stalinshare

Próba spojrzenia na politykę zagraniczną II RP przez pryzmat działań jej ostatniego kierownika płk. dypl. Józefa Becka ciągle pozostaje atrakcyjną przygodą intelektualną. W ciągu ponad pół wieku poświęcono analizie przyczyn upadku II Rzeczpospolitej setki opracowań i przyczynków tak w kraju, jak i za granicą, a temat wciąż nie jest wyczerpany.  Tekst ten napisałem ok 1989 r. dla kalifornijskiego dwutygodnika "Wiadomości", którego byłem jednym z redaktorów. Tekst wydaje się być  ciągle jest aktualny.share

(CZWARTY ROZBIÓR POLSKI – 23 VIII 1939)

W związku z niesławną rocznicą paktu przyjaźni między naszymi sąsiadami przypominam wcześniej napisany odnośny tekst, będący swego rodzaju kalendarium wydarzeń prowadzących do podpisania Paktu).Strony