Kidawashare

Małgorzata Kidawa-Błońska: posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji,

I wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Prawnuczka prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego i Marii Wojciechowskiej oraz premiera Władysława Grabskiego i Katarzyny Grabskiej.

Wnuczka Władysława Jana Grabskiego i Zofii Wojciechowskiej.

Córka profesora Macieja Władysława Grabskiego i jego żony Heleny Grabskiej z domu Nowakowskiej.

Monika Olejnik:
To tak, a co, ponieważ śmieci się stały teraz własnością gminy, to co z taką grupą ludzi, którzy się nazywają nurkami, którzy chodzą po śmietnikach, rozumiem, że oni teraz będą złodziejami.