Reklama

W dziale reklamy mamy dla każdego coś miłego. Dla tych co nie lubią wydawać pieniędzy i jak wielu z nas czekają do pierwszego, mamy darmowe banery, które można umieszczać w każdym miejscu sieci, gdzie gościcie na stałe lub przelotem.

Baner 468x60Kod do wklejenia:
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"
 width="468" height="60" id="468x60" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie"
 value="http://www.kontrowersje.net/themes/kontrowersje/images/468x60.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.kontrowersje.net/themes/kontrowersje/images/468x60.swf"
 quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60"
 name="468x60" align="middle"
 allowScriptAccess="sameDomain"
 allowFullScreen="false"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
	</object>Baner 150x50Kod do wklejenia:
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"
 width="150" height="50" id="150x50" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie"
 value="http://www.kontrowersje.net/themes/kontrowersje/images/150x50.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.kontrowersje.net/themes/kontrowersje/images/150x50.swf"
quality="high" bgcolor="#ffffff" width="150"
 height="50" name="150x50" align="middle"
 allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
	</object>userbarKod do wklejenia:
<a href="http://www.kontrowersje.net"><img src="http://www.kontrowersje.net/themes/kontrowersje/images/userbar.gif" /></a>Dla tych co nie liczą się z kasą, bo wiedzą, że reklama dźwiga handel mamy sporo wolnego miejsca za rozsądne pieniądze. O szczegółach zawsze możemy porozmawiać pod wskazanym adresem kontrowersje@kontrowersje.net