Reklama

Kolejnym kandydatem na Urząd Prezydenta RP, który odpowiedział na nasze pytania jest Pan Kornel Morawiecki.

Pytania do Pana Kornela Morawieckiego:

Reklama

  Kolejnym kandydatem na Urząd Prezydenta RP, który odpowiedział na nasze pytania jest Pan Kornel Morawiecki.

  Pytania do Pana Kornela Morawieckiego:

  1. Czy jest Pan za monopolistycznym płatnikiem usług medycznych świadczonych osobom ubezpieczonym ( obecnie NFZ) czy za konkurencją w tym zakresie?
   – zapytał(a): Mary

   Jestem za konkurencją, tylko uczciwą.

  2. Czy popiera Pan jak najszybsze wycofanie Wojska Polskiego z Afganistanu?
   – zapytał(a): antoni

   Tak, jak najszybciej!

  3. Czy popiera Pan likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych?
   – zapytał(a): antoni

   Nie popieram.

  4. Czy popiera Pan reformę emerytalną w wersji zaproponowanej przez Waldemara Pawlaka?
   – zapytał(a): antoni

   Nie znam tej wersji. Na ogół nie mam zbieżnych sądów z Waldemarem Pawlakiem.

    

  5. Czy widzi Pan możliwość wypromowania się i zwiększenia swojej rozpoznawalności mając bardzo ograniczony dostęp do środków masowego przekazu, zwłaszcza TV?
   – zapytał(a): PrawdziweObliczePO

   Tak, przez Sieć. Przez internet.

    

  6. Czy jest Pan za prywatyzacją służby zdrowia, poczty, górnictwa, likwidacją ZUS i KRUS?
   – zapytał(a): Małpa w czerwonym

   Nie jestem.
    

  7. Czy Pana zdaniem Rosja miałaby możliwości i motyw dokonać zamachu na Prezydenta RP?
   Nie pytam czy to zrobiła, ale czy miała możliwości i powody?

   – zapytał(a): Łażący_Łazarz

   Możliwość – tak. Powody- nie.
    

  8. Czy popiera pan wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych? Dlaczego?
   – zapytał(a): Torvik

   Tak. Proszę przeczytać moją wypowiedź na stronie JOW.

    

  9. Czy nie powinien pan raczej pomyśleć o reaktywowaniu Solidarności Walczącej zamiast startowania w wyborach?
   – zapytał(a): danziger bowke

   Oczywiście myślę o niezrealizowanych ideach SW i staram się je realizować. Podzielił nas "okrągły stół" i ostatnie 21 lat.

  10. Co u licha popchnęło Pana do kandydowania? Brak Panu przecież realnych szans na zwycięstwo, jak też brak realnych możliwości zyskania politycznych sympatyków (brak czasu i pieniędzy na kampanię).
   – zapytał(a): tipsi

   Jestem najlepszym kandydatem. Chcę, by Polska miała dobrego Prezydenta. Chcę mówić w kampanii, mam coś ważnego do powiedzenia. 

  11. Czy w przypadku, gdyby w jakiejkolwiek formie rząd powrócił do forsowanego niedawno pomysłu cenzury Internetu opartej na przymusowym blokowaniu użytkownikom dostępu do określonych adresów internetowych (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), zawetuje Pan projekt ustawy zawierającej taki pomysł, czy nie?
   Jest to ważne w kontekście tego, że premier Tusk wyraźnie nie wykluczył powrotu do tej koncepcji.
   ( http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4132/ ).

   – zapytał(a): Jacek Sierpiński

   Zawetuję.

  12. Czy jest Pan zwolennikiem prywatnej czy publicznej służby zdrowia?
   – zapytał(a): Mary

   Publicznej. Uzupełnionej prywatną.

  Reklama

2 KOMENTARZE