ateizmshare

Szóste przykazanie nie ma łatwego życia, ponieważ mówi „o tych sprawach”. Treść przykazania wydaje się odnosić do pewnego, dość przykrego zjawiska jakim jest zdrada. Cudzołożenie jak podaje słownik, to uprawianie seksu przez kogoś, kto jest w związku małżeńskim lub z kimś, kto jest w związku małżeńskim. Treść starotestamentowego przykazania wydaje się odnosić do takiej właśnie sytuacji:

Nie będziesz cudzołożył

Również kosmetyczna korekta katechetyczna nie zmienia zaznaczenia i przesłania przykazania:

Nie cudzołóżshare

Czwarte przykazanie było zapisem moralnym, wychowawczym, świeckim, ale jednak służyło religii. Piąte przykazanie rozpoczyna serię przykazań kodeksowych. Oryginalne brzmienie przykazania, w wersji katechetycznej niemal zostało zachowane. Oryginał brzmi następująco:

Nie będziesz zabijał

Bardzo lakonicznie, ale katecheci konsekwentnie skracali przykazania, również i tak krótkie w treści i skromne w formie przykazanie zostało zmodyfikowane:

Nie zabijajshare

Od czwartego przykazania zaczyna się odrębna cześć dekalogu, to oczywiście tylko moje odczucie i opinia, nie żadna teologiczna prawda objawiona. Mam jednak wrażenie, że wielu wiernych i niewiernych dokonuje takiego roboczego podziału, ponieważ ten podział sam się narzuca. W wersji katechetycznej, katolickiej, ciężko się do tego nowego rozdziału dekalogu „przyczepić”, gdyż zapisy są skróconym kodeksem karnym, z paroma wyjątkami natury moralnej i wychowawczej. Jednym z takich wyjątków jest właśnie czwarte przykazanie:

Czcij ojca swego i matkę swoją.

Strony