Ma się świetnie,majątek rośnie i jest on własnością Owsiaków co nie orzą i nie sieją tylko koszą.

  Jemu i jego rodzinie w sumie już nic nie grozi,są ustawieni i moga powiedzieć: Sorry ale jesteśmy już zmęczeni nagonkami na WOSP i ten rok będzie ostatnim grania.Wszystkim dziękujemy,pa i buźka!

 13. Z kręgów szpitalnych

  Z kręgów szpitalnych otrzymałem informację, że co do najdroższego sprzętu "wośp" nie oddaje go w formie darowizny itp. szpitalowi, lecz jest to dzierżawa …, czyli w każdym momencie może go odebrać lub np. obciążyć kosztami albo np. zmienić umowę dzierżawy. Czy ktoś zna szczegóły i może potwierdzić/zaprzeczyć ?

 14. Z kręgów szpitalnych

  Z kręgów szpitalnych otrzymałem informację, że co do najdroższego sprzętu "wośp" nie oddaje go w formie darowizny itp. szpitalowi, lecz jest to dzierżawa …, czyli w każdym momencie może go odebrać lub np. obciążyć kosztami albo np. zmienić umowę dzierżawy. Czy ktoś zna szczegóły i może potwierdzić/zaprzeczyć ?