Reklama

Dziś otrzymałem kolejne 50 anonimów, w tej samej „konwencji”. 50 kopert, 50 znaczków, 50 próśb o pomoc i 50 anonimowych „listów przewodnich”. Cały ten urobek wpłynął od „tajemniczej fundacji”, jak mniemam za wiedzą, jeśli nie siłą sprawczą jej prezesa. Pytałem rzecznika WOŚP Krzysztofa Dobiesa, dlaczego w ten sposób WOŚP i jej prezes żartują sobie z ludzkiego cierpienia? Uzyskałem tradycyjną odpowiedź, żebym się uśmiechnął i przestał zalewać żółcią. Z kolei na stronach WOŚP pytali ludzie, wklejając odnośnik do mojego artykułu, czy fundacja jest odpowiedzialna za tę mało zabawną akcję . Odpowiedź była wymijająca https://www.facebook.com/wosp/posts/10152477670182414, ale jednocześnie nie budząca większych wątpliwości, czyją robotą jest kpina z ludzkiej tragedii. Jednak żelaznym dowodem jest coś zupełnie innego, pisałem i uprzedzałem, że WOŚP robi sobie krzywdę własną nieudolnością i porządnie nie potrafi nawet anonimu napisać. Nie uwierzyli, wyśmiali, napyskowali i poszli dalej się „wygłupiać”. W porządku, chciałem być miły i wyrozumiały i nie liczyłem na wdzięczność. Teraz już nie proszę, że dysponując twardym dowodem w zawiadomieniu do prokuratury nie będę się obawiał art. 234 kk. Wskażę wyraźnie na fundację WOŚP oraz jej prezesa, jako podejrzanych w sprawie, ponieważ na to jednoznacznie wskazuje nieudolnie zamazany corpus delicti:

 

Reklama

Jutro składam zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z:

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zadaniem prokuratora będzie ustalenie ponad wszelką wątpliwość, kto jest autorem anonimów, które w sposób uporczywy nękają pokrzywdzonego i jego osoby najbliższe. Prawdę mówiąc prokuratura w Złotoryi parę razy już się wykazała poczuciem humoru, między innymi uznała, że Owsiak jako świadek we własnej sprawie miał prawo składać fałszywe zeznania, jednak mam takie przeczucie, że tym razem 100 anonimowych listów potraktuje poważnie. Mnie wygłupy Owsiaka i WOŚP od dawna nie bawią, ale na dwa dni przed Wigilią, pocztę odebrały najbliższe mi osoby i jak się łatwo domyślić, nie zbudowało to świątecznej atmosfery, wręcz przeciwnie. W przeciwieństwie do mnie, moja rodzina nie umie sobie radzić z takim prymitywnymi zachowaniami i zamiast machnięcia ręką, ręce zaczęły dziewczynom drżeć. Koniec zabawy panie prezesie „Złotego Melona” i świeżo upieczony właścicielu firmy „Jasna Sprawa”. Ze mną będziesz, prezesie Owsiak miał przeprawę, od mojej rodziny wara – błaźnie! Istnieją granice, których w starciu z Owsiakiem nigdy nie przekroczyłem i nie przekroczę, wszystkie moje działania odnosiły się do sfery publicznej, nie prywatnej Owsiaka. Nie wysyłałem, dzieciom, ani żonie Owsiaka żadnych „miłosnych” listów, nie krzyczałem pod oknami prywatnego apartamentu, że kocham albo nienawidzę.

WOŚP i Owsiak tę granicę przekroczyli i zastosowali metody resortowych rodziców prezesa „Złotego Melona”, w niski, anonimowy sposób, pod choinkę przesyłają mnie i mojej rodzinie śnięte ryby. Raz już coś obiecałem Owsiakowi i powtórzę po raz kolejny. Panie prezesie, przyjdzie dzień, w którym zapłacisz za każdą podłość, za każde prymitywne wykorzystywanie ludzkich emocji i kasowanie pieniędzy z cynicznych interesów. Jutro wykonam pierwszy krok w tym kierunku i tak krok po kroku dojdę do celu. Właściwie miałem nieco lepsze zdanie o dojrzałym sześćdziesięcioletnim mężczyźnie, który wprawdzie zawsze zachowywał się jak smarkaty, ale jednak wydawało mi się, że do takiego poziomu, jak wysyłanie anonimów się nie zniży. Widać nie znam się na ludziach, ale też prezes Owsiak ciągle nie poznał się na mnie. Ludźmi na tym poziomie powinni zająć się specjaliści, zacznę od prokuratury i być może ta zatrudni odpowiednich biegłych.

