Reklama

Odwaga cywila często jest mylona z lojalnością i waleniem na oślep w potylicę wroga. Powody są znane, zatem nie będę ich setny raz powielał, powiem tylko tyle, że z obowiązku monitoruję wszystkie wypowiedzi prezesa „Słoika”, jak również wszystkie odgłosy z WOŚP. W trakcie tej mozolnej pracy trafiłem na „sensację”, która zwyczajnie osłabia i to właśnie takich wariatów jak ja, biorących się za walenie głową w mur. Niech mi ktoś tak krok po kroku, na poziomie przedszkolnym, wytłumaczy po co na poważnych portalach pokazują się takie bzdety. Uprzedzam, że bardzo ciężko będę się poddawał edukacji, ponieważ nic tak nie psuje rzeczowego punktowania biznesu Owsiaka, jak takie nieprzemyślane „artykuły”, który nie wiadomo czemu mają służyć, bo komu to wiadomo z całą penością. Owsiak ze sztabem może zacierać ręce i szykować kolejną konferencję okraszoną przekleństwami i eksponowaniem „prawicowego jadu”. Podkładanie takich prezentów prezesowi „Słoikowi” uważam za sabotaż najgłupszej próby, który należałoby odpracować w kamieniołomach, skoro się nie potrafi kojarzyć najprostszych faktów i mechanizmów. Pojęcia nie mam, czy na moje konto nie wpłynął abonament od zawodowego złodzieja, nie wiem też kto klika na reklamy. Taki sam wpływ na akcje pojawiające się ANONIMOWO pod adresem allegro.pl ma Owsiak. Więcej, gdyby nawet prezes Złotej Mrówki sprawił sobie dzieło Trynkiewicza, ma się to nijak do rzeczywistych „zasług” i przynajmniej z mojej strony żadna krytyka na poziomie brukowca nie padnie. Traktowanie Owsiaka na poziomie idioty jest niewybaczalne, to jest lepszy cwaniak i daję głowę, że gdyby miał wiedzę o Trynkiewiczu natychmiast zrobiłby marketingową sztuczkę „Nie dla pedofilów w orkiestrze”.

Reklama

Obojętnie jak było, wyciąganie takich brudnych idiotyzmów szkodzi i bardzo łatwo wpaść w te same sidła. Ostatnio sprawdzałem pocztę w związku z wygłupami motolotniarza Artymowicza i ku mojemu zdziwieniu znalazłem maila starszego niż pięć lat. Zwracał się do mnie Andrzej Artymowicz z zapytaniem o dwie sztuki opon do auta 4×4. Sprawdziłem z ciekawości i zobaczyłem, że transakcja doszła do skutku. Chyba nie muszę tłumaczyć, że w roku 2007 nie miałem bladego pojęcia kim ten człowiek jest, bo nigdy klientów pod kątem życia prywatnego nie kontrolowałem. Chwytanie się pałki albo kija, żeby tylko przywalić w trybie natychmiastowym czyni z cwaniaka ofiarę, dlatego jeśli mogę prosić, to bardzo proszę, żeby się nie błaźnić w ten sposób i przede wszystkim nie dawać Owsiakowi gotowych argumentów. Od kilku tygodni usiłuję uzyskać informację od prawicowych portali i dziennikarzy, jakie są koszty wynajęcia czasu antenowego w TVP i nie ma siły, żeby tę prostą informację wyrwać. Nie wierzę, że Karnowscy, Wildstein, Ziemkiewicz i jeszcze kilku innych, którzy przecież byli pracownikami TVP, ba, część prezesami i wiceprezesami, nie mieli wiedzy na ten temat. Problem polega jednak na tym, że chętnie się sięga po gotowce, jeszcze chętniej po spektakularne procesy, ale kompletnie w dupie ma się tak zwaną „sprawę”. Pod tandetnym artykułem gromadzą się tandetne komentarze, licznik pracuje, szeregi ideologiczne się zwierają, a Owsiak łapie głęboki oddech, po krótkiej zadyszce. Jeśli się komuś wydaje, że tego kierownika biznesu można zdezawuować prostackimi sensacjami w rodzaju „jego mikser kosztował 2 tysiące” albo „Owsiak spzredawał obrazy Trynkiewicza”, to niech się z koniem na głowy zamieni i odpowie za dręczenie zwierząt.

