Pieniężnoshare

W codziennym zgiełku umykają nam, czyli mnie również, sprawy pozornie małe, ale w rzeczywistości ogromne. Dzięki staraniom i wieloletnim zabiegom środowisk kombatanckich i wielu osób prywatnych w Pieniężnie zdemontowano popiersie radzieckiego generała Iwana Czernichowskiego. W 2014 roku lokalne władze Pieniężna wystąpiły z o wnioskiem o demontaż, reakcja ze strony obecnych władz radzieckich była przewidywalna i natychmiastowa. Ludzie radzieccy z pomocą miejscowych i przyjezdnych pożytecznych idiotów, zorganizowali uroczystości upamiętniające bandytę mordującego żołnierzy AK Iwana Czernichowskiego. Prowokacja nie przyniosła skutku. Wytrwali Polacy zwrócili się do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa o konieczną opinię, w związku z tym, że pomnik hańby został objęty polsko-rosyjską umową o grobach i miejscach pamięci.