Reklama

50 KOMENTARZE

 1. Prośa o tłumaczenie na niemiecki
  Mam już przetłumaczone najważniejsze maile do Mercedesa. Potrzebne jest jeszcze tłumaczenie zapytania. Bardzo proszę, aby ktoś się zgłosił, to niezwykle ważna rzecz. Poniżej tekst do tłumaczenia, nie ma tego dużo:

  Portal niereglamentowany – http://www.kontrowersje.net
  Dzień dobry,

  W związku z tym, że jesteście Państwo oficjalnym sponsorem Fundacj WOŚP i zamierzacie wziąć udział w zbiórce publicznej organizowanej przez WOŚP 11 stycznia 2015 roku, zwracam się do Was o zajęcie oficjalnego stanowiska w następujących kwestiach:

  W Sądzie Rejonowym w Złotoryi zapadł wyrok, który jest miażdżący dla Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP. Sąd zwraca uwagę, że zeznania świadków: Jerzego Owsiaka, księgowej Doroty Pilarskiej i rzecznika Krzysztofa Dobiesa, dotyczące finansowania i działania Fundacji WOŚP, rozmijały się z prawdą. Jak Państwo odniesiecie się do faktu, że prominentni przedstawiciele WOŚP w ocenie Sądu nie mówili prawdy o finansach i działalności WOŚP? Czy ten fakt ma dla Państwa znaczenie?
  Pomimo wielokrotnych prawomocnych zarządzeń Sądu, Fundacja WOŚP i Jerzy Owsiak odmówiła przekazania do sądu kopii ksiąg rachunkowych. Jakie jest Państwa stanowisko wobec tego niezwyczajnego faktu, który w sposób ewidentny nie tylko podważa wiarę w transparentność Fundacji, ale wyraźnie wskazuje, że Jerzy Owsiak i WOŚP lekceważy obowiązujące w Polsce prawo? Czy współpraca z Fundacją WOŚP, w Państwa ocenie, nie narazi Was na utratę zaufania?
  Czy wobec powyższych faktów, potwierdzonych wyrokiem Sądu, zamierzacie Państwo nadal służyć swoją marką, pieniędzmi i zaangażowaniem na rzecz Fundacji WOŚP, narażając się na zarzut współpracy z organizacją, która lekceważy prawo i sama podważa swoją transparentność?

  Na potwierdzenie swoich słów, poniżej zamieszczam kluczowe fragmenty z pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi oraz umieszczam link do pełnej treści uzasadnienia.

  I. Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

  II. Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

  III. Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono.

  Całość uzasadnienia: http://kontrowersje.net/foto/uzasadnie3.pdf

  Pozdrawiam
  Piotr Wielgucki (Matka Kurka)

 2. Prośa o tłumaczenie na niemiecki
  Mam już przetłumaczone najważniejsze maile do Mercedesa. Potrzebne jest jeszcze tłumaczenie zapytania. Bardzo proszę, aby ktoś się zgłosił, to niezwykle ważna rzecz. Poniżej tekst do tłumaczenia, nie ma tego dużo:

  Portal niereglamentowany – http://www.kontrowersje.net
  Dzień dobry,

  W związku z tym, że jesteście Państwo oficjalnym sponsorem Fundacj WOŚP i zamierzacie wziąć udział w zbiórce publicznej organizowanej przez WOŚP 11 stycznia 2015 roku, zwracam się do Was o zajęcie oficjalnego stanowiska w następujących kwestiach:

  W Sądzie Rejonowym w Złotoryi zapadł wyrok, który jest miażdżący dla Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP. Sąd zwraca uwagę, że zeznania świadków: Jerzego Owsiaka, księgowej Doroty Pilarskiej i rzecznika Krzysztofa Dobiesa, dotyczące finansowania i działania Fundacji WOŚP, rozmijały się z prawdą. Jak Państwo odniesiecie się do faktu, że prominentni przedstawiciele WOŚP w ocenie Sądu nie mówili prawdy o finansach i działalności WOŚP? Czy ten fakt ma dla Państwa znaczenie?
  Pomimo wielokrotnych prawomocnych zarządzeń Sądu, Fundacja WOŚP i Jerzy Owsiak odmówiła przekazania do sądu kopii ksiąg rachunkowych. Jakie jest Państwa stanowisko wobec tego niezwyczajnego faktu, który w sposób ewidentny nie tylko podważa wiarę w transparentność Fundacji, ale wyraźnie wskazuje, że Jerzy Owsiak i WOŚP lekceważy obowiązujące w Polsce prawo? Czy współpraca z Fundacją WOŚP, w Państwa ocenie, nie narazi Was na utratę zaufania?
  Czy wobec powyższych faktów, potwierdzonych wyrokiem Sądu, zamierzacie Państwo nadal służyć swoją marką, pieniędzmi i zaangażowaniem na rzecz Fundacji WOŚP, narażając się na zarzut współpracy z organizacją, która lekceważy prawo i sama podważa swoją transparentność?

