Święte Przymierze prekursor ONZ i struktur europejskich

Prześlij dalej:

Święte Przymierze nie było tylko fasadą. Zorganizowano kilka kongresów międzynarodowych, dwa z nich przyniosły ważne skutki polityczne. Jednym z nich była zgoda państw na interwencję Austrii w Królestwie Obojga Sycylii (Lubljana 1821), drugim delegowanie Francji od interwencji zbrojnej w Hiszpanii (Werona 1822), celem obalenia monarchii konstytucyjnej powstałej tam w 1820r.  Obie interwencje były skuteczne.
Wkrótce też natąpił zmierzch skuteczności Świętego Przymierza. Wiązało się to z brytyjskim sprzeciwem wobec interwencji w Ameryce Łacińskiej, oraz ze śmiercią pomysłodawcy organizacji, cara Aleksandra I (1825). Niemniej podaje się, iż Przymierze działało do początku lat 30-ych. Jego ostatnią skuteczną akcją polityczną na większą skalę była rozstrzygająca interwencja wojsk rosyjskich w rewolucji węgierskiej w czasie Wiosny Ludów. Wkrótce później umiera kolejny z architektów Świętego Przymierza, kanclerz Austrii Metternich. 
Nie umarła jednak idea rozwiązywania europejskich problemów poprzez rozstrzygnięcia polityczne wypracowane na międzynarodowych kongresach (np kongres berliński 1878). Po I wojnie światowej zostanie ona zinstytucjonalizowana w Lidze Narodów, bezpośredniej poprzedniczce ONZ.  
 
Święte Przymierze było pierwszą międzynarodową organizacją zbiorowego bezpieczeństwa w nowoczesnym świecie. Posiadało spisane zasady postępowania. Zrzeszało 23 europejskie państwa. Zwoływało dość regularne międzynarodowe kongresy, na których podejmowano wiążące decyzje odnośnie zbiorowego bezpieczeństwa. Czy miało swoje struktury biurokratyczne? Tego nie wiem, jeśli nie to zastępowały je struktury państw członkowskich. Efektywna działalność Przymierza to ok. 15 lat w swojej bardziej rozbudowanej formie, czyli mniej więcej tyle co Liga Narodów, ale było znacznie bardziej od Ligi skuteczne politycznie (interwencje wojskowe).
Wszystkie te argumenty predestynują Święte Przymierze do roli prekursora zarówno najbardziej rozwiniętych organizacji zbiorowego bezpieczeństwa i współpracy jakimi są dziś ONZ czy NATO, jak i prekursora wspólnot europejskich. 
 

Święte Przymierze - karykatura

Strony

6345 liczba odsłon

Autor artykułu: foros