Nie chcę uchodzić za jakiegoś eksperta od tematu, czy jeszcze gorzej „moralny autorytet”, bo tak się czasami zdarza, że człowiek chce dobrze, a wychodzi jak w „artykule” Dziennika.pl, który bez sensu i refleksji przedrukował portal „wPolityce”, znam ten ból z autopsji. Zwracam jednak uwagę, że gorszą drogą pójść nie można, to ślepa uliczka, trzeba jak najszybciej zmienić kurs. Komu się strasznie nudzi i nie wie, co z czasem zrobić może się zająć rzeczą niezwykle pożyteczną. „Mrówka Cała” i jej obroty za ostanie lata – tutaj tkwi cała tajemnica i ostatni element układanki. Pytanie w jaki sposób się do tego dobrać, zachowując normalną ścieżkę prawną? Chętnie poczytam artykuły na rozsądne tematy, ale coś nie widzę wzmożonego ruchu w obszarze rozsądnej krytyki Owsiaka. Sensacje produkuje się na kolenie, treść wymaga ciężkiej pracy, którą w dodatku bezmyślnie się marnotrawi. Temat zrobił się modny i krytycy WOŚP zaczynają się prześcigać, niestety w zdobywaniu medali na ringu wypełnionym krochmalem, a tymczasem poważnej roboty jest od cholery i trochę.

Reklama

20 KOMENTARZE

 1. A czy próbowałeś dowiedzieć się u źródła
  tzn. bezpośrednio w TVP? Przepraszam, bo moje pytanie może być z kategorii tych "a sprawdzał pan czy ma paliwo?", ale musiałem je zadać. Jeżeli te informacje mogą być użyteczne w obronie przed sądem, to masz chyba prawo wystąpić do sądu aby TVP przedstawiła takie koszty. Nie wiem czy to związane jest z procesem, ale takie są zasady.
  Co do "njusa" wPolityce, no to faktycznie się nie popisali. O wiele gorszą rzeczą jest wystawienie na aukcji plakatu z podpisem Bolka:-P

 2. A czy próbowałeś dowiedzieć się u źródła
  tzn. bezpośrednio w TVP? Przepraszam, bo moje pytanie może być z kategorii tych "a sprawdzał pan czy ma paliwo?", ale musiałem je zadać. Jeżeli te informacje mogą być użyteczne w obronie przed sądem, to masz chyba prawo wystąpić do sądu aby TVP przedstawiła takie koszty. Nie wiem czy to związane jest z procesem, ale takie są zasady.
  Co do "njusa" wPolityce, no to faktycznie się nie popisali. O wiele gorszą rzeczą jest wystawienie na aukcji plakatu z podpisem Bolka:-P

 3. Wgląd w akta Krajowego Rejestru Sądowego
  Czy każdy ma prawo wglądu w całą dokumentacje firm w KRS?

  Czy tylko zarząd oraz akcjonariusze firm?

  Czy można zażądać kopii wszystkich dokumentów?

  Odpowiedź:

  Akta rejestrowe spółek handlowych prowadzone przez Krajowy Rejestr Sądowy są całkowicie jawne, tak więc każdy kto tylko zechce ma możliwość przeglądania tych akt.

  Można również uzyskać kserokopie tych akt – należy w tym celu złożyć pisemny wniosek.

  Jedna strona kopii kosztuje 1 zł.

  Zgodnie z art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

  Stanowią o tym art. 8 – 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

  Art. 8.
  1. Rejestr jest jawny.

  2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

  3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

  Art. 8a.
  1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:

  1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie,

  2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1,

  3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu,

  4) uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek,

  5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

  2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych w ust. 1.

  3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie.

  Art. 9.
  1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

  2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.

  3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.

  4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

  5. Jeżeli wnioski i dokumenty zostały złożone drogą elektroniczną, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.

  Art. 10.
  1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  2. (uchylony).
  3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

  4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.

  5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach szczególnych.

  6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

  Podstawa prawna: – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz.U. nr 17, poz. 209 ze zmianami.

  http://www.poradaprawna.pl/porady/wglad-w-akta-krajowego-rejestru-sadowego,134809.html

  Co może Nas interesować z tego Rejestru Sądowego?

  I. Jednorazowo akty założycielskie i ich zmiany.

  II. Za kolejne okresy sprawozdawcze do 10 lat wstecz od dnia złożenia wniosku i tak:

  1. Sprawwozdania Zarządu Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  2. Bilanse i Rachynek strat i zysków Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  3. Protokoły Walnego Zgromaczenia Współników Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  4. Informacja dodatkowa do bilansy Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  5. Lista obecności udziałowców i innych osób obecnych na WZW Spółki.

  Koszt ksero około 25 – 35 złotych za jeden okres sprawozdawczy, albo i mniej.

  Wiadomo łatwiej i tanie byłoby osobiście przejrzeć akta i wybrać do kserowania tylko te Nas interesujące.

  Ale jest jak jest, a i czasu mało i szkoda więc pozostaje jak by co droga elektroniczna.

  Pozdrawiam.