  Na potwierdzenie swoich słów, poniżej zamieszczam kluczowe fragmenty z pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi oraz umieszczam link do pełnej treści uzasadnienia.

  I. Zastrzeżenia budziły, w świetle późniejszego zachowania Jerzego Owsiaka jako prezesa fundacji i spółki ,,Złoty Melon”, deklaracje o woli udostępnienia sądowi wszelkie żądanej przez sąd dokumentacji tych podmiotów (w zakresie punktu I zarządzeń z kart 769 i 770). Jest to szczególnie zadziwiające, gdy spojrzy się na oświadczenia Jerzego Owsiaka, w zakresie pytań o kwestie księgowe zasadniczo nie miał szczegółowej wiedzy (co do czego trudno mieć pretensje), ale odsyłał on do wiedzy księgowej (sąd przesłuchał Dorotę Pilarską), a z kolei główna księgowa odsyłała w zakresie szczegółowych pytań do dokumentacji, a tej ostatecznie sądowi odmówiono.

  II. Dokumentacja ta miała ogromne znaczenie dla oceny zasadniczego, w ocenie sądu, zarzutu Piotra Wielguckiego, sprowadzającego się do, pisząc w uproszeniu, twierdzenia, iż przy .wykorzystaniu firmy ,,Mrówka Cała” i ,,Złoty Melon”, przez transakcje tych podmiotów z fundacją, środki pieniężne pozyskiwane ze zbiórek publicznych trafiają w pewnej części do Jerzego Owsiaka.

  III. Piotr Wielgucki udowodnił samo istnienie mechanizmu transakcji i umów w trójkącie podmiotów (fundacja WOŚP spółka ,,Złoty Melon” i firma „Mrówka Cała”), a nawet ta wątpliwa dokumentacja księgowa mechanizm ten potwierdzała, konieczne było ustalenie zakresu tego mechanizmu, a tym samym zasadności użytych przez oskarżonego w tym zakresie sformułowań, przez zażądanie dokumentacji księgowej w formie, która jednoznacznie udzieliłaby odpowiedzi co do kwot tych transakcji, a której sądowi odmówiono.

  Całość uzasadnienia: http://kontrowersje.net/foto/uzasadnie3.pdf

  Pozdrawiam
  Piotr Wielgucki (Matka Kurka)

 3. I nic mu nie zrobią. Uznają
  I nic mu nie zrobią. Uznają za niepoczytalnego jak tu http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-izabella-ch-uznana-zostala-za-niepoczytalna,nId,1578704 i na tym się sprawa skończy. Choć przykre, ale realne. Tylko teraz pytanie; jakim cudem i na jakiej podstawie takiemu psychicznie choremu (sam się przyznał, że miał taki epizod) ludzie powierzają tak znaczne pieniądze. To z góry skazane jest na niepowodzenie i defraudacje przy tak niskim współczynniku odpowiedzialności za własne czyny i IQ.

 4. I nic mu nie zrobią. Uznają
  I nic mu nie zrobią. Uznają za niepoczytalnego jak tu http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-izabella-ch-uznana-zostala-za-niepoczytalna,nId,1578704 i na tym się sprawa skończy. Choć przykre, ale realne. Tylko teraz pytanie; jakim cudem i na jakiej podstawie takiemu psychicznie choremu (sam się przyznał, że miał taki epizod) ludzie powierzają tak znaczne pieniądze. To z góry skazane jest na niepowodzenie i defraudacje przy tak niskim współczynniku odpowiedzialności za własne czyny i IQ.

