Sekielski! „Machniom”? Wszystkie kwity z IPN dotyczące wszystkich Artymowiczów za jeden kwit na Chrisa Cieszewskiego!

Prześlij dalej:

W maju br. poprzez byłą sekretarkę Jerzego Boruca (student V roku SGGW-AR, szef poligrafii KOWzP) poproszono TW o pomoc w wydawaniu nielegalnego biuletynu „Wola” i „Okno”. TW propozycję przyjął i przeszkolił 4 wskazane mu osoby w drukowaniu metodą sitoramki (osoby te są nam znane i rozpracowywane).

Po kilku tygodniach aktywnej działalności w grupie kierowanej przez studenta V roku SGGW-AR – Krzysztofa Cieszewskiego nastąpił regres związany z zatrzymaniem kilku osób wchodzących w skład tej grupy. Dodatkowym czynnikiem determinującym prawie całkowite zawieszenie działalności poligraficznej był okres egzaminów i wakacji.
Wcześniejsze plany grupy obejmowały drukowanie, oprócz „Woli” i „Okno”, również druk „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”, ale problem rozbijał się o brak dostatecznej ilości sprzętu poligraficznego.

Tak wygląda pierwszy fragment i szeroki kontekst pozwalający dokładnie przeanalizować bieg zdarzeń. Z kolei w innym fragmencie czytamy, że Cieszewski był rozpracowywany przez SB, a nie współpracował jako TW.

IV. Przedsięwzięcia operacyjne i sposób ich realizacji
Przyjęta koncepcja realizowana będzie w oparciu o 6 jednostek TW pozostających na kontakcie Wydz[iału] II Dep[artamentu] III. Są to jednostki sprawdzone, z odpowiednimi predyspozycjami i umiejętnościami. Perspektywicznie planuje się utworzenie kierownictwa wydawnictwa im. gen. „Nila” – Fieldorfa w oparciu o TW TW „Joanna”, „Adrian” (TW „Adrian”, brak bliższych danych umożliwiających identyfikację osoby.) i „Andrzej” (TW „Andrzej”, brak bliższych danych umożliwiających identyfikację osoby).

(Załącznik nr 1, charakterystyki TW).

Sposób bezpośredniej realizacji

TW „Joanna” uda się do K[rzysztofa] Cieszewskiego i B[ogusza] Jagodzińskiego (liderzy grypy drukującej „Wolę” i „Okno”, której TW jest członkiem) z propozycją druku na powielaczu w/w pozycji w własnym zakresie, bez podawania jednak bliższych szczegółów. W przypadku nie otrzymania konkretnych propozycji lub odwlekania czasowego, wydawnictwo wyda we własnym zakresie 2 pozycje książkowe, m.in. „Moc truchleje”, co w konsekwencji winno doprowadzić do otrzymania konkretnych ofert lub zleceń na usługi poligraficzne.

Strony

34312 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

32 (liczba komentarzy)

  1. Bardzo mały odzew nastąpił w tej sprawie jak do tej pory. Główne przekaziory (oprócz tvp info ze swoją niską oglądalnością) i wiele "fajnych" portali ominęło temat. Teraz pewnie trwają narady u Walterów, Wejchertów i Solorzy czy od popołudnia poruszyć "antyCieszewską" kanonadę. Chyba jeszcze nie wiedzą jak za to się zabrać.
    A teraz poważniejsza sprawa: tak pi razy oko - kiedy mniej więcej można spodziewać się publikacji pracy 6 profesorów z Cieszewskim na czele w amerykańskim żurnalu naukowym. To są bodajże dwumiesięczniki czy kwartalniki, ale czy należy zakładać, że publikacja to miesiące czy lata? Z tego co mówił Cieszewski to już gdy w Luizjanie na konferencji naukowej dał wykład w temacie to ponoć zainteresował decydentów w sprawie publikacji czyli zaczął w tym działać dobre 2 miesiące temu, ale tak konkretnie: ile może się zejść ze zweryfikowaną publikacją?

  2. W czasie jednego z gościnnych udziałów w posiedzeniu ZP profesor mówił, że standard to 2 lata, ale będzie starał się przyspieszyć

  3. Strony