sądownictwoshare

 

Stabilne, demokratyczne państwo, to państwo, w którym funkcjonariusze władzy są odpowiedzialni za swoje działania.

 

 Tak  funkcjonariusze władzy ustawodawczej, wykonawczej jak i władzy sądowniczej.

 

 art.4 Konstytucji stanowi, iż WŁADZA w Rzeczpospolitej należy do Narodu, a wiąc do NAS – obywateli, społeczeństwa, a sprawujemy ją poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Ta gwarancja konstytucyjna, powinna gwarantować nam Narodowi, również wpływ na WŁADZE,  poprzez zdrowe i demokratyczne zasady egzekwowanie odpowiedzialności WŁADZY przed Narodem z wypełniania nałożonych na nich obowiązków ustawowych.

 

Strony