  • Logika (albo jej brak) w
   Logika (albo jej brak) w rozumowaniu całej sytuacji jest taka; owsik sobie myśli, że jakiś tam blogier z zaściankowej Polski występuje przeciwko niemu, dobroczyńcy ze stolycy, a on tyle dobroci dla rodaków niesie. Ale choćby niewiadomo jak się starał to i tak nie jest w stanie wszystkich zaspokoić, choć jest świadom, że gdyby nie jego przekręty to rzeczona pomoc mogła szersza by być. Z tego właśnie powodu, podbudowując swoje ego, człowieka pomagającego innym (z tym, że zapomniał iż owa pomoc nie idzie od niego a od ludzi,a on zwykłym dystrybutorem jest i przejadaczem tych pieniędzy ponad miarę) odsyła niezałatwione sprawy do swego przeciwnika po to, aby go upokorzyć i pokazać jak niewiele potrafi zrobić. Przy okazji chce podbudować swoją pozycję, która chyli się ku upadkowi. Zapomniał tylko, że MK nie jest wolontariuszem i nie dysponuje żadnymi środkami pobranymi od społeczeństwa na ten cel. Powiem więcej, on nawet nie zbiera na cele charytatywne więc nic go nie zobowiązuje do udzielania jakiejkolwiek pomocy w przeciwieństwie do blazna w czerwonym.

  • Logika (albo jej brak) w
   Logika (albo jej brak) w rozumowaniu całej sytuacji jest taka; owsik sobie myśli, że jakiś tam blogier z zaściankowej Polski występuje przeciwko niemu, dobroczyńcy ze stolycy, a on tyle dobroci dla rodaków niesie. Ale choćby niewiadomo jak się starał to i tak nie jest w stanie wszystkich zaspokoić, choć jest świadom, że gdyby nie jego przekręty to rzeczona pomoc mogła szersza by być. Z tego właśnie powodu, podbudowując swoje ego, człowieka pomagającego innym (z tym, że zapomniał iż owa pomoc nie idzie od niego a od ludzi,a on zwykłym dystrybutorem jest i przejadaczem tych pieniędzy ponad miarę) odsyła niezałatwione sprawy do swego przeciwnika po to, aby go upokorzyć i pokazać jak niewiele potrafi zrobić. Przy okazji chce podbudować swoją pozycję, która chyli się ku upadkowi. Zapomniał tylko, że MK nie jest wolontariuszem i nie dysponuje żadnymi środkami pobranymi od społeczeństwa na ten cel. Powiem więcej, on nawet nie zbiera na cele charytatywne więc nic go nie zobowiązuje do udzielania jakiejkolwiek pomocy w przeciwieństwie do blazna w czerwonym.

 5. Właściwie miałem nieco lepsze zdanie …
  "Właściwie miałem nieco lepsze zdanie o dojrzałym sześćdziesięcioletnim mężczyźnie".
  Przyznaję – ja również, ale okazuje się, że jest to menda bez zahamowań.

  P.S. W dzisiejszych tvn-fakach, we wtręcie o działalności charytatywnej, menda została umieszczona i wymieszana z m.in. Budzikiem, Caritasem i Szlachetną Paczką.
  Szczęśliwie owsiakoza, podobnie jak lemingoza, nie jest schorzeniem zakaźnym.

 6. Właściwie miałem nieco lepsze zdanie …
  "Właściwie miałem nieco lepsze zdanie o dojrzałym sześćdziesięcioletnim mężczyźnie".
  Przyznaję – ja również, ale okazuje się, że jest to menda bez zahamowań.

  P.S. W dzisiejszych tvn-fakach, we wtręcie o działalności charytatywnej, menda została umieszczona i wymieszana z m.in. Budzikiem, Caritasem i Szlachetną Paczką.
  Szczęśliwie owsiakoza, podobnie jak lemingoza, nie jest schorzeniem zakaźnym.

 7. czuć tu koncepcję i mózg Owsiaka
  To jest reakcja na Twoje pisma do sztabów.
  Na zasadzie: “patrzaj Kurka, Ty w nas kamieniem, a my w ciebie chlebem. Oto pisma biednych frajerów z którymi musimy się co dzień użerać, choć naszym statutowym zadaniem nie jest pomaganie biedocie tylko pośrednictwo w handlu sprzętem dla szpitali. Możesz je sobie wsadzić, mamy tego tony i palimy nimi w kominku, nażryj się cierpieniem ludzkim. Ach jaka ciężka jest nasza praca, jak wielkie niezrozumienie…”

