Znieważenie prezydenta – wolność słowa czy Homo Sovieticus wiecznie żywy?

Prześlij dalej:

Swoboda wyrażania pejoratywnych opinii o osobach publicznych winna być niezbywalnym prawem obywatela -  “…w przypadku braku kontroli władzy i równowagi, jedynym skutecznym ograniczeniem dla polityki bezprawia władzy  może być oświecenie obywateli - a co za tym idzie świadoma i krytyczna opinia publiczna, która sama może decydować o ochronie wartości demokratycznych…”[i]

1 kwietnia 2016r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu Nowoczesnej o wykreśleniu   z kodeksu karnego przestępstwa znieważenia Prezydenta i konstytucyjnych organów państwa.  Jest to oczekiwana od dekad zmiana. Kroczek w stronę faktycznej wolności słowa i demokracjiw Polsce!

Kroczek,  ponieważ Nowoczesna nie proponuje usunięcia penalizowania znieważenie funkcjonariusza publicznego (do 1 roku i/lub grzywna), a w  kodeksie wykroczeń pozostawia areszt (30 dni) i grzywnę 5 tys.  za „demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu i Rzeczypospolitej Polskiej”. Przygotowywany rządowy projekt (Marcin Warchoł poniżej) uwzględnia konsekwentnie wykreślenie tych wszystkich przepisów z KK.  I to jest moim zdaniem jedyne logiczne i konsekwentne rozwiązanie dotyczące tego aspektu wolności słowa.

Czy jednak większość społeczeństwa i decydentów dojrzała mentalnie do proponowanych zmian? Dyskusja podczas pierwszego czytania tego projektu nie nastraja optymistycznie. Oto kilka wypowiedzi posłów:
„ ...Jak państwo oceniacie ryzyko wzrostu zagrożenia tym, że znieważanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz konstytucyjnych organów państwa po prostu się zwiększy? W mojej ocenie takie ryzyko zwiększenia zagrożenia zniesławieniem wzrośnie po zniesieniu przepisów ochronnych. Proszę przyjąć do wiadomości, że intencje te uważam za co najmniej szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej...”[ii]
 
„W polskim prawie jest wiele przepisów ograniczających wolność słowa, bo nie jest to wolność absolutna...Chodzi nie tylko o ochronę osoby prezydenta, ale powagi, a nawet bezpieczeństwa państwa. Znieważenie prezydenta stanowi znieważenie samej Rzeczypospolitej Polskiej.”[iii]
„Prezydentowi - jak każdemu innemu symbolowi narodowemu - należy się ochrona prawna i szczególny szacunek.”[iv]

Opinie o tych zmianach KRS, SN, Prokuratora Generalnego Seremeta etc. są stanowczo negatywne – np KRS uznała  "organy demokratycznego państwa muszą podlegać kontroli społecznej, co wiąże się z możliwością ich krytyki ...jednakże krytyka ta musi się mieścić w zakreślonych granicach".

Wszystkie kluby opozycyjne, łącznie z projektodawcą (Nowoczesną) uważają, że konieczne jest dokonanie „pewnej korekty” w przepisach, no ale nie tak daleko idącej...

Strony

3811 liczba odsłon

Autor artykułu: faxe