Reklama

Jak w tytule : http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemID=88&ListName=Komunikaty_o_sprawach
Jeden protest wyborczy, złożony po terminie, pozostał do rozpatrzenia.
Wydaje się że jest to oferta do PiS:
“Zwolnijcie i zacznijcie grać według NASZYCH reguł, albo…”
Chyba że niema możliwości “przywrócenia terminu”, a to wtedy tylko
“Moja paranoja”

Reklama