 8. czuć tu koncepcję i mózg Owsiaka
  To jest reakcja na Twoje pisma do sztabów.
  Na zasadzie: “patrzaj Kurka, Ty w nas kamieniem, a my w ciebie chlebem. Oto pisma biednych frajerów z którymi musimy się co dzień użerać, choć naszym statutowym zadaniem nie jest pomaganie biedocie tylko pośrednictwo w handlu sprzętem dla szpitali. Możesz je sobie wsadzić, mamy tego tony i palimy nimi w kominku, nażryj się cierpieniem ludzkim. Ach jaka ciężka jest nasza praca, jak wielkie niezrozumienie…”

 9. Podejrzewam, że wiem, jak ciężkie chwile teraz przeżywasz MK, bo
  troska o rodzinę jest normalną sprawą. Sprawa wydaje się poważną, z granicy górnych widełek przewidzianych paragrafami, to nie jest sąsiedzka pyskówka przy płocie, lecz zamierzone, celowe działanie obliczone na określony efekt. Bronić się trzeba – nie wiem jak to wygląda miejscowo, ale może są życzliwi sąsiedzi lub nawet rodzina – może można prztyknąć fotki komórkami podejrzanych ludzi, zamiejscowych aut + monitoringi w okolicy na trasach przejazdu, są rejestratory króre można samemu sobie uruchmić (to już kasa – zaczynają się chyba koło 1000). A podstawa to duże ciepło dla najbliższej rodziny.

 10. Podejrzewam, że wiem, jak ciężkie chwile teraz przeżywasz MK, bo
  troska o rodzinę jest normalną sprawą. Sprawa wydaje się poważną, z granicy górnych widełek przewidzianych paragrafami, to nie jest sąsiedzka pyskówka przy płocie, lecz zamierzone, celowe działanie obliczone na określony efekt. Bronić się trzeba – nie wiem jak to wygląda miejscowo, ale może są życzliwi sąsiedzi lub nawet rodzina – może można prztyknąć fotki komórkami podejrzanych ludzi, zamiejscowych aut + monitoringi w okolicy na trasach przejazdu, są rejestratory króre można samemu sobie uruchmić (to już kasa – zaczynają się chyba koło 1000). A podstawa to duże ciepło dla najbliższej rodziny.

 11. Inne spojrzenie na działalność charytatywną. W roku 2012
  z 1% odpisów od podatku podatnicy skierowali 457.315.813,63 na OPP. Wiedzę mam stąd:
  http://www.instytutfundraisingu.pl/blog/ile-zebrano-w-1-procenta-podatku-w-2012-roku.html
  Ludzie wpłacali bez afiszowania się, bez słit foci, z potrzeby serca. Minimalny promil z tego trafił na Chlupstock (coś z tego trafiło do WOŚP). Bez tarzania naszych dzieci w błocie (żeby nie powiedzieć gorzej), bez prezydęta, który za 10 (może 20 PLN) ogrzewał się w ciepełku przystanku. Przy minimalnych kosztach (materialnych) obdarowywanych. I wprost do celu, tam gdzie te pieniądze są potrzebne, A większość tych OPP działa w obszarze pomocy medycznej, często tam, gdzie NFZ nie próbuje nawet przepraszać,że nie może nic pomóc.

 12. Inne spojrzenie na działalność charytatywną. W roku 2012
  z 1% odpisów od podatku podatnicy skierowali 457.315.813,63 na OPP. Wiedzę mam stąd:
  http://www.instytutfundraisingu.pl/blog/ile-zebrano-w-1-procenta-podatku-w-2012-roku.html
  Ludzie wpłacali bez afiszowania się, bez słit foci, z potrzeby serca. Minimalny promil z tego trafił na Chlupstock (coś z tego trafiło do WOŚP). Bez tarzania naszych dzieci w błocie (żeby nie powiedzieć gorzej), bez prezydęta, który za 10 (może 20 PLN) ogrzewał się w ciepełku przystanku. Przy minimalnych kosztach (materialnych) obdarowywanych. I wprost do celu, tam gdzie te pieniądze są potrzebne, A większość tych OPP działa w obszarze pomocy medycznej, często tam, gdzie NFZ nie próbuje nawet przepraszać,że nie może nic pomóc.

