Prześlij dalej:

II. Kalkulacja wielkości sił i środków potrzebnych do realizacji zabezpieczenia imprez – wielkość sił i środków organizatora należy dostosować do rodzaju imprezy masowej określonej w zezwoleniu (decyzji) Burmistrza Miasta Kostrzyn n/Odrą. Z uwagi na przewidywane zagrożenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu Woodstock, do jego zabezpieczenia Policja planuje zaangażować nie mniej niż 1570 policjantów.

III. Zastrzeżenia do stanu technicznego terenu imprezy masowej - teren Festiwalu Woodstock i planowanych imprez masowych – to obszar przylegający bezpośrednio do sprawdzonego wcześniej, pod względem minerskim terenu (teren byłego poligonu). Teren, który nie został sprawdzony pod kątem pirotechnicznym należy wydzielić i oznaczyć w celu niedopuszczenia do przebywania tam uczestników imprez.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, przeprowadzonej lustracji, a przede wszystkim na podstawie dokonanej analizy ryzyka, z uwagi na przewidywane zagrożenia, w szczególności z uwagi na zagrożenie terrorystyczne oraz możliwość wystąpienia ataków paniki spowodowanej rzeczywistym, jak i fałszywym alarmem – imprezy masowe przed Dużą Sceną ( teren udostępniony dla 30 tys. widzów) oraz Małą Sceną (teren udostępniony dla 10 tys. widzów), opiniuje jako imprezy masowe zdefiniowane w art. 3 pkt., 5 ustawy.

W uzasadnieniu opinii czytamy to, co w tej chwili jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego, z mojego zawiadomienia. Policja pisze wprost, że Owsiak organizuje imprezę na terenach byłego poligonu i w otoczeniu terenów, które nawet nie zostały sprawdzone pod kątem "minerskim". Ponadto od lat zaniża liczbę uczestników, a co za tym idzie nie zabezpiecza odpowiedniej liczby służb ochronny i informacji. Innymi słowy Owsiak kłamstwami i manipulacjami oszczędza na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu opinii:.

Przewidywana (wskazana) przez organizatora liczba uczestników poszczególnych imprez masowych, w szczególności imprezy masowej przed Dużą Sceną jest zdecydowanie zaniżona. Organizator z roku na rok podaje coraz niższą liczbę uczestników (w 2015 roku - 60.000, w 2016 roku - 50.000). Tymczasem doświadczenie lat poprzednich wskazuje, że uczestnicy koncertów odbywających się na ,,Dużej Scenie” zajmowali nie tylko teren wskazany w załączonej do wniosku dokumentacji (jako teren udostępniony dla imprezy masowej), lecz teren zdecydowanie większy. Stąd też liczba uczestników odbywającej się w tym miejscu imprezy masowej była zdecydowanie wyższa niż wskazywał na to organizator, w dokumentacji załączonej do swojego wniosku.

Strony

20390 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

11 (liczba komentarzy)

  1. Nadal uważam, że jakikolwiek incydent, dający się podciągnąć pod brak zabezpieczenia ze strony Policji zaowocuje wrzaskiem niebywałym, że PAŃSTWO NIE ZDAŁO EGZAMINU, że MŁODZI LUDZIE, że POKÓJ NIE WOJNA i tak dalej.
    Albo zabronić zupełnie albo zapewnić wsparcie i ogłosić światu jacy jesteśmy światli i tolerancyjni i jak pięknie wspieramy najpiękniejsze idee.

  2. Strony