  Obibok na własny koszt

  PS
  Owsik ma owsiki więc zaordynowałbym mu lewatywę z terpentyny.
  Onwk.

  • Obibok, oczywiscie że KRS
   Obibok, oczywiscie że KRS jest jawny tylko że Mrówka Cała nie jest spółką handlową wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS tylko jednoosobową działalnością gospodarczą Niedźwiedzkiej-Owsiak… I z dokumentacją finansową takiej działalności (zazwyczaj książka przychodów i rozchodów, rzadziej pełna księgowość) jest problem jeśli taki przedsiębiorca nie startuje w jakimś przetargu publicznym… A i to niczego nie gwarantuje…
   Więc kłopot jest bo dostęp do takiej dokumentacji na codzień ma urząd skarbowy a nie każdy kto chce…

   • Nie sprawdzałem prawnego statusu termita
    W takim razie można tylko słać wnioski dowodowe i o zabezpieczenie przez sąd łaskawy lub i nie.
    Tu jest prowadzone postępownie karne z art. 212 Kodeksu karnego, a wiec jest łatwiej niż przy postępowaniu cywinym, bo w cywilnym, to raczej nie byłoby żanych szans na realizację takich wniosków dowodowych.
    MK raczej nie może pójśc z papierami, które w jakiś cudowny sposób opuściłby kopiec termitów, prawda?
    Byłaby jeszcze wieksza chryja niż zaglądanie do słoików we WOŚP.

    ;-(

    • No ja też nie wiedziałem, że
     No ja też nie wiedziałem, że to jednoosobowa działlaność… 🙂
     Tak – wnioskI dowodowe do sądu ale tylko w takim zakresie jaki mają związek ze sprawą czyli umowy i transakcje łączące Mrówkę z WOŚP, plus w innym trybie (dostęp do informacji publicznej) zasięganie informacji w TVP i w winnych instytucjach publicznych współpracujących z Mrówką. Z tym, że TVP bardzo łatwo może sie wykpić tajemnicą przedsiębiorstwa…
     Nie polecam dowodów zdobytych nielegalnie czy nie daj Boże w sposób przestępny.. 🙂

 4. Wgląd w akta Krajowego Rejestru Sądowego
  Czy każdy ma prawo wglądu w całą dokumentacje firm w KRS?

  Czy tylko zarząd oraz akcjonariusze firm?

  Czy można zażądać kopii wszystkich dokumentów?

  Odpowiedź:

  Akta rejestrowe spółek handlowych prowadzone przez Krajowy Rejestr Sądowy są całkowicie jawne, tak więc każdy kto tylko zechce ma możliwość przeglądania tych akt.

  Można również uzyskać kserokopie tych akt – należy w tym celu złożyć pisemny wniosek.

  Jedna strona kopii kosztuje 1 zł.

  Zgodnie z art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

  Stanowią o tym art. 8 – 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

  Art. 8.
  1. Rejestr jest jawny.

  2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

  3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

  Art. 8a.
  1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:

  1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie,

  2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1,

  3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu,

  4) uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek,

  5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

  2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych w ust. 1.

  3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie.

  Art. 9.
  1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

  2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.

  3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.

  4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

  5. Jeżeli wnioski i dokumenty zostały złożone drogą elektroniczną, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.

  Art. 10.
  1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  2. (uchylony).
  3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.

  4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.

  5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach szczególnych.

  6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

  Podstawa prawna: – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz.U. nr 17, poz. 209 ze zmianami.

  http://www.poradaprawna.pl/porady/wglad-w-akta-krajowego-rejestru-sadowego,134809.html

  Co może Nas interesować z tego Rejestru Sądowego?

  I. Jednorazowo akty założycielskie i ich zmiany.

  II. Za kolejne okresy sprawozdawcze do 10 lat wstecz od dnia złożenia wniosku i tak:

  1. Sprawwozdania Zarządu Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  2. Bilanse i Rachynek strat i zysków Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  3. Protokoły Walnego Zgromaczenia Współników Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  4. Informacja dodatkowa do bilansy Spółki za kolejne okresy sprawozdawcze.
  5. Lista obecności udziałowców i innych osób obecnych na WZW Spółki.

  Koszt ksero około 25 – 35 złotych za jeden okres sprawozdawczy, albo i mniej.

  Wiadomo łatwiej i tanie byłoby osobiście przejrzeć akta i wybrać do kserowania tylko te Nas interesujące.

  Ale jest jak jest, a i czasu mało i szkoda więc pozostaje jak by co droga elektroniczna.

  Pozdrawiam.

  Obibok na własny koszt

  PS
  Owsik ma owsiki więc zaordynowałbym mu lewatywę z terpentyny.
  Onwk.