 13. Na art. 190a k.k to może nie wystarczyc….
  Żeby były spełnione znamiona przestępstwa z art. 190a k.k to te anonimy musiałyby  przychodzic częsciej. W mojej ocenie dwa razy to za mało. Myslę, że należaołoby to zakwalifikowac jako wykroczenie z art. 107 k.w. Mogę oczywiscie sie mylic, niemniej jednak orzecznictwo jest takie, że do stalkingu musi byc wielokrotnośc czynów.
  Tłumaczenia na niemiecki nie podejmę sie, bo to trudny tekst. Moj niemiecki jest specyficzny, dużo zapomiałem, ale byłem w Nieczech jako szczyl i mam jeszcze trochę wyczucie językowe. Gdybys chciał, mogę sprawdzic tekst pod kątem sztuczności i polonizmów.
  Pozdrawiam

  • sprawdze tekst
   Mieszkam w niemczech od 30 lat, studiowalem tu i musze swierdzic ze tlumaczenie twego tekstu nie jest proste. jezyk zbyt "kwiecisty" zdania nadmiernie rozbudowane przez co cierpi istota glownego przekazu. Dla nieznajacego sprawy latwo sie w tym pogbic. Latwiej byloby napisac list na podstawie wypunktowanych tresci jakie chce sie odbiorcy przedstawic. Chetnie wezme udzial w pracy grupy wspoltwrzacych tlumaczenie lub korektorow.
   pozdrawiam
   jurek.sz

 14. Na art. 190a k.k to może nie wystarczyc….
  Żeby były spełnione znamiona przestępstwa z art. 190a k.k to te anonimy musiałyby  przychodzic częsciej. W mojej ocenie dwa razy to za mało. Myslę, że należaołoby to zakwalifikowac jako wykroczenie z art. 107 k.w. Mogę oczywiscie sie mylic, niemniej jednak orzecznictwo jest takie, że do stalkingu musi byc wielokrotnośc czynów.
  Tłumaczenia na niemiecki nie podejmę sie, bo to trudny tekst. Moj niemiecki jest specyficzny, dużo zapomiałem, ale byłem w Nieczech jako szczyl i mam jeszcze trochę wyczucie językowe. Gdybys chciał, mogę sprawdzic tekst pod kątem sztuczności i polonizmów.
  Pozdrawiam

  • sprawdze tekst
   Mieszkam w niemczech od 30 lat, studiowalem tu i musze swierdzic ze tlumaczenie twego tekstu nie jest proste. jezyk zbyt "kwiecisty" zdania nadmiernie rozbudowane przez co cierpi istota glownego przekazu. Dla nieznajacego sprawy latwo sie w tym pogbic. Latwiej byloby napisac list na podstawie wypunktowanych tresci jakie chce sie odbiorcy przedstawic. Chetnie wezme udzial w pracy grupy wspoltwrzacych tlumaczenie lub korektorow.
   pozdrawiam
   jurek.sz

   • Z tymi beneficjentami to bez przesady
    Wystarczy porównać budżet NFZ i to co przeznacza WOŚP na zakupy. Tak naprawdę służba zdrowia niespoecjalnie odczuwa te zakupy, które w dodatku bywają delikatnie mówiąc średnio sensowne. Jakaś tam drobna korzyść może z tego jest, ale i tak kropla w morzu potrzeb.

    Do tego rzeba pamiętać, że masa instytucji musi wkleić w to kasę, która w żaden sposób się nie zwróci. Co roku ileś tak PLN idzie na całą tę hucpę z kasy gmin, powiatów itd itp, a najbliższy szpital dostanie jakieś łóżka, na pusty odział, które Owsiak zabierze jak szpital na własną rękę je przeniesie tam gdzie są rzeczywiscie potrzebne. I jeszcze zrobi zadymę na cały kraj z tego powodu. Powód dla którego to wszystko jest ciągnięte to szantaż polityczny i moralny, jak ktoś odmówi to w sensie politycznym zostaje zrónwany z ziemią, ale nie tylko – poniewaz Juras jest święty i boski no to taki delikwent będzie również zaszczuty przez swoją własną społeczność, pod dyktando najwierniejszych z wiernych wyznawców owsiakowej sekty. 

