Prześlij dalej:

Minister Obrony Narodowej występuje do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw prowadzenia badań archiwalnych i studiów historycznych o sporządzenie, na podstawie posiadanych akt osobowych i innych źródeł historycznych, i przekazanie w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia informacji o przebiegu służby osoby albo żołnierza rezerwy, o których mowa w art. 3, w zakresie zasadności pozbawienia stopnia wojskowego.

Art. 6.

1. Stopnia wojskowego pozbawia, na podstawie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 1, Minister Obrony Narodowej, w drodze postanowienia. Postanowienie zawiera uzasadnienie i jest ostateczne.

2. Postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego Marszałka Polski, generałów i admirałów Minister Obrony Narodowej wydaje za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

O tym Duda też musiał wiedzieć, o ile czytał ustawę, a mimo wszystko kłamał, co bardzo prosto zweryfikować. Brak trybu odwoławczego i prawa do obrony to kompletna bzdura:

Art. 10. 1. Osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, w stosunku do których wszczęto postępowanie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego, przysługuje prawo do przedstawienia dowodów.

Art. 12. 1. Na postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, albo osobom lub stowarzyszeniom, o których mowa w art. 10 ust. 2 , przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

2. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest wolne od kosztów sądowych.

3. Sąd administracyjny, uwzględniając skargę na postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia, uchyla je w całości.

Art. 13. 1. Postępowanie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego zakończone prawomocnym orzeczeniem albo postanowieniem wznawia się, jeżeli:

1) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się fałszywe;

2) zostały ujawnione istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane w toku postępowania;

3) orzeczenie lub postanowienie zostało wydane w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione.

Art. 14. 1. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego osobie albo żołnierzowi rezerwy, o których mowa w art. 3, albo osobom lub stowarzyszeniom, o których mowa w art. 10 ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

2. Postępowanie przed sądem administracyjnym jest wolne od kosztów sądowych.

3. Sąd administracyjny, uwzględniając skargę na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, uchyla je w całości.

Dwa kolejne kłamstwa Dudy są literalnie zweryfikowane przez ustawę. Kłamstwo pierwsze, że oficerowie stalinowscy pozostaną bezkarni, a autorzy stanu wojennego odpowiadają za swoje czyny weryfikuje:

Strony

Źródło foto: 
28527 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Matka Kurka

Autor artykułu: Matka Kurka

34 (liczba komentarzy)

 1. Całkiem możliwe, że to był jeden z celów ustawy - co zrobi Jajako. Zrobił co zrobił - czas rozglądać się za naszym kandydatem na Prezydenta.

 2. Żenada. Duda swoim vetem napluł twarz wszystkim, którzy latami czekali na sprawiedliwość. Wygląda na to, że nie mamy już Prezydenta. Smutne

 3. Mamy klona Bronka, tylko bez wąsów.

 4. niedługo  "Jaja_Kobyły"

 5. Wspaniała analiza prawna. Szkoda że nikt z tak zwanych analityków się o taką nie pokusił. Pewnie przekraczałaby ich poziom umysłowy. Co do Dudy powinniśmy dać jasny sygnał PiSowi że nie będziemy na niego głosować, nawet gdyby miał wygrać Tusk.

 6. Być może bardzo dobra "analiza prawna" udowadniająca łgarstwa Dudy, ale co z tego? - skoro to wszystko jest takie nielogiczne, a jest, tak jak jest, to znaczy, że nie prawo i logika nami rządzi, a agentury wpływu - ja stawiam, że te aktualnie podpięte pod np. Mossad. A J.Kaczyński robi wszystko, żeby mieć alibi na to, że "nic nie mógł zrobić, choć bardzo chciał" - to taki Mojżesz, który ma nas prowadzić w kółko, wzbudzać ciągle w nas nadzieję, aż w końcu wyprowadzi nas na manowce - a czy robi to z własnej woli, czy jest do tego zmuszany ... . St.Michalkiewicz  w jednym ze swoich licznych felietonów napisał coś co miało taki sens, że zbyt ceni sobie inteligencję JK, żeby dać wiarę, że te wszystkie nietrafione wybory personalne Prezesa wynikają z jego "niefrasobliwości" (intelektualnej).

  Jeżeli jest rzeczywiście tak, że dojście do władzy PiS (Partia Interesów Syjonistycznych - najnowsze via TT @cichy19745) odbyło się dzięki np. Mossadowi bądź służbom USA (co jest b. prawdopodobne chociażby przez wzgląd na tzw. Aferę Taśmową u Sowy & Przyjaciół), to gdyby JK był rzeczywiście mężem stanu, to np. dzień po wecie Dudy do ustaw sądowych, 25 lipca 2017r. Witold Waszczykowski odwiedzałby starych znajomych z okresu swojego ambasadorowania w Teheranie i sondował możliwości współpracy z Iranem, które jak wiadomo, jest w "stosunkach bardzo konkurencyjnych" z Izraelem i USA (znaczy mają z nimi na pieńku) - a ponoć nic tak dobrze nie działa, jak konkurencja ... . A jak widać, to Erdoganowi udało się wywinąć z życiem z sojuszu z USA i prowadzi "dosyć" suwerenną politykę.

  PS patrzę w wikicytaty - ile W.Waszczykowski miał celnych wypowiedzi https://pl.wiki... ... .

 7. avatar

  a'propos

  ma to swój głęboki sens obserwując dziesiejszą uległość partii rządzącej wobec amerykanów i żydów..

  /w zasadzie uległość wobec wszystkich/..nasz głos nie jest w ogóle słyszalny ani brany pod uwagę...

 8. O, coś znalazłem u Sir Winstona https://twitter... co może tłumaczyć nasze ©óżne niepowodzenia - coś nt parazytologii.

 9. Po ludzku sprawa wydaję się przegrana ale po Bożemu zawsze są szanse. Bo Bóg i ze złego jest w stanie wyprowadzić dobro. Oczywiście nie zwalnia to nas od działania. PAD to strachliwy mały człowiek którego z nieznanych przyczyn wywindował Bóg na prezydenta aby nam coś powiedzieć. NIema przypadków - są tylko znaki.

 10. Partia Interesów Syjonistycznych

  https://www.you...

 11. Strony