San Franciscoshare

Po Mszy Świętej poświęconej 70-tej rocznicy bitwy pod Monte Cassino, na którą przybyli wykruszający się powoli polscy weterani, jak i harcerze, po poczęstunku w jadłodajni, zainteresowani zostali zaproszeni na spotkanie z dr Markiem Janem Chodakiewiczem, profesorem waszyngtońskiego Institute of World Politics.

Jak już szerzej wcześniej pisałem w relacji z poprzedniego spotkania, dr Chodakiewicz jest autorem i ekspertem stosunków polsko-żydowskich, którym to poświęcił wiele pozycji książkowych i artykułów.  Jego kompetencje i dorobek naukowy zostały dostrzeżone przez prezydenta Georga W. Busha, który w 2005r. powołał dr Chodakiewicza na 5-letnią kadencję do United States Holocaust Memorial Council.share

Polaków zamieszkujących rejon Zatoki San Francisco w północnej Kalifornii odwiedził znakomity gość z Polski historyk, dr Ewa Kurek, która w ciągu kilku dni spotkała się z zainteresowanymi rodakami w Martinez, Sacramento, San Francisco (kościół polski i biblioteka w Park Presidio) i San Jose (Krzemowa Dolina).  

Z dr Ewą Kurek

Badania historyczne dr Kurek koncentrują się na dwóch obszarach tematycznych związanych z II w.ś., a mianowicie dramatem zagłady polskich Żydów oraz naprawdę drogim jej sercu dramatem Żołnierzy Wyklętych.  Pierwszy raz przeczytałem jej artykuł: Jewish Ghettos in Poland during WWII”,  („Getta żydowskie w Polsce podczas II wojny światowej”) w 2007 r., w patriotycznej gazecie polonijnej „News of Polonia”  z Pasadeny k/Los Angeles (wydawaną przez Betsy i Marty Cepielik). share


Polacy zamieszkujący rejon Zatoki San Francisco, 26 marca, we Wtorek wieczorem o godz. 7.30 mieli okazję wysłuchania prezentacji prof. dr Wiesława Bieniendy dotyczącej niesławnej i kontrowersyjnej katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.  Jak wiemy doktor Bienienda jest amerykańskim ekspertem w dziedzinie wytrzymałości materiałów i analizy mechanicznej uderzeń na uniwersytecie w Akron w stanie Ohio. 
.

Strony