    Ludzie na szczycie władzy odnoszą natomiast korzyści polityczne. Czy WOŚP organizowało kiedykolwiek zbiórki na powodzian? No własnie nie. Zorganizowało zbiórkę przypadkiem kiedy odbywały się wybory prezydenckie, a władzunia zaliczyła kolejną wtopę z przygotowaniami. Poza tym przypomnijcie sobie jak podawał tlen zdychającemu Arłukowiczowi. Niby skrytykował, niby grzmiał, ale zaraz potem pojawił się na konferencji. Co to miało na celu? To samo co miała na celu działalność Owsiaka od samego początku – wentyl bezpieczeństwa. Dawał się wyszaleć młodocianym w Jarocinie w bezpieczny sposób, a w przypadku Arłukowicza pogrzmiał, pogrzmiał, ludzie powiedzieli jaki z niego spoko gość, a potem w świetle kamer poklepał Big Brothera po plecach no i cała piana jaka była w ciemnym ludzie na pseudoministra rozeszła się po kościach. Po to właśnie Owsiak jest im potrzebny, po to, zeby od czasu do czasu ogrzać się w blasku współczesnego świeckiego świętego. Jest w tym jednak jedno bardzo duże "ale". Jest potrzebny, dopóki ten status świętego ma. Jak go straci to cała ta konstrukcja zawali się jak domek z kart. 

    MK nie lubi się przechwalać, ale to tak naprawdę Jego zasługa, że Owsiak stracił parasol. Parę osób zobaczyło,że może się za Owsiakiem pociągnąć duży smród, szybko sobie przeliczyło, żekorzyści nie równoważą potencjalnego ryzyka, więc nabrali wody w usta i nie wykonali żadnych telefonów do sędziów i prokuratorów. Postanowili stanąc obok i poczekać na rozwój sytuacji. A ten poszedł w zupełnie innym kierunku niż zakładanym przez Owsiaka. Najwyraźniej Juras przeszacował swoje notowania na Pe-Owskiej giełdzie i nieźle się zdziwił, że nikt w jego sprawie palcem nie kiwnął. 

    Prawdziwe fajerwerki, przy którym całe to "Światełko do Nieba" to będzie ciche pierdnięcie możemy jednak zobaczyć jak Owsiak zacznie iść na dno. Bankowo nie bedzie chciał iść tam sam. Kwitów żadnych poważnych na nikogo nie posiada, bo gdyby tak było to pewnie by go nie dali skrzywdzić, ale na pewno będzie usiłował jakoś zaszkodzić tym, na których pomoc liczył i się nie doczekał.  

    Reasumując – Tylko Owsiak z  aureolą świeckiego świętego jest tej władzy do czegokolwiek potrzebny. Władza działa na zupełnie innym poziomie, te parę milionów które na coś tam przeznaczy tak naprawdę w skali krajowej nie przynoszą nikomu zauważalnej korzyści ani ulgi. Nieskazitelny wizerunek był jednak pożyteczny do przykrywania wtop, mniej lub bardziej oficjalne poparcie "Chyba  Prezesa" powodowało przynajmniej zatrzymanie spadku słupków sondażowych, jeśli nie ich ponowny wzrost. Nie będą jednak go ratować, jeśli on na własne życzenie ów wizerunek sobie rozwala. Prokuratura może odrzucać wszelkie wnioski przeciwko Owsiakowi jako bezzasadne, ale jeśli Juras okazuje się na tyle głupi, ze sam zakłada sprawę i ją przegrywa w żałosnym stylu to nikt mu liny nie rzuci, w obawie, że Juras ją zamocno szarpnie i rzucający linę za moment sam może takowej liny potrzebować. Wspólzależność była do tej pory silna, owszem, ale Juas sam ją rozwalił nieprzemyślanymi zagraniami i teraz został praktycznie sam. Jeśli ktoś mu rzuci jakieś koło ratunkowe to może Gronkiewicz, ale już nie Komorowski, nie Minister takzwanej Sprawiedliwosci ani nie ten, kto wygra w PO nieuchronną walkę o przywództwo. 

   • Z tymi beneficjentami to bez przesady
    Wystarczy porównać budżet NFZ i to co przeznacza WOŚP na zakupy. Tak naprawdę służba zdrowia niespoecjalnie odczuwa te zakupy, które w dodatku bywają delikatnie mówiąc średnio sensowne. Jakaś tam drobna korzyść może z tego jest, ale i tak kropla w morzu potrzeb.

    Do tego rzeba pamiętać, że masa instytucji musi wkleić w to kasę, która w żaden sposób się nie zwróci. Co roku ileś tak PLN idzie na całą tę hucpę z kasy gmin, powiatów itd itp, a najbliższy szpital dostanie jakieś łóżka, na pusty odział, które Owsiak zabierze jak szpital na własną rękę je przeniesie tam gdzie są rzeczywiscie potrzebne. I jeszcze zrobi zadymę na cały kraj z tego powodu. Powód dla którego to wszystko jest ciągnięte to szantaż polityczny i moralny, jak ktoś odmówi to w sensie politycznym zostaje zrónwany z ziemią, ale nie tylko – poniewaz Juras jest święty i boski no to taki delikwent będzie również zaszczuty przez swoją własną społeczność, pod dyktando najwierniejszych z wiernych wyznawców owsiakowej sekty. 

