Marynarka Wojennashare

 Zdzisław Józef Xiężopolski, 2012
http://imgur.com/ynX6Fvq 
 
Pana Zdzisława Józefa Xiężopolskiego poznałem w połowie lat 80-tych. Był cichym, dystyngowanym, inteligentnym i dowcipnym Polakiem, którego losy II wojny światowej pozbawiły Ojczyzny skazując go najpierw na sowiecką niewolę, dalej na wieloletnią tułaczkę po teatrach frontów II wojny na lądzie, morzach i oceanach, a następnie w pogoni za pracą do licznych krajów obydwu Ameryk.  

Bliżej poznałem Go za pośrednictwem wspólnego znajomego, warszawskiego powstańca śp. Ryszarda Jacaka, z przełomu lat 80-tych, kiedy byłem prezesem Fundacji AK. To w domu Pana Zdzisława w Castro Valley przeprowadzałem wywiad z córką gen. Grota-Roweckiego…