ósemkashare

Moment nieszczególny, właśnie otrzymałem pisemne uzasadnienie wyroku za „ruskiego cwela”, ale cóż zrobić, jak mawiał klasyk „nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać”. W przeciwieństwie do drobnomieszczańskich estetów, których nie brakuje po lewej, prawej i środkowej stronie, mnie mocne słowo nie razi, o ile zostaje użyte z maestrią, która nadaje słowu sens i kontekst. Chu..m w odpowiednim sensie i kontekście operowało wielu mistrzów, dość wspomnieć XIII księgę „Pana Tadeusza”, przypisywaną hrabiemu Aleksandrowi Fredrze, a przecież to dopiero fragment pięknej frazeologii.