Reklama

Witam wszystkich serdecznie, szczególnie futrzaste i pierzaste. Wpa-dłem tak, w sprawie nazwy, bo od rana mam burzę mózgów tzn., burzę w mózgu, a dokładniej w strefie mózgu czyli w lewej półkuli, więc skromnie proponuję:
strefa O (za bardzo dwuznaczne), strefa mroku (zbyt ciemno), strefa blogu, a może bloga strefa lub …
– Porareraru,ah…,
– porarelaru, uh…,
– porarerare, oh…,

Witam wszystkich serdecznie, szczególnie futrzaste i pierzaste. Wpa-dłem tak, w sprawie nazwy, bo od rana mam burzę mózgów tzn., burzę w mózgu, a dokładniej w strefie mózgu czyli w lewej półkuli, więc skromnie proponuję:
strefa O (za bardzo dwuznaczne), strefa mroku (zbyt ciemno), strefa blogu, a może bloga strefa lub …
– Porareraru,ah…,
– porarelaru, uh…,
– porarerare, oh…,
– porarearrura, ough…,
– poralerare, aua…,
– poralerarurale,ua…
– porareralru,…
– porarerarlu,…
– p-o-r-a-r-e-l-a-k-s-u, pora-relaksu,porarelaksu.pl – UFF
zrefluksowałemsię, – przepraszam, zrefleksjowałem się, kurka wodna, zrelaksowałemsię,
– a może strefa H2O, “gdzie pły-nie
stru-myk zwol-na…”
– a może po prostu KURO-NEW-KA .pl

Pozdrawiam

Reklama
Reklama