przestępczośc zorganizowanashare

Ci, którym przychodzi szarpać się z sądami, komornikami, prokuratorami, notariuszami, wszyscy mają problemy z prawnikami, a faktycznie z uczniami i wychowankami prawniczej profesury. Ta profesura kształci i wychowuje magistrów oszustów, krętaczy, cwaniaków i złodziei, którzy razem tworzą nasz krajowy wymiar sprawiedliwości. Coraz lepiej widać, że on przeobraził się w polski układ przestępczości zorganizowanej. Tworzą go grupy przestępcze działające w różny sposób i we wszelkich dziedzinach gospodarki, a także poza nią.
Wyrok Sądu Okręgowego Owsiak kontra MatkaKurka wielu zadziwia. Jak niekończący się szereg innych wyroków. Ale, powiedzmy sobie szczerze, w nim nie ma niczego niezgodnego z duchem i kulturą krajowego wymiaru sprawiedliwości. Z punktu widzenia reguł określających jego funkcjonowanie orzeczenie jest logiczne i konsekwentne. Jest sprawiedliwe, jak sprawiedliwy może być wyrok w układzie przestępczości zorganizowanej państwa średniej wielkości.