    Ludzie na szczycie władzy odnoszą natomiast korzyści polityczne. Czy WOŚP organizowało kiedykolwiek zbiórki na powodzian? No własnie nie. Zorganizowało zbiórkę przypadkiem kiedy odbywały się wybory prezydenckie, a władzunia zaliczyła kolejną wtopę z przygotowaniami. Poza tym przypomnijcie sobie jak podawał tlen zdychającemu Arłukowiczowi. Niby skrytykował, niby grzmiał, ale zaraz potem pojawił się na konferencji. Co to miało na celu? To samo co miała na celu działalność Owsiaka od samego początku – wentyl bezpieczeństwa. Dawał się wyszaleć młodocianym w Jarocinie w bezpieczny sposób, a w przypadku Arłukowicza pogrzmiał, pogrzmiał, ludzie powiedzieli jaki z niego spoko gość, a potem w świetle kamer poklepał Big Brothera po plecach no i cała piana jaka była w ciemnym ludzie na pseudoministra rozeszła się po kościach. Po to właśnie Owsiak jest im potrzebny, po to, zeby od czasu do czasu ogrzać się w blasku współczesnego świeckiego świętego. Jest w tym jednak jedno bardzo duże "ale". Jest potrzebny, dopóki ten status świętego ma. Jak go straci to cała ta konstrukcja zawali się jak domek z kart. 

    MK nie lubi się przechwalać, ale to tak naprawdę Jego zasługa, że Owsiak stracił parasol. Parę osób zobaczyło,że może się za Owsiakiem pociągnąć duży smród, szybko sobie przeliczyło, żekorzyści nie równoważą potencjalnego ryzyka, więc nabrali wody w usta i nie wykonali żadnych telefonów do sędziów i prokuratorów. Postanowili stanąc obok i poczekać na rozwój sytuacji. A ten poszedł w zupełnie innym kierunku niż zakładanym przez Owsiaka. Najwyraźniej Juras przeszacował swoje notowania na Pe-Owskiej giełdzie i nieźle się zdziwił, że nikt w jego sprawie palcem nie kiwnął. 

    Prawdziwe fajerwerki, przy którym całe to "Światełko do Nieba" to będzie ciche pierdnięcie możemy jednak zobaczyć jak Owsiak zacznie iść na dno. Bankowo nie bedzie chciał iść tam sam. Kwitów żadnych poważnych na nikogo nie posiada, bo gdyby tak było to pewnie by go nie dali skrzywdzić, ale na pewno będzie usiłował jakoś zaszkodzić tym, na których pomoc liczył i się nie doczekał.  

    Reasumując – Tylko Owsiak z  aureolą świeckiego świętego jest tej władzy do czegokolwiek potrzebny. Władza działa na zupełnie innym poziomie, te parę milionów które na coś tam przeznaczy tak naprawdę w skali krajowej nie przynoszą nikomu zauważalnej korzyści ani ulgi. Nieskazitelny wizerunek był jednak pożyteczny do przykrywania wtop, mniej lub bardziej oficjalne poparcie "Chyba  Prezesa" powodowało przynajmniej zatrzymanie spadku słupków sondażowych, jeśli nie ich ponowny wzrost. Nie będą jednak go ratować, jeśli on na własne życzenie ów wizerunek sobie rozwala. Prokuratura może odrzucać wszelkie wnioski przeciwko Owsiakowi jako bezzasadne, ale jeśli Juras okazuje się na tyle głupi, ze sam zakłada sprawę i ją przegrywa w żałosnym stylu to nikt mu liny nie rzuci, w obawie, że Juras ją zamocno szarpnie i rzucający linę za moment sam może takowej liny potrzebować. Wspólzależność była do tej pory silna, owszem, ale Juas sam ją rozwalił nieprzemyślanymi zagraniami i teraz został praktycznie sam. Jeśli ktoś mu rzuci jakieś koło ratunkowe to może Gronkiewicz, ale już nie Komorowski, nie Minister takzwanej Sprawiedliwosci ani nie ten, kto wygra w PO nieuchronną walkę o przywództwo.