  • Obibok, oczywiscie że KRS
   Obibok, oczywiscie że KRS jest jawny tylko że Mrówka Cała nie jest spółką handlową wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS tylko jednoosobową działalnością gospodarczą Niedźwiedzkiej-Owsiak… I z dokumentacją finansową takiej działalności (zazwyczaj książka przychodów i rozchodów, rzadziej pełna księgowość) jest problem jeśli taki przedsiębiorca nie startuje w jakimś przetargu publicznym… A i to niczego nie gwarantuje…
   Więc kłopot jest bo dostęp do takiej dokumentacji na codzień ma urząd skarbowy a nie każdy kto chce…

   • Nie sprawdzałem prawnego statusu termita
    W takim razie można tylko słać wnioski dowodowe i o zabezpieczenie przez sąd łaskawy lub i nie.
    Tu jest prowadzone postępownie karne z art. 212 Kodeksu karnego, a wiec jest łatwiej niż przy postępowaniu cywinym, bo w cywilnym, to raczej nie byłoby żanych szans na realizację takich wniosków dowodowych.
    MK raczej nie może pójśc z papierami, które w jakiś cudowny sposób opuściłby kopiec termitów, prawda?
    Byłaby jeszcze wieksza chryja niż zaglądanie do słoików we WOŚP.

    ;-(

    • No ja też nie wiedziałem, że
     No ja też nie wiedziałem, że to jednoosobowa działlaność… 🙂
     Tak – wnioskI dowodowe do sądu ale tylko w takim zakresie jaki mają związek ze sprawą czyli umowy i transakcje łączące Mrówkę z WOŚP, plus w innym trybie (dostęp do informacji publicznej) zasięganie informacji w TVP i w winnych instytucjach publicznych współpracujących z Mrówką. Z tym, że TVP bardzo łatwo może sie wykpić tajemnicą przedsiębiorstwa…
     Nie polecam dowodów zdobytych nielegalnie czy nie daj Boże w sposób przestępny.. 🙂

 5. Targalski jest ksero Moniki Olejnik
  Tata w 68 na znak protestu przeciw wyrzucaniu żydów został wyrzucony z funkcji w Bułgarii, Tata Olejniik w 82 na znak protestu przeciw wyrzucaniu dziennikarzy z radia dał tam swoją córkę. Targalski popełniając przestępstwo przeciw systemowi polegające na druku prasy podziemnej, jednocześnie aż do 1979 roku miał dla kamuflażu w kieszeni legitymację PZPR. MO do 1989 będąc działaczką podziemia jednocześnie przychodziła też do reżimowego radia. Tak naprawdę to Targalski myli mi się z Olejnik, tacy bliźniacy.

  Polska to kraj, w którym tylko nielicznym się udało, Owsiakowi, Wojewódzkiemu, Olejnik, Krauze, Kluczkowi. A cała reszta to nieudacznicy którzy z nienawiści do sukcesu opowiadają sobie takie różne rzeczy. Poproszę tylko receptę czemu całej Polsce się nie udało, a im tak, bo brzmi naprawdę ciekawe.

  Polska odniosła wielki sukces – po 25 latach transformacji ustrojowej koszty pracy są u nas niż niższe niż w krajach trzeciego świata, zdetronizowaliśmy nawet chiny gdzie poza wielkimi miastami bida z nędzą. Jestem dumny, Adasiu. Trzymam kciuki.

 6. Targalski jest ksero Moniki Olejnik
  Tata w 68 na znak protestu przeciw wyrzucaniu żydów został wyrzucony z funkcji w Bułgarii, Tata Olejniik w 82 na znak protestu przeciw wyrzucaniu dziennikarzy z radia dał tam swoją córkę. Targalski popełniając przestępstwo przeciw systemowi polegające na druku prasy podziemnej, jednocześnie aż do 1979 roku miał dla kamuflażu w kieszeni legitymację PZPR. MO do 1989 będąc działaczką podziemia jednocześnie przychodziła też do reżimowego radia. Tak naprawdę to Targalski myli mi się z Olejnik, tacy bliźniacy.

  Polska to kraj, w którym tylko nielicznym się udało, Owsiakowi, Wojewódzkiemu, Olejnik, Krauze, Kluczkowi. A cała reszta to nieudacznicy którzy z nienawiści do sukcesu opowiadają sobie takie różne rzeczy. Poproszę tylko receptę czemu całej Polsce się nie udało, a im tak, bo brzmi naprawdę ciekawe.

  Polska odniosła wielki sukces – po 25 latach transformacji ustrojowej koszty pracy są u nas niż niższe niż w krajach trzeciego świata, zdetronizowaliśmy nawet chiny gdzie poza wielkimi miastami bida z nędzą. Jestem dumny, Adasiu. Trzymam kciuki.