Trybunał zameldował wykonanie zadania

Prześlij dalej:

Jak się okazało: bez niespodzianek. Trybunał Konstytucyjny orzekł to co jako kompromis polityczny proponował w mediach prezes TK prof. A. Rzepliński:
Trzech sędziów z PO, dwóch z PiS.

Kwestią ciekawą jest to, czy Trybunał wydając ten wyrok kierował się głównie przesłankami prawnymi czy politycznymi.
Moim zdaniem zdecydowanie politycznymi. Świadczy o tym zestawienie dzisiejszego omówienia wyroku przez sędziów TK z przepisami ustaw i konstytucji. Poniżej zestawienie przepisów konstytucji i ustawy o TK.

Logicznie wynikają z niego następujące wnioski
1. Albo ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ sędziego wybiera sejm, a w ustawie sędzią zostaje się po ślubowaniu przed prezydentem 
2. Albo ustawa w pełni respektuje konstytucję, szanując art. 194 (sejm wybiera) i 144 (prezydent powołuje)

Wg zaś wyroku TK: 
1. po wyborze przez sejm kandydat jest już pełnoprawnym sędzią. 
2. aby objąć urząd musi złożyć ślubowanie
3. prezydent musi przyjąć ślubowanie sędziego, tak szybko jak to jest możliwe. Jeśli nie łamie konstytucje.

Jest to sentencja wyraźnie sprzeczna z tym co napisano w ustawie. 
1. z ustępem 1, który mówi nie o sędzim lecz o "osobie wybranej na stanowisko sędziego" (czyli jeszcze nie sędzią)
2. z ust. 2 : Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego
Jest równoznaczna, czyli niesie ze sobą takie same skutki, jednak nie jest instytucją zrzeczenia się. Gdyby tak było w ustawie byłby zapis, że sędzia zrzeka się stanowiska.

Logika ustawy jest jednoznaczna: Osoba wybrana nie jest jeszcze sędzią bo nie złożyła ślubowania. Nie może więc zrzec się stanowiska, którego nie posiada, czyni więc postępowanie równoznaczne z instytucją zrzeczenia się.

Nie można jednak było uznać tego co zapisano w ustawie za prawo, bo to czyniłoby prawomocnym działania prezydenta i nowego sejmu. Ani nie można było uznać, że ten punkt ustawy jest niezgodny z konstytucją, bo to negowałoby wybór trzech sędziów z PO. 

By sprostać zapotrzebowaniom politycznych patronów sędziowie nadali więc nowe znaczenia słowom:

Strony

2348 liczba odsłon

Autor artykułu: foros